backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 4.B

Ahoj děti, věřím, že jste si náramně užily nádherný víkend :))

Tento týden ještě na počítači, příští už spolu ve třídě! Jupí!

Zde přehled učiva na dny 12. – 16. 4.

 

ČJ

SLOVESA – časování – čas přítomný a budoucí

uč. 89 až 92

PS velký – str. 26, 27

PS malý – máš celý vypracovaný – budu kontrolovat ve škole

Odevzdat v sešitě ČJ – Š – uč. str. 89 cv. 4 – přepisujeme celé cvičení ve správném tvaru do sešitu

 

M

Zlomky - procvičování

učeb. str. 15 - 19

Odevzdat v sešitě M-Š - str. 16 cv. 11 - 4 příklady se zkouškou

PS str. 16 – poslat

PS str. 17 cv. 1 - 4

 

AJ

Pokračujeme v 6. lekci - Television:

opakování určování času

uč. s. 53 až 55

PS s. 50 – poslat

 

 

 

 

 

 

Dobrý den,
na stránkách školy máte umístěny pokyny k nástupu dětí do školy.
 
Týden online výuky bude podle rozvrhu, který máme nyní.
Týden výuky ve škole bude podle původního rozvrhu - odpadá odpolední vyučování v úterý
(děti v tento den končí po čtvrté vyučovací hodině).
Již brzy se uvidíme v naší třídě, moc se těším smileyyes
Dobrý den, prezenční výuku začínáme 19. 4. Příští týden se učíme online. Nahlaste mi během čtvrtka, kdo bude potřebovat zajistit dohled nad dětmi i v týdnu, kdy nebudou mít prezenční výuku. Týká se profesí viz přiložený obrázek.

Vážení rodiče,

protože připravujeme podmínky pro návrat žáků do školy, potřebujeme od vás informaci týkající se testování vašeho dítěte ve škole. Žádáme vás o vyplnění přiloženého dotazníku a odeslání během dnešního dne 7. 4.

Podrobnější informace, týkající se návratu žáků budeme zveřejňovat v pátek 9. 4. během dne.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dQcY1qxrlkinm_CzayllHEbabqygP2JNirkv2QZcGRdUQ0ZKNjJWRVQ2MVQ3NkhCTThONUhEMjhTMS4u

 

Děkujeme za spolupráci.

Jičínská Ema, ředitelka školy

 

Ahoj děti, tak jsem zvědavá, zda se předpověď vyplní a bude ještě sněžit i u nás v Pardubicích :-O

Zde přehled učiva na dny 6. – 9. 4. :)

 

ČJ

Sloh - vyprávění

uč. 85

SLOVESA

uč. 86 až 88

PS velký – str. 23, 24, 25

PS malý – zkontroluj si, že jsi vypracoval všechna cvičení – co nemáš, dodělej

Odevzdat v sešitě ČJ – Š – uč. str. 88 cv. 3 – přepiš do sešitu a podtrhni zvratná slovesa

 

M

učeb. str. 12 - 13 zlomky

G str. 11 a 14 rovnoběžníky

Odevzdat v sešitě M-Š - str. 12 cv.3

PS str. 15 - poslat

Videa vysvětlují zlomky:

https://www.youtube.com/watch?v=sdkIZYuB-tY

https://www.youtube.com/watch?v=p0iRQG7EXM0

https://www.youtube.com/watch?v=Xka_vxB11Zw

 

AJ

Pokračujeme v 6. lekci - Television:

  • opakování příslovcí četnosti (never, sometimes, often a always)
  • sloveso I like x I don´t like
  • opakování slovíček z 6. lekce.

uč. s. 52

PS s. 51 - poslat

 

učeb. str. 56 - 57 Okolí lidských obydlí - živočichové

PS str. 28 

Zápis:

ŽIVOČICHOVÉ

Hospodářská zvířata

stáj, chlív, králíkárna, kurník, holubník

užitek: maso, mléko, kůže, vejce, peří, vlna

Drůbež:

kur domácí - kohout, slepice, kuře

kachna domácí - kačer, kachna, kachně

husa domácí - houser, husa, house

krůta - krocan, krůta, krůtě

holub domácí - holub, holubice, holoubě

Dobytek:

tur domácí - býk, kráva, tele (skot)

prase domácí - kanec, prasnice, sele

ovce domácí - beran, ovce, jehně

koza domácí - kozel, koza, kůzle

Další živočichové:

králík domácí - králík, králice, králíček

kůň domácí - hřebec, klisna, hříbě

 

 

VL

učeb. str. 22 - 24 Přemyslovci - králové

sešit VL str. 24 cv. b)

PS str. 11 a 13

https://www.youtube.com/watch?v=JWLLJ5ZDVUA

https://www.youtube.com/watch?v=TZJ-EblYfbs

https://www.youtube.com/watch?v=1XfRgjIh6tY

Zápis:

Václav II.

sedmiletý uvězněn Otou Braniborským - bezvládí, násilí

později schopný politik - rozvoj měst, řemesel, obchodu - pražský groš (Kutná Hora - stříbro)

král český a polský

Václav III.

král český, polský a uherský (Maďarsko)

1306 Olomouc - zavražděn

Přemyslovci vymírají po meči

 

 

 

 

 

enlightened Ahoj děti,

pohybujete se na ulici (chodec, cyklista). Jestlipak znáte pravidla silničního provozu?

