backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

O nás

16.06.2022

Kdo jsme

Jsme Školní atletický klub založený v lednu 2003, který nabízí svým členům systematickou sportovní přípravu se zaměřením na všestranný pohybový rozvoj a následný nácvik jednotlivých atletických disciplín. Věnujeme se a zajišťujeme sportovní trénink dětem od 5 let v atletických školkách a přípravkách. Talentovaní žáci v kategoriích mladšího, staršího žactva a dorostu mohou být zařazeni do tzv. sportovních tříd (6.-9.ročník), s nimiž úzce spolupracujeme. Většina našich sportovců jsou zároveň žáky základní školy. Po ukončení základní školní docházky mohou děti pokračovat v atletické přípravě pod vedením našich trenérů ve spřáteleném klubu.

Koncepce sportovních tříd a klubu se vzájemně doplňují. Našim členům nabízíme pohybový rozvoj a vzdělání v hodinách tělesné výchovy, atletické přípravy a zdravotní tělesné výchovy. Četnost těchto hodin zajišťuje ve spojení s výjezdy na soustředění, které jsou až třikrát ročně, komplexní sportovní růst.

 

Organizační struktura

  1. Členská schůze spolku

  1. Výbor spolku

  1. Výkonný výbor spolku

  1. Kontrolní komise

 

Výbor spolku:

Mgr. Martin Skřivánek – předseda

Lenka Nováková – místopředseda, ekonomika

Jan Novák – místopředseda, ekonomika

Mgr. Zuzana Vlasáková – člen, zástupce ředitele

Josef Havlíček – člen, vedoucí trenér atletické přípravky

 

Patrneři a sponzoři:

Město Pardubice

 

Národní sportovní agentura

 

Český atletický svaz

 

Pardubický kraj

 

Město Pardubice
Český atletický svaz
Pardubický kraj
Národní sportovní agentura