backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 3.D

Krásné ráno všem!

Děti, řekněte si s rodiči, který je den, jaké je datum, roční období, počasí a kolik je stupňů?
Tak jak to děláme každé ráno :-)

 
Spousta z Vás ještě nemá úkoly z úterý dokončené, proto jich přidám méně.

Úkoly budeme zadávat v kratším časovém intervalu a to 2x týdně. 
Vypracované úkoly mi posílejte na whatsapp a to z pracovního sešitu ČJ, M a Aj

Další úkoly do úterý 20.10. jsou následující:
 

Písanka 4- pište další 3 strany, tzn. pracujte do strany 34(včetně).

V příloze Vám dám abecedu s tělovýchovnými úkoly na protažení. 
Zde jsou také videa na procvičení učiva.
 

 

Tady něco zajímavého o podzimu:

https://www.youtube.com/watch?v=Yf3A2QIxeN4

 

 

 

Všem přeji pěkný víkend, buďte zdraví a opatrujte se!

Vaše paní učitelka

 

Český jazyk - Abeceda - opakujte nazpaměť, řazení slov podle abecedy. Pište do domácího sešitu. 

Z učebnice vypracujte na str. 8 a 9 (ústně)

PS - do str.12

Písanka 4 - do str. 31

Čtení - čteme z nové čítanky každý den do str. 26(opakování) 

Matematika - PS do str. 15

Z přílohy máme vystřihnuté mince - zahrajte si na obchod.

Prvouka - Podzim, rostliny a houby v lese - PS str. 16

Angličtina- vypracujte pracovní list s opakováním, který jsem dětem rozdala a pak pracujte na str. 5.

DŮLEŽITÉ!!!

Plnění úkolů je povinné, úkoly budou zadány na stránky třídy. V případě potřeby mě kontaktujte na Whatsapp. 

V pátek napíši další úkoly pro příští týden. 

Hodně zdraví, trpělivosti a sil Vám přeje  

Vaše paní učitelka                    

 

 

Vážení rodiče, prosím o přečtení školního řádu, kde byly doplněny body, týkající se především distanční výuky a hygienických opatření.

Doplněno:

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. Možnost zamezení docházky na vzdělávací aktivity se týká těch pravidel, která jsou stanovena mimořádnými opatřeními (například nošení roušky…)“.

 Žák je povinen plnit uložené úkoly i v době distanční výuky.

 Pravidla komunikace se zákonnými zástupci nejen při distanční výuce:

 Škola je povinna předávat informace prostřednictvím zápisníků žáka a webových stránek školy. Při distanční výuce se informace předávají prostřednictvím webových stránek tříd a emailů.

Při distanční výuce budou využívány následující platformy. Pro 1. – 2. ročník bude probíhat zadávání učiva a odevzdávání úkolů prostřednictvím webových stránek tříd, emailem minimálně 2x týdně, případně osobně minimálně 1x týdně.

Pro 3. – 9. ročníky bude využívána výuková platforma Teams pro týmovou práci v Microsoftu 365. Zadávání výukových materiálů hlavních předmětů (matematika, český jazyk, anglický jazyk) bude minimálně 2x týdně. Výukové materiály ostatních předmětů budou zadávány 1x týdně.

 Pravidla hodnocení jsou platná i v průběhu distančního vzdělávání žáků. Žák je povinen plnit uložené úkoly vyučujících jednotlivých předmětů. V případě nemoci žáka při distančním vzdělávání je žák povinen zadané úkoly po nemoci doplnit a odevzdat později.                  

                                                                                                               tř. učitelka

 

Milí rodiče,

zde jsou fotografie z dnešního pasování na čtenáře v Městské knihovně v Pardubicích. Je nám všem moc líto i dětem, ze jste nemohli být u toho, a že nám chybělo i spoustu spolužáků. Tak si alespoň prohlédněte pár fotografií. 

Vážení rodiče,

     i v letošním školním roce vám nabízím možnost kroužku logopedické prevence. Jednotlivá setkání probíhají v malých skupinkách. V případě většího počtu zájemců vám bude nabídnut i jiný termín.

     Přihlášku si můžete stáhnout zde v příloze nebo zaslat e-mailem. 

     Děkuji a těším se na všechny "povídálky". :)

 

Michaela Doubravová

doubravova.michaela@benesovka.cz 

Krásné ráno všem!

Posílám informace pro 2. ročník, které děti dostanou 1. 9.smiley

 

Informace pro 2. D – školní rok 2020 – 2021

Začátek školního roku: 1. 9.  od 9 hodin –  10 hodin, ŠD – oběd do 11, 30 hod.

2. 9. – vyučování do _11:40___ , s sebou obalené učebnice, vyplněný dotazník, velký zápisník – ŽK, podepsaný školní řád(do 3.9.), doplnit údaje na 1. str. – telefonní čísla, bydliště a doručovací adresu.

Od 3. 9. – vyučování dle rozvrhu.

Do 3. 9. vybírám na PS AJ – 224 Kč a na sešity na psaní, na čtvrtky Vv, Pč, Pracovní sešity: ČJ, desky s patentem: celkem 500 Kč.

Zpět přinést písanku č. 4.

Pomůcky: Penál – tužky č. 1, 2, 3, pero na psaní, pastelky, nůžky, guma, lepidlo.

Pravítko krátké a trojúhelník na rýsování, tabulku na psaní, fix, hadřík, malá a velká folie. Všechny učebnice a pomůcky prosím podepište.

Do čtvrtka 3. 9. přinést podepsaný kufřík s pomůckami na Vv z 1. ročníku, sáček s Tv – pevné tenisky, tepláky, trenýrky a triko, švihadlo, malý tenisový míček.

Malý ručník s poutkem.

Omluvenky prosím do 2. dne na telefonní číslo 606533178 nebo školní mail: balasova.vlastimila@benesovka.cz , 464629219 -kabinet 1. stupně.

Denně kontrolujte přípravu na vyučování, domácí úkoly a notýsky podepisujte. Informace budu psát na webové stránky třídy nebo do notýsku.

V případě nachlazení věnujte prosím zvýšenou pozornost a s teplotou neposílejte dítě do školy!

Rodiče do školy nesmí vstupovat, pouze po telef. domluvě.

Dbejme na zvýšená hygienická opatření.

Na začátku školního roku budeme zjm. procvičovat a opakovat učivo 1. ročníku. Začínáme s opakováním písmen, čtení: Moje 1. čítanka, opis a přepis písmen, slov, vět (písanka č. 4)

M – počítání s přechodem desítky do 20.

Moc se na všechny těším, přeji úspěšný start a klidný nový školní rok.

Vaše paní učitelka. 

 
Pěkný večer. 
Na pedagogické radě jsme se dnes dozvěděli, že dětem budeme předávat vysvědčení v 8 hod. Počkám na děti před školou, vyberu čestné prohlášení a odvedu si děti do třídy. Po předání vysvědčení Vám děti předám zpět před školu. Počítám, že to bude nejdéle do 9hod. Kdo nebude mít čestné prohlášení s sebou vyplněné, počká před školou, než si rozdáme vysvědčení ve třídě. Dostane vysvědčení venku, až přivedu děti ze třídy. Rodiče do školy bohužel nesmí. 
Zdravím Vás a těším se na pátekheart.
 
V. Balášová
 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:
pro zobrazení rozklikněte nadpis Vysvědčení PÁTEK 26.6.