backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 7.C

Ve čtvrtek 20. března se naše škola proměnila na veselé místo plné barev, radosti a kreativity díky Velikonočnímu jarmarku.

Děti z našich tříd spolu s paní učitelkou Mivaltovou a paní učitelkou Vodákovou připravily širokou škálu vlastnoručně vyrobených produktů - králíčků z kartonu i látky, ozdobných květináčů a srdcí z větví břízy, které byly nabízeny na prodej. Návštěvníci mohli nejen zakoupit vyráběné poklady, ale také se zúčastnit dílniček, kde si mohli vytvořit vlastnoruční výrobky nebo zasadit osení. Díky tomu se děti staly nejen marketingovými speliasty na prodej a propagaci hotových výrobků, ale i asistenty v kreativních dílničkách.

Užili jsme si skvělý čas plný kreativity a radosti z vydařených výrobků, ale navíc nás může potěšit i fakt, že jsme za naše třídy přispěli více než 3000 kč nadaci Dobrý anděl.

Díky moc všem, kteří se podíleli na této úžasné události.

Darina Zelinková

V rámci pracovních činností si žáci sedmého ročníku naší školy prožívají „nezapomenutelný zážitek“ – výrobu hrací kostky ze dřeva. Tato kreativní aktivita nejenže podporuje jejich řemeslné dovednosti, ale také rozvíjí spolupráci a týmovou práci.

Základní pracovní operace se dřevem

V průběhu projektu se děti učí základní pracovní operace se dřevem, jako je měření, orýsování, správné upínání dřeva, precizní řezání, pilování, rašplování a jeho broušení. Tyto dovednosti nejenže podporují jejich manuální zručnost, ale také rozvíjí důležité technické kompetence.

Týmová práce a spolupráce

Výroba hrací kostky je nejen individuální úkol, ale také skvělá příležitost k týmové práci. Děti se učí komunikovat, sdílet nápady a řešit případné problémy společně. Tato zkušenost je nejen pro ně vzdělávající, ale také přináší radost ze sdílené tvorby.

Kreativita a vlastní nápady

Každý žák má možnost vyjádřit svou kreativitu a originální myšlenky při vytváření své vlastní hrací kostky. Tím se podporuje jejich schopnost přemýšlet kreativně a hledat inovativní řešení.

Výsledek a prezentace

Na konci projektu jsou dokončené hrací kostky prezentovány na stránkách školy ve fotogalerii. Rodiče a ostatní žáci tak mají příležitost obdivovat práci svých dětí a spolužáků.

Projekt hrací kostky ze dřeva je skvělým příkladem toho, jak lze vzdělání propojit s praktickými dovednostmi a podnítit zájem dětí o ruční práce. Další výrobek, který prověří naše řemeslné dovednosti bude plátovaná podložka na vaření.  

Mokříž

Masopust, ostatky, končiny, fašank… To vše jsou názvy pro období od Tří králů po Popeleční středu, po které následuje čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Nejznámější a nejveselejší jsou však poslední dny masopustu spojené s radovánkami, tancem a hodováním.

I tento rok jsme si nenechali ujít masopustní průvod, který tradičně pořádá ZŠ Waldorfská společně s Městským úřadem Pardubice V. Přípravy na tento den však nebyly jednoduché. Hodné maminky a babičky šily, zruční tatínkové a dědečkové pomáhali vyrábět různé rekvizity a ve škole jsme se snažili kostýmy doladit barevným kartonem, krepovým papírem či slámou. A tak jsme společnými silami vyráběli kostýmy tradičních postav masopustu jako je kominík, květinářka,Turek, slaměný, žid, smrtka, ras či medvěd nebo selka.  Po náročném tvoření nám byl odměnou den, kdy jsme se mohli vydat na průvod. Nejprve naše cesta vedla k sídlu rychtáře (starosty), který pověřil Laufra masopustním průvodem. Pak nechybělo nic, aby mohlo být zahájeno v doprovodu živé kapely masopustní veselí s tancem a tradičními masopustními pochutinami jako jsou koláče či zabíjačkové dobroty.

Závěrem nesmíme opomenout poděkování všem žákům za jejich nadšení a kreativní tvoření masek. A samozřejmě velké díky patří organizátorům za povedenou akci.

K. Vodáková, M. Doubravová, P. Jezdínská

 

Benešovka se již tradičně v polovině listopadu vydala na poznávací zájezd - tentokráte do Německa.

Na úvod přišlo malé množství adrenalinu, protože jsme nevyjížděli v plném počtu, ale od Prahy bylo vše v naprostém pořádku. Na programu byla první den návštěva skvostného zámku Sanssouci a městečka Postupim. Dále jsme se přesunuli do Berlína a navštívili proslulou televizní věž na Alexanderplatzu. Celé odpoledne nás pronásledovalo nevlídné počasí, které se však těsně před výstupem na věž umoudřilo a Berlín jsme mohli obdivovat v atmosféře večerních světel.

Druhý den jsme strávili procházkou po berlínských památkách. Na skok jsme se zastavili v Checkpoint Charlie Muzeu - expozici věnované osudům lidí pokoušejících se překonat berlínskou zeď. A samozřejmě nesměly chybět berlínská Top: Braniborská brána/Brandenburger Tor, Spolkový sněm/Bundestag, Úřad kancléře zvaný pračka, legendární ulice Pod lipami/Unter den Linden, památník holokaustu, Berlínský dóm, Červená radnice/Rotes Rathaus a zakončeno opět na Alexanderplatzu s televizní věží/Fernsehturm s rozchodem na nákupy.

