backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zájmové kroužky

Kroužky pro školní rok 2018/2019

 

Název kroužku

Jméno vyučujícího

Kdy bude kroužek probíhat

Škola hrou Čj a M (4. – 5. ročník)

Zdena Jírková

 bude upřesněno

Angličtina (1. a 2. ročnk)

Martina Hladíková

Pondělí 13.30 – 14.30

Bnešovský sboreček

Ivana Sobolíková, Martina Hezká

bude uřesněno

Informatika pro 3.a 4. ročník

Jana Macíková

Středa 14.00 – 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florbal (3., 4. a 5. ročník)

Jana Lacová

1. pololetí: Pátek 13.30 - 14.30

2. pololetí: Úterý 13.30 - 14.30

Logopedická prevence

Martina Hladíková

Úterý 13.30 - 14.30

Atletika 1. stupeň

Eva Zálabská, Pavlína Kakosová

Úterý a čtvrtek 16.00 – 17.30

Atletika předškoláci

ŠAK

Středa 16.00 – 17.00

Aerobik (2. – 5. ročník)

Michael Doubravová

Čvrtek 13.35  - 14.35

Fyzikální kroužek

Dana Rutteová

dle domluvy

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ - 9. roč.

Lenka Klepalová

dle domluvy

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ  9. roč.

Ivana Dražková

dle domluvy

Příprava na přijímací zkoušky z M – 9. roč.

Jana Macíková

Úterý 6.50 – 7.50

Příprava na přijímací zkoušky z M – 9. roč.

Jana Macíková

Středa 6.50 – 7.50

Přihlášku odevzdají děti do 208 9. 2017 třídnímu učiteli. Cena pro všechny kroužky je 300,- Kč. Cena Atletiky 1. st. je 2400,- Kč na celý rok a pro předškoláky 1200,- Kč na rok. Platby se uskuteční v týdnu od 24 9. do 27. 9. 2018 u vyučujícího kroužku. Kroužky začnou v týdnu od 1. 10. 20187 a budou trvat do konce května 2019. Odpadlé hodiny budou nahrazovány.

Nově mají žáci 6 - 9. ročníku možnost navštěvovat kroužek florbalu, který nabízí Florbalová akademie Olyp v pondělí od 15 do 16hodin. Cena koužku je 800 Kna pololetí. Konakt Michal Kováč 602 307 349 nebo kovac@fbkolymp.cz

UPOZORNĚNÍ: ŠKOLA NENESE ODPOVĚDNOST ZA AKCE CIZÍCH ORGANIZACÍ, které mají pouze pronajaty některé prostory školy. Své dotazy týkající se těchto činností směřujte přímo k osobám zodpovědným za pořádání takových kroužků, kurzů a sportovních tréninků.