backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 4.D

Přírodověda

Učebnice - str. 11

PS - str.8

Anglický jazyk

pokračujte v učivu

Učebice - str. 10

PS - str. 11 - na fólii nebo společně

Český jazyk

Čítanka - str. 29 Podzimní chvíle- J. Seifert , přečtěte si, a do sešitu Čtení - Nejprve děti napíší název pod to autora a pod vypíší slova, která se rýmují(děti, které jsou ve škole ) Př. listí- čísti, čítance - stránce, atd.

Když zbyde čas, namalují obrázek k básni

Učebnice - str.16 - přečíst žlutý rámeček

                  podle obrázků napíší do školního sešitu popis pracovního postupu

                  dále pak str. 20, 21 - pracujte ústně či přes fólii

PS - do str.14

Matematika 

Učebnice - JEDNOTKY ČASU, zopakujte na str. 13 - červený rámeček

                   str. 13, 14 - pracujte ústně a přes fólii nebo dp školního sešitu

                  JEDNOTKY DÉLKY, zopakujte na str.5

PS - pracujte na str.11, 12

Český jazyk

PS - str.13

Učebnice -  str. 19 - pracujte ústně nebo přes fólii.

Matematika

PS - do str.9

Učebnice - str. 17

Anglický jazyk

Unit 2

opakujte dny v týdnu, naučit

ůpočasí - Je slunečno. Je deštivo....naučit fráze

PS str. 13

Učebnice - str.9

Přírodověda

Houby

PS - str. 7

Učebnice - str. 10

Český jazyk

PS - str.13

Učebnice -  str. 19 - pracujte ústně nebo přes fólii.

Matematika

PS - do str.9

Učebnice - str. 17

Anglický jazyk

Unit 2

opakujte dny v týdnu, naučit

ůpočasí - Je slunečno. Je deštivo....naučit fráze

PS str. 13

Učebnice - str.9

Přírodověda

Houby

PS - str. 7

Učebnice - str. 10

Český jazyk

PS - str.8

uč. - str.15

Čítanka  - str.15-17

Matematika

PS - str.7

uč. - str.13

Angličtina

Unit 2 - napsat slovní zásobu, pouze  slovíčka a jejich český význam do VOCABULARY

uč. str.4

PS - str.10

Přírodověda

uč. - str.7

PS - str.5

V M dokončujeme úkoly z předchozího týdne, pak také procvičujeme písemné i pamětné sčítání a odčítání + násobení a dělení, slovní úlohy a vzájemnou polohu přímek v geometrii.

Čj- Čítanka - str. 9-13

P podstat. jm. - dokončit str.4

Sloh - Moje vysněná budoucnost, vypravování + obrázek.

V učebnici procvičujte do str. 8.

PS - vypracujte celou str.4.

Procvičujte vyjmenovaná slova, slovní druhy vč podstatných jmen-určování pád, rod, číslo.

Aj - opakujeme-číslovky, části těla, to be, to have.

Vlastivěda - kontaktujte, prosím, kolegyňku na e-mailu: kramova.michaela@benesovka.cz

Informatika - kontaktujte, prosím, kolegyňku na e-mailu: shanelova.zuzana@benesovka.cz

 

M- PS str.4 celá

     učebnice - procvičujte do str.9, včetně geometrie na str.9

     opakujte násobení, dělení, pamětné i písemné sčítání a odčítání

     v geometrii procvičujte vzájemnou polohu přímek

Čj- přednes básně na str.5 v Čítance

      PS  str.3 celá

      opakujte vyjmenovaná slova, slovní druhy, pády u podstatných jmen

Aj - Little Red Riding Hood - čtení a překlad pohádky (viz příloha)

      opakujte číslovky do 100, časování slovesa to be, to have a také slovní zásobu z předchozích ročníků

      PS - pracujte na str. 6 a 7.

Př - pracujte v PS na str.4

ČJ PS - str.3 do cv.5

M PS - str.3 do cv.7

Čítanka - str.5 naučit báseň, čtěte na str. 6,7. ( Theuška a JIrka Čítanku teprve dostanou).

PPJ (Pravopis podsat. jm.) - do str.4/ cv.3

AJ PS - do str.4

AJ učeb. - do str.3

Př uč.-opakování str.4

Př PS-str.3

 

Informace pro 4.D – školní rok: 2022/23

Začátek školního roku: 1.9. od 9 hod do 10 hod, od 10 hodin oběd – samostatně, děti nechodí do ŠD.

2.9. – vyučování do 11,40 hod. S sebou aktovku na učebnice.

Od 5.9. - vyučování dle rozvrhu. S sebou obalené a podepsané učebnice, velký zápisník podepsaný školní řád, doplnit údaje na str.1 – platná telefonní čísla, bydliště a doručovací adresu.

NOVÝ PŘEDMĚT: Informatika – vyučuje Mgr. Zuzana Shánělová

                                Vlastivěda – Mgr. Michaela Krámová

Tělesnou výchovu letos povede Mgr. Pavlína Kakosová.

Do 14. 9. vybíráme na PS sešity: AJ, M, ČJ, Vl, VV – celkem 860 Kč.

Pomůcky: Penál – tužky č. 1,2,3, 2 pera na psaní, pastelky, nůžky, guma, lepidlo.

Pravítko krátké a trojúhelník s ryskou na rýsování, tabulku na psaní, fix, hadřík, malá a velká folie, kružítko.

Všechny učebnice a pomůcky podepište, prosím.

Do pondělí 5.9. přinést podepsaný kufřík s pomůckami na Vv z 3.ročníku, sáček s TV – pevné tenisky, tepláky, trenýrky a tričko, švihadlo, malý míček.

Malý ručník s poutkem.

Omluvenky pište do 2.dne nepřítomnosti na školní e-mail: balasova.vlastimila@benesovka.cz.

Denně kontrolujte přípravu na vyučování, domácí úkoly a notýsky podepisujte, prosím. Informace budu psát na webové stránky třídy nebo do notýsku. Žáci už nemají žákovské knížky na známky. Ty budou zadávány pouze do Bakalářů.

V letošním školním roce je znovu zaveden pitný režim. K dispozici bude na chodbách nádoba s nápojem.

Na začátku školního roku budeme procvičovat učivo z 3. ročníku.

Všem Vám přeji úspěšný a klidný školní rok, mnoho úspěchů a trpělivosti.

Děkuji všem za spolupráci.

Třídní učitelka V. Balášová

 

 

Naše první společné zážitky ze školy v přírodě na Jurášce. 
V. Balášová, Z. Jírková a L. Kynclová