backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Termíny rodičovských schůzek

Spolupráce s rodiči

Informace o prospěchu a chování žáků budou poskytovány v těchto termínech:

Třídní schůzky od 17.00 hodin (třídní důvěrníci v 16.00 hodin):   9. 11. 2020           

Konzultační odpoledne od 16.00 do 17.30 hodin:                             11. 1. 2021           a             24. 5. 2021

Schůzka rodičů žáků 6. ročníku v 16.00 hodin ve čvrtek dne 3. 9. 2020 v učebnách 6.A a 6.B a 6.C.

(změna termínů je možná dle výjezdů tříd na mimoškolní pobyty).

Rodiče mohou školu navštívit každý den na základě emailové nebo telefonické domluvy.