backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zájmové kroužky

 

 

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2023/2024

 

 

Název kroužku

Jméno vyučujícího

Kdy bude kroužek probíhat

Florbal (3. - 5. ročník)

Michaela Doubravová

Čtvrtek – 13.30 - 14.30

Logopedická prevence

Michaela Doubravová

Renata Kutílková

Středa 13.30 – 14.30

Úterý 13.00 - 14.00

Atletika 1. stupeň (1. – 3. ročník)

ŠAK

Úterý, čtvrtek 16.00 – 17.00

Atletika 1. stupeň (4. – 5. ročník)

ŠAK

 Úterý, čtvrtek 17.00 – 18.00

Atletika předškoláci

ŠAK

Středa 16.00 – 17.00

Příprava na přijímací zkoušky z M - 9.A, B, C

Petr Stuchlík, Hedvika Mikolinová

Od října 2023

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ - 9.A, B, C

Veronika Červenková, Veronika Jaklová

Od října 2023

Základy ručních prací (5. – 9. ročník)

Jana Mivaltová, Andrea Morchová

Úterý 14.00 - 15.30 (1 x za 14 dní)

 

Přihlášku odevzdají děti do 15. 9. 2023 třídnímu učiteli. Cena pro kroužky školy je 500,- Kč za pololetí. Platby se uskuteční v týdnu od 18. 9. do 22. 9. 2023 u vyučujícího kroužku. Kroužky začnou od 2.10. 2023 a budou trvat do konce května 2024. Odpadlé hodiny budou nahrazovány.

Cena kroužků ŠAK Atletika 1. st. je 4 000 (2x týdně) na celý rok a pro předškoláky 2 000 Kč (1x týdně) na rok. Přihlášky zasílejte na adresu novakovalenk@gmail.com , tyto kroužky zahajují činnost v týdnu od 12. 9. 2023.

Kroužek keramiky bude pro žáky 4. až 6. ročníků pod vedením Olgy Kudrnové, cena za pololetí je 1 500 Kč.

Taneční kroužek SelectDance – zajišťuje taneční škola. Kroužek je určen dětem 1. - 5. ročník. Více informací a videa najdete na www.selectdance.cz

​Čas kroužkuPátek 14:00-15:00, od října 2023: www.selectdance.cz

Cena: 1500 Kč / pololetí 

Kontakt: Kováč, 602307349, info@selectdance.com

Florbalový kroužek: Pátek 14.00 - 15.00, od října 2023, 1. - 5. ročník

Cena: 1 200Kč

Přihlášky a informace: www.florbalprodeti.cz

Kontakt: Kováč, 602307349