backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 3.D

Děti vyráběly krásná vánoční přání, která poputují do domova pro seniory. Všem moc děkuji za spolupráci. Děti jsou šikulky a svá přáníčka pro dědečky a babičky vyráběly s velkým nadšením. V příloze je pár náhledů, jak přání vypadala.
Krásné Vánoce všem a především zdraví

přeje

Vaše paní učitelkaheart

Český jazyk

Mluvnice

Opakujte vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná.  
Naučte se vyjmenovaná slova po L. Pracujte v učebnici na str. 40 a 41. Procvičujte všechna cvičení.
Hrava vyjmenovana slova- pracujte na straně 11. 

Čtení
Čítanka: Čtete na straně 41, 42 o Ježíškovi a Pásli ovce valaši. Čtěte vlastní oblíbenou knihu. 

Matematika

Pracujte v pracovním sešitě na str. 27. 
Geometrie- učebnice na str. 59, vypracujte všechna cvičení na papír nebo do vlastního cvičného sešitu. 

 

Anglický jazyk

Vánoce v Británii a u nás. Slovní zásoba Christmas, zpívání Christmas carols (We wish you a Merry Christmas, Deck the hall, falala, Jingle bells).

Prvouka

Vánoce, tvorba vánočních přání. Povídání o vánočních zvycích. Zpívání vánočních koled. 

 

 Všem přejeme brzké uzdravení.

Vaši spolužáci a paní učitelkaangel

 

Český jazyk

Mluvnice

Opakujte vyjmenovaná slova po B. 
V učebnici procvičujte cvičení (do str. 39) na vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná. 

Čtení
Čítanka: Čtete na straně 41 o Mikuláši a Ježíškovi a povidejte si o tom. Čtěte si svou vlastní oblíbenou knihu. 
Ve škole jsme nacvičovali dramatizaci pohádky O červené karkulkce. 

Matematika

Procvičujte malou násobilku, písemné sčítání dvojcifrných čísel. v učebnici do strany 57.

Dále pak zápis slovních úloh z učebnice dle vlastního výběru.

 

Anglický jazyk

PS: cvičení do str. 31. Malovali jsme postavu a procvičovali He has got.../ she has got a big/ small....
Povídali jsme si: How do you feel today? Are you happy, sad, tired....?

Procvičujte části těla, pocity, pokyny - stand up, clap your hands, sit down, stretch...sloveso TO BE.. 

Prvouka

Vánoce
PS:  str.29, 30
Učebnice: čtěte na str.22, 23.
Povidejte si o vánočních obyčejích u nás i ve světě.

 Všem přejeme brzké uzdravení a návrat do školy.

Vaši spolužáci a paní učitelkasmiley

 

Pěkný den, posílám úkoly pro následující týdenenlightened

Český jazyk

Mluvnice
Pracovní sešit: vypracujeme stranu 28. Jakmile procvičíme vyjmenovaná slova po L, uděláme stranu 29.
V učebnici procvičujte cvičení na vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná.

Naučíme se vyjm.slova po L str.40 a ústně vypracujeme cvičení na této straně.

Hravá vyjmenovaná slova na str. 9,10,11.
Psaní
Písanka: pracujte na str.21
Čtení
Čítanka: Čtete na straně 40, opište jednu z básní do domácího sešitu a naučte se ji. Čtěte si předchozí články a svou vlastní oblíbenou knihu. 

Matematika

PS: pokračujte v sešitě na str.25,26..

Procvičujte malou násobilku, písemné sčítání dvojcifrných čísel. v učebnici na straně 42.

Dále pak zápis slovních úloh z učebnice dle vlastního výběru.

Anglický jazyk

PS: cvičení od str.28,29(stihli jsme už v min. týdnu ve škole), 30,31.
Učebnice: čtěte do str.33.

Procvičujte části těla, pocity, pokyny - stand up, clap your hands, sit down, stretch...sloveso TO BE.. 

Prvouka

Povolání:
PS:  str.26
Učebnice: čtěte na str.21.
Opakujte také předchozí látku.

Všem přejeme hodně zdaru, zdravá a těšíme se na Váswink

Vaše paní učitelka a spolužácikiss

Na třídní schůzce rodičů 15.11. jsme probírali následující záležitosti :

Novým třídním důvěrníkem je paní Mgr. Jaroslava Chocherčáková. 

Plánované akce v dalším čtvrtletí:

22.11. a 29.11. Testování žáků ve škole.

25.11. Sběrové ráno- sběr starého papíru od 7-15hod.

9.12. Paleta v 8:30hod (téma Vánoce).

Prosím rodiče o pravidelné kontroly penálu (2 pera nutností), notýsků, kufříků a pytlíků na TV.
Prosim, aby si všechny děti donesly kapsáře.

Stale mít v aktovce folie A4, A5.

Domáci úkoly budou zadávany každý den. Prosím o jejich kontrolu a podpis. 

Dbát na rýsovací pomůcky( mít ořezané 2 tužky tvrdosti č.2).

Nosit kartičky s I/Y na procvičováni vyjmenovaných slov.  
Mit v aktovce vlastní knihu ke čtení. 
V třídním fondu nám zbývá 144Kč na každého žáka. 
Prosím, přinést  50,- na SRPŠ ( pouze starší sourozenec v případě 2 a více sourozenců na škole).

Chci je vybrat z důvodu toho, že tuto částku neplatí všichni, tak aby v tom byl pořádek.
Prosim rodiče, aby poslali opět 2 krabičky s papírovými kapesníky. 
To je v souhrnu vše. 
 

Moc děkuji. 

Vaše třídní učitelka 

V. Balášová 
 

 

Pěkné pondělí všem, posílám úkoly pro tento týdenenlightened

Český jazyk

Mluvnice
Pracovní sešit: nepokračujte.
V učebnici procvičujte cvičení na vyjmenovaná slova po B.

Hravá vyjmenovaná slova na str.6,7,8.
Psaní
Písanka: pracujte na str.19,20
Čtení
Čítanka: Čtete na straně 37,38. Dále pak do str.42, a také čtěte svou vlastní oblíbenou knihu. 

Matematika

PS: pokračujte v sešitě na str.23,24.

Procvičujte malou násobilku, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10.

Dále pak zápis slovních úloh z učebnice.

Anglický jazyk

PS: cvičení od str.27
Učebnice: čtěte do str.29.

Procvičujte části těla a pocity. 

Prvouka
PS: pokračujte do str.25
Učebnice: pokračujte na str.20.
Opakujte také předchozí látku.

Všem přejeme brzké uzdraveníčko heart

Vaše paní učitelka a spolužáci