backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Uskutečněné akce

01.06.2020

Z důvodu rozvolňování mimořádných opatření vlády a možnostem školy, umožňujeme návrat žáků 2. stupně do školy následovně:

Pondělí + úterý         žáci 6. a 8. ročníku    od 7.50 – 11.20 hodin

Středa + čtvrtek        žáci 7. ročníku     ...

25.05.2020

Z důvodu dodržování hygienických opatření se talentové zkoušky budou konat po skupinách v úterý 16. 6. 2020 následovně:

v 9:00 žáci 5. A a 5. B, kteří se účastní výuky v kmenové učebně – žáky si vyzvedneme v učebnách

ve 14:00 zbytek žáků z 5. A a 5. B + mimoškolní žáci – žáky si vyzvedneme před školou

S sebou: sportovní oblečení, boty, pití (...

22.05.2020

Pokrmy vydávané v režimu školního stravování v první den neplánované nepřítomnosti budou vydány na talíři a rodič, nebo zákonný zástupce si pokrm sám přendá do vlastní nádoby.

 

19.05.2020

POKYNY K NÁSTUPU ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

Vážení rodiče, milí žáci,

Nejprve bychom vám chtěli poděkovat a ocenit vaši spolupráci při zajišťování výuky v této nelehké době. Od pondělí 25. 5. Usednou někteří žáci opět do školních lavic, ostatní budou pokračovat v distanční výuce v domácím prostředí.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří do...

19.05.2020

Principy hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2019/2020 jsou v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020. viz příloha

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení bude vyjádřeno klasifikačním stupněm (známkou).

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 se bude řídit těmito principy:

- ...

13.05.2020

Vážení ro­­­di­­­če žá­­ků bu­­dou­­cích 1. tříd,

dě­­kuje­­me Vám za pro­­je­­vení dův­ě­­ry, že jste si vybrali pro své dítě naši školu.

V při­loženém sou­­bo­­ru nalezne­­te seznam přijatých dětí pod je­­jich regis­tračními čí­­sly.

Roz­hodnutí v pí­­sem­né po­­do­­bě nedoručujeme, vydáváme jej pouze na vyžádání v kanceláři školy v pracovních dnech od 8.30 do 11.30...

06.05.2020

Odpověď na Vaše dotazy:

Protože se celá třída do skupiny 15 žáků nevejde, bude rozdělení žáků podle zájmu o odpolední zájmovou činnost a následně dle abecedy. O tom, kdo povede danou skupinu, budeme rozhodovat po přihlášení žáků. Skupiny povedou třídní učitelé 1. stupně, vychovatelky školní družiny, pedagogické asistentky, případně učitelé 2. stupně. Vše závisí na počtu přihlášených...

05.05.2020

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně. Docházka nebude povinná, on-line výuka ostatních žáků bude probíhat i nadále, výuka ve škole bude ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků za...

04.05.2020

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.

Naše škola nabízí...

28.04.2020

Z důvodu  uzavření škol se talentové zkoušky do 6. ročníku sportovních tříd dne 4. 5. nekonají. Nový termín jsme zatím neurčili. Chtěli bychom, aby se zkoušky uskutečnily následně po přijímacích zkouškách na 8 letá gymnázia.

Sledujte webové stránky školy.

Jičínská Ema, ředitelka školy