backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Termíny třídních schůzek

Spolupráce s rodiči

Informace o prospěchu a chování žáků budou poskytovány v těchto termínech:

Schůzka rodičů žáků 6. ročníku v 16.00 hodin ve středu dne 7. 9. 2022 v učebně 6. A, 6. B, 6. C (2. patro)

Třídní schůzky od 17.00 hodin (třídní důvěrníci v 16.00 hodin):    19. 10. 2022

Konzultační odpoledne od 16.00 do 17.30 hodin:                              11. 1. 2023           a             10. 5. 2023

(změna termínů je možná dle výjezdů tříd na mimoškolní pobyty a epidemiologické situace)        

Rodiče mohou školu navštívit každý den na základě emailové nebo telefonické domluvy.