backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 3.D

Krásný den moji milí druháčci,

už se nám blíží středa a my se zase konečně spolu sejdeme. Už se na Vás moc těšímkiss!

Jak jsme si říkali už v pátek na online hodině, nebudete psát nic nového, jen si opakujte probrané učivo.

Úkoly z minulého týdne mi již neposílejte, opravím je ve škole.

Na naší konverzaci mezi novými příspěvky v týmu 2.D na Teamsech máte další kvízy na procvičení učiva. Čtěte si, procvičujte počítání, psani, diktát, opis a přepis krátkých vět.

Ve středu 18.11. se sejdeme v 7:50 před školou a já si vás odvedu do třídy. Všichni budou mít s sebou 2 roušky na vyučování uložené v sáčku, a kdo jde do družinky, potřebuje další dvě na odpoledne (tzn. 4 roušky).

Přeji Vám krásný sváteční den a ve středu se moc těším!

Vaše paní učitelkaheart

Zde je takový menší výtah toho, co jsme probírali a co je důležité:

Plán výuky na celý týden můžete tisknout už behem neděle či pondělí.

Každý týden začínáme básničkou, kterou budeme celý týden opakovat a do pátku by ji měly děti umět.

V matematice zatím procvičujeme sčítání a odčítání desítek a jednotek bez přechodu přes desítky. Příklady typu viz pracovní sešit na aktuální straně, kde se zrovna učíme.

CO MÍT VŽDY NACHYSTANÉ NA ON-LINE HODINU:

- učivo dle rozvrhu

- penál

- stírací tabulky, lístečky či cvičný sešit a silnou tmavou fixu

- na AJ barevné kartičky (formát A6), Pastelky 12ks

Co přesně budu chtít poslat ke kontrole, bude vždy uvedeno v  týdenním plánu a posílejte na whatsapp 606533178. Zde mě také kontaktujte v případě konzultace.

CO PRAVIDELNĚ PROCVIČOVAT:

- opis, přepis, diktát slov a krátkých vět (včetně oznamovacích, rozkazovacích, tázacích a přacích)

- čtení především vlastní knihy a to nahlas, může i rodič s dítětěm číst dohromady nahlas

- psaní příkladů do sloupců pod sebe (jak opis,tak diktát dvojciferných čísel i celých příkladů)

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Každý si založí sešit A5 s tvrdými deskami a do konce 1.pololetí přečte alespoň jednu knihu (tzn. dvě knihy za šk. rok).

každá kniha bude uvedena na nové stránce, kde bude uveden její název a jméno autora pod ním, a pak pod tím 3 - 5 vět:

-jak se mi kniha líbila

- která postava mě zaujala

- proč mě ta postava zaujala

Pod text nakreslit obrázek, který vystihne dojem žáčka z přečtené knihy.

 

Výuka on-line je povinná, pokud se nebudete moci zúčastnit, napište mi na whatsapp, prosím.

Pokud děti nenastoupí v měsíci listopadu do školy, budou vám vráceny peníze za školní družinu za měsíc listopad.

SRPŠ příspěvky se letos vybírat nebudou.

To je tedy stručný přehled naší rodičovské schůzky.

Ještě jednou krásný podvečer!

Vaše paní učitelkasmiley

P.S. Vyplňte, prosím, jména při kvízu. Zatím tam mám pouze jmeno Tobíka Bořka. Ostatní jsou anonymní. Tzn. potřebuji vyplnit kvíz znovu pod svým jménem. Moc děkuji. 

heartMilí mojiheart,

děkuji vám všem za prima on-line týden. Rodičům za asistenci a trpělivost při plnění domácích úkolů :-). Jsem moc ráda, že se nám daří se vídat alespoň touto cestou, a že už se začínáme pěkně slaďovat :-). Všem, co byli tento týden na on-line hodinách zapisuji 1 a to z M, Čj a Aj. Jste moc šikovní a mám velkou radost, jak vám učení pěkně jde. Jste moje šikulky báječné ;-))!

Na Whatsapp mi POSÍLEJTE KE KONTROLE: PRACOVNÍ SEŠIT z Čj, Aj a M. 

