backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 3.A

Rozdali jsme vysvědčení třetí třídy. Chci poděkovat dětem i rodičům za pomoc se zvládnutím učiva.

Krásné prázdniny, užívejte sluníčka a pohody.

Těším se na setkání ve 4.A.

P.K.

Dobrý den,

píši vám informace ohledně vrácení učebnic a převzetí vysvědčení.

Týká se to dětí, které pokračují v domácí výuce.

 

Učebnice (M 1.-3-díl, ČJ, ČT, AJ, PR, HV)  prosím vrátit v čase: úterý až čtvrtek 7,30-7,50 hodin. Vezměte si tašku

na sešity a výkresy.

Vysvědčení si převezmou děti v pátek 26.6. společně se třídou. Děti si vyzvednu v 7,55 před školou. Po rozdání

vysvědčení budou odcházet domů (asi 8,40). Při vyzvednutí před školou musí děti předložit Čestné prohlášení. Bez

něj nesmí do školy mezi spolužáky. Najdete jej na stránkách školy - příloha k textu Provoz školy pro žáky 1.stupně

od 25.5.2020 ze dne 5.5.2020.

 

Těším se na děti, na společné zakončení třetí třídy.

Mějte se hezky. P.Kakosová

 

Dobrý densmiley

posílám poslední úkolysmiley

V příloze opět najdete pracovní listy k opakování učiva.

Mějte krásný týden.

 

K. Vodáková

Podzimní soustředění 4.ročník - Jívka 14.9.-18.9. 2020.

Zálohu 1500 Kč prosím poslat na účet během měsíce srpna. NEPOSÍLAT DŘÍVE !!!!!

Děkuji P.Kakosová

 

Dobrý den,

všechny vás moc pozdravuji.

Posílám poslední úkoly před prázdninami.

ČJ učeb.str.110 -112 opakování

     PS str.41

     psaní str.18-21

M učeb.str.57- 62 opakování

     PS str. 37-40

PR učeb.str.74-79 prázdniny

     PS str.68-71

Dodělat prac. listy ČJ,M.

Přeji hezké slunečné dny.      P.K.

 

Vážení rodiče.

Žáci, kteří měli zaplacené předplatné ve VČD o poslední dvě představení nepřijdou. Divadlo je přesouvá

na podzim a nebudou v rámci nového předplatného. Na den,kdy se budou hrát, budete včas upozorněni.

                                          Přeji hezké prázdniny          Jana Secká

Dobrý den, milí třeťáčcismiley

Blížíme se do cíle a posledních 14 dní budeme jen opakovat.

1) Doplnit zbývající cvičení z Activity book: str. 56 - 57 + další cvičení, které nemáte vyplněné (nestihli jste, byli jste nemocní...)

2) Pracovní listy - najdtete v příloze

 

Mějte se hezkysmiley

 

K. Vodáková

 

Dobrý den ještě jednou,

zapomněla jsem na písanku - str.16-17. Omlouvám se.

Pracovní lity si doplňujte průběžně.

S pozdravem P.Kakosová

 

Dobrý den,

posílám úkoly na další týden. Už nám toho v učení moc nezbývá. Doufám,že vše zvládáte.

 

ČJ učeb. str.107-109 zákl.skladeb.dvojice, souvětí

      PS str. 39-40

M učeb.str. 54-56 kalkulačka

     PS str.35-36

PR učeb.str. 72-73 rady na prázdniny

      PS str.65-67

 

Hezký týden P.Kakosová

 

 

Dobrý den, milí třeťáčcismiley

pro Vás, co pracují doma, posílám další práci.

 

Dokončíme 6. lekci a bude následovat opakování.

 

Úterý

Pupilś book: str. 62 - 63 příběh The clever pig - poslechněte si (příloha PB 62 / 12), trénujte četbu a přeložte (ústně)

                    str. 65 - písemně do sešitu English

 

Středa

Activity book: 62 / 1 - vyberte, které slovo nepatří do řady

                      62 / 2 - spojte otázky a odpovědi, přeložte (ústně)

                      63 / 3 - doplňte písmena 

                      63 / 4 - doplňte věty

                      64 / 5 - najděte správnou cestu podle popisu, napište, jak se Emily cítí

                      64 / 6 - doplňte zvíře

 

Čtvrtek

Activity book: str. 61 - 62 - očíslujte obrázky, pomoci Vám může text v Pupil´s book na str. 66 - 67 (pokud Vám to půjde, textu se můžete věnovat detailněji - četba, překlad)

Na papír nakreslete libovolné zvíře a popište ho 10ti větami (popsat, jak vypadá - nohy, hlava, ocas, barva, velikost, čím se živí, co umí, co neumí, kde žije....). Používáte věty:

I has got......   Má....

It is.......     Je.......

It eats.......   Živí se......

It can......    Umí.......

It can´t ......  Neumí.......

It lives in ........ Žije v ...........

It gives us......   Dává nám.......

 

K procvičení a rozšíření slovní zásoby:

https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-zvirata-mix-1-uroven/3298

 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/18.safari-animals/

 

Přeji Vám hezký týdensmiley

 

K. Vodáková