backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 3.D

Dobrý den, v příloze jsou uvedené úkoly pro další týden. V minulém týdnu (tj do 6.2. )jsme dokončovali úkoly z předchozího týdne. 
Kdo mi ještě neodevzdal čtenářský deník, ať již co nejdřív tak učiní. 
V příštím týdnu nám začíná v rámci tělesné výchovy plavání, tak nezapomeňte, že každé úterý. 

Všem přeji brzké uzdravení 

Zdravi vás paní učitelka a spolužáci

Český jazyk

V pondělí a úterý máme čtení a psaní

Písanka - pracujte do str.32 - píšeme písmeno X, x; opakování párových souhlásek - Z/S, Ž/Š; opakujeme psaní číslic. Dále řešíme skrývačky, rébusy, souznačná slova.

Čítanka - Čteme do str. 65. Povidejte si o článku Dášenka na str. 63. Na straně 62 si vyber báseň a přepiš do domácího sešitu, namaluj obrázek a nauč se ji. Děti ve škole zapíší do sešitu Čtení.  

V pracovním sešitě ČJ budeme pracovat do str. 39. V učebnici ČJ si ústně projděte cvičení do str. 51. 
Hravá vyjmenovaná slova - pracujte do str. 22.

Procvičujte vyjmenovaná slova po B, L, M. 
 

Matematika

Pokračujeme v PS (nevím přesně, kde děti ve škole skončily) postupně ho dokončujte do str. 34.
V učebnici si vyberte cvičení do str. 20. Je tam toho hodně, proto píši i na tento týden. 
Geometrie - procvičujte rýsování trojúhelníku- str. 15 a čtverce - str. 20 do sešitu na Geometrii. 

V PS na str. 33 a 34 si udělejte test na procvičení učiva. 
 

Prvouka

Učebnice - pracujte do str. 31. Povidejte si o podmínkách života na Zemi. Zejména o vzduchu, půdě, teplu a světlu. 

Vypracujte do str. 39 v pracovním sešitě. 
Pusťte si výuková videa na toto téma:

https://youtu.be/pSbHQS5ze4A

https://www.youtube.com/watch?v=vrREu4C6Ux4

https://www.youtube.com/watch?v=LR9hVKaKVO8

Angličtina

Dokončujeme Unit 4, dokončujte PS Unit 4 a v učebnici procvičujte cvičení v Unit 4. Děti ve škole vypracují výukový plakát s denním Menu: Co máte radi k snídani, obědu a večeři? K tomu nalepte nebo namalujte obrázky a popište anglickými slovíčky a větami:

I like for breakfast milk, bread and jam
I like for lunch chips and ............

I like for dinner.....

Zpívejte si FOOD SONG: 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

 

 

Český jazyk

Písanka do str. 30

Čítanka čtěte do str. 57

Mluvnice - uzavíráme známky a opakujeme. 

Hravá vyjmenovaná slova  do str. 20 a PS k Čj - dokončete všechna cvičení s vyjmenovanými slovy po B a L a vypracujte cvičení do str.36.

Naučte se vyjmenovaná slova po M. 

 

Matematika

Píšeme opakovací testy a uzavíráme známky.

V učebnici Matematiky 2. díl pracujte do str. 20

PS z M dokončujte celý pracovní sešit.

 

Prvouka

V učebnici čtěte do str 29

PS do str. 36

Ve škole čteme z odborných knížek o podmínkách života na Zemi.

 

Angličtina

Procviřujeme jídlo - Unit 4.

Dokončete v učebnici Unit 4 a všechna cvičení v PS, která nejsou poslechová.

Procvičujte slovní zásobu.

Rozhovory: Do you like....? - Yes, I do. - No, I don't.

