backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školská rada

Dle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004  byly ve školách zřízeny školské rady. Rada se schází dvakrát za školní rok, projednává veškeré připomínky a náměty k chodu školy. Ve školské radě pracují Mgr. Vendula Horálková a Mgr. Martin Skřivánek (zástupci zákonných zástupců žáků), Mgr. Zora Paarová a Mgr. Zdenka Jírková (zástupci pedagogů), Ing. Milan Randák a Ing. Jana Harvánková (zástupci zřizovatele).