backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zaměstnanci školy

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

ředitel školy                   Mgr. Ema Jičínská             464 629 213       jicinska.ema@benesovka.cz

statutární zástupce        Mgr. Zuzana Vlasáková    464 629 214       vlasakova.zuzana@benesovka.cz
ředitele školy                                                                                     

zástupce ředitele školy  Mgr. Markéta Netolická     464 629 214       netolicka.marketa@benesovka.cz

ekonomka školy             Veronika Navrátilová        464 629 210        navratilova.veronika@benesovka.cz

mzdová účetní               Veronika Navrátilová        464 629 210        navratilova.veronika@benesovka.cz

kancelář školy                Ivona Vinšová                  464 629 210        skola@benesovka.cz

                                                                                                           vinsova.ivona@benesovka.cz

školní jídelna                  Iveta Hronová                   464 629 211       hronova.iveta@benesovka.cz

                                                                                                           skolni.jidelna@benesovka.cz

školní družina                Monika Dudychová           464 629 212       dudychova.monika@benesovka.cz

                                                                                                           skolni.druzina@benesovka.cz

výchovný poradce         Mgr. Markéta Netolická     464 629 214       netolicka.marketa@benesovka.cz

                                       Mgr. Vlastimila Balášová  464 629 219        balasova.vlastimila@benesovka.cz

metodik prevence         Mgr. Jiří Kopecký               464 629 224       kopecky.jiri@benesovka.cz

ICT koordinátor             Mgr. Jiří Halík                    464 629 218       halik.jiri@benesovka.cz

 

školní psycholog            Mgr. Andrea Morchová    464 629 215       morchova.andrea@benesovka.cz

 

Třídní učitelé:

1. A        Mgr. Martina Hladíková         464 629 212       hladikova.martina@benesovka.cz

1. B        Bc. Renata Kutílková            464 629 212       kutilkova.renata@benesovka.cz

2. A        Mgr. Pavlína Kakosová        464 629 219        kakosova.pavlina@benesovka.cz

2. B        Mgr. Aneta Pražáková         464 629 219        prazakova.aneta@benesovka.cz

2. C        Mgr. Jana Secká                 464 629 219         secka.jana@benesovka.cz

3. A        Mgr. Michaela Krámová      464 629 219         kramova.michaela@benesovka.cz

3. B       Mgr. Martina Hezká              464 629 219        hezka.martina@benesovka.cz

3. C       Mgr. Barbora Kafková          464 629 219         kafkova.barbora@benesovka.cz

4. A       Mgr. Michaela Doubravová   464 629 219        doubravova.michaela@benesovka.cz

4. B       Mgr. Tereza Hrabincová        464 629 219       hrabincova.tereza@benesovka.cz

4. C       Mgr. Zuzana Shánělová         464 629 219      shanelova.zuzana@benesovka.cz

5. A      Mgr. Milada Surá                      464 629 212      sura.milada@benesovka.cz

5. B      Mgr. Petra Zahradníková        464 629 212       zahradnikova.petra@benesovka.cz

5. C      Mgr. Zdena Jírková                464 629 219         jirkova.zdena@benesovka.cz

5. D      Mgr. Vlastimila Balášová        464 629 219        balasova.vlastimila@benesovka.cz

 

6. A      Mgr. Petra Štrofová                 464 629 226       strofova.petra@benesovka.cz

6. B     Mgr. Michaela Odvárková         464 629 221     odvarkova.michaela@benesovka.cz

6. C    Mgr. Jiří Kopecký                      464 629 224      kopecky.jiri@benesovka.cz

7. A     Mgr. Irena Schoberová           464 629 216       schoberova.irena@benesovka.cz

7. B     Mgr. Ivana Sobolíková           464 629 226       sobolikova.ivana@benesovka.cz

7. C      Mgr. Darina Zelinková           464 629 220       zelinkova.darina@benesovka.cz

8. A      Mgr. Zora Paarová                 464 629 225       paarova.zora@benesovka.cz

8. B     RNDr. Dana Rutteová            464 629 220       rutteova.dana@benesovka.cz

8. C      Mgr. Jana Mivaltová               464 629 224      mivaltova.jana@benesovka.cz

9. A      Mgr. Jakub Mokříž                 464 629 224        mokriz.jakub@benesovka.cz

9. B      Mgr. Ilona Fišerová                464 629 223       fiserova.ilona@benesovka.cz

9. C     Ing. Hedvika Mikolinová         464 629 223        mikolinova.hedvika@benesovka.cz

   

Trenér:     

Mgr. Lucie Stoklasová              464 629 217      stoklasova.lucie@benesovka.cz

Netřídní učitelé:

Mgr. Jana Vernerová                464 629 225      vernerova.jana@benesovka.cz

Mgr. Veronika Jaklová              464 629 222      jaklova.veronika@benesovka.cz

Mgr. Lenka Klepalová             464 629 222       klepalova.lenka@benesovka.cz

Mgr. Petr Vojtěch                      464 629 216      vojtech.petr@benesovka.cz

Mgr. Karla Kubanová                464 629 223     kubanova.karla@benesovka.cz

Mgr. Jiří Halík                            464 629 218     halik.jiri@benesovka.cz

Mgr. Kateřina Vodáková            464 629 216     vodakova.katerina@benesovka.cz

Mgr. Edita Stachová                 464 629 224     stachova.edita@benesovka.cz

Mgr. Petr Stuchlík                     464 629 223     stuchlik.petr@benesovka.cz

Mgr. Veronika Červenková       464 629 221     cervenkova.veronika@benesovka.cz

Mgr. Petra Bečková                  464 629 219     beckova.petra@benesovka.cz

Mgr. Lucie Stoklasová              464 629 217      stoklasova.lucie@benesovka.cz

Mgr. Eliška Pospíšilová            464 629  212    pospisilova.eliska@benesovka.cz

Bc. Barbora Prausová             464 629 219     prausova.barbora@benesovka.cz

 

Vedoucí vychovatelka:

Monika Dudychová                   464 629 212     dudychová.monika@benesovka.cz

Vychovatelky:

Dana Kikisová                          464 629 212     kikisova.dana@benesovka.cz

Blanka Nadrchalová                 464 629 212     nadrchalova.blanka@benesovka.cz

Miluše Řihošková                     464 629 212     rihoskova.mila@benesovka.cz

Bc. Lucie Vavřínová                  464 629 212     vavrinova.lucie@benesovka.cz

Lucie Jará                                 464 629 212     jara.lucie@benesovka.cz

Bc. Michaela Musílková            464 629 212     musilkova.michaela@benesovka.cz

Lenka Kynclová                        464 629 212     kynclova.lenka@benesovka.cz