backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 4.B

... a jak to tak bývá, jsou zde věci, které nemají majitele. Rodiče, poznáte svršky svého dítěte? Pokud ano, vyšlete svého potomka do 4.A. yes
 

EDIT: oblečení i ručník jsem po několika týdnech přiložila k hromadě nalezených věcí, která se nachází na oknech chodby u tělocvičen.

Michaela Doubravová - úča z áčka :)

Vážení rodiče,

protože připravujeme podmínky pro návrat žáků do školy, potřebujeme od vás informaci týkající se testování vašeho dítěte ve škole. Žádáme vás o vyplnění přiloženého dotazníku a odeslání během dnešního dne 7. 4.

Podrobnější informace, týkající se návratu žáků budeme zveřejňovat v pátek 9. 4. během dne.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dQcY1qxrlkinm_CzayllHEbabqygP2JNirkv2QZcGRdUQ0ZKNjJWRVQ2MVQ3NkhCTThONUhEMjhTMS4u

 

Děkujeme za spolupráci.

Jičínská Ema, ředitelka školy

 

Dobrý večer,

v příloze posílám učivo na příští týden.

Připomínám na zítra online schůzku od 16:00 a učíme se od 8:00.

Vypracované úkoly mi pošlete do 15. 1. do 23:59. Prosím nejlépe v jednom e-mailu, ať je to přehledné.

Můj e-mail: hladikova.martina@benesovka.cz

Děkuji a přeji pěkný týden.

 

Martina H.

Zdravím své žáčky a jejich rodiče, doufám, již v posledním týdnu v zadávání úkolů a učení se online :-)

 

Nejdříve slíbená slovíčka k opakování a procvičování: 

cca 80% slovíček je ze 2. třídy

Numbers: 1 -50

Colours: white, black, pink, orange, yellow, red, purple, violet, blue, green, grey, brown, black

Classroom objects: ruler, pen, pencil, pencil case, bag, rubber, book, glue, scissors, desk, chair, door, window, floor, wall, ceiling, board, light cupboard, wall,

Things: bike, ball, boat, train, plane, doll, baloon, skateboard, car, taxi, bus, clock, phonebox

My house: bedroom, bathroom, kitchen, living room, garden, table, doorbell, bed

Prepositions: on, in, under

Food: apple, orange,bananas, cake - (cupcake - muffin), cheese, chicken, egg, orange juice, chips

Clothes: T-shirt, skirt, jeans, socks, shoes, sweater

Animals: dog, mouse,  cat, rabbit, fish, budgie,butterfly, tiger, frog, crocodile, elephant, zebra, rhino, giraffe, 

Family: Mum, Dad,sister, brother, Grandma, Grandpa

Feelings: angry, happy, sad, tired, hungry, thirsty

Body: face, arms, toes, legs, foot/feet, ears, eyes, mouth, tooth/teeth, nose, hair 

Others: art, science, lesson, race

 

Pondělí 23. 11.

Český jazyk:

Tento týden se zaměříme jen na VS po B, děti budou mít připravené vždy po ruce kartičky s VS, kartičky s i/í a  y/ý a tabulku s fixem. A cvičný sešit.

Práce pro Vás:

Písanka - str. 18 (nafotit a poslat)

Online:

Vyjmenovaná slova hrou - 8/1, 2, 3

 

Matematika:

Práce pro Vás:

Učebnice - 14/34,36 na fólii

PS - 27/4

Online:

Učebnice - 16/41, 45, 46

PS - 28/5, 6

 

Úterý 24. 11.

Český jazyk:

Práce pro Vás:

Čítanka - 61 - 65 - nadpis, autor, ilustrátor, 4 věty o ději, obrázek (nafotit a poslat)

Online:

Vyjmenovaná slova hrou - 8/4, 9/1, 2

 

Anglický jazyk:

PS - 26/4

Online:

Učebnice - 28/7, 29/8

 

Středa 25. 11.

