backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Uskutečněné akce

09.10.2020

Vážení rodiče a žáci,

V souladu s nařízením MŠMT bude od pondělí 12. října omezen provoz druhého stupně školy tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání žáci 6. a 9. ročníku a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní žáci 7. a 8. ročníků. Třídy, které se osobně neúčastní...

07.10.2020

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku k distanční výuce. Rádi bychom získali zpětnou vazbu, abychom věděli, jaké mají žáci možnosti při tomto netradičním způsobu výuky. Závěry poslouží k nastavení výuky v případě opakování mimořádných situací v příštích obdobích.

Chceme, aby případná distanční výuka probíhala přes aplikaci Teams. K tomu je...

05.10.2020

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k mimořádným událostem a možné distanční výuce v následujícím období, jsme doplnili školní řád.  Nové body jsou vyznačeny modře a týkají se povinnosti žáků účastnit se distanční výuky, jejího hodnocení ,dodržování hygienických pravidel a komunikace s rodiči.

Školní řád byl schválen Školskou radou a pedagogickou radou.

 

...

02.10.2020

Mobilní aplikace BAKALÁŘI funguje. Změnila se ale její adresa. Stačí tedy znovu naši školu vybrat ze seznamu škol a mělo by být vše ok. Pokud ne, kontaktujte mě na macikova.jana@benesovka.cz

Jana Macíková

02.10.2020
  1. Žáci 1. stupně – výuka probíhá beze změn vyjma hudební výchovy. Ta se bude vyučovat bez zpěvu.
  2. Žáci 2. stupně – výuka povinná podle rozvrhu, hodiny hudební výchovy bez zpěvu, tělesná výchova nahrazena procházkami případně jakýmkoli jiným obsahem (doplňování učiva jiných předmětů, práce na pozemku). Po celou dobu výuky jsou žáci i učitelé povinni nosit roušky. Výjimku mají...
25.09.2020

Vážení rodiče, tento pátek, tedy v pátek 25. 9. 2020, bude škola v běžném provozu. Výuka bude.

vedení školy

09.09.2020

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci je nošení roušek ve společných prostorách školy od čtvrtka 10. 9. povinné!

Roušky jsou povinné i při čekání na oběd před školní jídelnou. Roušky mohou žáci odložit pouze v učebnách a při konzumaci oběda ve školní jídelně.

Žáky žádáme o dodržování pravidel 3 R = roušky + ruce + rozestupy!

...

01.09.2020

Den se se dnem sešel a máme tu opět nový školní rok. A ten první den je zejména pro nové prvňáčky (ale i pro jejich maminky a tatínky) dnem velice významným. Dnes oblohu sice zahalila mračna, která s sebou přinesla vytrvalý déšť, to nám ale nikterak na dobré náladě neubralo. Vždyť nám pršelo štěstí! 

...
31.08.2020

Žádáme, aby zákonní zástupci a návštěvy školy používali v budově školy roušky. Toto opatření platí již první školní den pro rodiče doprovázející svého prvňáčka.

Žáci a zaměstnanci školy prozatím roušky nosit nemusí.

Děkujeme!

Mgr. Jičínská Ema, ředitelka školy

27.08.2020

Obecně

  1. Provoz školy bude ve školním roce 2020/21 zahájen v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
  2. Od žáků se při nástupu do školy nevyžaduje čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
  3. Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, nikoliv rodičům, výjimkou jsou rodiče prvňáčků první školní den (v počtu max. 2)
  4. ...