Třetí den jsme se rozloučili s Berlínem u East Side Gallery. Cestou k domovu jsme ještě zvládli vyzkoušet střevíček Popelky na schodišti zámku Moritzburg a prohlédnout si centrum Drážďan a Hygienické muzeum. V pořádku jsme se vrátili zpět.

Zájezd jsme si užili, navštívili zajímavá místa a těšíme se zase na příště.

J. Mivaltová + K. Vodáková + I. Schoberová

Dne 18.4. se třída 6.C zúčastnila výsadby stromků pod zkušeným dozorem pracovníků správy Lesů ČR. V ranních hodinách jsme vyrazili vlakem z hlavního pardubického nádraží, který nás dovezl na zastávku Čeperka. Zde nás přivítali revírnici. Nejprve byl žákům představen doprovodný naučný program, během kterého plnili různé úkoly související s lesem, poté se chopili pracovního náčiní a vydali se sázet stromky.
Všichni žáci vzorně vysadili několik desítek stromků, které budou zdobit okolí Čeperky. Po výsadbě následovaly herní aktivity, při nichž si žáci procvičili orientaci v lesním prostředí. Zpátky do Pardubic odjížděli žáci unavení, ale spokojení, protože pomohli dobré věci.

 

V týdnu 22.-26.5. se třídy 6. B, 6. C a 7. C zúčastnily školy v přírodě na Malé Skále.

Naše výletování odstartovalo pondělním výšlapem na skalní město Drábovna s vyhlídkou na řeku Jizeru.

V úterý naše plány zhatilo počasí, a proto jsem uspořádali turnaj ve skládání Trimina. Žáci se utkali hned v sedmi znalostních kategoriích (pohádky, převody jednotek, matematika, zeměpis…). Pro vítěze čekaly drobné sladké odměny. Odpoledne se počasí umoudřilo, a tak jsem se vydali na malou procházku po Malé Skále, kterou jsme zakončili hraním pohybových a tanečních her.

Ve středu jsme vyrazili vlakem do Boskovských jeskyní, kde jsme mohli shlédnout nádhernou krápníkovou výzdobu. Odpoledne jsme vyšli na Pantheon, kde nám sedmáci připravili stopovanou a večer vyhodnotili.

Ve čtvrtek jsme opět sedli na vlak a vyrazili směrem Semily, odkud jsme se napojili na Riegerovu naučnou stezku podél řeky Jizery. Stezku jsme zakončili odměnou ve formě nanuku v místním hotelu Spálov. Uchozeným dětem jsem odpoledne připravily míčové a piknikové odpoledne na hřišti. Večer se děti bavily soutěžemi, které připravily obyvatelé jednotlivých pokojů.

Pátek byl ve znamení balení, úklidu a vyhodnocení celého pobytu.

Počasí nám vyšlo, příroda na Malé Skále je nádherná a těšíme se na další návštěvu tohoto malebného místa.

Ivana Sobolíková, Veronika Červenková, Darina Zelinková

28. dubna jsem se ,,hodili do gala" a navštívili jsme divadlo v Pardubicích. Představení se jmenovalo Pekařova žena a byl to muzikál. Moc jsme si to užili. 

I. Sobolíková, D. Zelinková

Koncem února a v březnu probíhala u nás ve škole matematická soutěž Pangea. 
Soutěže se zúčastnilo 31 žáků ze 4. a 5. ročníků, z II. stupně soutěžilo 32 žáků.
Nejlepšího výsledku na naší škole dosáhl Filip Taraba z 8.B, který získal 45 bodů, a v Pardubickém kraji se tak umístil na 18. místě mezi žáky osmých ročníků a tercií. Výborného výsledku - 42 bodů – dosáhli i dva žáci z 5.B, a to Alexandra Svědíková a Matyáš Shejbal. Sdílí 23. místo v kraji ve své kategorii.
V ostatních ročnících obsadili ve školním kole první místa: Ema Šulcová ze 4.D, Tobiáš Pithart z 6.A, Vojtěch Juška ze 7.A a Filip Horálek z 9.A.
Výsledky jsou nyní k nahlédnutí na webu pangeasoutez.cz: každý žák, který se účastnil, se může po zadání svých přihlašovacích údajů podívat na svoje výsledky. 

Za tým učitelů
Ilona Fišerová

 

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji Vám krásné Vánoce plné klidu a pohody s nejbližšími a do nového roku 2023 hodně zdraví a štěstí.

Darina Zelinková

P.S. Ještě jednou moc děkuji za dárečky, udělaly mi obrovskou radost

Od pondělí 21.11. do středy 23.11. jsme se žáky 6. B a 6. C navštívili pobočku Ekocentra Palety v Oucmanicích.

Už při příjezdu na nás zapůsobila místní poklidná atmosféra. Nádherný zrekonstruovaný statek s útulnými pokoji, vynikající domácí kuchyní a hospodářskými zvířátky.

Náš program se jmenoval Zapomenutá zima. Společně jsme si vyzkošeli práci dráteníků, naštípali jsme a nařezali dříví, vydali jsme se po stopách zvířátek, vlastními silami jsme vyrobili ptačí krmítka, upekli jsme voňavé vánočky - dokonce jsme si vyzkoušeli i mletí mouky, vyrobili si svíčky, pomazlili se s místními zvířátky - zdravíme oslíka Ámose, kozy a králíčky a večer se bavili různými hrami a zpíváním. A i když počasí příliš nepřálo, v pondělí nám dokonce chvilku  pršelo, někdy nám drkotaly zuby a rodiče při vybalení zablácených kalhot a bot málem omdlévali, pobyt jsme si užili a určitě se na statek v Oucmanicíh rádi vrátímesmiley

Darina Zelinková, Ivana Sobolíková, Barbora Prausová