backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

II. stupeň

Milí přátelé, 
 
moc děkujeme za účast v listopadové sbírce ke Dni válečných veteránů. Máme radost, že vám můžeme sdělit výsledek.
 
Na vašem místě ZŠ Benešovo náměstí Pardubice se vybrala částka 3 395 Kč.
 
Jsme velmi rádi, že každý rok je nás v ulicích s červeným mákem na klopě stále víc a také díky tomu se celkově podařilo dosáhnout skvělého výsledku, který činí 4 316 886 korun! Moc si vážíme toho, že se tisíce lidí rozhodlo sbírku podpořit a vybraná částka dokonce výrazně přesáhla loňský výtěžek. To vše díky vám a dárcům.
 
Peníze ze sbírky pomáhají válečným veteránů, účastníkům 3. odboje a odpůrcům totalitních režimů 20. století. Kolegové z Centra pomoci Paměti národa navštěvují a kontaktují ročně skoro tisíc pamětníků a poskytují jim sociální péči, poradenství nebo podporu v obtížných životních situacích. Část výtěžku ze sbírky putuje dokumentaristům Paměti národa, kteří zaznamenávají příběhy pamětníků.

Děkujeme!

Koncem února a v březnu probíhala u nás ve škole matematická soutěž Pangea. 
Soutěže se zúčastnilo 31 žáků ze 4. a 5. ročníků, z II. stupně soutěžilo 32 žáků.
Nejlepšího výsledku na naší škole dosáhl Filip Taraba z 8.B, který získal 45 bodů, a v Pardubickém kraji se tak umístil na 18. místě mezi žáky osmých ročníků a tercií. Výborného výsledku - 42 bodů – dosáhli i dva žáci z 5.B, a to Alexandra Svědíková a Matyáš Shejbal. Sdílí 23. místo v kraji ve své kategorii.
V ostatních ročnících obsadili ve školním kole první místa: Ema Šulcová ze 4.D, Tobiáš Pithart z 6.A, Vojtěch Juška ze 7.A a Filip Horálek z 9.A.
Výsledky jsou nyní k nahlédnutí na webu pangeasoutez.cz: každý žák, který se účastnil, se může po zadání svých přihlašovacích údajů podívat na svoje výsledky. 

Za tým učitelů
Ilona Fišerová

 

Ve středu 29. 6. proběhl ve velké tělocvičně florbalový turnaj, ve kterém změřili síly žáci druhého stupně naší základní školy. Třídy každého ročníku se spojily, aby hrály proti soupeřům z dalších ročníků, včetně týmu učitelů. Ačkoliv učitelé ve složení Jakub Mokříž, Jiří Halík, Petr Vojtěch, Jiří Kopecký a Petra Štrofová celý turnaj vyhráli, všichni sehráli velmi pěkné zápasy a rvali se o vítězství až do poslední minuty. Z týmu žáků se mohl nejvíce radovat devátý ročník, který našel přemožitele pouze v členech pedagogického sboru.
Tímto chci všem účastníkům poděkovat za krásné sportovní dopoledne, kdy jsme si nejen pěkně zasportovali, ale hlavně hezky strávili jedny z posledních hodin tohoto školního roku.
Za tým učitelů,
Petr Vojtěch

V pátek 22. dubna se Benešovka připojila k desítkám tisíc škol po celém světě, aby oslavila „Den Země“. Cílem události bylo připomenout ekologickou zranitelnost naší planety a budovat u žáků cit pro ochranu životního prostředí.

V rámci „Dne Země“ byl pro žáky prvního stupně připraven venkovní program, kdy na jednotlivých stanovištích plnili různorodé úkoly. Důraz byl kladen na třídění odpadu a uvědomění si nebezpečí přílišného užívání plastů.