 

Děti vyráběly krásná vánoční přání, která poputují do domova pro seniory. Všem moc děkuji za spolupráci. Děti jsou šikulky a svá přáníčka pro dědečky a babičky vyráběly s velkým nadšením. V příloze je pár náhledů, jak přání vypadala.
Krásné Vánoce všem a především zdraví

přeje

Vaše paní učitelkaheart

Český jazyk

Mluvnice

Opakujte vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná.  
Naučte se vyjmenovaná slova po L. Pracujte v učebnici na str. 40 a 41. Procvičujte všechna cvičení.
Hrava vyjmenovana slova- pracujte na straně 11. 

Čtení
Čítanka: Čtete na straně 41, 42 o Ježíškovi a Pásli ovce valaši. Čtěte vlastní oblíbenou knihu. 

Matematika

Pracujte v pracovním sešitě na str. 27. 
Geometrie- učebnice na str. 59, vypracujte všechna cvičení na papír nebo do vlastního cvičného sešitu. 

 

Anglický jazyk

Vánoce v Británii a u nás. Slovní zásoba Christmas, zpívání Christmas carols (We wish you a Merry Christmas, Deck the hall, falala, Jingle bells).

Prvouka

Vánoce, tvorba vánočních přání. Povídání o vánočních zvycích. Zpívání vánočních koled. 

 

 Všem přejeme brzké uzdravení.

Vaši spolužáci a paní učitelkaangel

 

Český jazyk

Mluvnice

Opakujte vyjmenovaná slova po B. 
V učebnici procvičujte cvičení (do str. 39) na vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná. 

Čtení
Čítanka: Čtete na straně 41 o Mikuláši a Ježíškovi a povidejte si o tom. Čtěte si svou vlastní oblíbenou knihu. 
Ve škole jsme nacvičovali dramatizaci pohádky O červené karkulkce. 

Matematika

Procvičujte malou násobilku, písemné sčítání dvojcifrných čísel. v učebnici do strany 57.

Dále pak zápis slovních úloh z učebnice dle vlastního výběru.

 

Anglický jazyk

PS: cvičení do str. 31. Malovali jsme postavu a procvičovali He has got.../ she has got a big/ small....
Povídali jsme si: How do you feel today? Are you happy, sad, tired....?

Procvičujte části těla, pocity, pokyny - stand up, clap your hands, sit down, stretch...sloveso TO BE.. 

Prvouka

Vánoce
PS:  str.29, 30
Učebnice: čtěte na str.22, 23.
Povidejte si o vánočních obyčejích u nás i ve světě.

 Všem přejeme brzké uzdravení a návrat do školy.

Vaši spolužáci a paní učitelkasmiley

 

Pěkný den, posílám úkoly pro následující týdenenlightened

Český jazyk

Mluvnice
Pracovní sešit: vypracujeme stranu 28. Jakmile procvičíme vyjmenovaná slova po L, uděláme stranu 29.
V učebnici procvičujte cvičení na vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná.

Naučíme se vyjm.slova po L str.40 a ústně vypracujeme cvičení na této straně.

Hravá vyjmenovaná slova na str. 9,10,11.
Psaní
Písanka: pracujte na str.21
Čtení
Čítanka: Čtete na straně 40, opište jednu z básní do domácího sešitu a naučte se ji. Čtěte si předchozí články a svou vlastní oblíbenou knihu. 

Matematika

PS: pokračujte v sešitě na str.25,26..

Procvičujte malou násobilku, písemné sčítání dvojcifrných čísel. v učebnici na straně 42.

Dále pak zápis slovních úloh z učebnice dle vlastního výběru.

Anglický jazyk

PS: cvičení od str.28,29(stihli jsme už v min. týdnu ve škole), 30,31.
Učebnice: čtěte do str.33.

Procvičujte části těla, pocity, pokyny - stand up, clap your hands, sit down, stretch...sloveso TO BE.. 

Prvouka

Povolání:
PS:  str.26
Učebnice: čtěte na str.21.
Opakujte také předchozí látku.

Všem přejeme hodně zdaru, zdravá a těšíme se na Váswink

Vaše paní učitelka a spolužácikiss