backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Změny týkající se provozu školy v období od 5. – 18. 10.

02.10.2020
  1. Žáci 1. stupně – výuka probíhá beze změn vyjma hudební výchovy. Ta se bude vyučovat bez zpěvu.
  2. Žáci 2. stupně – výuka povinná podle rozvrhu, hodiny hudební výchovy bez zpěvu, tělesná výchova nahrazena procházkami případně jakýmkoli jiným obsahem (doplňování učiva jiných předmětů, práce na pozemku). Po celou dobu výuky jsou žáci i učitelé povinni nosit roušky. Výjimku mají ti žáci a učitelé, kteří přinesou potvrzení od lékaře.
  3. Školní družina – beze změn. Kroužky v ŠD budou zahájeny.
  4. Školní stravování – upraveny rozestupy mezi stoly, u stolu max. 6 žáků, rozestupy 1,5 m. Počítejte s tím, že se výdej obědů prodlouží.
  5. Plavání pro žáky 1. stupně je součástí TV na níž se žádná omezení nevztahují, bude se konat. Plavání pro žáky sportovních tříd 6. – 9. ročníku se na 14 dní ruší. Třída 6. A bude mít trénink pod vedením trenéra. Třídy 7. A, 8. A a 9. A budou mít 6. vyučovací hodinu v pátek ve škole náhradní výuku.
  6. Tréninky sportovních tříd jsou organizované sportovním svazem, jehož činnost není omezena do počtu 130 osob. Z tohoto důvodu se neruší.
  7. Kroužky pořádané ve škole pro žáky budou zahájeny.

Jičínská Ema, ředitelka školy