backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 3.D

Naše první společné zážitky ze školy v přírodě na Jurášce. 
V. Balášová, Z. Jírková a L. Kynclová 

V pátek 22. dubna se Benešovka připojila k desítkám tisíc škol po celém světě, aby oslavila „Den Země“. Cílem události bylo připomenout ekologickou zranitelnost naší planety a budovat u žáků cit pro ochranu životního prostředí.

V rámci „Dne Země“ byl pro žáky prvního stupně připraven venkovní program, kdy na jednotlivých stanovištích plnili různorodé úkoly. Důraz byl kladen na třídění odpadu a uvědomění si nebezpečí přílišného užívání plastů.

Žáci druhého stupně pracovali ve svých třídách s obrazovým a textovým materiálem, a to jak samostatně, tak ve skupinách. Program byl rozřazen podle ročníků následovně:

  • 6. ročník: spotřeba vody
  • 7. ročník: třídění odpadu a udržitelný rozvoj
  • 8. ročník: ochrana přírody
  • 9. ročník: odpovědnost občana a státu za životní prostředí

Děkujeme třídě 9.C a pedagogickému sboru za pomoc s organizací této pěkné akce, ze které si snad každý něco malého odnesl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Petr Vojtěch

 

     V pondělí 4. 4. a v úterý 5. 4. 2022 hlasujeme pro nejbláznivější aprílový kostým! Stačí klinout na odkaz a přihlásit se školním e-mailem. yes 1 hvězdička je nejméně bodů (líbí nejméně), 5 hvězdiček nejvíce (líbí nejvíc).

 

heart MINIMISS BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/iMf7dXfzZ6

kiss MINIMISSÁK BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/yX6QPvj5Fc

broken heart MISSÁK BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/c0L3tf8SSR

 

     VYHLÁŠENÍ všech kategorií bude ve středu 6. 4. 2022. angel
 

Michaela Doubravová, vrchní porotce :)

PONDĚLÍ 4.4.

Český jazyk - Čtení

Pokračujeme v mimočítankové četbě Mach a Šebestová.

Matematika

Prosím o vytištění písemky viz příloha. Je to práce na celou hodinu. Kdo bude mít hotovo dříve, vypracuje přes folii cvičení z učebnice na str.57.

Český jazyk

Začněte vyjmenovaná slova po S v učebnici na str. 80. Poté pracujte v PS na str.21 - cv. 1 a 2.

D.Ú. - Hravá vyjmenovaná slova str.36 cv.2

Prvouka 

Povídejte si o přírodě na jaře. O kvetoucích a nekvetoucích rostlinách - zopakujte si učivo z minulé hodiny.

V učebnici si přečtěte na str.41 a vypracujte v PS str.47.

ÚTERÝ 5.4.

Český jazyk - Čtení

Pokračujeme v mimočítankové četbě Mach a Šebestová

Matematika

Rozdejte si zelené učebnice 3.díl. Projděte si v učebnici na str. 7 a 8 - dělení se zbytkem. Nevím, kde přesně skončili minulý týden, ale předpokládám, že budou pracovat v PS na str. 13 a 14.

Domácí úkol - PS str.14 / cv.10

Český jazyk

Zopakujte vyjmenovaná slova po S.V učebnici si procvičte příbuzná slova na str. 81 a str.82. V pracovním sešitě dokončete str. 21.

Plavání

STŘEDA 6.4.

Český jazyk - 2hod

V učebnici na str.79 si přečtěte o svátcích, zvycích a obyčejích. Do školního sešitu si vypracujte cv.1 b)

Druhou hodinu procvičujte vyjmenovaná slova po S. V učebnici si přečtěte příbuzná slova k vyjmenovaným slovům na tr. 83, 84 a vypracujte ústně cvičení na těchto stranách a některé můžete vybrat písemně do školního sešitu nebo na folii.

Matematika 

Opakujeme dělení se zbytkem.

Pracujte v učebnici na str. 9 - pracujte ústně i přes folii. Zkontrolujte D.Ú. v pracovním sešitě. Cvičení 15 vypracujte do školního sešitu.

Angličtina

Zazpívejte si píseň:

https://youtu.be/b0NHrFNZWh0

https://youtu.be/RE5tvaveVak

https://youtu.be/gghDRJVxFxU

https://youtu.be/dUXk8Nc5qQ8

 

Procvičujeme novou slovní zásobu ZVÍŘATA. V učebnici dokončete str. 56. Cvičení 3 na str.57 přepište do školního sešitu English.