Žáci druhého stupně pracovali ve svých třídách s obrazovým a textovým materiálem, a to jak samostatně, tak ve skupinách. Program byl rozřazen podle ročníků následovně:

  • 6. ročník: spotřeba vody
  • 7. ročník: třídění odpadu a udržitelný rozvoj
  • 8. ročník: ochrana přírody
  • 9. ročník: odpovědnost občana a státu za životní prostředí

Děkujeme třídě 9.C a pedagogickému sboru za pomoc s organizací této pěkné akce, ze které si snad každý něco malého odnesl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Petr Vojtěch

 

V únoru a březnu probíhala školní kola matematické soutěže Pangea. Úlohy, které byly zadány online, řešili zájemci ze 4. až 9. ročníků. Zúčastnilo se celkem 74 žáků, kteří se k již zveřejněným výsledkům dostanou se svými přihlašovacími údaji. 
A zde je přehled těch nejlepších výsledků na naší škole. Nejlépe ve své kategorii dopadl Samuel Vrba ze 4. A, který byl čtvrtý v našem kraji! Dále se skvěle umístili Martin Nekut (9.A), který byl devátý v kraji mezi svými vrstevníky, a Lukáš Lhotský ze 7.A, který obsadil dvanácté místo mezi žáky sedmých tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií. 
Nejvyššího počtu bodů mezi soutěžícími z Benešovky dosáhla Viktorie Bajerová z 8.A, v její kategorii z toho bylo nakonec 30. místo v kraji. 
Gratulujeme!

I. Fišerová
 

Dobrý den, 

 

všechny zveme ve čtvrtek 21. října 2021 do školní jídelny na tradiční PODZIMNÍ BURZU podzimního a zimního oblečení a sportovních potřeb. Více informací naleznete v přiloženém letáčku. 

 

Na hojnou účast se těší zaměstnanci ZŠ

Dne 8.9.2021 se na druhém stupni naší školy konala úniková hra Fakescape. Hru vedli Pavel Brejcha a Tina Mizerová z Masarykovy univerzity. 
Na začátku hry jsme se rozdělili do skupin po 4 lidech a bylo nám puštěno úvodní, informační video. Po zhlédnutí jsme postupně dostali 4 úkoly - po dodělání jednoho úkolu skupina dostane další (odpovědi se zapisují). Když skupiny mají hotovo, odpovědi doplní na www.profesoruvtajnyblog.cz a dostanou se do knihovny, kde získají vakcíny - hlavní účel hry. 
Během hry se žáci naučí poznávat dezinformace a jako dodatek ověřovat fotky přes Tin Eye nebo Google Obrázky. 
Hra nás bavila a velice jsme si ji užili. 

Za žáky 2. stupně

Terka a Kája z 9. B

Vážení rodiče, sportovní nadšenci,

dovoluji si Vám připomenout Lidový běh Vaňka Vaňhy. Pokud byste měli zájem běžet i Vy nebo sourozenci dětí, budeme moc rádi! Nahlásit se mi můžete do e - mailu lenochova.lucie@benesovka.cz. Za druhý stupeň pište, prosím, na e - mail strofova.petra@benesovka.cz. Napište nám vždy jméno a příjmení běžců. Za dospělé vybíráme 50 Kč, děti zdarma. Prosíme o platbu do 17. 9. 2021.

Děkuji a přeji krásný den

Mgr. Lucie Lenochová

Vážení rodiče, sportovní nadšenci,

dovoluji si Vás pozvat na Lidový běh Vaňka Vaňhy. Posílám takhle dopředu z důvodu konání v neděli. I přesto doufám, že se nás sejde co nejvíce! Pokud byste měli zájem běžet i Vy nebo sourozenci dětí, budeme moc rádi! Nahlásit se mi můžete do e - mailu, napište mi vždy jméno a příjmení běžců.

Děkuji a přeji krásný den

Mgr. Lucie Lenochová

Ve středu se uskutečnila soutěž v anglickém jazyce ve dvou kategoriích. Kategorie I. A - pro žáky do 7. ročníku a kategorie II. A - pro žáky 8. a 9. ročníků. Zúčastnilo se více něž 30 žáků a výsledky na prvních místech byly opravdu velmi vyrovnané. Zvítězit v každé kategorii mohl ale jen jeden. V kategorii mladších žáků se vítězem stal Michal Němec ze 7. A a u starších žáků nejvíce zabodovala Vanesa Phamová z 9.B. Oba vítězové nás budou reprezentovat 18. 2. v okresním kole. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem ostatním, kteří se zúčastnili.
 
J. Mivaltová, K. Štruncová