backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 6.B

Protože budeme potřebovat novou sadu učebnic na angličtinu, bude se vybírat 580 Kč.

Peníze budeme s paní učitelkou Fišerovou vybírat v pondělí 10.5. od 14,00 do 15,30 v učebně matematiky.

Přineste, prosím, přesnou částku!

Nezapomeňte si s sebou vzít oranžový zápisník, abychom mohli zapsat provedenou platbu.

 

Veronika Jaklová

 

Na podzim jsme se žáky 6. a 7. ročníku vytvářeli výkresy do soutěže v rámci projektu "Pardubice - evropské město koní." Jejich úkolem bylo vytvořit libovolnou technikou výkres na téma "Velká pardubická". 

Do dalšího kola postoupily výkresy Elišky Tesařové ze 6. B, Ester Čihákové, Lukáše Fendricha, Adély Jirouškové, Adély Koppové a Adama Routnera ze 7. B.

Gratuluji všem postupujícím a nejvíce Ádě Koppové, která se svým výkresem obsadila 3. místo v kategorii 2. stupeň základních škol. Ceny na Vás čekají ve škole smiley. Zatím si je můžete prohlédnout v galerii.

Výkresy jsou vystaveny ve výloze Turistického informačního centra.

Ještě jednou děkuji všem žákům za účast a gratuluji postupujícím.

Darina Zelinková

Vážení rodiče,

v pondělí 11.1.2021 od 17:00 hodin proběhnou schůzky rodičů online formou přes aplikaci Teams (opět přes účty vašich dětí). Původně se mělo jednat o konzultačního odpoledne, z důvodu současné epidemiologické situace byla provedena tato změna.

Těším se na Vás

Ilona Fišerová

Obě šesté třídy se zapojily do projektu Krabice od bot www.krabiceodbot.cz. Celý minulý týden jsme se s dětmi věnovaly nošení drobných dárků, jejich třídění pro holku nebo pro kluka podle věkové kategorie, balení do krabic od bot, zdobení balicích papírů a jejich rozdělení do sběrných míst (Pardubice nebo Chrudim). Paní učitelky s asistentkami a dětmi se pustily do akce, která byla pro dobrou věc. Obdarovat děti, které nemají možnost dostat dárečky od svých nejbližších. Všem dětem z 6. B i 6. C moc děkujeme za projevení úžasné solidarity a pomoci jiným.

Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli dětem s výběrem dárků.

Ilona Fišerová a Hedvika Mikolinová

 

Vážení rodiče a milé děti. 

V pondělí 30.11. začíná opět prezenční výuka pro žáky 6. B. 
V týdnech, kdy budou děti chodit do školy, dojde ke zkrácení výuky ve středu (výuka skončí ve 13,30). Ve středu bude tedy odpadávat tělesná výchova a rodinná výchova se přesune na 6. vyučovací hodinu. 
Všechny informací naleznete v příloze a na hlavní stránce školy. 

S pozdravem

I. Fišerová

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Výuka bude probíhat distančním způsobem. Zadávání učiva, procvičování učiva, odevzdávání vypracovaných úkolů a případná on-line výuka přes aplikaci Teams.

Stravování zrušeno. Obědy ve školní jídelně mají všichni žáci odhlášené.

Třídní učitelé

Ilona Fišerová, Hedvika Mikolinová a Jakub Mokříž

Vážení rodiče, milí žáci,

jen shrnuji, co máte napsáno na webových stránkách školy:

od 12. - 16.10. jsou žáci doma, mají povinnou distanční výuku, pokyny budou dostávat do Teamsů,

od 19. - 23.10. budou žáci chodit dle rozvrhu (pouze ve středu bude zrušena hodina Tv a Rv se přesune na 6. vyučovací hodinu, ve středu tedy děti budou končit ve 13,30),

od 26. - 30.10. jsou podzimní prázdniny.

Stravování:

Žáci, kteří mají distanční výuku, mají možnost se stravovat ve školní jídelně. Aby se žáci nemísili, bude jim oběd vydáván až ve 14,00. Budeme rádi, když si oběd v týdnu distanční výuky včas odhlásíte. Obědy se nebudou vydávat do jídlonosičů!

Hodně zdraví 

Ilona Fišerová

email: fiserova.ilona@benesovka.cz

Vážení rodiče, milí žáci,

v pátek 9.10. jsme měli navštívit Ekoncentrum PALETA. Vzhledem k epidemiologické situaci je progmam zrušen. Dětem, které již zaplatily 50,- Kč, budou peníze vráceny. 

Děkuji za pochopení.

Ilona Fišerová