backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 5.B

ČESKÝ JAZYK:

- SPP 6, 7

- U str. 137 - zápis šs

- PS 34/3MATEMATIKA:

- PS 78VLASTIVĚDA:

- U str. 37, 38

- PS str. 16

https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc

https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes

https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SYHezký den,

Veronika Slavíková

Dobrý den. Tak rychle do toho, půl je hotovo.

učebnice str. 37, 38     PS str.16

Asi v půli června si vyberu pracovní sešity, termín odevzdání dám vědět včas. Hezký týden.  Jana Secká

Hezké úterý,

samostudium je tu:

ČESKÝ JAZYK:- U 136/3 - ústně projít, 136/4 šs

- SPP 4, 5,

- PS 34/1, 2MATEMATIKA:

- PS 77 (výp.1, 2, 3, 4, 5), U str. 49/3, 4, 5 šsANGLIČTINA:

- WB 32/1 (jen doplnit slova, očíslovat a pak k obrázkům napsat číslo),33/1,2

- online procvičit přítomný čas prostý

http://syrole.sweb.cz/ANGLICK%C3%9D_JAZ/zvirata/cviceni_2.htmVeronika Slavíková

Dobrý den,

všechny pokyny k zadání úkolu naleznete v příloze.

Všem, kdo nastoupíte po pauze do školy, přeji dobrý rozjezd.

Zdraví

H. Mikolinová.

Hezké pondělí všem,
samostudium na dnešek je připraveno:

 

ČESKÝ JAZYK

- Procvičujeme shodu přísudku s podmětem (PSPP) str. 2, 3

- procvičení shody přísudku s podmětem online

http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek&topic=02.+Shoda+p%C5%99%C3%ADsudku+s+podm%C4%9Btem+%E2%80%93+chyt%C3%A1ky#selid

5    Český jazyk    Podmět a přísudek    Shoda přísudku s podmětem – chytáky    03b

- ČSP 64, 65MATEMATIKA

- PS str. 76

- online procvičení zlomků

http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?

action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=06.+Desetinn%C3%A9+zlomky#selid

5    Matematika    Desetinná čísla    Desetinné zlomky    01

ANGLIČTINA

- SB 58/3, 4

- SB 59 - pročíst a zapsat do sešitu

Adverbs of frequency

Příslovce četnosti

I often play football.  Často hraji fotbal.

I am never late. Nikdy nepřijdu pozdě.

Příslovce četnosti zpravidla bývají před hlavním slovesem ve větě.

Pokud je ve větě sloveso být, jsou až za ním.

- SB 59/6, 7

Veronika Slavíková

Hezký den všem,
zde máte samostudium na pátek:
 
ČESKÝ JAZYK:
- U str. 131/8 do šs
- procvičení příčestí minulého online, pak kliknout na VYHODNOTIT a zkontrolovat 
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_129
 
MATEMATIKA:
- PS 75 (výpočet 1, 3, 4, 5)
- šs 42/5, 6, 7
- online cvičení na povrch krychle (2 cvičení)
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=11.+Geometrie&topic=09.+Krychle+-+povrch#selid
 
PŘÍRODOVĚDA:
- U str. 54, 55 - přečíst, zápis šs, PS str. 29 - ne cv. 2, 30
- video Byl jednou jeden život - Oko, Ucho, Kůže, Ústa a zuby
https://www.youtube.com/watch?v=4GHEkbBn6Kk&list=PLKFZKkKW-yoa1kaWGvz7-zttmU_Rw2hyd&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=6oS_xvj0yZo&list=PLKFZKkKW-yoa1kaWGvz7-zttmU_Rw2hyd&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=h0L62c1w6Wc&list=PLKFZKkKW-yoa1kaWGvz7-zttmU_Rw2hyd&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=h0L62c1w6Wc&list=PLKFZKkKW-yoa1kaWGvz7-zttmU_Rw2hyd&index=5
 
 
Mějte se hezky,
Veronika Slavíková

Hezký den,
zadání na čtvrtek je tu:

ČESKÝ JAZYK:

- U str. 135 - pročíst si žluté rámečky, zápis šs

- procvičit online vzorce souvětí (první dvě cvičení, na další se dá posunout šipkou vpravo vedle tlačítka Index)

http://syrole.sweb.cz/CESK%C3%9D_JAZ/4_rocnik/souveti/cviceni_1.htm

- procvičit online větu jednoduchou a souvětí

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba1.htmMATEMATIKA:

- PS str. 74

- připomeneme si čtení z grafu

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5376

- kliknout na tlačítko Spustit, přiřadit čtyři čísla, potom vpravo kliknout na žluté kolečko s černou šipkou, přiřadit další čtyři čísla a kliknout na žluté kolečko se dvěma šipkami, vyfotit hodnocení - TESTANGLIČTINA:

- opakování vazby there is/there are - udělat první dvě cvičení - po prvním kliknout na Zkontrolovat odpověď, vyfotit a nahoře dát Další cvičení, po vypracování na Zkontrolovat odpověď, vyfotit - TEST

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/20.there/there1.htm

- přepsat do sešitu SB str. 58 tabulku - připomenout si - ve třetí osobě je na konci - s

Present simple - přítomný čas prostý

I/you/we/they love salad.

He/she/it loves salad

- SB 58/2 - zakroužkovat správný tvar

- SB 58 - prohlédnout tabulku Spelling (výslovnost) - zapamatovat, kde přidáváme -es, kde iesPRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ A SPORTOVNÍ HRY:

- udělat si pořádek v pokoji a vyházet nepotřebné papíry :-)

- gymnastika - kotoul vpřed a vzad, přemet stranou, stojka - potrénovat na talentovky :-)Všechny srdečně zdravím,

Veronika Slavíková

Hezký den, třído,
středeční zadání máte zde:
 
ČESKÝ JAZYK:
- projít si U str. 134 - vyprávění podle obrázkové osnovy
- PS str. 33
- online shoda podmětu s přísudkem - chytáky - TEST

http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek&topic=02.+Shoda+p%C5%99%C3%ADsudku+s+podm%C4%9Btem+%E2%80%93+chyt%C3%A1ky#selid

- vybrat cvičení

5    Český jazyk    Podmět a přísudek    Shoda přísudku s podmětem – chytáky    02bMATEMATIKA:

- PS str. 73 (výpočet 3, 7)

- online procvičit geometrii - trojúhelníky

https://www.umimematiku.cz/mrizkovana-trojuhelniky/83ANGLIČTINA:

- SB 56/1, 2, 3

- připomenout si have got/has got online

http://syrole.sweb.cz/ANGLICK%C3%9D_JAZ/have_got/cviceni_1.htm
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA:

- zkusit si zaběhnout 60 m (zhruba odhadnout :-)
 

Veronika Slavíková

 

Slunečný den všem,

Zadání na úterý je tu:ČESKÝ JAZYK:

- U str. 133 - pročíst modré rámečky, zápis do šs

- do šs přepsat 133/3

- PS str. 32/1, 2 v dolní části

- ČSP 62, 63

- online shoda přísudku s podmětem

http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid

5    Český jazyk    Podmět a přísudek    Shoda přísudku s podmětem – chytáky    01bMATEMATIKA:

- U str. 47 - prohlédnout si stavby z krychlí, ústně zkusit 2, 3
- PS str. 72  
 
Veronika Slavíková

Dobrý den. Úkoly na tento týden.

uč. str. 35,36     PS str. 15  

Hezký týden a opatrujte se. Jana Secká