backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Hodnocení prospěchu žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

15.06.2020

Vážení rodiče,

ve dnech od 16. do 19. 6. budou vyučující jednotlivých předmětů uzavírat hodnocení žáků za 2. pololetí a zapisovat jej do programu Bakalář. V pondělí 22. 6. se koná pedagogická rada. Budeme se řídit vyhláškou č. 211/2020 Sb. Stěžejní pro nás budou podklady získané v době, kdy žák chodil řádně do školy, tedy do 10. 3. 2020. Podpůrně budeme přihlížet k podkladům pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku nebo z podkladů získávaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole. Nebudeme-li mít tyto podklady, budeme vycházet z hodnocení výsledků 1. pololetí.  

Chtěla bych vám touto cestou poděkovat, za vaši trpělivost a čas, který jste svým dětem věnovali, aby učivo zvládly. Mnohdy jste to neměli lehké, protože jste navíc měli i jiné pracovní povinnosti. Jak vy rodiče, tak my učitelé, jsme si vyzkoušeli nové formy a metody výuky. Mnohým žákům se kupodivu dařilo při výuce na dálku lépe jak ve škole. Někteří žáci měli pro tento způsob výuky lepší podmínky a jiní žádné. Jsme si vědomi, že vysvědčení za toto období mnohé nevypovídá, proto ho berme s nadhledem. (Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu.)

Doufejme, že v září zahájíme nový školní rok za standardních podmínek, učivo zopakujeme a doplníme.

Mgr. Jičínská Ema, ředitelka školy