backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 1.D

Ve čtvrtek 20.2. 2020 jsme s dětmi z 1.C a 1.D navštívily Krajskou knihovnu v Pardubicích, kde proběhla beseda s ilustrátorem dětských knih Jiřím Fixlem. 

Dnes jsme si slavnostně předali první vysvědčení. Všichni jsou velké šikulky, a proto dostali krásné vysvědčení. 

Dnes jsme měli projektový den na téma finanční gramotnost. Povídali jsme si o bankovkách, mincích a určovali jsme jejich hodnotu. Dále jsme mluvili o kapesném, o šetření peněz do kasičky, o bankomatu a nakonec jsme si zahráli na obchod. Prohlédněte si naše fotografie :-)

16.1. proběhla beseda v knihovně. Naše prvňáčky čeká slavnostní pasování na čtenáře. Seznamují se s prostředím městské knihovny a v únoru nás čeká beseda se spisovatelem..

Paleta - Vánoce.

 Předvánoční výlet Žleby 29.11.2019.

Dnes u nás proběhlo ochutnávání exotického ovoce. Některým moc chutnalo, jiní se ostýchali. Podívejte se sami na naše fotografie. 

Středeční ráno bylo ve znamení sběru papíru. Před školu byly přistaveny dva kontejnery a žáci 9. ročníků spolu s panem učitelem Mokřížem a paní učitelkou Schoberovou a Vodákovou přebírali donesený sběr.

Přestože se tentokrát nesoutěžilo, která třída nebo jednotlivec nasbírá nejvíce papíru, sběrové ráno se vydařilo.

Všem zúčastněným velmi děkujeme.

Mgr. Lenka Klepalová