backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školská rada

Dle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004  byly ve školách zřízeny školské rady. Rada se schází dvakrát za školní rok, projednává veškeré připomínky a náměty k chodu školy. Na období 2024 - 2026 byli do školské rady zvoleni Petr Beňuš a Mgr. Martin Skřivánek (zástupci zákonných zástupců žáků), Mgr. Irena Schoberová a Mgr. Kateřina Vodáková (zástupci pedagogů), Ing. Milan Randák a Ing. Jana Harvánková (zástupci zřizovatele).