backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 5.B

Vážení rodiče,

protože připravujeme podmínky pro návrat žáků do školy, potřebujeme od vás informaci týkající se testování vašeho dítěte ve škole. Žádáme vás o vyplnění přiloženého dotazníku a odeslání během dnešního dne 7. 4.

Podrobnější informace, týkající se návratu žáků budeme zveřejňovat v pátek 9. 4. během dne.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dQcY1qxrlkinm_CzayllHEbabqygP2JNirkv2QZcGRdUQ0ZKNjJWRVQ2MVQ3NkhCTThONUhEMjhTMS4u

 

Děkujeme za spolupráci.

Jičínská Ema, ředitelka školy

 

V příloze máte dotazník na konzultace pro závěrečné hodnocení :-)

25. 11. 

MATEMATIKA 

Pracovní sešit str. 37 - dopracovat 

Sledujte kolem sebe předměty, které mají tvar: krychle, kvádru, jehlanu, kužele, koule, válce - zapisujte k jednotlivým tělesům (můžete i fotit). - do pondělí 

 

25. 11.  

ČEŠTINKA 

Moderní pohádky :-) - učebnice str. 40 cv. 10. - doplňte vynechané ě/ně, přečtěte si text a zamyslete se nad úkolem d). Můžete mi moderní verzi příběhu napsat, namluvit, ... :-) 

 

Podívejte se na pohádku: 

Jak stařeček měnil, až vyměnil 

 

24. 11. 

ANGLIČTINKA 

Workbook strana 14 cvičení 1, 2. Poslouží vám jako pomoc pro výrobu prezentace :-). 

Text k poslechu cvičení 2: 

like all colours, but my favourite is redThe walls in my room are red and white. My desk is brownIt´s in fronof the windowThe chair in front of the desk is browntooThe computer on my desk is red. My school bag is on my desk. My bed is next to the door. My CD player is on a table next to my bedThe TV isn´t on the table, it´s on the floor. 

 

Video můj pokoj :-)

https://www.youtube.com/watch?v=UUADD6J07cU

 

a ještě něco na předložky :-)

https://www.youtube.com/watch?v=niPyVnC6W5g

 

23. 11.  

ČEŠTINKA 

V učebnici na straně 39 si znovu zopakujte psaní skupin mě, mně.  

Pracovní sešit str. 21 – dopracujte. 

 

MATEMATIKA 

Vzpomeňte si, jak jsme ve škole pracovali s krychlovými stavbami (barevné kostky). Pracovní sešit str. 35 + 36/1, 2, 3, 4 

 

ANGLIČTINA

online :-)

 

Prý nejde video navíc, tak posílám znovu odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=XdWxEMi3SJI

horniny a nerosty :-)

Dnes to vše zvládneme online :-) :-) :-)