backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 7.B

Škola v přírodě – Zderaz u Skutče

Do tohoto malebného místa se vydaly třídy 7.B a 9.B. Ubytováni jsme byli v hotelu Renospond.

Na místo nás dopravil krásný červený autobus HC Dynamo Pardubice. Po ubytování, obědě a krátkém odpočinku jsme se vydali do lesa, kde byla připravená hra s názvem Lesní samoobsluha. Po večeři nám zpříjemnila čekání na spánek N. Jirásková z 9.B, která si přichystala pro spolužáky hru, která proběhla v lese hned u hotelu a téma bylo v duchu strašidelných filmů. Po vyhodnocení hry jsme znaveni ulehli ke spánku.

V úterý jsme dostali obědový balíček na cestu a vyšli jsme ráno na autobus. Ten nás dopravil na místo, odkud jsme se v týmech měli dostat zpět do hotelu. Nebylo to ovšem tak jednoduché. Kudy se máme vydat bylo totiž zašifrované ve zprávách, které jsme po cestě museli najít. Šifry byly různé od Morseovy abecedy až po neviditelné písmo. Všechny týmy dorazili zpět na místo v pořádku. Jen nohy trochu bolely.

Ve středu ráno jsme se po snídani vydali na malou procházku kousek od hotelu. Navštívili jsme skalní obydlí, která byla využívána ještě v 19. století nemajetnými lidmi, a minimuzeum Zderazský domeček. Po vydatném obědě jsme se vydali do zemědělského družstva podívat se na moderní stroje a pohladit si krávy a telata.

Ve čtvrtek dopoledne jsme se opět procházkou vydali na návštěvu záchranné stanice Pasíčka. Kde jsme se zúčastnili předem domluveného programu s prohlídkou. Odpoledne jsme si zašli na něco dobrého do restaurace Polanka. Večer jsme si také užili. Koncert O. Krále a diskotéku jsme protančili až do noci.

Páteční den už se nesl v duchu balení, úklidu a čekání na autobus. Někdo si čekání zpříjemnil na hřišti, jiný deskovými hrami.

Výstupem z červeného autobusu skončilo naše dobrodružství ve Zderazi a v pondělí zase hurá do školy.

                                                                                     Ivana Sobolíková, Ilona Fišerová, Alžběta Valachová

 

V rámci pracovních činností si žáci sedmého ročníku naší školy prožívají „nezapomenutelný zážitek“ – výrobu hrací kostky ze dřeva. Tato kreativní aktivita nejenže podporuje jejich řemeslné dovednosti, ale také rozvíjí spolupráci a týmovou práci.

Základní pracovní operace se dřevem

V průběhu projektu se děti učí základní pracovní operace se dřevem, jako je měření, orýsování, správné upínání dřeva, precizní řezání, pilování, rašplování a jeho broušení. Tyto dovednosti nejenže podporují jejich manuální zručnost, ale také rozvíjí důležité technické kompetence.

Týmová práce a spolupráce

Výroba hrací kostky je nejen individuální úkol, ale také skvělá příležitost k týmové práci. Děti se učí komunikovat, sdílet nápady a řešit případné problémy společně. Tato zkušenost je nejen pro ně vzdělávající, ale také přináší radost ze sdílené tvorby.

Kreativita a vlastní nápady

Každý žák má možnost vyjádřit svou kreativitu a originální myšlenky při vytváření své vlastní hrací kostky. Tím se podporuje jejich schopnost přemýšlet kreativně a hledat inovativní řešení.

Výsledek a prezentace

Na konci projektu jsou dokončené hrací kostky prezentovány na stránkách školy ve fotogalerii. Rodiče a ostatní žáci tak mají příležitost obdivovat práci svých dětí a spolužáků.

Projekt hrací kostky ze dřeva je skvělým příkladem toho, jak lze vzdělání propojit s praktickými dovednostmi a podnítit zájem dětí o ruční práce. Další výrobek, který prověří naše řemeslné dovednosti bude plátovaná podložka na vaření.  

Mokříž

Dnes jsme strávili den bádáním a prací v grafickém designu v Automatických mlýnech. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. V první části jsme si zahráli na badatelský tým a zkoumali různé barvy rostlin, zvířat a ptačího peří. Ve zkumavkách jsme míchali barvy přírodní a umělé s kyselinou citronovou a sodou a pozorovali jsme reakci. Ve druhé části jsme se dozvěděli zajímavé informace o grafickém designu a zkusili si vytvořit svůj obrázek.Děti byly nadšené a moc je to bavilo. Určitě jsme zde nebyli naposledy. IS

Vážení rodiče a milí žáci.
Přejeme krásné a pohodové prázdniny a dovolenou. Děkujeme za krásné květiny a dárky a těšíme se na vás v září.

I.Sobolikova, E. Ježková

Dnes jsme pojali dopoledne ve sportovním a trochu termpskem duchu. Fotbal a volejbal nám nechali nejdřív slehnout žaludek, a pak už se jen ohřát a načichnout ohněm a něco si opéct. Počasí se že začátku moc netvářilo, ale nezmokli jsme. Bylo to moc fajn a za rok už se zase těšíme.

S pozdravem IS

V týdnu 22.-26.5. se třídy 6. B, 6. C a 7. C zúčastnily školy v přírodě na Malé Skále.

Naše výletování odstartovalo pondělním výšlapem na skalní město Drábovna s vyhlídkou na řeku Jizeru.

V úterý naše plány zhatilo počasí, a proto jsem uspořádali turnaj ve skládání Trimina. Žáci se utkali hned v sedmi znalostních kategoriích (pohádky, převody jednotek, matematika, zeměpis…). Pro vítěze čekaly drobné sladké odměny. Odpoledne se počasí umoudřilo, a tak jsem se vydali na malou procházku po Malé Skále, kterou jsme zakončili hraním pohybových a tanečních her.

Ve středu jsme vyrazili vlakem do Boskovských jeskyní, kde jsme mohli shlédnout nádhernou krápníkovou výzdobu. Odpoledne jsme vyšli na Pantheon, kde nám sedmáci připravili stopovanou a večer vyhodnotili.

Ve čtvrtek jsme opět sedli na vlak a vyrazili směrem Semily, odkud jsme se napojili na Riegerovu naučnou stezku podél řeky Jizery. Stezku jsme zakončili odměnou ve formě nanuku v místním hotelu Spálov. Uchozeným dětem jsem odpoledne připravily míčové a piknikové odpoledne na hřišti. Večer se děti bavily soutěžemi, které připravily obyvatelé jednotlivých pokojů.

Pátek byl ve znamení balení, úklidu a vyhodnocení celého pobytu.

Počasí nám vyšlo, příroda na Malé Skále je nádherná a těšíme se na další návštěvu tohoto malebného místa.

Ivana Sobolíková, Veronika Červenková, Darina Zelinková

28. dubna jsem se ,,hodili do gala" a navštívili jsme divadlo v Pardubicích. Představení se jmenovalo Pekařova žena a byl to muzikál. Moc jsme si to užili. 

I. Sobolíková, D. Zelinková

Koncem února a v březnu probíhala u nás ve škole matematická soutěž Pangea. 
Soutěže se zúčastnilo 31 žáků ze 4. a 5. ročníků, z II. stupně soutěžilo 32 žáků.
Nejlepšího výsledku na naší škole dosáhl Filip Taraba z 8.B, který získal 45 bodů, a v Pardubickém kraji se tak umístil na 18. místě mezi žáky osmých ročníků a tercií. Výborného výsledku - 42 bodů – dosáhli i dva žáci z 5.B, a to Alexandra Svědíková a Matyáš Shejbal. Sdílí 23. místo v kraji ve své kategorii.
V ostatních ročnících obsadili ve školním kole první místa: Ema Šulcová ze 4.D, Tobiáš Pithart z 6.A, Vojtěch Juška ze 7.A a Filip Horálek z 9.A.
Výsledky jsou nyní k nahlédnutí na webu pangeasoutez.cz: každý žák, který se účastnil, se může po zadání svých přihlašovacích údajů podívat na svoje výsledky. 

Za tým učitelů
Ilona Fišerová

 

V pátek jsme si vyrobili malou drobnost na oslavu Velikonoc. Dokonce vznikl i řetěz na nástěnku

Vážení rodiče,naše škola nabízí zvýhodněnou cenu za kartu do Sportovního parku (5. - 13.8. 2023). Cena činí 45 Kč na osobu. Maximální počet karet na jednoho žáka jsou čtyři karty. V případě zájmu mi napište počet karet a po dětech výslednou částku.Dále jsem objednala pro třídu divadelní představení Pekařova žena v Pardubickém divadle. Představení bude 28. 4. 2023. Cena činí 160 Kč. Do zápisníku žáka jsme zapsali, že vybíráme poslední částku za školu v přírodě (Malá Skála) 1500 Kč. Výsledná částka tedy činí 3500 Kč. Lísteček s podrobnějšími informacemi pošlu po dětech v průběhu příštího týdne. Děkuji, přejí hezký den. S pozdravem I. Sobolíková