backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 6.B

Při dnešním projektovém dni si žáci sami zkusili vytvořit svůj finanční plán, a to podle získaných informací z 1. a 2. vyučovací hodiny.

V prostorách školní jídelny proběhlo 22. ledna školní kolo Zeměpisné olympiády.

Podle ročníků byly tři kategorie: šestý ročník - kategorie A, sedmý - kategorie B, osmý a devátý - kategorie C. Práce každého soutěžícího  měla dvě části - práci s atlasem a práci bez atlasu. Během hodiny musely být obě práce hotové. Do okresního kola postupuje vítěz každé kategorie. Školního kola se zúčastnilo celkem 42 žáků, nejpočetněji byla obsazena kategorie C.

Děkuji všem žákům za početnou účast a vítězům Ondřeji Brožkovi, Kláře Haasové a Janu Makovskému přeji hodně úspěchů v okresním kole. 

PaarováZ

 

Dokončili jsme téma starověkého Egypta - uč. str. 59 - 70. V příloze naleznete PL. Test si dáme hned po pololetních prázdninách ve středu 5. 2. 2020.

SchobiMoc jsme si pochutnali. Děkujeme Bovýskovi.

6.B

V příloze je ke stažení 2. část zápisů z fyziky. 

DR

Milí žáci,
vyhlašuji další kolo přírodovědné fotografické soutěže na téma: Čtyři roční období. Jedná se o pořízení čtyř fotografií z různých ročních období s přírodní tématikou.
Fotografie noste na flahsce do 20. května do kabinetu přírodopisu (p.u.Sobolikova).
Přeji mnoho štěstí při čekání na vhodný okamžik pro zmáčknutí spouště a pěkné chvíle strávené v přírodě.

Sobolikova

Připomínám všem, co se neúčastnili řádného termínu testu z DE, že  je čeká hned v hodině po prázdninách. Na stránkách tříd jsou k dispozici PL.

Někteří žáci zatím nedosáhli dostatečného počtu známek, je potřeba, aby přišli prokonzultovat možnosti klasifikace. Možnost kontaktu přes mail. Nenechávejte si to na poslední chvíli!

Schobi

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 se uskutečnil u nás ve škole sportovní den pro druhý stupeň.  V rámci tohoto dne proběhl již druhý ročník Vánočního florbalového turnaje a dovednostních soutěží.  Třídy, od šestých po deváté ročníky, si sestavily týmy a ty se poté utkaly systémem „každý s každým“. Do turnaje se zapojili i učitelé a trenéři atletiky se svým týmem.  Vítězství jednoznačně patřilo devátým ročníkům, které nepřipustily ani jednu porážku. Druhé místo patřilo týmu učitelů a trenérů. O třetí příčce muselo rozhodnout až skóre, neboť zbývající tři týmy měly stejný počet bodů.  Nakonec třetí místo získaly osmé ročníky.

Děkujeme všem zúčastněným za maximální nasazení a sportovně strávený předvánoční čas.

Petra Štrofová a Jakub Mokříž

V dějepise jsme dokončili další téma - a to Mezopotámii (uč. str. 47-58). Je čas na ověření znalostí. V příloze naleznete PL.

6. A - po 16. 12. 2019

6. B - st 18. 12. 2019

Schobi

1. Odkaz na stránky kde si můžete procvičovat převody jednotek

http://vyuka.zsloucnand.cz/eufyzika/index.php?p=s5&d=dum5

2. V příloze je aplet na procvičování měření objemu kapaliny.

DR