backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 7.A

Dobrý den, přeji všem hodně štěstí do Nového roku a posílám informace k AJ

Dokončili jsme lekci č. 4, hru z učebnice str. 26 si necháme na příště.

DÚ:

učebnice str. 27 a ze strany 69 vystříhat prvních 6 kartiček - zahrajte si schovávací hru  (pokyny mají děti zapsané ve školním sešitě)

pracovní sešit - dobrovolně str. 23 (buď vybarvit podle sebe, rodiče, kteří mluví anglicky mohou dávat instrukce)

                          - také dobrovolně  úkoly ze stran 24, 25 (je to opakování, které budeme ústně v dalších hodinách procvičovat)

 

Příští týden jsem se svou třídou na lyžařském výcviku, angličtina nebude. Domluvím se s paní uč. Žandovou a v dalších týdnech se dohodneme na náhradní hodině.

Děti, jejichž rodiče neumí anglicky, se na veškeré pokyny k různým hrám, nebo na úkoly mohou chodit kdykoliv zeptat ke mně do třídy.  :-)

Martina Hezká

z důvodu odpadajícího odpoledního vyučování výuka plavání odpadá.

Moji milí ,,rodičové",

Vaši miláčci  dnes dostali pod stromeček tričko, které je třeba prát maximálně na 40st a BEZ aviváže, jinak se zničí obrázek...Přeplatek 53 Kč na jednoho uložím do tř.fondu.

Zítra nám odpadá plavání, 1.h. budeme ve třídě a pak jdeme bruslit. Před 12.h. již budeme zpět ve škole.

7.1. odpadá kroužek floorbalu, p. uč. je na LV. V tento den dopoledne půjdeme na Tříkrálovou sbírku. Teple děti oblékněte, s sebou jim stačí batoh, svačinka, penál. Odcházet budeme v 8 h. od školy nebo stačí děti přivézt v 8:30 před VČD.

Přeji Vám klidné svátky a pohodový a usměvavý další rok.

Lenka Žandová

 

Dobrý den, posílám úkoly z AJ. Jsou až na leden, protože čtvrteční hodinu věnujeme Vánocům(budeme potřebovat všechny učebnice jako obvykle).

PS str. 20 - pomoc opět na str. 22 v učebnici

      str. 21 - kdo nezvládne, ať nedělá (Nejde o čtení vět, pouze o identifikování předložek in, on, under - dělali jsme na str. 19, slovní zásobu k této straně budeme společně opakovat na čtvrteční hodině)

CD - poslouchat  nahrávky ke str. 22

Hezké Vánoce     Martina Hezká

Trochu se zpožděním posílám úkoly na AJ

pro ty, co v pátek chyběli (probrané učivo):

PS str. 17 opakování pokynů (možné využít CD ke učebnici str. 18)

Hello Kids - str. 12 hráli jsme si s protiklady

učebnice - str. 22 - začali jsme novou slovní zásobu

DÚ:

Hello Kids str. 12 - osmisměrka - pomoc najdete dole na této stránce z boku

PS str. 18 - nová slovíčka jsme nestihli důkladně probrat proto využijte nápovědu v učebnici na str. 22 + CD

 

Ve čtvrtek jsem na semináři z AJ, proto přesouvám hodinu AJ ze čtvrtka na pátek (1. vyučovací hodinu)

Martina Hezká

Moji milí ,,rodičové",

ve čtvrtek 6.12. půjdeme po AJ bruslit.Nezapomeňte dětem dát 10 Kč, jízdenku - tam pojedeme autobusem,pití (svačinu ne, budeme svačit před AJ),náhradní tričko, oteplovačky, helmu, rukavice a brusle.Pokud někdo přijdete pomoci se zavazováním, budeme tam asi kolem 10:15, budu ráda .

11.12. se půjdou děti v dopoledních hodinách podívat na vystoupení dětí z naší školy na Zámek do Rytířského sálu. Já s nimi tento den nebudu,doprovázím účinkující na klavír a budu na Zámku  celé dopoledne. Děti půjdou s jiným  vyučujícím. Dejte jim teplé oblečení. Do školy jen penál, minutovky a PS z ČJ.

17.12. je konzultační odpoledne (16. až 18.h.) Budu vybírat zálohu 2500Kč na LV. Budete- li si chtít popovídat, jsem Vám k dispozici.

Hezký a úsměvný týden.L.Ž.

 

Úkoly AJ ze dne 29. 11.

učebnice str. 19 - doplnit slova a vybarvit

slovíčka do sešitu vocabulary - označená na str. 77 - výslovnost a český název nalepím

Pracovali jsme s poslechem na str. 16 a 17  - můžete si CD pouštět.

hezký víkend Martina Hezká

Dobrý den, posílám úkoly ze dne 22. 11.

PS str. 15 - děti mají předpřipraveno

učebnice str. 16 - nalepit obrázek (kdo chce, může si už poslouchat, budu tento příběh dělat s dětmi příští týden)

Děkuji všem za kvarteto, ukázali jsme si, jak ho hrát. Můžete to vyzkoušet i doma :-)   Martina Hezká

Dobrý den,

úkoly z dnešní hodiny AJ:

Hello Kids - str. 6 - slova psát jen tam, kam se vejdou

učebnice str. 77 - označená slovíčka do slovníčku (Vocabulary) - já opět nalepím výslovnost a český význam (výslovnost  se neučte - postupně se s ní seznamujeme, pokud ale děti mají zájem, tak jim ale nebraňte :-)   )

Kvarteto - prosím rodiče o pomoc - vystříhat a podlepit čtvrtkou obrázky ze str. 59 v pracovním sešitě, budeme hrát kvarteto. Když to necháme děti udělat samotné, mohly by se jim karty odlepovat a špatně se nám bude hrát.

 

Moc děkuji, hezký víkend         Martina Hezká

Posílám úkoly z 8. 11.

S dětmi jsme  přidali do našeho mluvení otázku a odpověď na telefonní číslo. Za domácí úkol:

PS str. 13/7 - Děti podle odpovědí a situace na obrázku správné věty. (děti mohou využít prac. sešit str.11/5)

Učebnice str. 13 - psaní slov k obrázkům + telefonní číslo (děti mohou využít prac. sešit str. 9)

 

Děti mají již zažité fráze (otázky a odpovědi), se kterými pak pracujeme i v písemné podobě. Čtení slov a vět není vlastně zatím stějné jako čtení v češtině. Děti přiřazují větu nebo slovo (jako objekt nebo obrázek) ke zvukové podobě, kterou již mají zažitou. Používejte hodně při úkolech CD k učebnici, na zautomatizování jednotlivých vět a slov. Proces učení se "čtení" angličtiny u malých dětí je jiný než než u dětí starších.

Do slovníčku lepím dětem výslovnost, se kterou se zatím velmi pomalu seznamujeme - formou hry, děti si tak osvojí jednotlivé znaky mezinárodní fonetické abecedy, které pak ve vyšších ročnících využijí na vyhledávání a správné čtení neznámých slov.

Přeji krásný víken a těším se na Vaše šikulky příští týden.    Martina Hezká