backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 6.C

Minulý týden jsme v pondělí ráno vyrazili autobusem ze zastávky ulice Svobody směrem Horní Jelení – Tramtáryje. V Tramtáryji nás čekali čtyři chatky, které jsme hned obydleli a v poledne si dali rajskou omáčku. Odpoledne nás pobavil a zároveň stmelil kolektivy Vláďa s animačním programem.

V úterý jsme se vydali na výlet do Holic – do Muzea Emila Holuba, poslechli si krátkou přednášku o jeho životě a prohlédli si Muzeum.

Středa patřila celodennímu výletu. Zažili jsme cestu linkovým autobusem do Chvojence – návštěvě Arboreta s oborou daňků a v nedaleké blízkosti i bizonů. Odpoledne jsme se opět linkovým autobusem přesunuli do Velkého Chvojence na návštěvu šelem kočkovitých. Nejen pro děti, ale i pro nás pedagogy to byl zážitek uvidět lvy nebo tygry z blízkosti 20 cm.

Čtvrtek patřil míčovým hrám, animačnímu programu v lese s Vláďou a návštěvě psovodů s ukázkou výcviku. Poslední den patřil pakování, loučení a vyhlídce na další rok

V rámci výuky dějepisu jsme si zkusili zajímavou aktivitu, která žáky zavedla do světa starověkého Egypta. Žáci měli za úkol vytvořit krátké sdělení pomocí hieroglyfů, což jsou symbolické znaky používané starověkými Egypťany k zápisu informací a textů. Museli se tak nejdříve seznámit s hieroglyfickým písmem a naučit se rozpoznávat jednotlivé znaky. Poté si sami vyzkoušeli vytvořit krátké sdělení, například jméno, krátkou větu nebo přání.

Voda

Začátkem listopadu měly šesté ročníky možnost zpestřit si výuku dějepisu návštěvou Východočeského muzea v Pardubicích. Zde pro nás byl připraven v archeologické expozici Proti proudu času výukový program s názvem Cesta do pravěku. Vydali jsme se tak na dobrodružnou cestu od sběračů a lovců mamutů přes dobu bronzovou až k době osídlení našeho území Kelty. Dozvěděli jsme se spoustu nových ale i pro nás známých informací o životě pravěkých lidí jako je obživa, pohřbívání či vyrábění uměleckých předmětů. Nakonec jsme si zkusili rozluštit šifru psanou keltskými runami.

Vodáková

Dne 22.5. - 26.5. jsme prožili krásných 5 dní v přírodě. 

Zde přikládám několik fotek vašich dětiček. Všem chci moc poděkovat za fajn spolupráci:-)

V pátek jsme si po roce opět rádi připomněli, jak se správně chovat k planetě Zemi a společně oslavili den Země.      Den Země tradičně připadá na 22. dubna a upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat odpad a chovat se zodpovědně k životnímu prostředí. Připravené aktivity od žáků 2. stupně si děti užily a zároveň se dozvěděly mnoho nových informací, týkající se ochrany přírodysmileyyes

L. Michálková

Koncem února a v březnu probíhala u nás ve škole matematická soutěž Pangea. 
Soutěže se zúčastnilo 31 žáků ze 4. a 5. ročníků, z II. stupně soutěžilo 32 žáků.
Nejlepšího výsledku na naší škole dosáhl Filip Taraba z 8.B, který získal 45 bodů, a v Pardubickém kraji se tak umístil na 18. místě mezi žáky osmých ročníků a tercií. Výborného výsledku - 42 bodů – dosáhli i dva žáci z 5.B, a to Alexandra Svědíková a Matyáš Shejbal. Sdílí 23. místo v kraji ve své kategorii.
V ostatních ročnících obsadili ve školním kole první místa: Ema Šulcová ze 4.D, Tobiáš Pithart z 6.A, Vojtěch Juška ze 7.A a Filip Horálek z 9.A.
Výsledky jsou nyní k nahlédnutí na webu pangeasoutez.cz: každý žák, který se účastnil, se může po zadání svých přihlašovacích údajů podívat na svoje výsledky. 

Za tým učitelů
Ilona Fišerová

 

Dnešní páteční den jsme si zpestřili tím, že jsme se trošku ,,vylepšili".

Kdo se chtěl zapojit, vytvořil si ,,šílený" účessmiley a přišel s ním na vyučování.

Byla to parádní podívaná-pestrobarevné paruky, obarvené vlasy i vskutku originální kreaceyeswink

Vydařený aprílový duben přeje 5.Cheart

          Páťáci si na říjen připravili projekt BÁSNIČKY. Ve svých třídách si prohlédli hned několik knížek plných poezie a prózy vhodné k recitaci a každý z nich si mohl vybrat text, který jim "padl do oka". Podmínkou však byla délka minimálně patnácti veršů. Po dvou týdnech se v jednotlivých třídách konala základní kola v přednesu. Z nich pak vzešli finalisté MISTROVSTVÍ PÁŤÁKŮ V RECITACI. To se konalo v pondělí 24. října 2022. Do něho postopilo celkem 17 dětí.

     Děti z 5.A, 5.B a 5.C se shromáždily v pondělí ráno v tělocvičně školy. Tréma finalistů a napětí porotců byla znatelná. Všechny děti i paní učitelky si vyzvedly hlasovací lístky, zazněla pravidla a poslední rady pro soutěžící a mistrovství mohlo začít. Pořadí, ve kterém se recitátoři představili, určil los. Předvedený výkon pak posluchači ohodnotili velkým potleskem a bodovou škálou od 10 (nejlepší) do 1 (nezaujalo).  Soutěžící hodnotili také, jen sebe vynechali. 

     Přidělování bodů nebylo vůbec jednoduché. Odprostit se od sympatií a antipatií pro děti snad ještě těžší. :) Sečíst víc jak tisíc hlasů také nebyla lehká práce :) a tak vyhlášení a odměnění nejen těch nejlepších proběhlo až následující ráno. A jak to dopadlo?

       

          Suverénně nejlepší a titul Mistr recitátor pátých tříd z Benešovky získala za svůj skvělý výkon Elen Janoušková z 5.B. Kočičí básnička a pěkný přednes dovedl na stříbrnou příčku Nelu Janouškovou z 5.A. Parádní třetí místo si vybojoval (i když tady by se spíš hodilo napsat vyrecitoval...) Samuel Šilar z 5.C. Na rozšířené pódium se probojovali Sofia Prokůpková (5.C), Viktorie Kotová (5.A) a Jan Pavlík (5.B). Velkou pochvalu si ale zaslouží všichni - děti i paní učitelky za odvedenou práci i vydařené společné chvíle.

     Věříme, že si z "básničkového" projektu odnášíme hodně. Nejen to, že nám poezie má co říct... že je fajn, když se text rýmuje a m á svůj rytmus... že se dá přednést i próza a krásně se to poslouchá... a že je vlastně škoda, že básničky tak málo čteme. Třeba se to do budoucna změní! 

Michaela Doubravová, Martina Hladíková, Lada Michálková a recitátoři z ábécéčka :)

Všem maminkám a babičkám

přejeme k jejich svátku pohodové a slunečné dny plné radostiheart

Děti a p. učitelka ze 4.C