backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Vrácení platby za kroužky

15.06.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k opatření vlády, kdy od 11.3. 2020 byla škola uzavřena, neprobíhaly školní kroužky, které jste předem zaplatili. Úplata za kroužky bude poměrnou částkou vrácena vedoucími kroužků žákům během měsíce června.

Markéta Netolická