backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 6.C

Vážení rodiče, milí žáci.

30.11. – 4.12. probíhá výuka ve škole podle klasického rozvrhu (kromě středy, kdy nemají Tv)

7. – 11.12. probíhá výuka distančně (podle distanční rozvrhu)

14. – 18.12. probíhá výuka ve škole podle klasického rozvrhu (kromě středy, kdy nemají Tv)

21. – 22.12. probíhá výuka distančně (podle distanční rozvrhu)

od 23.12 – 3.1. jsou vánoční prázdniny

Omluvenky – nově prosím omluvenky zapište do zápisníku žáka (na online hodiny) s Vaším podpisem a poté mi pošlete foto do chatu Teamsů. Pokud budou ve škole, platí to, že budou mít omluvenky zapsané v ZŽ (jak jsme byli zvyklí).

Tělesná výchova – protože se nesmí třídy mísit, bude hodina tělesné výchovy společně pro celou třídu pod vedením p. uč. P. Štrofové.

Obědy – kdo má zájem o oběd po dobu distanční nebo výuky ve škole, vždy si obědy přihlaste minimálně týden dopředu na www.strava.cz

Roušky – musí mít žáci neustále na sobě (pokud nemáte potvrzení od lékaře). Žádám, aby žáci nosili minimálně dvě náhradní a igelitový sáček na jejich odložení, případně vlastní dezinfekci.

Žáci čekají vždy před školou, učitelé, kteří učí první hodinu, si vás vyzvednou v čase mezi 7:50 - 7:55!

Děkuji a zdraví

H. Mikolinová

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 18.11. nastupují opět žáci 1. a 2. tříd do školy. V souvisloti s tím mohou žáci distanční výuky využít možnosti oběda. Pokud máte zájem, můžete si ho přihlásit na www.strava.cz do 18.11. do 7 hodin.

Oběd se bude vydávat do jídlonosičů okénkem u paní vedoucí z talířů (aby nedocházelo ke kontaminaci) v době od 11.40 do 13.00. Žáci mají zakázaný vstup do školní jídelny! Nezapomeňte mít kartu na obědy.

S pozdravem

H. Mikolinová. 

Vážení rodiče, milí žáci,

odhlasovali jste si, že chcete v pondělí 16.11. online hodinu angličtiny od 10:00 - 10:45. Platí pro obě skupiny.

Děkuji

H. Mikolinová.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že většina pedagogů zadává úkoly, vyhodnocuje práce a testy večer a v noci, prosíme Vás, abyste dohlédli na to, aby si děti vypnuly na noc buď celou aplikaci Teams (v nastavení mobilu) anebo vypínaly v aplikaci Teams zvukové upozornění (v hodině matematiky žákům vysvětlím). Naopak prosím, aby žáci neposílali pedagodům úkoly pozdě v noci.

Ještě mi napište do emailu (prosím během úterý), zda máte zájem v pondělí 16.11. o online výuku (jedná se jen o AJ). Jinak dostanou, tak jako v ostatních předmětech, práci formou úkolů. Škola bude jinak zavřená.

Děkuji ze pochopení.

S pozdravem

H. Mikolinová

mikolinova.hedvika@benesovka.cz

Vážení rodiče,

v pondělí 9. 11. v 17 hodin se konají online třídní schůzky prostřednictvím přihlašovacích údajů do Teamsů Vašich dětí.

Poproste své děti, aby Vám pomohly s připojením do aplikace a případně s ovládáním kamery či mikrofonu. 

S pozdravem

Hedvika Mikolinová.

Vážení rodiče, 

prosím Vás o spolupráci. 

Vzhledem k trvajícímu stavu uzavření škol bude pokračovat distanční výuka přes platformu MS Teams. Distanční výuka je povinná a skládá se z:

1) online-hodin poskládáných dle stálého rozvrhu.  Pokud Vaše dítě nebude přítomno, musíte jej klasicky omluvit emailem třídní učitelce (mikolinova.hedvika@benesovka.cz). 

2) asynchronní části = plnění úkolů přes zadání MS Teams či odesílání kvízů/testů MS Forms. Pokud Vaše dítě neposílá vypracovanou práci, množí se mu v Bakalářích N = nehodnocen => nemůže být hodnoceno, za opakované neplnění úkolů dostane výchovné opatření a  případné přezkoušení z daného předmětu. 

=>nestačí být pouze na online-hodinách, ale musí zároveň plnit i zadanou práci dle pokynů a v termínu. 

Děkuji za Vaši podporu. 

Přeji pevné zdraví i nervy

Hedvika Mikolinová

Rozvrh online hodin:

 

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Výuka bude probíhat distančním způsobem. Zadávání učiva, procvičování učiva, odevzdávání vypracovaných úkolů a případná on-line výuka přes aplikaci Teams.

Stravování zrušeno. Obědy ve školní jídelně mají všichni žáci odhlášené.

Třídní učitelé

Ilona Fišerová, Hedvika Mikolinová a Jakub Mokříž

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám připomenout, že na stránkách naší školy máte do 12.10. (což je do zítřka) vyplnit dotazník ohledně distanční výuky.

https://www.benesovka.cz/uskutecnene-akce/dotaznik-pro-rodice-6-9-rocniku-k-distancni-vyuce

Děkuji

H. Mikolinová.

Vážení rodiče, milí žáci,

jen shrnuji, co máte napsáno na webových stránkách školy:

od 12. - 16.10. jsou žáci doma, mají povinnou distanční výuku, pokyny budou dostávat do Teamsů,

od 19. - 23.10. budou žáci chodit dle rozvrhu (vyjma středy 21.10., kdy jim odpadá Tv),

od 26. - 30.10. jsou podzimní prázdniny.

Stravování:

Žáci, kteří mají distanční výuku, mají možnost se stravovat ve školní jídelně. Aby se žáci nemísili, bude jim oběd vydáván až ve 14,00. Budeme rádi, když si oběd v týdnu distanční výuky včas odhlásíte. Obědy se nebudou vydávat do jídlonosičů!

Hodně zdraví a zdravou mysl přeje

Hedvika Mikolinová.

email: mikolinova.hedvika@benesovka.cz