backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zájmové kroužky

 

 

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2022/2023

 

 

Název kroužku

Jméno vyučujícího

Kdy bude kroužek probíhat

Přírodovědný kroužek

Ivana Sobolíková

čas upřesněn v září

Florbal (3. - 5. ročník)

Michaela Doubravová

Pátek – 14.00 - 15.00

Logopedická prevence

Michaela Doubravová

Středa 13.00 – 14.00

Atletika 1. stupeň (1. – 3. ročník)

ŠAK

Úterý, čtvrtek 16.00 – 17.00

Atletika 1. stupeň (4. – 5. ročník)

ŠAK

Pondělí, středa 17.00 – 18.00

Atletika předškoláci

ŠAK

Středa 16.00 – 17.00

Příprava na přijímací zkoušky z M - 9.A, B

Petr Stuchlík

Od října 2022

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ - 9.A, B

Lenka Klepalová, Michaela Odvárková

Od října 2022

Základy ručních prací (5. – 9. ročník)

Jana Mivaltová, Andrea Morchová

Středa 14.00 - 15.30 (1 x za 14 dní)

 

Přihlášku odevzdají děti do 16. 9. 2022 třídnímu učiteli. Cena pro kroužky školy je 500,- Kč za pololetí. Platby se uskuteční v týdnu od 19. 9. do 23. 9. 2022 u vyučujícího kroužku. Kroužky začnou od 1.10. 2022 a budou trvat do konce května 2023. Odpadlé hodiny budou nahrazovány.

Cena kroužků ŠAK Atletika 1. st. je 4 000 (2x týdně) na celý rok a pro předškoláky 2 000 Kč (1x týdně) na rok. Přihlášky zasílejte na adresu novakovalenk@gmail.com , tyto kroužky zahajují činnost v týdnu od 12. 9. 2022.

Kroužek keramiky bude pro žáky 4. až 6. ročníků pod vedením Olgy Kudrnové, cena za pololetí je 2000 Kč.

Taneční kroužek SelectDance – zajišťuje taneční škola. Kroužek je určen dětem 1. - 5. ročník. Více informací a videa najdete na www.selectdance.cz

Čas kroužku: Pátek 14:00-15:00

Přihlášky do: 22. 9.2022, kapacita kroužku omezena: www.selectdance.cz

Cena: 1300 Kč / pololetí 

Kontakt: Kováč, 602307349, info@selectdance.com