backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 3.D

Úkoly pro tento týden:

Matematika pracujte v PS do str. 13.

Čj - opakování párové souhlásky, měkké a tvrdé souhlásky. Psaní u/ů/ú. Diktát, opis, přepis.

Čítanka do str. 23.

Písanka - do str.11.

Prvouka - Naše obec - PS str. 13.

Aj - čísla 0-100, procvičování časování slovesa TO BE.

Píseň 

https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA&list=RDbGetqbqDVaA&index=1

2. lekce, nová slovní zásoba (zapsat do Vocabulary).

PS - do str.13.

Všem přejeme brzké uzdravení a těšíme se na Vás!

Vaše paní učitelka a spolužáciheart

 

Všem připomínám, že dne 27.9. je ředitelské volno a 28.9. je státní svátek.

Ve škole se tedy sejdeme ve středu 29.9. 2021.

Pěkný prodloužený víkend všem přeje Vaše paní učitelka!

Dobrý den, 

zasílám úkoly pro tento týden:

M - pracujeme v PS do s.6, procvičujte sčítání a odčítání 0-100 s přechodem přes 10, a také malou násobilku 1-10.

Čj - Procvičujte v učebnici do str. 16. Každý den přepis, opis, diktát krátkých vět.

Čítanaka - čtěte do s. 20. Na straně 18 se naučte báseň Dva kořeny.

Písanka - pište do s. 5.

AJ - prcvičování slovní zásoby, čísla do 100.

        PS- do s.9.

Prv - PS pracujte do s.9.

Všem přejeme brzké uzdravení a těšíme se na Vás ve škole heart

 

Dobrý den, 

v příloze Vám posílám úkoly pro tento týden. 
Všechny marůdky moc pozdravujeme a přejeme brzké uzdravení!

Pozdravují spolužáci a paní učitelkaheart

Začátek školního roku: 1. 9. : od 9 hodin –  10 hodin, ŠD – oběd do 11, 30 hod.

1. 9., 6.9., 9.9. – testování žáků ve třídě antigenními testy.

2. 9. – vyučování do 11,40 hod., S sebou obalené a podepsané učebnice, vyplněný dotazník, velký zápisník – ŽK, podepsaný školní řád, doplnit údaje na 1. str.  platná telefonní čísla, bydliště a doručovací adresu.

Od 3. 9. – vyučování dle rozvrhu. V pátek dětem výuka končí také v 11.40.

Do 10. 9. vybírám na PS AJ – 240 Kč a na PS sešity: M, ČJ a pomůcky na Pč - celkem 500 Kč.

Pomůcky: Penál – tužky č. 1, 2, 3, pero na psaní, pastelky, nůžky, guma, lepidlo.

Pravítko krátké a trojúhelník s ryskou na rýsování, tabulku na psaní, fix, hadřík, malá a velká folie,

desky s patentkem, kružítko později.

Všechny učebnice a pomůcky prosím podepište!

Do čtvrtka 3. 9. přinést podepsaný kufřík s pomůckami na Vv z 2. ročníku, sáček s Tv – pevné tenisky, tepláky, trenýrky a triko, švihadlo, malý tenisový míček.

Malý ručník s poutkem.

Omluvenky prosím do 2. dne na školní mail: balasova.vlastimila@benesovka.cz

Denně kontrolujte přípravu na vyučování, domácí úkoly a notýsky podepisujte. Informace budu psát na webové stránky třídy nebo do notýsku.

V případě nachlazení věnujte prosím zvýšenou pozornost a s teplotou neposílejte dítě do školy!

Rodiče do školy nesmí vstupovat, pouze po telefonické domluvě.

Dbejme na zvýšená hygienická opatření.

Na začátku školního roku budeme zjm. procvičovat a opakovat učivo 2. ročníku.

 

Přeji Vám klidný školní rok a mnoho úspěchů.

                                                                                                      Třídní učitelka

Milí rodiče,

dne 30. 6. je slavnostní předání vysvědčení od 8 - 9, 30 hod. Od 9, 30 - oběd ve ŠJ, ŠD. 

Přeji Vám všem klidné prázdniny a hodně slunečných dnů. Těším se na děti ve 3. ročníku.

Vaše třídní učitelkaheart

Vážení rodiče, sportovní nadšenci,

dovoluji si Vás pozvat na Lidový běh Vaňka Vaňhy. Posílám takhle dopředu z důvodu konání v neděli. I přesto doufám, že se nás sejde co nejvíce! Pokud byste měli zájem běžet i Vy nebo sourozenci dětí, budeme moc rádi! Nahlásit se mi můžete do e - mailu, napište mi vždy jméno a příjmení běžců.

Děkuji a přeji krásný den

Mgr. Lucie Lenochová

Prosíme rodiče, aby se ozvali v případě zájmu o karty a zaplatili 30 Kč. 
Děkujeme. 
 

Milí rodiče,

dnes jsme s dětmi strávili krásný DĚTSKÝ DEN, a také zároveň oslavili narozeniny dvojčátek Péti a Adélky. Děti měly možnost zahrát si na učitele a moc krásně jim to šlo. Užili jsme si zábavy i dobrot, které nám maminky přichystaly a za to jim moc děkujeme. Nezbyl ani kousek ničeho.angel

 Pár střípků z našeho dne Vám ukážeme alespoň na fotečkách. 

Dne 23.6. 2021 – školní výlet do FAJN PARKU

V Chlumci n. Cidlinou. Záloha 500 Kč.

Odjezd v 8hod od zastávky v UL. SVOBODY.

Odchod společně od školy v 7:45 hod.

! Před odjezdem NUTNO PODAT KINEDRIL,

s sebou i na zpáteční cestu! (Vzhledem

k předchozí zkušenosti na minulém výletě).

NÁVRAT: ke škole mezi 13-14 hodinou.

Oběd bude ve školní jídelně (v ŠD).

S SEBOU: batůžek, svačinu, pití, pláštěnku,

 kapesníky, igel. sáček, kapesné, respirátor

či roušku.