backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 4.B

Změna rozvrhu on-line výuky
Od úterý 12.1. bude probíhat výuka podle nového rozvrhu. Začínat bude v 8:00 hod.
 
         1.  2.  3.
PO    ČJ M AJ     
UT    M ČJ AJ
ST    ČJ M VL
CT    M ČJ PŘ
PA    ČJ M TH      (TH - třídnická hodina)
Ve středu 13. 1. rozdávání nových prac. sešitů před školou v 7,20 - 7,40 hodin.
Mohou přijít děti nebo rodiče.
Děkuji. A. Pražáková

Dobrý den, ahoj děti! Zasílám učivo na týden 11. – 15. 1.

Kdybyste se chtěli na něco zeptat, zodpovíme při on-line hodinách. Užívejte zimu a sníh! smiley Tř. uč.

ČJ

Tento týden začneme novou látku - Vzory podstatných jmen

učebnice s. 53 – 56 – ústně - většinu snad stihneme udělat společně při on-line výuce

do cvičného sešitu uč. s. 56 cv. 7a - odevzdat

Až dostanete nové pracovní sešity - PS str. 2 - 3,    malý PS str. 5 -7

 

M

učeb. str. 18 – 22

str. 18 geometrie – do cvič. sešitu, sešit geometrie budu také předávat

do cvičného sešitu – odevzdat: uč. s. 20/7, s. 20/8 první 4 příklady

PS str. 29 – 30

 

AJ 

procvičujte z učebnice slovíčka k lekci 4 – Dreams

opakujte sloveso TO BE a HAVE GOT ve všech osobách

určitý člen THE - https://student.onlinejazyky.cz/lesson/public-detail/id/1454/hash/6b27c4df706b31ed58f0f167157bc688

Do sešitu:

THE dáváme najevo konkrétnost podstatného jména.

Určitý člen THE se používá před podstatnými jmény v jednotném i množném čísle.

The apple is red.                        To (konkrétní) jablko je červené.

The bananas are tasty.               Ty (konkrétní) banány jsou chutné.

 

 

uč. s. 37 - 38 Živočichové na louce, pastvině

PS s. 19/4, s. 20

 

Zápis:

ŽIVOČICHOVÉ NA LOUCE, PASTVINĚ

BEZOBRATLÍ

saranče obecná - krátká tykadla, rostl. potrava

kobylka zelená - dlouhá tykadla, masožravá

včela medonosná - královna, trubci, dělnice

čmelák zemní, motýli (babočka paví oko), slunéčko sedmitečné

OBRATLOVCI

slepýš křehký, zmije obecná, ještěrka obecná

vrabec polní, čáp bílý

krtek obecný (výborný sluch a čich), sysel obecný

hospodářská zvířata = pastviny

 

VL

uč. s. 50 - 53 Chráněná území, cestujeme po vlasti.

PS s. 23 cv. 1, 2

PS str. 25 – odevzdat

 

Zápis:

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

chráněné krajinné oblasti: např. Železné hory, Orlické hory, Broumovsko, Český ráj,...

národní parky: KRNAP (Krkonošský nár. park), České Švýcarsko, Šumava, Podyjí

naučné stezky, UNESCO - mezinárodně významná chráněná území

 

CESTUJEME PO VLASTI

přírodní zajímavosti - skály, jezera,....

histor. památky - hrady, radnice,....

památkové rezervace

národní kulturní památka

           - nemovitá - hrad, zámek,...

           - movitá - obrazy, sochy,....

UNESCO - světově chráněné památky

 

Střed Čech

hl. město Praha, Středočeský kraj

historická část Prahy

hrad Okoř, Karlštejn

Kutná Hora

Západ Čech

Karlovarský a Plzeňský kraj

lázně Karlovy Vary, Františkovy Lázně

hrad Švihov

 

 

 

Hezký den smiley
V pondělí 11. 1. se od 16:00 hod. bude konat na MS Teams krátká on-line třídní schůzka.
Na ni bude přímo navazovat konzultační odpoledne (od 16:15 do 18:00 hod.), tzn. že Vám na MS Teams budu k dispozici.
V případě zájmu si v tomto časovém rozpětí můžeme zavolat prostřednictvím soukromého chatu (sloupec úplně vlevo - druhá ikonka "Chat"). Pokud by nám z důvodu velkého zájmu nestačila tato časová dotace, bude po domluvě stejná možnost ještě v úterý od 16:00 do 18:00 hod. 

 

VV

Milé děti, nový rok nám začal opět on-line výukou. Venku je skutečná zima, zkuste si odpočinout od počítačů a zamyslete se, jak byste chtěly obraz zimní krajiny prožít. Namalujte na formát A4 libovolnou technikou. Těším se na vaše příspěvky.  S pozdravem a přáním zdraví v novém roce p. uč. Z. Jírkováheart

Dobrý den,
lyžařský výcvik se z důvodu šíření epidemie koronaviru ruší. Moc mě to mrzí.
Jakmile bude záloha vrácena, peníze vám přepošleme zpět na účet.
Tř. uč.

