backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 6.B

Vážení rodiče a milí žáci.
Přejeme krásné a pohodové prázdniny a dovolenou. Děkujeme za krásné květiny a dárky a těšíme se na vás v září.

I.Sobolikova, E. Ježková

Dnes jsme pojali dopoledne ve sportovním a trochu termpskem duchu. Fotbal a volejbal nám nechali nejdřív slehnout žaludek, a pak už se jen ohřát a načichnout ohněm a něco si opéct. Počasí se že začátku moc netvářilo, ale nezmokli jsme. Bylo to moc fajn a za rok už se zase těšíme.

S pozdravem IS

V týdnu 22.-26.5. se třídy 6. B, 6. C a 7. C zúčastnily školy v přírodě na Malé Skále.

Naše výletování odstartovalo pondělním výšlapem na skalní město Drábovna s vyhlídkou na řeku Jizeru.

V úterý naše plány zhatilo počasí, a proto jsem uspořádali turnaj ve skládání Trimina. Žáci se utkali hned v sedmi znalostních kategoriích (pohádky, převody jednotek, matematika, zeměpis…). Pro vítěze čekaly drobné sladké odměny. Odpoledne se počasí umoudřilo, a tak jsem se vydali na malou procházku po Malé Skále, kterou jsme zakončili hraním pohybových a tanečních her.

Ve středu jsme vyrazili vlakem do Boskovských jeskyní, kde jsme mohli shlédnout nádhernou krápníkovou výzdobu. Odpoledne jsme vyšli na Pantheon, kde nám sedmáci připravili stopovanou a večer vyhodnotili.

Ve čtvrtek jsme opět sedli na vlak a vyrazili směrem Semily, odkud jsme se napojili na Riegerovu naučnou stezku podél řeky Jizery. Stezku jsme zakončili odměnou ve formě nanuku v místním hotelu Spálov. Uchozeným dětem jsem odpoledne připravily míčové a piknikové odpoledne na hřišti. Večer se děti bavily soutěžemi, které připravily obyvatelé jednotlivých pokojů.

Pátek byl ve znamení balení, úklidu a vyhodnocení celého pobytu.

Počasí nám vyšlo, příroda na Malé Skále je nádherná a těšíme se na další návštěvu tohoto malebného místa.

Ivana Sobolíková, Veronika Červenková, Darina Zelinková

28. dubna jsem se ,,hodili do gala" a navštívili jsme divadlo v Pardubicích. Představení se jmenovalo Pekařova žena a byl to muzikál. Moc jsme si to užili. 

I. Sobolíková, D. Zelinková

Koncem února a v březnu probíhala u nás ve škole matematická soutěž Pangea. 
Soutěže se zúčastnilo 31 žáků ze 4. a 5. ročníků, z II. stupně soutěžilo 32 žáků.
Nejlepšího výsledku na naší škole dosáhl Filip Taraba z 8.B, který získal 45 bodů, a v Pardubickém kraji se tak umístil na 18. místě mezi žáky osmých ročníků a tercií. Výborného výsledku - 42 bodů – dosáhli i dva žáci z 5.B, a to Alexandra Svědíková a Matyáš Shejbal. Sdílí 23. místo v kraji ve své kategorii.
V ostatních ročnících obsadili ve školním kole první místa: Ema Šulcová ze 4.D, Tobiáš Pithart z 6.A, Vojtěch Juška ze 7.A a Filip Horálek z 9.A.
Výsledky jsou nyní k nahlédnutí na webu pangeasoutez.cz: každý žák, který se účastnil, se může po zadání svých přihlašovacích údajů podívat na svoje výsledky. 

Za tým učitelů
Ilona Fišerová

 

V pátek jsme si vyrobili malou drobnost na oslavu Velikonoc. Dokonce vznikl i řetěz na nástěnku

Vážení rodiče,naše škola nabízí zvýhodněnou cenu za kartu do Sportovního parku (5. - 13.8. 2023). Cena činí 45 Kč na osobu. Maximální počet karet na jednoho žáka jsou čtyři karty. V případě zájmu mi napište počet karet a po dětech výslednou částku.Dále jsem objednala pro třídu divadelní představení Pekařova žena v Pardubickém divadle. Představení bude 28. 4. 2023. Cena činí 160 Kč. Do zápisníku žáka jsme zapsali, že vybíráme poslední částku za školu v přírodě (Malá Skála) 1500 Kč. Výsledná částka tedy činí 3500 Kč. Lísteček s podrobnějšími informacemi pošlu po dětech v průběhu příštího týdne. Děkuji, přejí hezký den. S pozdravem I. Sobolíková

V dnešní hodině matematiky jsme společně vyzkoušeli jednoduchého robota VEX 123. Robot VEX 123 má více možností na ovládání, ale my jsme využili pouze tlačítka, kterými jsme robota naprogramovali vpřed, vlevo, vpravo tak, aby se dostal na předem určené číslo na bílé kartičce (kartičky s obrázky jsou připravené na hodiny přírodovědy v 5.A), pod kterou se skrýval matematický příklad.

Net.

 

Vážení rodiče a milí žáci,

chtěla bych poděkovat za krásné dárky a zároveň popřát pěkné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

IS

Práce s papírem, špendlíky, polystyrenem nás baví a jde nám to od ruky. Máme vyrobenou spoustu ozdob na Vánoce a těšíme se na Vás ve středu od 15:00 do 16:30.

6.B