backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zájmové kroužky

 

 

Název kroužku

Jméno vyučujícího

Kdy bude kroužek probíhat

Informatika pro 3. a 4. ročník

Jana Macíková

Pondělí 14.00 – 15.00,

15.00 -16.00 bude upřesněno

Benešovský sboreček

Ivana Sobolíková, Martina Hezká

zkoušky dle domluvy

Sportovní příprava - 5. ročník

Lucie Lenochová

Úterý 7,00 - 8,00

Florbal (1. - 3. ročník)

Jana Lacová

Čtvrtek - 14.25 - 15.10

Florbal (3. - 5. ročník)

Jana Lacová

Pátek - 13.30 - 14.30

Logopedická prevence

Martina Hladíková

Úterý 13.30 – 15.30 bude upřesněno

Atletika 1. stupeň

ŠAK

Úterý, čtvrtek 16.00 – 17.00

Atletika předškoláci

ŠAK

Středa 16.00 – 17.00

Logopedická prevence

Michael Doubravová

Úterý 13.35 – 14.35

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ

Ivana Dražková

Čas upřesněn v září

Příprava na přijímací zkoušky z M  - 9.A

Jana Macíková

Středa  6.50 - 7.50

Příprava na přijímací zkoušky z M  - 9.B

Jana Macíková

Čtvrtek  6.50 - 7.50

Základy šití

Jana Mivaltová, Andrea Morchová

Středa 14.00 - 15.30

 

Přihlášku odevzdají děti do 20. 9. 2019 třídnímu učiteli. Cena pro všechny kroužky je 300,- Kč. Cena Atletiky 1. st. je 2400,- Kč na celý rok a pro předškoláky 1500,- Kč na rok. Platby se uskuteční v týdnu od 23. 9. do 26. 9. 2019 u vyučujícího kroužku. Kroužky začnou v týdnu od 30. 9. 2019 a budou trvat do konce května 2020. Odpadlé hodiny budou nahrazovány.

Nově budou mít možnost žáci 6. – 9. ročníku navštěvovat kroužek pořádaný MAP zaměřený na robotiku a elektrotechniku.

UPOZORNĚNÍ: ŠKOLA NENESE ODPOVĚDNOST ZA AKCE CIZÍCH ORGANIZACÍ, které mají pouze pronajaty některé prostory školy. Své dotazy týkající se těchto činností směřujte přímo k osobám zodpovědným za pořádání takových kroužků, kurzů a sportovních tréninků.