Tak a co nás čeká příští týden:

Český jazyk 

Učebnice- budeme pokračovat do strany 26( Udělám to s vámi na on-line, vy si doma pouze procvičujte.)

PS - nic samostatné nedělejte, zkontrolujeme stranu 19,20  společně na on-line.

Čítanka - Čteme do strany 41. (Na on-line hodině probereme článek str.40- Martin.)

Písanka 1 pro 2.ročník- začneme psát do nové pisanky do str.5 ( to si napište samostatně doma)

Procvičování Čj:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/veta-slovo-slabika

MATEMATIKA

PS- dokončete str.23, stranu 24,25- rýsujte samostatně. Na on-line si zkontrolujeme 24-25 a společně se vrhneme na str. 26. Snad ji stihneme i společně dokončit na on-line výuce. Pokud nestihneme na on-line, přesuneme zbylá cvičení do dalšího týdne. 

Procvičování M:

https://www.umimematiku.cz/pexeso-2-trida

https://www.umimematiku.cz/matematika-2-trida

http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/scitani-a-odcitani-do-20

 

 

 

PRVOUKA

PS - str.23,24.
Dokončíme ovoce a zeleninu. Také je tam opakování - Podzim. Vypracujte samostatně. Ve čtvrtek si společně zkontrolujeme na on-line, kde budeme půlit hodinu matematiky s prvoukou. Opravený rozvrh Vám vyfotím do skupiny 2.D na Whatsapp.

Procvičování:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/ovoceazelenina1.htm

ANGLIČTINA

Uděláme společně na on-line hodině. Kdo nebude na  on-line hodině, vypracujte stranu 12, 13 v pracovním sešitě.

enlightenedUPOZORNĚNÍ PRO RODIČE - Nezapomeňte na rodičovskou schůzku on-line v pondělí v 17hod.enlightened

 

Mějte krásný víkend a v pondělí se na Vás moc těším!

 

Vaše paní učitelkaheart

 

Milí žáci, určitě jste si přes podzimní prázdniny odpočinuli od plnění úkolů, ale nezapomněli jste opakovat učivo ČJ a M. Příští týden se uvidíme při on - line výuce, kde se seznámíme s programem Teams. Navážeme spolu opět kontakt a budeme si prohlubovat učivo. Určitě to zvládnemeyes. Pokud se z technických, či jiných důvodů nemůžete výuky zúčastnit, budu nadále zadávat úkoly zároveň přes stránku třídy. Konzultace bude opět přes WhatsApp, mail.

A nyní k úkolům:

ČJ - budeme pracovat s učebnicí na str. 22 - 23, PS - str. 18 - 20, učivo o větách - Druhy vět. Z učebnice str. 22, cv. 1 - ústně, str. 23, cv. 2 - písemně do cvičného sešitu.

Čtení - do str. 38, budeme si povídat o Dušičkách a o podzimu.

Písanka - pomalu si dopište písanku č. 4, opis a přepis krátké věty.

Matematika - PS - str. 20 - 22, sčítáme a odčítáme desítky a jednotky. Zelené sloupečky napište pěkně pod sebe do cvičného sešitu - cv. 3

Prvouka - PS - str. 20 - 22, povídejte si o podzimu a o svátku Dušičky a Hallowen.

VV, Pč - kdo má možnost, může si s rodiči vyřezat dýni nebo nakreslit panáčka z dýně. Pošlu vám náměty ke tvoření.

 

Moc se na vás těším, určitě vše spolu zvládneme.heart             Vaše paní učitelka

 

 

 

 

Pěkný páteční den! 
V pondělí nám začne 1. on-line hodina v 9hod ráno a bude trvat 2x30 min s přestávkou 5 min, abychom se nezdrzovali s přihlášováním. Kdyby měl někdo problem s přihlášením, ozvěte se mi, prosím. Připravte si stírací tabulky(pokud máte u sebe) nebo papírové lístečky 7x5cm (bílé), na které budou děti psát černou fixou a penály.
Úkoly na celý týden budou dále na webu třídy a budu je zadávat každé pondělí, abyste si mohli práci dopředu rozvrhnout. Dle průzkumu vám to vyhovovalo nejvíce. 
Užijte si zbytek prázdnin, děti moc pozdravujte a v pondělí v 9hod se budu moc těšit. Je tam naplánována schůzka, na kterou jen kliknete PŘIPOJIT SE. Mějte vypnutý mikrofon, prosím, děti ho budou zapínat na můj pokyn. 
 
