backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 6.A

Krásná hodina, moc se vám to všem povedlo :-)

V rámci výuky dějepisu jsme si zkusili zajímavou aktivitu, která žáky zavedla do světa starověkého Egypta. Žáci měli za úkol vytvořit krátké sdělení pomocí hieroglyfů, což jsou symbolické znaky používané starověkými Egypťany k zápisu informací a textů. Museli se tak nejdříve seznámit s hieroglyfickým písmem a naučit se rozpoznávat jednotlivé znaky. Poté si sami vyzkoušeli vytvořit krátké sdělení, například jméno, krátkou větu nebo přání.

Voda

19.2. jsme se vydali na cestu pardubickou minulostí, kde jsme si ty nejvýznamnější milníky pardubických dějin prožili na vlastní kůži. V letech 1845–1938 se toho stalo opravdu hodně....

V neděli 17.12. se na zimním stadionu v Chrudimi uskutečnilo první ŠAKalí bruslení. Účast byla hojná, bruslili malí i  velcí, s hokejkama i bez a všichni si to moc užili. 

Těšíme se, že akci brzy zopakujeme. 

Trenérka Lucka, paní uč. Štrofová a Kakosová

Začátkem listopadu měly šesté ročníky možnost zpestřit si výuku dějepisu návštěvou Východočeského muzea v Pardubicích. Zde pro nás byl připraven v archeologické expozici Proti proudu času výukový program s názvem Cesta do pravěku. Vydali jsme se tak na dobrodružnou cestu od sběračů a lovců mamutů přes dobu bronzovou až k době osídlení našeho území Kelty. Dozvěděli jsme se spoustu nových ale i pro nás známých informací o životě pravěkých lidí jako je obživa, pohřbívání či vyrábění uměleckých předmětů. Nakonec jsme si zkusili rozluštit šifru psanou keltskými runami.

Vodáková

V pondělí, den před Halloweenem, jsme využili jeden z posledních krásných podzimních dní a na jednu hodinu VV jsme vyrazli na školní zahradu. Tvořili jsme různé fantazijní práce z přírodních materiálů. Hodina se povedla, děti byly nadšené, že nemusely sedět v lavici a paní učitelka zase z toho, že je nemusela okřikovat, aby ztišily hlas.

Štrofi

Adaptační bloky se i na naší škole staly nedílnou součástí na začátku školního roku pro nově vzniklé třídy.Cílem těchto bloků je seznámení s novým třídním učitelem, lépe poznat nové spolužáky, ale také nastartování nových procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny.

Všechny moc chválím za to, jak jste do všeho šli naplno, s nadšením a elánem. 

Dobrá práce:-)

Štrofi

 

 

     Závěr školního roku 2022/23 se blíží a s ním i čas naší společné cesty prvním stupněm základní školy. Chtěli bychom se se všemi rozloučit... přeci jen, prožili jsme společně pět let... zažili to, co jiné generace ne (třeba distanční výuku...) a věříme, že máme na co vzpomínat.

     Zveme naše žáky, jejich rodiče, sourozence a další kamarády na 

ROZLUČKOVÝ PIKNIK ! heart

     

     Účast je samozřejmě dobrovolná. Přijďte, těšíme se na vás. wink

Michaela Doubravová + Martina Hladíková - úči s ábéčka :) 

PRVNÍ PROGRAM: Strašidelná věž.  wink

Hledali jsme kód, který patřil ke strašidelného hradu, zapsali jsme ho do tabletu a prošli jsme bránou. Měli jsme najít znak, který tam nebyl. Když jsme ho našli, klikli jsme na něj v tabletu. Bylo to na čas. Prošli jsme další bránou a měli jsme najít surovinu, která tam nebyla. Potom jsme měli lézt na horolezeckou stěnu a najít surovinu. Prošli jsme místností kde na zemi lezli pavouci. V další místnosti jsme měli spočítat lebky a na tablet zadat číslo, kolik jich tam bylo. Šli jsme do finální místnosti a měli jsme tam zadat suroviny, které nám ukázaly tablety. Po zadání správné odpovědi jsme si za odměnu mohli dát razítko 

 

DRUHÝ PROGRAM: Pirátská vesnice. devil

Tam jsme si museli zapamatovat číslo a najít klíč, který ve vesnici nebyl.  Měli jsme na to 20 min. Běhali jsme všude, dokonce i v železných tunelech, a málem nás zastřelili Španě. Pluli jsme také na lodi čelem ke Španělům. Bylo to fakt těžké. Lezli jsme i barevnými kruhy na jednom provazu. Ale zvládli jsme to skvěle! 

 

 

TŘETÍ PROGRAM: Free Fall.  angel

Každý se oblékl a vylezl po žebříku 13 metrů vysoko. Skákali jsem z výšky dolů. Byl to hustý zážitek. 

 

 

ČTVRTÝ PROGRAM: Trampolíny.  laugh

Všichni jsme skákali na trampolínách front flipy a back flipy.