backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školní psycholog

Mgr. Andrea Morchová

 

Školní psycholožka poskytuje krizové intervence a poradenské služby žákům, rodičům

a pedagogům v oblastech výchovného působení, vzdělávacího procesu a osobnostního rozvoje. Výhodou školního psychologa je znalost prostředí dané školy a jeho dosažitelnost pro všechny zúčastněné, což mu umožňuje též podporovat celkové pozitivní klima na škole.

 

email:   morchova.andrea@benesovka.cz      

tel.: 464 629 215, 739 410 523 (mimo pracovní dobu jen v krizových situacích)

 

Pracovna: v přízemí v pravém křídle budovy, poslední dveře vpravo

 

 

PRACOVNÍ DOBA:

PONDĚLÍ                     8:00 - 13:00

ÚTERÝ                         8:15 - 12:15         

STŘEDA                      7:30 - 12:30

ČTVRTEK                    8:15 - 12:15          

PÁTEK                         8:00 - 12:00

ODPOLEDNE POUZE PRO OBJEDNANÉ !!!

 

KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE:

 

DLE DOMLUVY

 

Na konzultace je nutné objednat se předem – emailem nebo telefonicky.

 

Telefonické objednávky konzultací: nejlépe středa 8:15 – 9:00

 

Poradensko-psychologické služby pro žáky školy a jejich rodiče jsou bezplatné.

Samozřejmostí je důvěrnost. Školní psycholog je vázán mlčenlivostí a profesním etickým kodexem.

 

 

CO ŠKOLNÍ PSYCHOLOG NABÍZÍ?

 

 1. INDIVIDUÁLNÍ KONTAKT SE ŽÁKY
 • poskytuje poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá
 • poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • po domluvě s rodiči poskytuje dítěti pomoc v případě osobních, rodinných, výchovných či výukových obtíží - buď formou krátkodobé péče (3-5 konzultací) či dlouhodobější individuální péče (např. setkávání v průběhu celého pololetí)

 

S čím se mohou žáci na psychologa obracet?

 • když mají potíže ve vztazích se spolužáky nebo se necítí dobře ve třídě
 • když je trápí něco v rodině (vztahy s rodiči, sourozencem, rodičovské hádky, rozvod rodičů a pod.)
 • když mají problémy s učiteli nebo potíže při výuce
 • když si neví rady s domácí přípravou na vyučování a hledají, jakým způsobem se učit
 • když mají problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
 • když potřebují poradit s výběrem dalšího studia
 • když si potřebují jen popovídat nebo se s něčím svěřit

 

 1. PORADENSKÉ SLUŽBY RODIČůM

 

 • poskytuje poradenství při řešení výchovných, výukových, vztahových nebo osobnostních problemů dítěte
 • pomáhá při řešení rodinných problémů a akutních krizových situací
 • poskytuje poradenství v otázkách vhodné domácí přípravy dítěte na vyučování a při výběru optimálního učebního stylu
 • pomáhá v procesu rozhodování profesní orientace dítěte

 

 1. PRÁCE S TŘÍDNÍMI KOLEKTIVY, SPOLUPRÁCE S PEDAGOGY

 

 • provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve třídách, diagnostikuje vztahy mezi žáky třídního kolektivu a dle potřeby realizuje vhodné intervenční programy (prevence šikany a jiných nežádoucích jevů v rámci skupiny)
 • může se podílet na vedení třídnických hodin ve spolupráci s třídními učiteli
 • na základě domluvy s vyučujícími může vést besedy s žáky zaměřené na témata primární a sekundární prevence
 • spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • pomáhá s adaptací žáků 1. a 6. ročníků
 • pomáhá jako mediátor mezi žákem, rodiči a školou
 • poskytuje poradenství pedagogům při řešení výukových, výchovných nebo vztahových potíží žáků
 • pomáhá pedagogům při řešení akutní krize žáka
 • podporuje pedagogy v obtížných životních situacích v pracovním nebo osobním životě