Matematika:

Práce pro Vás:

Učebnice: 16/44 na fólii, 17/48 ústně

PS - 28/7, 10

Online:

Učebnice - 17/49 - 52

PS - 29/1, 2

 

Prvouka:

Práce pro Vás:

PS - 25/3 a 26/domeček - zelený rámeček

Zápis do sešitu Prvouka

 

POVOLÁNÍ

Každé povolání je stejně důležité!

Práci bychom měli vykonávat zodpovědně.

 A: Práce fyzická:(manuální)= zedník, kuchař, ...

B: Práce duševní:= lékařka, učitelka,...

Online:

Učebnice - 20, 21

 

Čtvrtek 26. 11.

Český jazyk:

Práce pro Vás:

Písanka - str. 19 (nafotit a poslat)

Online:

Vyjmenovaná slova hrou - 9/3, 4, a 10/5

 

Matematika:

Práce pro Vás:

PS - 29/4, 6, 7

Online: 

Učebnice - 18/54, 55, 56, 58, 59

PS - 29/3, 5

 

Pátek 27. 11.

Český jazyk:

Práce pro Vás:

Vyjmenovaná slova hrou - 11/8 (nafotit a poslat)

Online:

Vyjmenovaná slova hrou - 10/6, 7

 

Anglický jazyk:

Práce pro Vás:

PS - 27/5, 6

Online:

Učebnice - 30, 31

 

Přeji krásný odpočinkový víkend a ať Vám to jde od ruky,

 

Martina H.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravím při státním svátku a přeji odpočinkový den s rodinou

 

Středa 18. 11.

Matematika

Samostatná práce:

Učebnice - 10/8 + 12/20 - do sešitu školního a prosím nafotit a poslat na můj e-mail

                  10/7 + 11/11 + 11/15 - na fólii

PS - 26/9

Online: 8:00

Učebnice - 12/19, 21, 22, 23

PS - 26/7, 8, 10, 11

 

Prvouka:

Samostatná práce:

PS - 25/1 - odpovědět na otázky do sešitu prvouka a nafotit a prosím poslat

 

Online: 9:00

PS - 23, 24

 

Čtvrtek 19. 11.

Český jazyk:

Samostatná práce:

KOBYLA, BÝK, PŘIBYSLAV

Učebnice - 37/3, 4 na fólii

                  38/2 do sešitu školního a prosím poslat na e-mail

Vyjmenovaná slova - 6/1, 7/3

Online: 8:00

Učebnice - 37/1, 2

PS - 27/1, 2

Vyjmenovaná slova - 6/3, 4

 

Matematika

Samostatná práce:

Učebnice - geometrie - str. 8 - zápis do sešitu geometrie - prosím poslat na e-mail

 

ROVINA - rovinné útvary

Rovinu si představujeme jako rovnou plochu rozšířenou do všech stran bez omezení.

Bod, přímka, polopřímka a úsečka leží v rovině.

Částí roviny jsou i trojúhelník, čtverec, obdélník a kruh.

 

PS - 24/9, 10

 

Online: 9:00

Učebnice - 13/28, 31 a 14/34

PS - 26/12 a 27/1, 2, 3

 

Pátek: 20. 11.

Český jazyk:

Samostatná práce:

Učebnice - 38/1, 3 - ústně a 38/4 na fólii

PS - 28/1, 2

        28/3 - opsat do sešitu školního a poslat na e-mail

 

Online: 8:00

Učebnice - 38/5 a str. 39

Vyjmenovaná slova - 7/4

 

Anglický jazyk:

Samostatná práce.

PS - 25/3 - prosím vyfotit a poslat na e-mail

 

Online: 9:00

Učebnice - 25 - 27

 

S pozdravem, Martina H.

Zdravím všechny příznivce 3. B 

Posílejte na e-mail: hladikova.martina@benesovka.cz do 16. 11. do večera tyto 3 úkoly:

Posílám plán na 16. 11. PONDĚLÍ

17. 11. je Státní svátek - pošlu učivo na 18. - 20. 11. a dejte si volno

(dle pondělního zkoušení udělám plán učiva na další dny)

 

Český jazyk:

Učivo pro Vás:

Učebnice - OBYĆEJ, BYSTRÝ, BYLINA - str. 36

36/1  - přečti si, 36/2 - na fólii vyber z nabídky, 36/3 - podívejte se na rozdíl BÝLÍ x BÍLÍ

36/4 - do cvičného sešitu - zapiš správně věty - prosím poslat na e-mail

PS - 27/1

Vyjmenovaná slova - 5/6 - udička

 

ONLINE:(8:00)

Učebnice - 36/5,6

PS - 27/2

Vyjmenovaná slova - 5/7

 

Matematika:

Učivo pro Vás:

Učebnice - 6/14 - zapiš čísla jako součet (jen první sloupec do sešitu školního a prosím poslat na e-mail)

PS - 25/1, 5

 

ONLINE:(9:00)

Učebnice - 7/1, 2, 3,

PS - 25/2, 3, 4, 5

 

Anglický jazyk:

Práce pro Vás:

V pátek jsem Vám dala úkol na pondělí z: My family - Me, Mum, Dad, Brother, Sister, Grandma, Grandpa

Nakreslit na papír A4 - dle učebnice ze str. 24 - prosím poslat na e-mail

 

ONLINE: (10:00)

Učebnice - 24/3

PS - 24/1 - doděláme  osmisměrku a uděláme si spolu ještě 24/2 

 

Prověření znalostí: ONLINE skupiny

1. skupina - 13:00 - Bajer, Čapská, Folvarský, Janoušková, Ráliš

2. skupina - 14:00 - Baier, Drbout, Brožková, Fuka

3. skupina - 15:00 - Jarý, Shejbal, Štědrá, Lehká

4. skupina - 16:00 - Tesař, Souček, Kloučková, Sochůrková

5. skupina - 17:00 - Sobolík, Svědíková, Tesař, Kaszta

 

Pěkný víkend, tř. uč. Hladíková Martina

 

 

Dobrý večer,

posílám plán na příští týden.

Poslat na e-mail: hladikova.martina@benesovka.cz - úkoly ze školních sešitů, ze sešitu Prvouka zápis, slovíčka 3. lekce, kartičky s vyjm. slovy jen se stranou s obrázkem. (do 15. 11.)

       
  3.B 8,00 - 8,45 8,55 - 9,40
  Po Čj M
  Út Čj Aj
  St M Prv
  Čt Čj M
  Čj Aj

 

PONDĚLÍ

Český jazyk:

Uděláte vy s dětmi:

Na procvičování odkaz na vyjmenovaná slova po B:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-b-1-uroven/90

Vytvořit první kartičku na pondělí se sl. BÝT - 6x10cm - z jedné strany nahoře slovo být, pod tím obrázek a z druhé strany opsat příbuzná slova z učebnice ke slovu BÝT ze str. 32 nahoře vedle lupy

Učebnice - na fólii procvičit - 32/3, 4

                  do sešitu školního - 33/8 - vymyslet 4 věty na dané obrázky

Vytvořit kartičku na vyjm. sl. BYDLIT i s obr. a příbuznými slovy

Online: (udělám já)

Učebnice - 32/4, 33/5, 6, 7

PS - 25/5

Matematika:

Uděláte vy s dětmi:

PS - 24/9, 10 geometrie

Online: (udělám já s dětmi)

Opakování celé geometrie z učebnice I. dílu

 

ÚTERÝ

Český jazyk:

Vy:

Opakování tvrdé a měkké - střílečka:

https://www.umimecesky.cz/strilecka-mekke-a-tvrde-souhlasky?source=homep...

PS - 25/1

Slovní druhy - 13/3 osmisměrka zájmena

Vyrobit kartičky na OBYVATEL a BYT

Online: (já)

Učebnice - 34/1, 2, 3, 4, 5

PS - 25/2, 3

Anglický jazyk:

Vy:

Opakování slovíček: Colours, Numbers, School objects (pusťe si i zvuk na výslovnost v tématu School objects 2, když kliknete na obrázek)

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-barvy

https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-numbers-1-uroven?source=search

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Classroom_objects/Classroom_objects_2_ip35990da

Online: (já)

Zopakování slovíček 1. a 2. lekce + testíky

 

STŘEDA

Matematika:

Online: já

Učebnice II. díl - Úvod do čísel v oboru do 1 000 - str. 3, 4

Prvouka:

Vy:

Zápis do sešitu prvouka:

Nadpis: Orientace v krajině

K orientaci na Zemi používáme MAPY a GPS.

