backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zápis do 6. tříd 2024/2025

Vážení rodiče a žáci 5. tříd,

ve školním roce 2024/2025 plánujeme otevřít 3 třídy 6. ročníku.
Tak jako v předcházejících letech bude jedna třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku pro děti se zájmem o sport a zároveň sportovně talentované.

Výběrové řízení do sportovní třídy bude uskutečněno ve čtvrtek 9. 5. 2024 v 8.30 hodin. 

Žáci si na výběrové řízení vezmou: sportovní obuv, tričko, trenýrky, teplákovou soupravu.

Vyučování ve všech třídách:

 • vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠTAFETA
 • od 7. ročníku výběr druhého cizího jazyka (ruský jazyk nebo německý jazyk)
 • mimoškolní pobyty 3× ročně ve sportovní třídě sportovní soustředění, škola v přírodě v běžné třídě
 • od 7. ročníku ve sportovní třídě 2 hodiny tělocviku navíc (z toho jedna hodina plavání, v běžné třídě volitelný předmět dle aktuální nabídky (Počítače nebo Sportovní hry)

Vyučované sporty ve sportovních třídách:
Důraz je zaměřen na všechny atletické disciplíny, jejíž přední postavení sekundárně doplňují i sporty ostatní – kopaná, basketbal, volejbal, házená, softbal, lacros, ringo, freesbee, úpolové sporty, orientační běh, cyklistika, plavání, bruslení, běžecké i sjezdové lyžování (carving), snowboarding, pohybové hry, gymnastika, vodní turistika, bouldering a lezení nejen na umělé stěně.

Náplň sportovní přípravy:
Důsledně uplatňovaný princip všestranného rozvoje s důrazem na atletiku, na kterém staví i většina ostatních sportů. Naším cílem a pracovní náplní je rozvíjet u žáků těchto výběrových tříd přirozené pohybové schopnosti (běh, skok, hod), seznámit je se všemi atletickými disciplínami jejich pravidly, hygienou, regenerací, životosprávou, pitným režimem a stravováním. Absolvent našich sportovních tříd opouští školu všestranně sportovně vybaven.

Časové rozmezí sportovní přípravy týdně:

 • 3 vyučovací hodiny tělesné výchovy v 6. ročníku, 2 vyučovací hodiny tělesné výchovy v 7. - 9. ročníku
 • Pohybové a sportovní hry a plavání v 7. – 9. ročníku
 • 2 x 2  hodiny tréninků (pro zvlášť nadané navíc v 9. ročníku 2 hodiny speciálního tréninku)
 • trénink je vždy v den, kdy není tělesná výchova v rozvrhu, jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

Sportovní akce sportovních tříd:

 • v každém ročníku lyžařský výcvik
 • jarní a podzimní soustředění – výcvikový týdenní tábor, soutěže v atletice, orientačním běhu, odbíjené, basketbalu, kopané a výše uvedených sportech

Naše škola je velmi dobře vybavena pro všechny uvedené sporty a sportovní prostory jsou výborné. Máme venkovní hřiště s atletickou dráhou a umělým povrchem. Obě tělocvičny jsou nově zrekonstruovány. Žáci po ukončení školní docházky ve sportovních třídách většinou pokračují ve studiu na Sportovním gymnáziu nebo studují na jiných středních školách a sportují v různých sportovních oddílech v Pardubicích. Naši absolventi sportovních tříd mají velmi dobré sportovní výsledky a stávají se členy reprezentace ČR v různých sportovních odvětvích.

Výhody našich sportovních tříd pro Vaše děti jsou:

 • vyučování i sportovní příprava jsou v jednom místě
 • vybraný kolektiv dětí
 • rozvíjením talentu vystupují z průměrnosti ostatních dětí a mají šanci lépe se uplatnit v dalším životě
 • sportovní přípravou se zvyšuje jejich odolnost a morálně volní vlastnosti
 • děti závodí za Školní atletický klub ZŠ Benešovo náměstí Pardubice

Pokud chcete přijít, budeme rádi. Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu jicinska.ema@benesovka.cz. Vaše případné dotazy zodpoví trenér atletických tříd pan Martin Skřivánek na e-mail skrivanek.martin@benesovka.cz nebo kontaktujte vedení školy jicinska.ema@benesovka.cz.

Z čeho se talentové zkoušky skládají:

 1. běh z polovysokého startu – 50 m
 2. technika běhu
 3. běh 6 minut
 4. skok do dálky z místa
 5. skok do dálky s rozběhem
 6. hod 2 kg míčem
 7. hod kriketovým míčkem
 8. šplh na tyči
 9. gymnastika – akrobacie (kotoul vpřed, vzad, přemet stranou, stoj na rukou)
 10. přeskok (roznožka, skrčka)

Jičínská Ema, ředitelka školy

 
Soubory ke stažení: