backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 7.B

Dne 8.9.2021 se na druhém stupni naší školy konala úniková hra Fakescape. Hru vedli Pavel Brejcha a Tina Mizerová z Masarykovy univerzity. 
Na začátku hry jsme se rozdělili do skupin po 4 lidech a bylo nám puštěno úvodní, informační video. Po zhlédnutí jsme postupně dostali 4 úkoly - po dodělání jednoho úkolu skupina dostane další (odpovědi se zapisují). Když skupiny mají hotovo, odpovědi doplní na www.profesoruvtajnyblog.cz a dostanou se do knihovny, kde získají vakcíny - hlavní účel hry. 
Během hry se žáci naučí poznávat dezinformace a jako dodatek ověřovat fotky přes Tin Eye nebo Google Obrázky. 
Hra nás bavila a velice jsme si ji užili. 

Za žáky 2. stupně

Terka a Kája z 9. B

Ve dnech 16. a 23. června se třída 6.B v rámci hodin anglického jazyka vydala do Britského centra v Pardubicích na Pernštýnském náměstí. 
Nejdříve nám bylo představeno Britské centrum jako takové. Žáci se dozvěděli o jeho fungování a službách, které nabízí, včetně možnosti výpůjčky různých učebních materiálů, knížek, časopisů nebo filmů v anglickém jazyce či pořádání jazykových kurzů a organizace mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek. 
Pro žáky byla také připravena řada pracovních listů a her. Při vyplňování pracovních listů si žáci procvičili anglickou slovní zásobu. Při skládání domina si zase mohli vyzkoušeli své znalosti zeměpisných reálií. 
V neposlední řadě byl žákům promítnut záznam ústní zkoušky A2 Key – KET. Žáci si tak mohli vytvořit jistou představu o podobě této zkoušky a její náročnosti. Kdo ví, možná se v budoucnu najde z našich řad zájemce o její absolvování.   
 
I. Fišerová a V. Jaklová 
Dne 24. června se třída 6.B  stala místem tvořivosti. V rámci výuky matematiky si žáci vyzkoušeli modelování trojrozměrných těles. Úkolu se všichni zhostili s nadšením a notnou dávkou kreativity. Při modelování si žáci utužili své znalosti o jednotlivých tělesech  a vyzkoušeli si svou prostorovou představivost.

I. Fišerová

 

Výuka dle rozvrhu do 25.6.2021.

28.6. zkrácené vyučování do 12:00h.

29.6. školní výlet Botanicus - Ostré nad Labem

30.6. vydávání vysvědčení 8:00-9:30, poté možnost jít na oběd.

Skříňky musí být vyklizeny do pátku 25.6. - nechte otevřené (zámky si odneste).

Učebnice vybírají do pátku 25.6. vyučující daných předmětů.

 

I. Fišerová

Protože budeme potřebovat novou sadu učebnic na angličtinu, bude se vybírat 580 Kč.

Peníze budeme s paní učitelkou Fišerovou vybírat v pondělí 10.5. od 14,00 do 15,30 v učebně matematiky.

Přineste, prosím, přesnou částku!

Nezapomeňte si s sebou vzít oranžový zápisník, abychom mohli zapsat provedenou platbu.

 

Veronika Jaklová

 

Na podzim jsme se žáky 6. a 7. ročníku vytvářeli výkresy do soutěže v rámci projektu "Pardubice - evropské město koní." Jejich úkolem bylo vytvořit libovolnou technikou výkres na téma "Velká pardubická". 

Do dalšího kola postoupily výkresy Elišky Tesařové ze 6. B, Ester Čihákové, Lukáše Fendricha, Adély Jirouškové, Adély Koppové a Adama Routnera ze 7. B.

Gratuluji všem postupujícím a nejvíce Ádě Koppové, která se svým výkresem obsadila 3. místo v kategorii 2. stupeň základních škol. Ceny na Vás čekají ve škole smiley. Zatím si je můžete prohlédnout v galerii.

Výkresy jsou vystaveny ve výloze Turistického informačního centra.

Ještě jednou děkuji všem žákům za účast a gratuluji postupujícím.

Darina Zelinková

Vážení rodiče,

v pondělí 11.1.2021 od 17:00 hodin proběhnou schůzky rodičů online formou přes aplikaci Teams (opět přes účty vašich dětí). Původně se mělo jednat o konzultačního odpoledne, z důvodu současné epidemiologické situace byla provedena tato změna.

Těším se na Vás

Ilona Fišerová