Učivo 4. – 8. 1. 2021

Dobrý den, posílám učivo na tento týden. Stejné zadání najdete na MS Teams yes

 

ČJ – Procvičování pádů podstatných jmen

uč. s. 50 – 52 – ústně, procvičujte určování pádů podstatných jmen

PS dokončit

 

Vysvětlení pádů

https://www.youtube.com/watch?v=skjLM2nm_p0

Procvičuj online určování podstatných jmen

https://www.umimecesky.cz/index.php?p=personal-recommendation-ps&ps=1047

 

Opiš a urči pády podstatných jmen (do cvičného sešitu). Toto cvičení mi odevzdej:

O Vánocích, peče beránky, z proutí, na školu, do finále, Petře, pro maminku, svátek, Kája, půjčil si pero, na křižovatce, stala se nehoda, na houbách, psali diktát, v hledišti, do školy, má rád zvířata, s Katkou, v kině, namaloval Petra, je na televizi, sluníčko, po cestě, posekat trávník, při bouřce, bez sýra, ke kadeřnici, ze školy.

 

 

 

M – Sčítání a odčítání zpaměti, Písemné sčítání, Písemné odčítání

uč. s. 13 – 17 – pracuj ústně, kde je místo pro výsledky, tak přes folii

PS s. 27, 28

 

 

AJ – Procvičování sloves TO BE, HAVE GOT – tvoření věty oznamovací, záporné a otázky

Procvičení HAVE / HAS https://testi.cz/testy/anglictina/aj-have-a-has-got/?sug

Procvičení – test – BE / HAVE https://www.helpforenglish.cz/article/2015112201-cviceni-have-be

Procvičování TO BE, HAVE GOT https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-to-do-to-have-to-be-in-present-simple

Přelož do sešitu AJ tyto věty:

Nemáš modré oči.

To má malé uši.

Mají velký hlad? (Mají oni velký hlad?)

Nejsem ve škole.

Jste chytří kluci a holky.

Jsme kamarádi?

 

 

Př – Louka a pastvina

uč. s. 34 – 36

PS s. 19 (bez cv. 4)

Zápis do sešitu:

Louka a pastvina

 • ekosystém, který ovlivňuje člověk
 • posečené trávy - krmivo
 • pastvina - kůň, tur, ovce
 • rostliny

trávy - lipnice luční

byliny - pampeliška, kopretina, zvonek, sedmikráska, jetel, pryskyřník

 

 

 

Vl – Opakování

uč. s. 45 – 49 – opakování ústně (s mapou)

PS s. 30 – poslat

 

Odevzdáváte tedy jen cvičný sešit se cvičením na určování pádů a Vl – PS – s. 30 (do pondělí 11. 1.)

Hezký týden

Po vánočních prázdninách bude výuka opět probíhat přes Microsoft Teams podle původního rozvrhu k distanční výuce.
Obědy mají děti odhlášeny. Pokud si chcete obědy vyzvedávat, musíte si je přihlásit.
Přeji hezký zbytek prázdnin. tř. uč.

Dobrý den, ahoj děti heart

posílám zadání domácí práce na další (snad už poslední) týden doma smiley smiley

Mějte se hezky a brzy se  uvidíme ve školních lavicích. laugh

Tentokrát nic neodevzdáváte, zkontroluji si ve škole.

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova - opakování

uč. s. 37, 38  – folie

cvič. sešit – uč. 37/2 – první 2 řádky, uč. 38/8 – první 4 věty

PS – s. 32

Sloh – Telefonický rozhovor

uč. s. 39 – ústně

PS s. 32 – dole

 

procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách:

https://umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova

https://mojecestina.cz/procvicovani-vsech-vyjmenovanych-slov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/vyjmenovana-slova

 

MATEMATIKA

OPAKOVÁNÍ

uč. s. 56, 57 – folie

uč. s. 58 – ústně, folie

uč. s. 59 – cv. 6 narýsuj do geometrického sešitu

 

AJ

Tento týden se naučíme, jak se tvoří zápor a jak otázka ve všech osobách slovesa TO BE (být, existovat). Vytiskněte si, vystřihněte a nalepte do sešitu AJ obě tabulky s jeho tvary. (tabulky najdete v Teamsech v zadání předmětu AJ na tento týden)

 

PŘÍRODOVĚDA

III. ORGANISMY V EKOSYSTÉMECH

1. LES

 • připomínka PS s. 13 – poslat (do 23. 11.)
 • učeb. str. 24 - 27 les
 • PS str. 14         str. 40, 41 a 45 ( cv. 5 - pomůže učebnice str.28) – budu kontrolovat ve škole

Zápis do sešitu (můžete vytisknout a nalepit):

LES

význam: dřevo, zadržuje vodu, zabraňuje odnosu půdy, rekreace, kyslík, domov živočichů

houby - hřib smrkový,...

lišejníky - terčovka bublinatá (sever - na kůře, skalách, kamenech)

Rostliny

mechy - ploník ztenčený (zadržují vodu)

byliny:

kapradiny - kapraď samec

přesličky - přeslička lesní

další byliny - sasanka hajní, jahodník obecný,...

