backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 7.A

Dobrý den,

dnešní hodina proběhla v duchu Halloweenu.  V sešitě mají děti nalepená slova s obrázky, která jim pomůžou vyplnit osmisměrku, dále písničku o dýních (nemusí umět, jen pro ty, kteří si ji chtějí opakovat).

domácí úkol:

PS str. 11/4 - najít čísla od 1 - 12

     str. 12 - spojit telefonní čísla

     osmisměrka - rozšiřující slovní zásoba

Příští týden pokračuji s rozdáváním hezkých známek za povídání o sobě a rozpočitadlo. Dnes děti moc pěkně uměly.  :-)

úkoly ze dne 18. 10. z angličtiny -

pracovní sešit  str.9 (pomoc na straně 8)

slovíčka do sešitu - Vocabulary - mají vyznačeno

poslech rozpočitadla - ze str. 9

za 14 dnů na hodině AJ budu rozdávat hezké známky za:

povídání o sobě - odpovědi na otázky ve školním sešitě + úvodní věta   This is me.

rozpočitadlo

malý testík z číslic do 10

přeji hezké volno    Martina Hezká

 

Dobrý den,

v dnešní hodině angličtiny jsme zopakovali a dokončili první lekci. Prosím o zkontrolování podpisu v jednotlivých knihách. Těžko pak zjišťuji, komu kniha patří.

Na každou hodinu angličtiny děti potřebují:

knihu + pracovní sešit

malý sešit školní a slovníček

časopis Hello kids (obohacujeme slovní zásobu)

Úkoly z dnešního dne: v pracovním sešitě dodělat stranu 3 (pracovní sešit jsem opravovala, dostanou zítra)

: časopis Hello str. 10 křížovku - neplatí pro ty, kteří si již udělali (slova jsou očíslovaná, stačí pouze doplnit)

: poslech CD - Hello song + poslech 7 (s učebnicí)

přeji hezký týden   Martina Hezká

Termín LV je od 25.2. do 1.3.2013. Více informací dostanete na třídní schůzce, která se koná 22.10. od 17.h.

Vážení rodiče,

na plavání jezdíme autobusem, proto vybírám zálohu 200 Kč na 1.pololetí - můžete poslat již v úterý 9.10.po dětech.

Hezký týden.L.Ž.

Dobrý den, po vzájemné dohodě s paní učitelkou Žandovou Vás budu každý týden informovat o úkolech z angličtiny.

Začali jsme se zapisováním slovíček do sešitu nazvaného VOCABULARY. Děti budou psát pouze anglicky (fonetický přepis a český význam jim budu zatím lepit - postupně se vše naučíme).

Hodně dětí zapomíná úkoly nebo pomůcky na angličtinu. Chystejte školní tašku podle rozvrhu. Máme pouze jednu hodinu týdně a zapomínání nás velmi zdržuje. Prosím, dbejte na domácí přípravu.

Úkol z dnešního dne:

- učebnice str. 7 cvičení dne (pro rodiče, kteří neumí anglicky - podobné cvičení je v pracovním sešitě str. 5)

- časopis Hello str. 7 - vybarvení školních potřeb stejnou barvou jako jsou nahoře na této straně + umět pojmenovat (nové slovo sharpener se učíme a budu ho dětem chodit připomínat)

- do slovníčku zapsat 3 slovíčka - lion, frog, crocodile

 

Prosím rodiče, aby pomáhali dětem s úkoly. Ti, kteří neumí anglicky informace k danému úkolu najdou v učebnici nebo pracovním sešitě. Každý dostal CD k učebnici, bylo by dobré doma CD poslouchat, pomůže to dětem se zapamatováním nových frází a slovíček.

S dětmi se mi pracuje velmi dobře, jsou kreativní, aktivní, mají zájem o výuku.

Za týden na shledanou.   :-) Martina Hezká