backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zahájení školního roku 2021/2022

25.08.2021

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče.

Ve středu 1. 9. 2021 zahájíme slavnostně školní rok 2021/2022.

 Program pro 1. ročníky:

 • slavnostní přivítání před budovou školy v 8.00 hodin
 • třídní učitelky si odvedou děti i rodiče (maximálně 2 doprovázející osoby - žádáme, aby rodiče měli ochranu dýchacích cest) do svých tříd, kde si budou moci své děti fotit
 • seznamovací aktivity dětí a třídních učitelek ve třídě, v této době vychovatelky ŠD předají rodičům potřebné informace v jiné třídě
 • poté ve třídě zůstanou děti s paní vychovatelkou a třídní učitelky předají v této době informace rodičům
 • děti, které nepůjdou 1. září do školní družiny, si rodiče odvedou domů a ostatní děti si převezmou paní vychovatelky

Program žáky 2. – 9. ročníků:

 • v 9.00 hodin budou žáci zahajovat ve svých třídách
 • tento den nepůjdou žáci do šatny
 • v 10 hodin odvedou žáky před školu třídní učitelé

Stravování:

 • obědy se budou vydávat od 10.00 do 11.30 hodin
 • pokud na oběd nepůjdete, nezapomeňte si ho odhlásit
 • pokud máte nové pardubické karty, musíte se zastavit ve školní jídelně, kde vám je paní vedoucí školní jídelny aktivuje ve dnech 25. - 31. 8.  v čase 8.00 - 12.00.

Školní družina:

 • provoz družiny zahajujeme od 1. 9. od 6.00 do 17.00 hodin
 • žáci se testují až ve třídě 1. vyučovací hodinu

Organizace vyučování ve dnech 2. 9. až 3. 9. 2021:

 • ve čtvrtek 2. 9. budou žáci s třídním učitelem (1. ročník má výuku do 10.45, 2. až 5. ročník do 11.40, 6. až 9. ročník do 12.35)
 • v pátek 3. 9. výuka podle rozvrhu
 • zájmové kroužky budou probíhat dle epidemiologické situace od října 2021, jejich nabídka bude upřesněna ve Školním zpravodaji

 Testování COVID – 19

 • 1. ročník se bude testovat 2. 9., 6. 9., 9. 9. ve třídě s třídní učitelkou, pokud má zákonný zástupce zájem být při prvním testování přítomen, může přijít se svým dítětem 2. 9. od 7.00 – 7.30 do tělocvičny, ostatní prvňáčci se otestují během 1. vyučovací hodiny. Další testovací dny bude testování probíhat 1. vyučovací hodinu třídním učitelem.
 • 2. – 9. ročník se bude testovat 1. 9., 6. 9., 9. 9.
 • testovat se bude ve třídách neinvazivními antigenními testy z centrální dodávky MŠMT vždy první vyučovací hodinu
 • netestují se žáci, kteří jsou 14 dní po plně dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid 19, případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
 • žák může použít vlastní test, který je na seznamu antigenních testů, které vydalo MZV
 • pokud zákonný zástupce odmítá testování dítěte, musí toto písemně sdělit prostřednictvím svého dítěte třídnímu učiteli při nástupu. Tento žák se účastní výuky ve třídě s ochranou dýchacích cest.

 

Bezpečnostní opatření

 • u vstupu do budovy školy bude k dispozici stojan s dávkovačem s dezinfekcí
 • ve společných prostorech je povinné zakrytí dýchacích cest

Od čtvrtka 2. 9. nesmějí rodiče z hygienických důvodů vstupovat do prostor školy. Žáky 1. ročníků budou v měsíci září před školou a budovou školní družiny vyzvedávat jejich třídní učitelé a po 8 hodině společně chodit do tříd. V případě potřeby si zákonní zástupci předem telefonicky domluví schůzky s pedagogickými pracovníky. Místo setkání bude určeno. Bez předchozí domluvy s vyučujícím není vstup do školy povolen.

 

Za všechny zaměstnance přejeme klidný průběh školního roku.

 

Vedení školy