backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 6.B

A je to tady - už nás čeká jen ždibínek nových informací k Římu, ale před tím zvládneme závěrečný souhrnný test (k ruce budete mít učebnici i možnost zalistovat si v sešitech - takže výhoda pro ty, kteří si je poctivě vedli).

6. A - út 11. 6. 2019

6. B - po nebo st 10.6. nebo 12. 6. 2019

6. C - út 11. 6. 2019

Hlavně si nic nezapomeňte =)

Schobi

V pátek 7. června 2019 k nám do školy zavítala skupina historického šermu agentury Pernštejni. Program pro pestré složení diváků - od čtvrťáků po sedmáky byl na téma Řím. Přenesli jsme se do 1 st. př. n. l., prožili poslední chvíle Gaia Iulia Caesara, seznámili se s nejznámnějšími císaři od Oktaviána Augusta po Nerona, někteří si na vlastní kůži vyzkoušeli při výcviku legionáře i legendární formaci želva a závěr patřil souboji gladiátorů.

Schobi

Milí žáci.
Ve středu 5.kvetna, od 10:00 v DDM Delta se uskuteční závěrečné kolo přírodovědné poznávaci soutěže. Do tohoto kola postoupili vždy tři nejúspěšnější z ročníku. Výsledky jsou vyvěšeny na dveřích učebny přírodopisu. Odcházet budete ze školy (s paní asistentkou)a také se po skončení soutěže do školy vrátíte. Všem, kteří se zúčastnili školního kola, děkujeme a těšíme se zase za rok.
Sobolikova a Benedova

Zprávy z busu:
Jedeme! Připravte se na nápor prádla do praček. Použito vše, něco i vícekrát. Ztráty na životech 1,ztráta přezůvky 1, jiné ztráty nehlášeny.
Užili jsme si to naplno =)
3IK

Zprávy ze zvěřince: 

Dopoledne jsme navštívili aukční síň s nabídkou roztodivných soch. Poté nás paní Ježková provedla mezi různými zvířaty. Viděli jsme např. orla mořského, tchoře, jezevce a další. Dokonce jsme si mohli pohladit puštíka. Den jsme zakončili tancem na oslavu boha Diskoše.

3IK

Zprávy z rýžových polí:

Ráno jsme zahájili magickým rituálem, jehož účinky zesílily informace z exaktních věd. Energii do odpočatých těl přidala i specialita z jižní Moravy s přílohou z Číny, jejíž pěstování nám přiblížila naše odpolední aktivita. Respondenti vyhodnotili na základě vlastní zkušenosti, že práce na rýžových polích je opravdu velice náročná.

3IK

Zprávy z lesa:

Ráno se vstávalo docela těžce. Dopoledne jsme absolvovali výlet do Skalních obydlí Zderazï s poučným výkladem. Odpoledne jsme vyrazili do místních hlubokých temných lesů na šipkovanou s plněním různorodých záludných úkolů. Večer jsme zakončili utopením místního míče v přilehlé nádrži.

3IK

Zprávy z cest:

I přes to, že počasí dopoledne nepřálo, dorazili jsme na místo v pořádku. Po výborném obědě a nezbytném popoledním klidu se na nás usmálo sluníčko a my vyrazili poznávat okolí. 3IK

Vážení rodiče,

z důvodu výjezdu několika tříd 2. stupně na školy v přírodě a sportovní soustředění v příštích 14 dnech přesouváme konzultační odpoledne z úterý 21. 5. na úterý 4. 6. od 16.00 do 17.30 hodin.

Většina tříd 1. stupně bude mít konzultační odpoledne v původním termínu dne 21. 5. 2019.

Děkujeme za pochopení.

Jičínská Ema, ředitelka školy