backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 1.B

Předávání prvního vysvědčení s malým pohoštěním.

Dětem byl představen svět dinosaurů. Lupou a mikroskopem si prohlédly zkameněliny, srst z mamuta i skořápky vajec. Vyzkoušely si názorně představu velikosti dinosaurů za pomoci vlastního těla.

Vánoční posezení s kamarády. I přes velkou nemocnost jsme si předvánoční čas s pohádakami a písničkami užili.

Návštěva ekocentra Paleta na téma "Krmítka". S dětmi jsme si povídali o ptáčcích v zimě a jejich potravě. Děti si vytvořily krmítka, které si odnesly a umístily na školní zahradu. Získaly poznatky, jak se starat o ptáčky v zimě.

Dívky z první třídy se zúčastnily 11. ročníku soutěžní přehlídky v sólovém zpěvu, kde se zpívala jedna lidová píseň. Dívky byly velmi šikovné a za účast získaly diplom a malou odměnu. Soutěž se konala v DDM Beta v Pardubicích.