Světové strany: (obrázek směrová růžice = hlavní i vedlejší světové strany zakreslíte)

- určíme je pomocí GPS nebo KOMPASEM či BUZOLOU

 

Zakreslete do svého plánku Okolí mého domova mapové značky výrazných orientačních bodů. (Poslat na e-mail)

Online: Já

Učebnice - str. 19

PS - str. 22

 

ČTVRTEK

Český jazyk:

Vy:

PS - 26/5

Učebnice - ústně - 34/6

Vyrobit kartičky na vyjm. slova: PŘÍBYTEK, NÁBYTEK, DOBYTEK

Online: (já)

PS - 26/1, 2, 3

Učebnice - 35/1, 2, 3, 4

Matematika:

Vy:

Učebnice - str. 4/6 na fólii, str. 6/19 do sešitu školního

Online: já

Učebnice - str. 5, 6

 

PÁTEK

Český jazyk:

Vy:

Vyrobit kartičky na vyjm. sl. OBYČEJ, BYSTRÝ, BYLINA - na pondělí

Vyjmenovaná slova - 3/3

Písanka - str. 18

Online: (já)

Procvičování a opakování vyjm. sl. po B

VYJMENOVANÁ SLOVA - str. 4/1, 2, 3, 4

Anglický jazyk:

Přepsat slovíčka 3. lekce do sešitu VOCABULARY

Online:

Seznámení se s 3. lekcí 

 

Pěkný víkend,

tř. uč.

a nezapomeňte se v pondělí v 17:00 připojit.

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka: Zápis do sešitu

 

VODA V KRAJINĚ

= vodní toky a nádrže

1. Vytvořené přírodou - potoky, řeky, jezera, moře

 

2. Vytvořené člověkem - rybníky (pro chov ryb)

                                        -přehrady (k regulaci vody v řekách nebo zásobárna pitné vody)

 

Obrázek: TOK ŘEKY na str. 17 v učebnici

 

Matematika:

Učebnice - do školního sešitu - 56/11, 12

 

Český jazyk:

Čítanka - str. 56 - Přepis básně: Bába s dědkem + autor + obrázek

Učebnice - Opis vyjmenovaných slov po B - chronologicky

PS - 23/1 a 24/2

 

Anglický jazyk:

Učebnice - 21/sentences, text = ústně

PS - 23/3

 

Zápis z PRV, práce do sešitu čtení a školních sešitů prosím poslat na email: vazka007@gmail.com

Martina H.

 

 

Dobrý večer,

jen připomínám, že jsme dnes najeli na nový rozvrh.

Zítra tedy máme: 8:00 - M

                             8:55 - PRV

                             9:50 - AJ

 

5. 11.                     8:00 - ČJ

                              8:55 - M

                              9:50 - PRV

 

6. 11.                     8:00 - ČJ

                              8:55 - AJ

                              9:50 - M

Online výuka je povinná, pokud se Vaše dítě nemůže zúčastnit, musíte mi ho omluvit jako do ŽK, stačí na whatsapp. Jinak musím do třídní knihy napsat absenci.

Zítra po online výuce pojedu do školy. Je potřeba, abyste si vyzvedli další učební pomůcky pro děti. Pokud nebudete moct, přijedu do školy i ve čtvrtek. Napište mi prosím na whatsapp, který den přijedete ke škole.

9. 11. bude online schůzka v 17:00

Až se vrátím zítra z práce, napíši Vám odpoledne učivo na 5. a 6. 11. Zítřek Vám chci nechat na dodělávky minulých úkolů. Vím, že to máte těžké, děkuji Vám za pomoc s dětmi a držte se!!!!!

 

Martina H.