backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zájmové kroužky

Kroužky pro školní rok 2017/2018

 

Název kroužku

Jméno vyučujícího

Kdy bude kroužek probíhat

Škola hrou Čj a M (4. – 5. ročník)

Zdena Jírková

Středa 13.00 – 14.00

Dramatický kroužek (1. – 4. ročník)

Martina Hezká

Čtvrtek 13.30 – 14.30

Hudebně pěvecký kroužek (1. – 3. ročník)

Klára Kusáková

Pondělí 13.30 – 14.30

Informatika pro 3.a 4. ročník

Jana Macíková

Středa 14.00 – 15.00

Matematika a čeština hravě (3. ročník)

Zuzana Shánělová

Pondělí 13.15 – 14.15

Angličtina hrou ( 3. – 5. ročník)

Michaela Langová

Pondělí 13.30 – 14.30

Angličtina hrou ( 1. – 2. ročník)

Lucie Hrašová

Úterý 13.30 – 14.30

Florbal (3., 4. a 5. ročník)

Jana Lacová

1. pololetí: Pátek 13.30 - 14.30

2. pololetí: Úterý 13.30 - 14.30

Logopedické hrátky

Jana Secká

dle domluvy

Atletika 1. stupeň

Eva Zálabská, Pavlína Kakosová

Úterý a čtvrtek 16.00 – 17.30

Atletika předškoláci

ŠAK

Středa 16.00 – 17.00

Aerobik (2. – 5. ročník)

Michael Doubravováa

Úterý 13.35  - 14.35

Fyzikální kroužek

Dana Rutteová

dle domluvy

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ

Lenka Klepalová

dle domluvy

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ

Ivana Dražková

dle domluvy

Příprava na přijímací zkoušky z M – 9.A

Jana Macíková

Pátek 6.50 – 7.50

Příprava na přijímací zkoušky z M – 9.B, 9.C

Jana Macíková

Čtvrtek 6.50 – 7.50

Přihlášku odevzdají děti do 22. 9. 2017 třídnímu učiteli. Cena pro všechny kroužky je 300,- Kč. Cena Atletiky 1. st. je 2400,- Kč na celý rok a pro předškoláky 1200,- Kč na rok. Platby se uskuteční v týdnu od 25. 9. do 29. 9. 2017 u vyučujícího kroužku. Kroužky začnou v týdnu od 2. 10. 2017 a budou trvat do konce května 2018. Odpadlé hodiny budou nahrazovány.

 

UPOZORNĚNÍ: ŠKOLA NENESE ODPOVĚDNOST ZA AKCE CIZÍCH ORGANIZACÍ, které mají pouze pronajaty některé prostory školy. Své dotazy týkající se těchto činností směřujte přímo k osobám zodpovědným za pořádání takových kroužků, kurzů a sportovních tréninků.