backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 8.B

V tomto týdnu se budeme bavit o rodině a pocitech. Budeme trénovat větičky se slovesem TO BE. V příštím týdnu se pak budeme zaobírat slovní zásobou Vánoce. V tomto ani příštím týdnu nás již žádná písemná práce nečeká.

V pondělí 17.12. jsou konzultační hodiny. Pokud se mnou bude chtít některý z rodičů mluvit, zastihnete mne v kabinetu anglického jazyka, 2. patro.

Hezký týden a  příjemné prožití vánočních svátků.

Jana Mivaltová

Přikládám slovíčka z U 3. Postupně se objeví ve Vocabulary, čas na učení bude dost. smiley

V tomto týdnu se posuneme do lekce 3. Začneme se slovní zásobou týkající se rodiny a poté vyjádření pocitů. Nejdříve vše projedeme ústně a postupně budeme dávat i do písemné podoby. Začneme zde hojně používat i sloveso BÝT v krátkých větách. ( Jsi šťastný?, Ona není hladová apod.)

Tento týden nic nepíšeme, pouze se do nové lekce snažíme trošku dostat hlouběji. Neučte se s dětmi prosím nic dopředu, vždy mají vše označené v sešitě nebo napsané v deníčku. Děkuji.

 

Hezký týden,

Jana Mivaltová

Ve středu 28.11.2012 jsme navštívili Paletu. Zajímavou a  zábavnou formou děti získaly poznatky o ovčí vlně. Již vědí, z čeho se vlna získává, jak se zpracovává a k čemu se využívá. Pořad děti bavil a za odměnu si odnesly i malý výrobek.

V tomto a příštím týdnu budeme dodělávat lekci 2. Tento týden nás žádný test nečeká. Stále trénujeme školní potřeby a pomalu přidáváme pár frází. Je opravdu zbytečné učit se je dopředu, stačí s nimi pracovat až poté, co se objeví ve školním sešitě. smiley

Musím pochválit téměř všechny - objevuje se jen pár chybiček, které ale určitě vypilujeme.

Jana Mivaltová

V tomto týdnu budeme pokračovat v lekci 2.  Školní potřeby a sloveso TO BE už nám celkem pěkně jdou - musím pochválit. smiley

Teď se pomalu vrhneme na tvorbu jednoduché věty a trénink vět, které mají děti zatržené v úvodu sešitu. V pátek je pak společně se slovíčky napíšeme v krátkém testíku.

J.M.

Přidávám několik slovíček a frází, které se nyní budou vyskytovat ve výuce. Postupně si je budeme zapisovat a učit se je. Soubor přikládám v nižší verzi Word, aby šel otevřít všem.

J. Mivaltová

V tomto týdnu budeme v angličtině pokračovat v tréninku slovesa To Be a ve školních potřebách. Budeme se učit otázky What is it?, What colour is it a odpovídat na ně. Pokusíme se vytvářet krátké věty  - např. It is a pen. apod.

Prosím, aby děti doma nedělaly žádná cvičení v pracovním sešitě a učebnici dopředu.

Jana Mivaltová

V tomto týdnu máme výuku dle rozvrhu. V úterý budeme procvičovat slovní zásobu a vyberu si sešity ke kontrole. Procvičovat budeme jak ústně (podobně jako minulou hodinu - prosím o dohlédnutí na přinesení všech pomůcek), tak i písemně do pracovního listu.

Ve středu se jen lehce pocvičíme a většinu hodiny věnujeme Halloweenu. Popovídáme si o tomto svátku a seznámíme se se slovní zásobou k této události. Tu se ale neučíme. Bude formou obrázků a slov.

V pátek si napíšeme krátký testík pouze na slovíčka vyznačená ve slovníčku a budeme pokračovat v práci v učebnici i pracovním sešitě dle časových možností.

Přes víkend se pak bude za úkol doučit písemnou formou i zbývající slovíčka.

Hezký den a celý týden,

Jana Mivaltová

Teprve začínáme, ale posuďte sami, nejsme šikovní?