backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 2.C

Vážení rodiče,

protože připravujeme podmínky pro návrat žáků do školy, potřebujeme od vás informaci týkající se testování vašeho dítěte ve škole. Žádáme vás o vyplnění přiloženého dotazníku a odeslání během dnešního dne 7. 4.

Podrobnější informace, týkající se návratu žáků budeme zveřejňovat v pátek 9. 4. během dne.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dQcY1qxrlkinm_CzayllHEbabqygP2JNirkv2QZcGRdUQ0ZKNjJWRVQ2MVQ3NkhCTThONUhEMjhTMS4u

 

Děkujeme za spolupráci.

Jičínská Ema, ředitelka školy

 

Dobrý den, 

 

veškerá výuka bude probíhat přes aplikaci Teams, do které budete také posílat domácí úkoly, které budou vložené v zadání - ukážeme si v úterý. 

Každé pondělí tam budete mít týdenní harmonogram práce, kterou budu s dětmi chtít udělat. Každé ráno tam budu vkládat učivo na daný den. 

Vše najdete v týmu naší třídy 1. C - levý sloupeček - kanál 1. - 5. 3. 2021 - soubory. 

Pokud si s něčím nevíte rady, každý den jsem vám k dispozici od 15,00 - v kalendáři uvedeno jako doučování, zde je možné i probrat s dětmi látku, kterou nepochopily.

 

Hezký den a brzo na viděnou

Zuzana Shánělová

Dobrý den, 

od 1. 3. 2021 bude probíhat opět distanční výuka. Na stránkách školy máte rozvrhy, s malou úpravou vkládám i na stránky naší třídy. 

Celá výuka bude probíhat výhradě přes aplikaci Teams.

Každé pondělí najdete v týmu 1. C souhrn práce, který se budeme snažit udělat, následně tam budu každé ráno vkládat práci na jednotlivé dny. Pro lepší orientaci jsem vytvořila nové kanály, které budou pojmenované po daném týdnu a v souborech najdete vše přehledně v přílohách. Nebudete to muset pracně dohledávat v chatech. Úkoly budu zadávat přes zadání, takže vše uvidíte jedním kliknutím. 

Rozdělení do skupin je podle Aj. První skupina (žlutá) je skupina pana učitele Vojtěcha, druhá skupina (modrá) je skupina paní učitelky Mivaltové. Rozdělení je podle abecedy: prvních 14 dětí 1. skupina, druhých 14 dětí 2. skupina. 

 

Ničeho se nebojte, to dáme. Děti jsou šikovné a spoustu věcí jsme si v pátek ukázali.

 

Hezký zbytek dne

Zuzana Shánělová

Hallo!!!

Protože se v tomto týdnu neuvidíme a v minulém se nepřihlásili všichni, připomínám, co je třeba doplnit. V Activity book je str. 16-18.  Na str. 16 si barvy můžete vymyslet, na dalších stranách postupujete dle pokynů. Opakujte pilně číslovky a barvy!!! Někteří je už zvládají výborně. Moc se na vás těším ve třídě.

Jana Mivaltová

Dobré ráno,

vkládám informace pro dnešní den.

Je pondělí, po víkendu jsme odpočinutí, tak nám to půjde samo a hlavně, máme poslední on-line vyučování. Zítra je státní svátek 17. listopadu – „Den boje za svobodu a demokracii“. Ve středu se již uvidíme všichni společně ve škole. Už se na vás moc těším.

 

Český jazyk:

Slabikář: přečíst stranu 18 – 19

                               On line: strana 18 – 19

Pracovní sešit ke slabikáři: strana 11/2 – přečti a doplň

                                            strana 11/3 – přečti a vybarvi, NEPIŠ                                                    

                               On line: 11/2, 3

Písanka: strana 12 - celá

                               On line: strana 12 celá

 

Všem rodičům i dětem děkuji za skvělou spolupráci a snad na toto období budeme vzpomínat s úsměvem. Mým největším přáním je, aby se do škol mohli vrátit i ostatní žáci všech škol, a aby se tato situace již neopakovala.

