backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Kontakty

Základní škola Pardubice,

Benešovo náměstí 590

adresa:

Benešovo náměstí 590
Pardubice, 530 02
IČO: 60158999

Zřizovatel: Statutární město Pardubice

Datová schránka: gvnhki9

Kancelář školy: 464 629 210, 775 056 070
Ředitelna: 464 629 213, 603 726 653
E-mail: skola@benesov­ka.cz

 

 

 

 

Aktuální informace

28.05.2021

Vážení rodiče,

žádáme Vás o kontrolu na stránkách strava.cz přihlášení obědů na měsíc červen 2021.

V červnu byly automaticky přihlášeny všichni strávníci na jejichž účtu byly peníze. Je zapotřebí odhlásit stravu od 1. 6. 2021 pokud obědy odebírat nebudete. V případě, že neodhlásíte stravu, je možné Vám stravu účtovat plnou cenou....

27.05.2021

Talentové zkoušky se budou konat ve čtvrtek 27. 5. 2021 ve škole. Žáci 5. A v 8 hodin, žáci 5. B a zájemci z 5. C v 10 hodin. Žáci z jiných škol budou konat zkoušku týž den ve 14 hodin.

Žáci naší školy budou v tomto týdnu testovaní na Covid v rámci prezenční výuky. Žáci z jiných škol musí přinést čestné prohlášení zákonného zástupce, že jejich dítě...

17.05.2021

Dne 5.5. 2021 jsme s žáky 6.A a 6.C měli možnost virtuálně navštívit vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové. Úvod prohlídky proběhl ve studiu, kde se žáci dozvěděli spoustu informací o tom, jak elektrárny fungují a k čemu slouží. Následně jsme se již vydali do samotné elektrárny, podívat se na to, jak se elektřina vyrábí. Nebyla nám představena jen vodní elektrárna Hučák. Měli jsme také...

13.05.2021
  1. Výuka podle rozvrhu
  2. Testování ve třídách jednou týdně – pondělí 17. 5. od 8 hodin, testování v tělocvičně s doprovodem se ruší!

Třídy: 1. A, B, C, 2. A, C, 5. A, B, C, 6. A, B, C, 9. A, B – firma Scimed – neinvazivní antigenní test z úst

Třídy: 2. B, D, 3. A, B, C, 4. A, B, C, 7. A, B, 8. A, B, C –...

10.05.2021

Vážení rodiče,

naše škola bude postupně přecházet na testování na přítomnost Covid 19 registrovaným zdravotnickým zařízením Scimed Biotechnologies - www.scimed.cz. Antigenní testování bude nově prováděno neinvazivním odběrem z úst, kdy odběr provádí zdravotník. (Pilotně toto testování proběhlo...

07.05.2021

Vážení ro­­­di­­­če žá­­ků bu­­dou­­cích 1. tříd,

dě­­kuje­­me Vám za pro­­je­­vení dův­ě­­ry, že jste si vybrali pro své dítě naši školu.

V při­loženém sou­­bo­­ru nalezne­­te seznam přijatých dětí pod je­­jich regis­tračními čí­­sly.

Roz­hodnutí v pí­­sem­né po­­do­­bě nedoručujeme, vydáváme jej pouze na vyžádání v kanceláři školy v pracovních dnech od 8 do 14 hodin...

30.04.2021

Od pondělí 3. 5. nastoupí žáci 7. a 8. ročníků. Výuka bude probíhat rotačně.

Od pondělí 10. 5. nastoupí žáci 6. a 9. ročníků. Výuka bude probíhat rotačně.

Žáci musí být vybaveni chirurgickou, nano rouškou nebo respirátorem (ochranou dýchacích cest).

Testování antigenním testem

Žáci 1. stupně se budou testovat již jen jednou týdně a to v pondělí...

27.04.2021

Vážení rodiče, testování v tělocvičně s doprovodem zákonného zástupce bude probíhat až od 7 hodin. Od 6 hodiny jsme Váš zájem nezaznamenali. Nyní testujeme antigeními testy Singclean COVID-19 Test Kit. Žáci i pedagogové testování zvládají.

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

 

Jičínská ema, ředitelka...