backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Rekonstrukce školy, nové souhlasy GDPR

27.09.2019

Vážení rodiče,

od 30. 9. bude zahájena rekonstrukce odborných učeben naší školy a v dalších týdnech se začnou vyměňovat elektrické rozvody ve škole. Aby mohly práce probíhat současně, budou třídy 2. A, B a 4. C umístěny v náhradních prostorách mimo školu. Školní družina ve škole se bude přemísťovat podle potřeby. Ve školní družině se v první polovině měsíce října také budou opravovat sociální zařízení. Z těchto důvodů vyhlašuji ředitelské volno ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 (po podzimních prázdninách). Škola bude pro žáky uzavřená, zajistěte si hlídání svých dětí. Práce budou probíhat tak, aby škola byla pro žáky bezpečná a výuka probíhala co nejkvalitněji, i když po dobu rekonstrukcí nebudeme moci využívat odborné učebny.

 

Od 30. 9. nemůže škola zajišťovat pro žáky z důvodu rekonstrukce pitný režim. Zajistěte si proto pro své děti pití sami.

 

Také Vám posílám nové Souhlasy se zpracováním osobních údajů. Většina údajů, které zpracováváme je ze zákona nebo ve veřejném zájmu. Proto došlo ke zjednodušení. Žádám Vás o vyplnění, podepsání a zaslání zpět třídním učitelům.

 

Prosíme o trpělivost, pochopení a spolupráci. Vaše děti a učitelé budou po rekonstrukci využívat modernější techniku a pomůcky v nově vybavených a osvětlených učebnách.

 

Děkuji

Mgr. Ema Jičínská, ředitelka školy