backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Digitální učební materiály

Naše škola se od 1. 8. 2011 zapojila do projektu základních škol v oblasti podpory 1. 4. „EU peníze školám“. Tato podpora byla zařazena do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Projekt má název Naše škola s registračním číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2883 a trval do 31. 1. 2014.

Cílem našeho projektu bylo zkvalitnění výuky v oblastech čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, využívání ICT, přírodních věd a ve finanční gramotnosti. Zaměřili jsme se především na nové metody a formy práce, které výuku žákům přiblíží, učiní zajímavější a motivují je k lepším výsledkům.

Prospěch z tohoto projektu směřoval ke všem žákům školy, včetně žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných.

Do projektu se zapojila většina pedagogů školy.

Konečným výsledkem projektu jsou pracovní listy a digitální učební materiály vytvořené pedagogy ve výše uvedených oblastech, ověřené v praxi, proškolení pedagogové a individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, ICT a v oblasti přírodních věd.

Díky obdrženým finančním prostředkům jsme mohli vybavit jednu počítačovou učebnu 30 novými počítači s LED monitory. Pro učitele bylo zakoupeno 25 notebooků a pro žáky jsme získali moderní techniku, nové pomůcky a PC výukové programy, které se používají při výuce.

Soubory ke stažení: