backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 7.C

Vážení rodiče,
konzultační odpoledne se bude konat v pondělí 10. ledna 2022 od 16 - 18h opět přes aplikaci Teams a účty Vašich dětí. V daný čas můžete zavolat konkrétnímu vyučujícímu.

Vážení rodiče,

posílám aktuální informace ohledně pondělních třídních schůzek:

Vzhledem k tomu, že se epidemiologická situace neustále zhoršuje, a i na naší škole přibývají třídy v karanténě, budou třídní schůzky on-line v aplikaci MS Teams přes přihlašovací údaje vašeho dítěte. Časy zůstávají:

v 16 hodin bude schůzka třídních důvěrníků,

17 hodin schůzky s třídními učiteli.

Pokud potřebujete osobní on-line konzultace, stačí v době 17:30 – 18:30 hodin zavolat přes Teamsy danému učiteli.

V pondělí se těší

Vaše třídní učitelka

Dnes jsme se místo klasické třídy přesunuli do malé tělocvičny. Některé dívky se oblékly do sukní, někteří chlapci si vzali košile a šli jsme na „parket“. Během jedné vyučovací hodiny jsme se naučili základní kroky tance mazurka. Posuďte sami, jak nám to šlosmiley

H.Mikolinová.

V pátek 2.10.2021 jsme na naší škole přivítali vzácnou návštěvu, pana Olivera Le Que ze Zoo Praha. Oliver přijel za žáky sedmých ročníků, s kterými tento školní rok v biologii probíráme obratlovce a v rámci výuky zeměpisu nás čeká Africký světadíl. Hlavními body jeho přednášky byly záchranné projekty ohrožených druhů zvířat v Africe, největší transport nosorožců z Evropy do Rwandy a samozřejmě přiblížení života zvířat v zoologických zahradách.

Oliver má bohaté osobní zkušenosti se záchrannými projekty, cestami do Afriky, a především miluje africká zvířata, což bylo z jeho vyprávění cítit. Přednáška byla vedena velmi poutavým způsobem a obohacena o zajímavé fotografie a videa. Děti se během ní mohly ptát na vše, co je zajímalo. Smyslem přednášky bylo rovněž dovést děti k zamyšlení nad rolí každého z nás v ochraně fauny a flory. Největší stopu pravděpodobně zanechalo vyprávění o pytlácích v Africe a černém obchodu s luskouny. Naopak nejvíce nás všechny pobavilo vyprávění o lachtanu Melounovi, který je hvězdou pražské ZOO a teď pravděpodobně i jedním z nejoblíbenějších zvířat řady dětí v naší školy.

 

Dne 8.9.2021 se na druhém stupni naší školy konala úniková hra Fakescape. Hru vedli Pavel Brejcha a Tina Mizerová z Masarykovy univerzity. 
Na začátku hry jsme se rozdělili do skupin po 4 lidech a bylo nám puštěno úvodní, informační video. Po zhlédnutí jsme postupně dostali 4 úkoly - po dodělání jednoho úkolu skupina dostane další (odpovědi se zapisují). Když skupiny mají hotovo, odpovědi doplní na www.profesoruvtajnyblog.cz a dostanou se do knihovny, kde získají vakcíny - hlavní účel hry. 
Během hry se žáci naučí poznávat dezinformace a jako dodatek ověřovat fotky přes Tin Eye nebo Google Obrázky. 
Hra nás bavila a velice jsme si ji užili. 

Za žáky 2. stupně

Terka a Kája z 9. B

Vážení rodiče, milí žáci,

všechny Vás moc zdravím a těším se, až všechny sedmáky opět uvidím. 1.9. v 9h na ně před školou bude čekat p. uč. Veronika Jaklová, já budu odvádět svoji dceru do 1. třídy. Takže my se uvidíme až 2.9. smiley

Na email mikolinova.hedvika@benesovka.cz prosím rodiče o zaslání informace, zda se dítě bude testovat, je očkované, prodělalo COVID a je v ochranné lhůtě 180 dní.

Ostatní informace naleznete na hlavních stránkách školy:

https://www.benesovka.cz/uskutecnene-akce/zahajeni-skolniho-roku-20212022

H. Mikolinová.

V rámci výuky matematiky si žáci šestého ročníku vyzkoušeli modelování trojrozměrných těles. Úkolu se všichni zhostili s nadšením a notnou dávkou kreativity. Při modelování si žáci utužili své znalosti o jednotlivých tělesech (stěny, úhlopříčky, výšky, objem a povrch tělesa) a vyzkoušeli si svou prostorovou představivost.
 
H. Mikolinová

Výuka dle rozvrhu do 25.6.2021.

28.6. zkrácené vyučování do 12:00h.

29.6. školní výlet Botanicus - Ostré nad Labem

30.6. vydávání vysvědčení 8:00-9:30, poté možnost jít na oběd.

Skříňky musí být vyklizeny do pátku 25.6. - nechte otevřené (zámky si odneste).

Učebnice vybírají do pátku 25.6. vyučující daných předmětů.

 

H. Mikolinová.

Vážení rodiče, milí žáci:
  1. Od pondělí 17.5. se žáci budou testovat pouze každé pondělí, a to stejným způsobem jako dneska (firmou).
  2. Pokud s tímto testováním zákonný zástupce nesouhlasí, musí být žák ve škole otestován samoodběrem, bez testu nesmí do školy.
  3. 17.5. se ruší konzultační odpoledne. V pondělí 24.5. se uskuteční třídní schůzky od 16:30h, po jejich ukončení plynule navážou individuální konzultace do 18:30h. Obojí proběhne online přes aplikaci Teams (jako tomu bylo na podzim).
  4. 19. a 20.5. proběhne focení žáků (velká fotografie za 40 Kč, malá za 20 nebo 25 Kč).

S pozdravem

H. Mikolinová.