backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Činnost

23.06.2022

Atletická školka 4-6 let (předškoláci)

 

Sportovní příprava atletické školky je vedena pestrou formou her a zábavných soutěží s ohledem na věk dětí. Učíme se základům správného pohybu a koordinace, chceme vytvořit co nejlepší pohybový základ do dalších kategorií.

 Tréninky probíhají na hřišti či tělocvičnách ZŠ Benešovo náměstí.

Tréninky a trenéři

středa 16:00 -17:00 

Lenka Nováková email: novakovalenk@gmail.com

tel: 778086178

 

Jan Novák email:

tel: 608214069

 

 

Atletická minipřípravka 6-9 let (1.-3.třída)

 

Sportovní příprava atletické (mini) přípravky je vedena pestrou formou.  Rozvíjíme základní pohybové schopnosti – rychlost, vytrvalost, sílu a obratnost/koordinaci a zároveň správným tréninkem získáváme základní pohybové dovednosti obecné i speciální (atletické). Tréninky probíhají na hřišti či tělocvičnách ZŠ Benešovo náměstí.

Tréninky a trenéři

úterý 16:00 -17:00 a čtvrtek 16:00-17:00

Mgr. Martina Hezká email: hezka.martina@benesovka.cz

tel: 737180533

 

Eliška Vetíšková email: vetiskova2000@gmail.com

tel:

 

Atletická přípravka 9-11 let (4.-5.třída)

pondělí 17:00-18:00 a středa 17:00-18:00

Josef Havlíček email: havlpepa@seznam.cz

tel: 605018824

 

Zuzana Doubková email: doubkova.zuzana@benesovka.cz

tel: 774658686

 

 

Mladší žactvo (12-13 let)

Sportovní příprava probíhá od dubna do října na školním hřišti ZŠ Benešovo náměstí, městském atletickém stadionu či nedalekém lesoparku Vinice. Od listopadu do března navštěvujeme atletický tunel a halu Sokola Pardubice.

Všichni trénujeme minimálně dvakrát týdně, přičemž aktivnější sportovci mohou využít individuálních tréninků i v ostatních dnech.

Zaměřujeme se na rozvoj všeobecných pohybových schopností a základních atletických dovedností. Podporujeme kladný vztah dětí k atletice, pravidelnému tréninku a závodění na adekvátní soutěžní úrovni a přiměřené výkonnosti.

 

Tréninky a trenéři:

úterý a čtvrtek 13:15-14:45 (7.třída), 14:45-16:15 (6.třída)

 

Patrik Janecký email: janecky.patrik@benesovka.cz

tel: 603345523

 

Mgr. Martin Skřivánek, Václav Chudomel, Pavel Studnička, Bohumil Klimpl

 

Starší žactvo (14-15 let)

Sportovní příprava probíhá od dubna do října na školním hřišti ZŠ Benešovo náměstí, městském atletickém stadionu či nedalekém lesoparku Vinice. Od listopadu do března navštěvujeme atletický tunel a halu Sokola Pardubice.

Všichni trénujeme minimálně dvakrát až třikrát týdně, přičemž aktivnější sportovci mohou využít individuálních tréninků i v ostatních dnech.

Zaměřujeme se na rozvoj všeobecných pohybových schopností, nácviku a zdokonalování atletických disciplín. Podporujeme kladný vztah dětí k atletice, pravidelnému tréninku a závodění.

 

Tréninky a trenéři:

pondělí a středa 13:15-14:45 (9.třída), 14:45-16:15 (8.třída)

čtvrtek 8.00-9.30 (9.třída)

 

Mgr. Martin Skřivánek email: skrivanek.martin@benesovka.cz

tel: 777263390

Patrik Janecký, Václav Chudomel, Pavel Studnička, Bohumil Klimpl

 

Zdravotní tělesná výchova

 

Začátkem školního roku projdou všichni žáci 2. stupně sportovních tříd zdravotní prohlídkou u sportovního lékaře. Na základě zdravotní zprávy je žákům nabídnuto a doporučeno zdravotní cvičení.

Cvičení je rozděleno na skupiny dle doporučení lékaře a žáci se ho mohou účastnit. Nejzávažnější případy jsou ve skupině, kterou vede fyzioterapeutka a věnuje se jim po dohodě i individuálně. Zpravidla se koná 1 x týdně od 7.00 hodin, aby se ho mohli účastnit všichni žáci napříč všemi třídami 2. stupně.

 

Půjčování běžek

 

Sportovní třídy se již od 2. třídy účastní lyžařských kurzů. Ve 2. třídě se žáci učí pouze sjezdovému lyžování. Od 3. třídy se věnují i výcviku na běžkách. Z tohoto důvodu jsme vybavili náš klub běžkovými lyžemi. Všechny boty a lyže jsou označeny evidenčním číslem z důvodů kontroly.

Každý žák si u nás může zapůjčit celý set na výuku – běžkové lyže, boty a hůlky. Ty mu jsou půjčeny na celý lyžařský kurz zdarma. Také si je může půjčit na jarní a vánoční prázdniny i víkendy v průběhy zimy.

Nepůjčujeme vybavení na celou sezonu. Přednost mají lyžařské kurzy.

 

Plavání

 

Náš oddíl zajištuje pro děti 2. stupně i pravidelné návštěvy plaveckého bazénu. Pronajímáme si plavecké dráhy a skokanský bazén. Hodina je zařazena na pátek na závěr vyučování od 14.00 do 14.45 hodin. Děti přecházejí na plavecký bazén bez pedagogického doprovodu.

V návaznosti na tréninky zařazujeme relaxační a kondiční plavání a procvičujeme plavecké styly.

Dále se věnujeme plavání pod vodou, dýchání do vody, skokům z bloků. Pomocí her ve vodě podporujeme rozvoj pocitu vody.

Každé dítě přispívá částkou 650,-- Kč za školní rok. Zbytek doplácí oddíl.