backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Revolution Train, Inner Peace Day, Sexuální přednáška

14.10.2019

Revolution Train – 8. ročník

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 navštívili žáci 8. ročníků „Protidrogový vlak“. Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním projektem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání

Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

 

Inner Peace Day – 4. – 7. ročník

V pondělí 14. 10. 2019 navštívili naši školu lektoři mezinárodního projektu – Den vnitřního míru, který je realizován po celém světě a nabízí dětem relaxační hodinku. Projekt usiluje o to, aby si děti a mladí lidé uvědomili důležitost tolerance a sounáležitosti s ostatními, ale také nutnost nalézt mír uvnitř sebe. Žáci se také dozvěděli něco o světových osobnostech zabývajících se lidskými právy (M. L. King, N. Mandela, J. Čapek). Každý si také mohl vyzkoušet snadné techniky na zklidnění a koncentraci pozornosti a ověřit si znalost anglického jazyka.

 

Sexuální přednáška – 6. ročník

Chlapci i děvčata se dnes také zúčastnili programu o dospívání.

 

Jičínská Ema, ředitelka školy

Revolution Train, Inner Peace Day, Sexuální přednáška
Revolution Train, Inner Peace Day, Sexuální přednáška