 

Všem hodně zdraví přeje

vaše třídní Zuzana Shánělová

 

Dobré ráno,

poslední úkoly tohoto týdne jsou tu wink

 

Český jazyk:

Slabikář: strana 16-17 číst

                               On line: 16-17

Pracovní sešit ke slabikáři: strana 10/1 – přečti a napiš

                                            strana 10/2 – přečti a vybarvi

                                            strana 10/3 – JEN PŘEČTI A VYBARVI

                                            strana 10/4 – přečti a doplň                                      

                               On line: 10/1, 2, 3, 4

Písanka: strana 11 - celá

                               On line: 1., 2., 3. a 4. řádek

               

Matematika:

Pracovní sešit:  strana 6/5, 6, 7, 8

                               On line: 6/5, 6, 7, 8

                Strana 6/7 žlutý rámeček napiš do sešitu – kočičky a POŠLI

                (používej podložku, piš tak, jak jsme si to ukázali ve škole)

 

 • v písance pracujte až po on-line vyučování

 

 

Krásný pátek a pohodový víkend

Zuzana Shánělová

              

 

Dobré ráno,

ani dnes tomu není jinak a já posílám náplň práce pro dnešní den, ale už se nám blíží konec cheeky

 

Český jazyk:

Slabikář: číst strana 15

Pracovní sešit ke slabikáři: strana 9/1 – přečti a napiš → POŠLI

                                            strana 9/2 – přečti a doplň

                                            strana 9/3 – doplň

                                            strana 9/4 – přečti, vybarvi, NEPIŠ

                                            strana 9/5 – přečti vybarvi, napiš                                                           

                               On line: 9/2, 3, 4, 5

Písanka: strana 10 - celá

                               On line: 1., 2., 3. a 4. řádek

               

Prvouka:

strana 20

 • Znáš jména členů rodiny?

strana 21

 • kdo je nejmladší, nejstarší
 • kdo dostal dárečky
 • vybarvi věci pro miminko
 • obrázky v pravé liště odstřihni a nalep správně tam, kde patří
 • o každém obrázku řekni větu

Strana 22, 23, 24

 • obrázky ze strany 23 vystřihni dle čar a nalep na stranu 22
 • poradím, patří k sobě vždy obrázky se stejnou barvou ránečku
 • povídej, co jsi zažil ty se svou rodinou

                             On line: 20, 21, 22, 23, 24 (některé strany vysvětlíme, jiné uděláme, možná stihneme vše)

 

Výtvarná výchova:

 • prvouka strana 20 – nakresli svoji rodinu

 

Pracovní činnosti

 • prvouka strana 22–24 vystřihni, nalep a POŠLI foto strany 22

 

 

Krásný poslední podzimní on-line čtvrtek

paní učitelka Zuzka

              

 

Dobré ráno,

i v tento magický datum vkládám práci a na děti se již moc těším.

Hodiny jsou super, moc děti pochvalte, jsou skvělé.

 

Český jazyk:

Slabikář: strana 14 číst

Pracovní sešit ke slabikáři: strana 8/1 – přečíst + JE TO TAK? - slova NEPIŠ

                                                               (přečíst spolu s rodiči či rodič)

                                            strana 8/2 – přečíst, doplnit + JE TO TAK?

                                            strana 8/3 – přečíst + JE TO TAK?

                               On line: 8/1, 2, 3

Písanka: strana 9 - celá

                               On line: 1., 3., 4. a 6. řádek

               

Matematika:

Pracovní sešit:  strana 6/1, 2, 3, 4

                               On line: 6/1, 2, 3, 4

Uvolňovací cviky: strana 6 – dopsat poslední řádky → pejsek

 

 • v písance pracujte až po on-line vyučování
 • slabikář bude on-line dle času
 • při čtení v PS se střídejte po větách, řádcích, …  

 

Hodně zdraví a sil do dalších hodin a dnů

Zuzana Shánělová         

 

PS: do aplikace Teams vkládám zábavné procvičování pro volné chvíle  cheeky

 

 

Dobré ráno,

vkládám práci pro dnešní den. Většina dětí je velmi samostatná a všechny děti jsou při on-line výuce velmi šikovné a statečné. Moc je chválím a těším se na každý nový den s nimi.

 

Český jazyk:

Slabikář: číst strana 13 - číst

Pracovní sešit ke slabikáři: strana 7/1 – jen číst

                                            strana 7/2 – jen vybarvit

                                            strana 7/3 – přečti a vybarvi

                                            strana 7/4 – přečti a napiš: MÁME TETU „EMU“.

                                            na 7/5 – slož, přečti, napiš

                               On line: 7/1,2, 3, 4, 5

Písanka: strana 8 - celá

                               On line: 1., 3. a 6. řádek

               

Matematika:

Pracovní sešit:  5 - celá

                               On line: 5/0, 1, 2, 3

                          strana 5/4 – POSLAT

Uvolňovací cviky: strana 5 – dopsat poslední dva řádky → pejsek

 

 

 • v písance pracujte až po on-line vyučování
 • s dětmi trénujte čtení na střídačku či společně těžká slova, …

 

 

Mnoho sil a pevné nervy, snad už bude těmto dnům konec.

Vaše třídní