backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 4.B

:-)

Přeji všem krásné prázdniny :-) Těším se 31. 8. :-)

 

Martina Hezká

Prohlášení v příloze :-)

ČESKÝ JAZYK 

- dopracujeme pracovní sešit :-)

 

MATEMATIKA 

- dopracujeme pracovní sešit, zopakujeme povrch krychle a kvádru :-)

 

ANGLIČTINA

- budeme opakovat slovní zásobu, otázky, odpovědi, písničky

 

VLASTIVĚDA 

- renesance učebnice strana 43, 44

 

PŘÍRODOVĚDA

- ekosystém potok a řeka - učebnice strana 67 - 69

 

Krásný týden :-)

ANGLIČTINA

- píseň o měsících - A little spring slips through my fingers .......January, February

- otázky date, day, wearing, doing

- rozhovor s otázkami What is he/she doing? He/she is ......

                                    What are they doing? They are .......      + aktivity ze str. 75 Unit 75

- tvoření vět učebnice str. 60

- společně testík - viz příloha

- samostatně testík

 

MATEMATIKA

- dokončení opakování ze str. 58

- kontrola a oprava

 

ČTENÍČKO 

- povídání na téma: záměr autora, vytváření souvislostí, navazování kontaktu mezi čtenářem a autorem

- text - viz příloha - + úkoly

- čtení vlastní knihy + sdílení

- procházeli jsme učivo z jednotlivých předmětů a pracovali na sebehodnotícím dotazníku

 

ČESKÝ JAZYK

- věta jednoduchá, souvětí

- pracovní sešit strana 37 - opakování stavba věty cvičení 1

 

MATEMATIKA

- opakování ze strany 58 - dnes jsme začali, zítra budeme dodělávat

- znovu jsme si připoměli, jak pracovat s testem, důležitost zadání

 

VLASTIVĚDA

- dokoukali jsme film Pekařův císař

- porovnali své postřehy o Rudolfovi s učebnicí strana 41, 42

ČESKÝ JAZYK

- opakování gramatických pravidel - vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, sloveso v přítomném čase, shoda podmětu s přísudkem - kdy je používáme a jak

- podmět rodu mužského - učebnice strama 106 cvičení 1 - podtrhávání podstatných jmen rodu mužského a určování životnost 

- pracovní sešit strana 36 cvičení 1, 2

 

MATEMATIKA

- opakování písemného sčítání, odčítání, násobění a dělení

- pracovní sešit trana 37, 38

 

VLASTIVĚDA 

- máme rozkoukaný film Císařův pekař a Pekařův císař - sledujeme osobu Rudolfa II. - jaký je, jakými lidmi se obklopuje, jak vládne, ........  :-)

ČESKÝ JAZYK

- opakování shody podmětu s přísudkem - podmět rodu středního a ženského

- společeně učebnice strana 105 cvičení 4 

- samostatně do seštiu 105/4

- podmět rodu mužského učebnice stranan 106 žlutý a modrý rámeček

 

MATEMATIKA

- opakování povrchu krychle a kvádru

https://www.youtube.com/watch?v=DMXncTcg8Pw

https://www.youtube.com/watch?v=M8ENGXkuqBo

https://www.youtube.com/watch?v=HCrpuQ9Vs_w

- pracovní list - viz příloha - každý podle sebe

 

ČTENÍČKO 

- samostatné čtení + sdílení 20 min

 

PŘÍRODOVĚDA

-  brainstorming - na téma rybník (co všechno mě napadne, když se řekne)

- doplnění info z učebnice strana 62 - 65 - co mě zaujme na první pohled

- sdílení

- co je RYBNÍK - napády, učebnice strana 62 - zelený rámeček

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda4_nove/Pri...

- rostliny, živočichové - strana 62, 63

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda4_nove/Pri...

 

 

Na soustředění v 5. třídě jedeme hned první týden v září (již poslední den prázdnin). V příloze zasílám informace včetně formulářů zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti. :-)