Ve 4. ročníku jste měli dělat zkoušky - tzv. průkaz cyklisty.

Posílám odkaz - online trénink na průkaz cyklisty a jiné testy z dopravní výchovy.

Vyzkoušejte si, jak by se vám dařilo. noyes

<http://mail.tymbezpecnosti.cz/track/?&nci=10079&ln=https%3A%2F%2Ftesty.dopravnivychova.cz%2Fpublic-module.test%2F&ue=skola@benesovka.cz&sh=b7ef756cf6bcac095179d3dd454f7d79>

Ahoj děti, tento týden bude nádherně :) O to více si užijete čtvrteční velikonoční prázdniny! A přeji veselé Velikonoce (čeká nás volno i v pátek a příští pondělí)!! Zde přehled učiva na dny 29. – 31. 3. :)

cheekylaughyescool

ČJ

Podstatná jména – opakování

uč. 83 a 84

PS velký – str. 22

PS malý - str. 36 a 37

Odevzdat v sešitě ČJ – Š – uč. str. 84 cv. 6

 

M

učeb. str. 8 - 10 procvičování a rovnoběžníky

Odevzdat v sešitě M-Š - str. 9 cv. 19 – piš jen výsledky

PS str. 13 - 14

https://www.youtube.com/watch?v=0BGkAt278nE - rovnoběžník

https://www.youtube.com/watch?v=aH1N6htSEFc - rovnoběžník

https://www.youtube.com/watch?v=JPjThREVjyc - pravidelný šestiúhelník

 

AJ

Pokračujeme v 6. lekci - Television:

  • opakování příslovcí četnosti (never, sometimes, often a always)
  • sloveso I like x I don´t like
  • slovíčka ze 6. lekce se naučte.

Uč. s. 50 a 51

PS s. 48 a 49

Odevzdat PS s. 49

 

učeb. str. 55 U lidských obydlí - rostliny

PS str. 27 dokončit

Zápis:

LÉČIVÉ ROSTLINY a KOŘENÍ

máta, majoránka, meduňka,...

OKRASNÉ ROSTLINY

stromy - zerav západní

keře - zlatice prostřední

byliny - tulipán zahradní

POKOJOVÉ ROSTLINY

fialka africká

péče: zalévat, přesazovat, hnojit, otírat prach, odstraňovat suché části, rozmnožovat

 

VL

Po Velikonocích budete ve středu 7. 4. psát kvíz na téma Keltové, Slované, Sámo a pověsti (uč. s. 8 až 11).

učeb. str. 21 - 22 Přemyslovci - králové

PS str. 12   str. 13 cv. 7

https://www.youtube.com/watch?v=4LJ-R1HTvZE

https://www.youtube.com/watch?v=i9Cxf5pIKn0

https://www.youtube.com/watch?v=oRBHuWSvR6o

https://www.youtube.com/watch?v=WG_mBmDGNRg

Zápis:

Přemyslovci - králové

13. st. stavba hradů, kostelů, měst (hradby) - řemesla, obchod

Přemysl Otakar I.

1212 Zlatá bula sicilská - listina zaručuje nezávislé České království, dědičný královský titul

Václav I.

upevnění postavení Čes. království, těžba stříbra - Jihlava, (později Kutná Hora)

Anežka Česká

Anežský klášter pro chudé

Přemysl Otakar II.

král železný (vojsko) a zlatý (stříbro)

Český stát - rozsáhlé území

1278 bitva na Moravském poli (u Vídně)

         porážka Přemysla Otakara II.

         vítězství Rudolfa Habsburského

 

 

 

 

Ahoj děti! Venku to sice nevypadá, ale už je jaro. Zde přehled učiva na týden 22. – 26. 3. cheeky

 

ČJ

Souhrnné opakování – vzory podstatných jmen

PS malý - str. 32 až 35

Procvičuj online doplňování i/y – posledních 10 cvičení – jmenují se „Skloňování souhrn“ -https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

Odevzdat v sešitě ČJ – Š - https://www.liveworksheets.com/cr627900zl - přepiš cvičení do sešitu

 

M

učeb. str. 3 – 7 procvičování

G str. 6 - obdélník, čtverec

Odevzdat v sešitě M-Š - str. 3 cv. 3,    str. 7 cv. 6

PS str. 11 - 12

 

AJ - 6. lekce – Television

V 6. lekci budeme určování času dál používat. Přibude k němu opakování příslovcí četnosti (never, sometimes, often a always) a sloveso I like x I don´t like. Vlastně nic nového, jen to, co umíme, pěkně propojíme. Nová jsou slovíčka ze 6. lekce, která se naučte.