Moc Vás zdravím!
 
Vaše paní učitelka

Milé děti a rodiče,

smileypříští týden vás čekají podzimní prázdniny. Učivo, které jste nestihli dokončit, si v klidu dodělejte a zopakujte. 

Nezapomeňte na pravidelné čtení, psaní a procvičujte si příklady na sčítání a odčítání.

Choďte na procházky do přírody a užívejte barev podzimu.

Doufejme, že vše dobře dopadne a brzy se uvidíme.heart Pokud nenastoupíme, distanční výuku doplníme online výukou přes Microsoft Teams. Veškeré informace ohledně přihlášení vám včas sdělíme. Distanční výuka zatím nadále probíhá jako doposud.

Buďte na sebe opatrní, mějte se rádi a těším se na váskiss         Vaše paní učitelka

 

Zdravím všechny své žáčky a jejich rodiče. 

Čeká nás další samostatná práce. Musím vás moc pochválit za pečlivě vypracované úkoly. 

Někteří pracujete pomaleji, ale to nevadí. Jsem ráda, že všichni pilně pracujete. 
Tak a tady jsou naše další úkoly:

Český jazyk 

Učíme se o větách, nezapomínejte na velké písmenko na začátku věty a na interpunkční znaménko na konci.  

Budeme pracovat na str. 18 v učebnici. Mluvíme ve větách, pořádek vět. Pracujte většinou ústně. Kdo má fólii, může psát na ni. Na str. 19 je cvičení 2., seřadíte věty v pohádce Princeznička na bále a napíšete do domácího sešitu. Namalujte si obrázek.

Str. 20 - ústně.

PS - ČJ do str. 16

 

Písanka

pište podle svého tempa do str. 37(včetně) opište si libovolné věty z čítanky. Nezapomínejte si procvičit písmenka podle diktátu: slova, krátké věty.

Čtení

čtěte v čítance s porozuměním a dodržujte správnou intonaci,dle svého tempa až do str. 34. Na straně 34 si vyber basnicku a tu se nauč. Až ji budeš umět, pošli mi ji na whatsapp. Nespěchá to. Až se ji naučíš.

Čtěte si každý den a nezapomínejte na svoji knihu.

 

Matematika

Začínáme se sčítáním desítek a jednotek a pracujte podle pokynů v PS, do str. 19.
Pozor!!! Sčítáme zvlášť jednotky a pak přidáme desítky. U slovních úloh si znázorníte, tak jak děláme ve škole. Můžete si znázorňovat třeba pomocí víček od plastových láhví, kaštany, žaludy a nebo pomocí lentilek (Tak mě inspirovala Emička Ch. Viď, Emi :-)))).)

Stále opakujte příklady - na sčítání a odčítání do 20. Také si můžete pomáhat názorem, jak jsem už psala. 

 

Prvouka

Povídejte si s rodiči o podzimu, běžte na procházku do přírody a když bude vítr,  pouštěte si draka. My to zkoušeli o víkendu, ale nechtěl nám moc lítat :-)) PS - do str.18

Můžete namalovat obrázek z Vaší procházky či pouštění draka a pošlete na whatsapp. 
 

Angličtina

pracujeme na str. 7 a 8. Strana 6 je poslech, ten si společně projdeme ve škole. 

V týdnu vám opět zadám nějaké PL  pro zábavu. Ty nejsou povinné. 

Preji všem hodně sil a chuti do práce, těším se na whatsapp :-)

Vaše paní učitelka

https://www.umimematiku.cz/pexeso-2-trida

https://www.umimematiku.cz/matematika-2-trida

http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/scitani-a-odcitani-do-20

Tady něco zajímavého o podzimu:

https://www.youtube.com/watch?v=Yf3A2QIxeN4