backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2020/2021

Název kroužku

Jméno vyučujícího

Kdy bude kroužek probíhat

Informatika pro 3. a 4. ročník

Jana Macíková

Úterý 14.00 – 15.00,

Přírodovědný kroužek

Ivana Sobolíková

čas upřesněn v září

Angličtina (3. ročník)

Martina Hladíková

Úterý 14.00 – 15.00

Florbal (3. - 5. ročník)

Jana Lacová

Pátek - 13.45 - 14.45

Logopedická prevence

Martina Hladíková

Středa 14.00 – 15.00

Logopedická prevence

Michaela Doubravová

Středa 14.00 – 15.00

Atletika 1. stupeň

ŠAK

Úterý, čtvrtek 16.00 – 17.00

Atletika předškoláci

ŠAK

Středa 16.00 – 17.00

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ

Ivana Dražková

Čas upřesněn v září

Příprava na přijímací zkoušky z M  - 9.A

Jana Macíková

Úterý  6.50 - 7.50

Příprava na přijímací zkoušky z M  - 9.B

Hedvika Mikolinová

Čtvrtek  6.50 - 7.50

Základy ručních prací (7. – 9. ročník)

Jana Mivaltová, Andrea Morchová

Úterý 14.00 - 16.00 (1 x za 14 dní)

 

Přihlášku odevzdají děti do 22. 9. 2020 třídnímu učiteli. Cena pro všechny kroužky je 300,- Kč. Cena Atletiky 1. st. je 2400,- Kč (2x týdně) na celý rok a pro předškoláky 1200,- Kč (1x týdně) na rok. Platby se uskuteční v týdnu od 21. 9. do 25. 9. 2020 u vyučujícího kroužku. Kroužky začnou v týdnu od 28. 9. 2020 a budou trvat do konce května 2021. Odpadlé hodiny budou nahrazovány.

Kroužek Poznáváme přírodu pořádaný MAP pro žáky 4. – 5. ročníku bude pokračovat