backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zaměstnanci školy

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

ředitel školy                   Mgr. Ema Jičínská             464 629 213       jicinska.ema@benesovka.cz

statutární zástupce        Mgr. Zuzana Vlasáková    464 629 214       vlasakova.zuzana@benesovka.cz
ředitele školy                                                                                     

zástupce ředitele školy  Mgr. Markéta Netolická     464 629 214       netolicka.marketa@benesovka.cz

ekonomka školy                Veronika Navrátilová              464 629 210       navratilova.veronika@benesovka.cz

mzdová účetní                Kateřina Marešová             464 629 210            maresova.katerina@benesovka.cz

školní jídelna                  Iveta Hronová                   464 629 211       hronova.iveta@benesovka.cz

                                                                                                           skolni.jidelna@benesovka.cz

školní družina                Monika Dudychová           464 629 212       dudychova.monika@benesovka.cz

                                                                                                           skolni.druzina@benesovka.cz

výchovný poradce         Mgr. Markéta Netolická     464 629 214       netolicka.marketa@benesovka.cz

metodik prevence          Mgr. Jana Macíková         464 629 223       macikova.jana@benesovka.cz

školní psycholog            Mgr. Andrea Morchová    464 629 215       morchova.andrea@benesovka.cz

 

Třídní učitelé:

1. A       Mgr. Michaela Doubravová    464 629 219       doubravova.michaela@benesovka.cz

1. B       Mgr. Martina Hladíková          464 629 219        hladikova.martina@benesovka.cz

1. C       Mgr. Lada Michálková            464 629 219        michalkova.lada@benesovka.cz

2. A        Mgr. Pavlína Kakosová           464 629 219      kakosova.pavlina@benesovka.cz

2. B        Mgr. Markéta Trojanová        464 629 219       trojanova.marketa@benesovka.cz

2. C        Mgr. Jana Secká                    464 629 219       secka.jana@benesovka.cz

3. A        Mgr. Michaela Krámová         464 629 219       kramova.michaela@benesovka.cz

3. B       Mgr. Martina Hezká                464 629 219       hezka.martina@benesovka.cz

3. C       Mgr. Lucie Vobořilová              464 629 219      voborilova.lucie@benesovka.cz

4. A       Mgr. Lucie Hrašová                 464 629 219      hrasova.lucie@benesovka.cz

4. B       Mgr. Veronika Slavíková        464 629 219       slavikova.veronika@benesovka.cz

4. C       Mgr. Zuzana Shánělová         464 629 219      shanelova.zuzana@benesovka.cz

5. A       Mgr. Jana Lacová                   464 629 219      lacova.jana@benesovka.cz

5. B       Mgr. Zdenka Jírková              464 629 219       jirkova.zdenka@benesovka.cz

 

 

6. A      Mgr. Kateřina Štruncová         464 629 228    struncova.katerina@benesovka.cz

6. B      Mgr. Ivana Sobolíková            464 629 226    sobolikova.ivana@benesovka.cz

6. C     Mgr. Irena Schoberová            464 629 216    schoberova.irena@benesovka.cz

7. A      Mgr. Zora Paarová                  464 629 224    paarova.zora@benesovka.cz

7. B      RNDr. Dana Rutteová             464 629 220    rutteova.dana@benesovka.cz

8. A      Mgr. Jakub Mokříž                  464 629 221    mokriz.jakub@benesovka.cz

8. B      Mgr. Jana Mivaltová               464 629 221    mivaltova.jana@benesovka.cz

9. A      Mgr. Ivana Dražková              464 629 222    drazkova.iva@benesovka.cz

9. B      Mgr. Lenka Klepalová            464 629 222    klepalova.lenka@benesovka.cz

9. C      Mgr. Kateřina Stehnová         464 629 228    stehnova.katerina@benesovka.cz

 

 

Trenér:     

Mgr. Martin Skřivánek        464 629 217       skrivanek.martin@benesovka.cz

Netřídní učitelé:

Mgr. Jana Vernerová         464 629 224       vernerova.jana@benesovka.cz

Mgr. Lenka Benedová       464 629 226       benedova.lenka@benesovka.cz

Mgr. Jana Macíková           464 629 223      macikova.jana@benesovka.cz

Mgr. Ilona Fišerová            464 629 223       fiserova.ilona@benesovka.cz

Ing. Hedvika Mikolinová     464 629 223      mikolinova.hedvika@benesovka.cz

Mgr. Kateřina Vodáková     464 629 216      vodakova.katerina@benesovka.cz

 

Vedoucí vychovatelka:

Monika Dudychová

Vychovatelky:

Drahuše Novotná

Eva Zálabská

Dana Kikisová

Lenka Křivková

Romana Kalábová