backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 5.B

Dnes jsme jako již několikrát navštívili zimní stadion, abychom si užili bruslení a hokej, tentokrát v neuvěřitelném počtu 16 dětí a prázdné haly.

Bylo to super :-).

Veronika Slavíková

Celým dnešním vyučováním nás provázelo plnění Halloweenských úkolů, které jsme absolvovali ve strašidelných kostýmech. Připomněli jsme si význam Dušiček a vysvětlili si rozdíl mezi svátkem, který se slaví v anglosaských zemích a u nás.

Veronika Slavíková

Celým dnešním dnem jsme si připomněli to, co se dělo před 30 lety v Praze a následně v celé naší zemi. Děti se seznamovaly se situacemi, které jsme kdysi zažívali za dob totality, poznaly hodinu vedenou jako za dob, kdy se sedělo s rukama za zády a stálo na hanbě, prožívaly společně se studenty na Albertově euforii z přicházející změny a také jsme si připomněli, proč vůbec den studentů slavíme.

Celý den byl prima zážitkem :-)!

Veronika Slavíková

Letos jsme se stejně jako loni zapojili do projektu #jsemlaskavec a potěšili jsme pejsky a kočičky v městském útulku. Děti utratily krásných 923 Kč a další dobroty, staré deky a hračky donesly z domu.

Pomáhat je správné :-).

Veronika Slavíková

 

Středeční ráno bylo ve znamení sběru papíru. Před školu byly přistaveny dva kontejnery a žáci 9. ročníků spolu s panem učitelem Mokřížem a paní učitelkou Schoberovou a Vodákovou přebírali donesený sběr.

Přestože se tentokrát nesoutěžilo, která třída nebo jednotlivec nasbírá nejvíce papíru, sběrové ráno se vydařilo.

Všem zúčastněným velmi děkujeme.

Mgr. Lenka Klepalová

Podzim patřil tradičně orientačnímu běhu - liga škol Pardubic. Účastní se ti nejmladší (3. - 4. ročníky běhají podle fáborků), starší žáci (s mapou). Závod probíhal v lesích na Dubině.

Obě podzimní kola naše škola vyhrála.

Děkujeme všem za účast a skvělé výsledky. Uvidíme se  opět na jaře roku 2020, kdy nás čekají zbývající dvě kola.

PaaZ

Během června jsme zažili spoustu věcí - ať už krásné soustředění v Kořenově, kdy nám počasí přálo na jedničku, tak dopravní hřiště, výlet do Chrudimi na skvělou akci Bezpečné prázdniny, koupání na Sluneční pláži nebo kino.

Měli jsme se prima a vedro se dá hned lépe zvládat, když je kde se ochladit :-).

Veronika Slavíková

V pátek 7. června 2019 k nám do školy zavítala skupina historického šermu agentury Pernštejni. Program pro pestré složení diváků - od čtvrťáků po sedmáky byl na téma Řím. Přenesli jsme se do 1 st. př. n. l., prožili poslední chvíle Gaia Iulia Caesara, seznámili se s nejznámnějšími císaři od Oktaviána Augusta po Nerona, někteří si na vlastní kůži vyzkoušeli při výcviku legionáře i legendární formaci želva a závěr patřil souboji gladiátorů.

Schobi

Vybraní žáci z 3. až 5. ročníku se zúčastnili atletické soutěže Štafetový pohár.

V okresním kole jsme obsadili 1. místo a postoupili do krajského kola, kde na nás čekala bramborová medaile.

Dětem děkujeme za reprezentaci školy.

 

P.K.

V letošním roce se konal II. ročník veslování na trenažéru, který pořádal Český veslařský klub Pardubice na Cihelně.Z naší školy soutěžily čtvrté třídy a děti z 5.A. Základního kola se zúčastnilo 780 žáků pardubických škol. Nejlepší děti z každé kategorie postoupily do finále, které proběhlo 30.5. na loděnici Aroza. Žáci naší školy byli velmi úspěšní, Markéta Harantová ve své kategorii získala 1. místo a Anetka Brandýská byla třetí, Toník Tomín byl na třetím místě. Další pěkná místa získal i Tomáš Rolinek a další děti ze 4. třídy. Jako škola jsme získali pohár za 1. místo ve veslování na trenažeru. Příští rok se opět chystáme na další soutěž. Hurá.

Lacová