ČTVRTEK 7.4.

Český jazyk

Napište si diktát do sešitu Diktáty z učebnice na str. 78/ cv. 4. Až bude napsaný diktát, čtěte si v knize Mach a Šebestová.

Český jazyk 

V učebnici si přečtěte o slovesech a příslovcích na str. 61 a 63. V PS pracujte na str. 9.

Matematika

Vypracujte pracovní list na geometrii viz příloha. Je to písemka na známky.

Angličtina

Zahrajte si didaktické hry: Simone says - děti znají.

Zazpívejte si píseň:

https://youtu.be/b0NHrFNZWh0

https://youtu.be/RE5tvaveVak

https://youtu.be/gghDRJVxFxU

https://youtu.be/dUXk8Nc5qQ8

Zopakujte si novou slovní zásobu ZVÍŘATA.

Pracujte v PS na str.53

PÁTEK 8.4

V 8:30 program v Ekocentru Paleta. Program přeložen na 13.5.

 

PONDĚLÍ 11.4.

Český jazyk

Čtení - pokračujte ve čtení knihy Mach a Šebestová.

Matematika

Pokračujte v učebnici na str. 10 - ústně, přes folii a můžete také přepsat něktré cvičení do školního sešitu.

D. Ú. Učebice str.10/cv.19 do domácího sešitu.

Český jazyk

V učebnici si přečtěte o předložkách a spojkách na str. 64 a 65. V PS pracujte na str. 10.

Prvouka

Pracujte v učebnici na str. 44, a poté vypracujte v PS str.48.

ÚTERÝ 12.4.

Český jazyk

Psaní - pracujte v Písance na následující straně.

Matematika

Zkontrolujte domácí úkol z pondělí. Pokračujte v opakování sělení se zbytkem a pokračujte dále v PS (nevím přesně, kde jste skončili).

Český jazyk

Opakujte vyjmenovaná slova po S, zahrajte si libovolnou didaktickou hru na opakování vyjmenovaných slov. Např. Vyber jednoho žáka, který začne říkat vyjmenovaná slov, až řekneš stop vybere dalšího žáka, který bude pokračovat. Takto můžete opakovat vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S. Poté pokračujte v procvičování ve Hravých vyjmenovaných slovech (o přesné straně, kde děti skončily nemám info).

D. Ú. - Vyber, prosím, cvičení z Hravých vyjmenovaných slov.

STŘEDA 13.4.

Český jazyk - 2hodiny

Zkontrolujte D.Ú. z Hravých vyjmenovaných slov.

Pokračujte v učebnici na str. 65 a 66 - částice a citoslovce. K tomu vypracujte cvičení v PS na str.11 a 12.

D. Ú. Vyber, prosím, cvičení z pracovního sešitu.

Matematika

Přenášení úseček - přečtěte si v učebnici na str. 11. Některá cvičení vyber a vypracujte do sešitu Geometrie.

Pokud stihnete, můžete pokračovat v PS.

Angličtina

Opakujte slovní zásobu zvířata. 

Zahrajte si nějakou didaktickou hru. Děti znají, poradí, co chtějí hrát. Můžete pracovat s obrázkovými kartami, jsou na skříni za katedrou v kufříku.

Zazpívejte si některou z písní nebo všechny, jak chcete:

https://youtu.be/b0NHrFNZWh0

https://youtu.be/RE5tvaveVak

https://youtu.be/gghDRJVxFxU

https://youtu.be/dUXk8Nc5qQ8

Přečtěte si o Velikonocích na str. 72 v učebnici.

Prvouka

Pokračujeme v učebnici na str. 45. Poté vypracujte v PS str. 49.

Všem moc děkuji za zástup!

Vlasta

Úterý

Český jazyk - čtení, pokračujte se čtením v knize Mach a Šebestová.

Matematika

Procvičujte v učebnici  2. díl na str.54 - opakování. Mohou přes folii doplňovat přímo do učebnice. Dokončete tuto stranu. Zkontrolujte domácí úkol v PS na str. 13/cv.5.

Český jazyk 

Opakujte zájmena, vyjmenujte si je, učebnice str. 59.- Ústně vypracujte cv.1, 2.

Plavání

Středa

Český jazyk 1. a 2. hod

Zopakujte zájmena v uč na str. 59- ústně vyjmenovat.

Pokračujte v PS na str. 7.

Pokud stihnete, zopakujte vyjmenovapá slova po B, L, M, P. Pokračujte v Hravých vyjmenovaných slovech na str. 32,33.

Matematika

Pracujte v učebnici na str. 55 - děti vyplňují přes folii, je to opakování. Společně zkontrolujte.

Prvouka

Nevím přesně, kde jste skončili v pondělí, ale pokračujte v učebnici a pracovním sešitě. Nejspíš učebnice str. 38,39. PS str. 46, 47. 

Angličtina

Ve třídě na skříni za katedrou je kufřík s obrázkovými kartami, tak si můžete zopakovat slovní zásobu. Zazpívejte si písničky:

https://youtu.be/RE5tvaveVak

https://youtu.be/gghDRJVxFxU

https://youtu.be/dUXk8Nc5qQ8

 

Vegetable Song | Songs for kids | The Singing Walrus

Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus

Action Songs for kids | The Singing Walrus

Unit 6

představte si novou slovní zásobu - zvířata. Zopakujte si zvířátka, která děti znají. Učebnice str. 56. Poslech podle CD. 

Čtvrtek

Český jazyk 1. a 2. hod

Pracujte v Hravých vyjmenovaných slovech do str35.

V PS pracujte na str. 8, dokončujte číslovky. Pokud budete mít hotovo, můžete pokračovat ve čtení Macha a Šebestové.

Matematika

Dokončete v učebnici opakování na str.55. pokud budete mít hotovo, pokračujte v PS a procvičujte dělení se zbytkem. Je to nová látka, tak si to připomeňte, ještě to děti nemají zažité. Dokončete tedy str. 13, 14.

Angličtina

Zopakujte si novou slovní zásobu Zvířata

Pracujte v PS na str. 52.

Ať si děti přepíší nová slovíčka do sešitu VOCABULARY.

Zazpívejte si:

https://youtu.be/RE5tvaveVak

https://youtu.be/gghDRJVxFxU

https://youtu.be/dUXk8Nc5qQ8

Vegetable Song | Songs for kids | The Singing Walrus

Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus

Action Songs for kids | The Singing Walrus

Pátek

Matematika

Procvičujte geometrii v učenici na str.56.

Úkoly z této strany ať vypracují do sešitu geometrie. Zadání nemusí opisovat.

Angličtina

Procvičujte zvířátka, zopakujte slovní zásobu a pracujte v PS na str. 53.

Zazpívejte si:

https://youtu.be/b0NHrFNZWh0

Five Little Monkeys Jumping on the Bed • Nursery Rhymes Song with Lyrics • Cartoon Kids Songs

Všem moc děkuji za zástup!

Vlasta

 

 

V pátek 18.3.2022 se na naší škole uskutečnila soutěž Matematický klokan. Žáci podle jednotlivých kategorií Cvrček (2.+.3.r.), Klokánek (4. + 5.r.), Benjamín (6. + 7.) a Kadet (8. + 9.r.) řešili během jedné hodiny 24 slovních úloh z matematiky. Nejlepším třem řešitelům v jednotlivých kategoriích gratulujeme.

Dnes jsme si opět po roce užili masopustni dopoledne. Pověděli si o zajímavostech tohoto zvyku, děvčata malovala obličeje barvami, rozdali si dobroty a také jsme tančilismiley

Dobrý den všem, v příloze prikladam předpokládané probrání učiva pro tento týden. 

Brzké uzdravení a spoustu pozdravů

posílá paní učitelka a spolužácismiley

Český jazyk 

1.hod- Pracujte ve Hravých vyjmenovaných slovech do str.26, ústně si zopakujte vyjmenovaná slova řečí těla (děti znají), doplňte cvičení a zdůvodněte.

2. hod - Písanka - pokračujte na další straně tzn. do str.8

Čítanka - Čtěte do str. 75.

Matematika

Pokračujte v pracovním sešitě 2. díl, začali jsme na první straně. Dokončete ji a pokud stihnete, pokračujte dál.

Prvouka

Přečtěte si v učebnici o sluneční soustavě a planetách v učebnici na str. 34, 35. K tomu vypracujte v pracovním sešitě cvičení o planetách na str.40.

Angličtina

Zopakujte si novou slovní zásobu ( Unit 5 - Free time) Sporty a volnočasové aktivity. Učebnice nemám u sebe. Pokračujte tedy tam,kde jsme skončili. Procvičujte - I can / I can't swim - umím/ neumím plavat atd. Pokud zbyde čas, ať děti namalují do sešitu English, co rádi dělají ve svém volném čase a popíší anglicky..

Všem moc děkuji Vlasta