 

VLASTIVĚDA

učeb. 34 - 37 půda a zemědělství, nerostné suroviny

PS str. 18 dokončit,                str. 19 cv. 1, 2          str. 29 – budu kontrolovat ve škole

 

Zápis do sešitu (můžete vytisknout a nalepit):

PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ

vznikla zvětráváním - rozpadem hornin

humus = nejúrodnější část půdy (zbytky těl rostlin a živočichů)

druhy:  jílovitá

                hlinitá

                písčitá

využití: orná = rostlinná výroba

                pastviny = živočišná výroba

podzol                 - nejvyšší nadmoř. výška, lesy, louky, ovce

hnědozem         - brambory, oves, len, řepka, prasata, krávy, ryby

černozem           - nížiny, nejúrodnější, pšenice, kukuřice, cukrovka, víno, ovoce, zelenina, chmel, prasata, drůbež

 

 

NEROSTNÉ SUROVINY

hnědé uhlí          - Most, Sokolov - povrchová těžba - elektrárny

černé uhlí           - Karviná - hlubinný důl - koks do pecí - výroba železa

ropa                      - Hodonín - vrty - benzín, nafta, léky, plast

kaolín                   - Karlovy Vary, Plzeň, Znojmo - keramika

sklářské písky    - Nový Bor - sklo

vápenec              - Beroun - vápno, cement

stavební kámen - Českomoravská vrchovina - stavebnictví, sochy

 

 

 

 

Dobrý den, ahoj děti heart

Mějte krásné podzimní dny, opatrujte se, ať vám učení hezky jde smiley

ODEVZDAT do 18. 11.:

 • Čtenářský deník
 • M – PS – s. 17, 18
 • Př – PS – s. 11

ODEVZDAT do 23. 11.:

 • ČJ – cvičný sešit – uč. 36/3 – první 2 řádky
 • VL – PS – s. 37
 • Př – PS – s. 13

 

ČESKÝ JAZYK

 • do 18. 11. odevzdat čtenářský deník

Vyjmenovaná slova po Z a PSANÍ i/y PO F

uč. s. 36 – ústně, folie

cvič. sešit – uč. 36/3 – první 2 řádky

PS – s. 31

 

procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách:

https://umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova

https://mojecestina.cz/procvicovani-vsech-vyjmenovanych-slov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/vyjmenovana-slova

 

MATEMATIKA

 • Připomínám - do 18. 11. odevzdat M - PS s. 17 a 18

PRAVÝ ÚHEL – PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK

uč. s. 50 – ústně, cv. 1 rýsuj do sešitu geometrie – pod to popsat, že se jedná o pravý úhel

https://www.youtube.com/watch?v=jRwe8tT1v6I

https://www.youtube.com/watch?v=zXmtdhaY6wM

PROCVIČOVÁNÍ

uč. s. 52 – ústně, folie

PS – s. 21, 22

 

AJ

Zadání je v MS Teams - AJ -> Soubory

 

VLASTIVĚDA

POČASÍ A PODNEBÍ

 • uč. 32
 • uč. 33 - ústně
 • PS – s. 18 cv. 1, 2, 4; s. 37 - poslat

Výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=bBSp4m0IR9c&t=649s

Zápis do sešitu (můžete vytisknout a nalepit):

POČASÍ A PODNEBÍ

počasí = okamžitý stav ovzduší na určitém místě

ovlivňuje ho:     poloha místa (nadmořská výška, vzdálenost od moře)

                               teplota vzduchu

                               vodní srážky

                               proudění vzduchu

                               sluneční svit

 

podnebí = průměrný stav počasí na určitém místě

závisí na poloze, nadmořské výšce

 

ČR - mírný podnebný pás

počasí proměnlivé, 4 roční období

oblasti teplé, mírně teplé, chladné

 

PŘÍRODOVĚDA

 • PŘIPOMÍNÁM - PS s. 11 – poslat celou stranu (do 18. 11.)

+ PS s. 13 – poslat (do 23. 11.)

POTRAVNÍ VZTAHY

 • uč. s.  21, 22, 23 (str. 23 ústně)
 • přečíst str. 76 - 77, jít na vycházkuJ
 • PS str. 12, str. 13 - poslat str. 13

Zápis do sešitu (můžete vytisknout a nalepit):

POTRAVNÍ VZTAHY

 • Býložravci, masožravci, všežravci
 • lovec (predátor) - kořist
 • potravní řetězec - např.:

pšenice - myš - kočka - když zemře, pak rozkladači = bakterie, houby (zpracovávají odumřelá těla organismů)