Pro zopakování slovesa like:

https://www.youtube.com/watch?v=lPo9yrBKqWY&list=RDCMUCwMW8kiwcy-_nzqv8Q...

Uč. s. 48 a 49

PS s. 46 a 47

Odevzdat PS s. 47

Zápis do sešitu AJ:

Sloveso LIKE = vyjadřuje, že někdo má něco rád, něco se mu líbí, něco ho baví

I like sports.

He (she) likes films.

We like apples.

Zápor se tvoří pomocí don’t:

I don’t like sports.

He (she) doesn’t like films.

We don’t like apples.

Slovíčka nalepit do sešitu AJ-slovíčka: (viz zadání v MS Teams)

 

učeb. str. 52–54 U lidských obydlí – rostliny

PS str. 27 cv.1–3

Zápis:

U lidského obydlí

zahrada, sad, domov

ROSTLINY –   okrasné: tulipán, zlatice, fialka

          užitkové: zelenina, ovocné stromy a keře, léčivé rostliny a koření

 

ZELENINA

kořenová – mrkev, ředkvička

cibulová – cibule, česnek

listová – salát, špenát

košťálová – květák, brokolice

plodová – rajče, okurka

 

OVOCNÉ STROMY a KEŘE

peckovice – třešeň (pecka)

malvice – jablko (jádřinec)

bobule – rybíz

 

VL

učeb. str. 18 – 20 Život za vlády Přemyslovců

sešit VL - str. 20 cv. b

PS str. 10

https://www.youtube.com/watch?v=m4UDLM5goyU

Zápis:

Život za vlády Přemyslovců

husté lesy, osídlení kolem řek v nížinách

dřevěné chatrče, kamenné domy, hrady s osadami

oblečení z vlny a lnu

jídlo z mouky, luštěnin, zeleniny, masa, med, pivo, víno

časté boje

vzdělaní kněží a mniši – ručně psali knihy (knihtisk až v 15. st.)

 

Románský sloh

silné zdi z kamene, bez omítky

malá okna, půlkruhový oblouk

místnosti malé, tmavé

rotunda = kostel kruhového tvaru

bazilika = kostel obdélník. tvaru, větší

 

Kosmas – Kronika česká

psaná latinsky

období: praotec Čech až rok 1 125

 

 

 

 

 

V úterý 16.3. 11,30 - 11,45 hodin budu před školou vydávat další díl učebnice matematiky (dětem nebo rodičům).

Děkuji za spolupráci a přeji pěkné dny, A. P.

 

Ahoj děti! Plnou parou vpřed do dalšího týdne laugh

Zde přehled učiva na týden 15. – 19. 3. Tento týden budeme v češtině, matematice i angličtině pouze opakovat, abychom si učivo pěkně zažili enlightenedyes

 

ČJ

Vzory podstatných jmen rodu mužského - opakování

učebnice s. 81 a 82 – ústně – budeme dělat při online výuce

Odevzdat v sešitě ČJ – Š - uč. 81/cv. 1 + uč. 81/cv. 5 – pište celé věty

PS velký - str. 20 (dodělat) + s. 21

PS malý - str. 29 až 31

 

M

učeb. str. 55 - 56,   60 - 62 - opakování

Odevzdat v sešitě M-Š - str. 56 cv. 38 – první 4 příklady se zkouškou,   str. 59 - poslat

PS str. 10

 

 

AJ - 5. lekce - What´s the time? (Kolik je hodin?) - opakování

Tento týden zopakujeme 5. lekci

Odevzdat - AJ - pracovní sešit – s. 44 a 45

 

učeb. str. 51 V parku

str. 80 - 81 Jarní vycházka

PS str. 43 - poslat

PS str. 26

Zápis:

Člověk a park

zvlhčují vzduch, zlepšují život. podmínky, pohlcují prach, tlumí výkyvy teplot

zakázáno: rozdělávat oheň, trhat rostliny, odhazovat odpadky, dělat velký hluk

 

VL

učeb. str. 16 -17 Přemyslovci

PS str. 9

https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY

https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs

https://www.youtube.com/watch?v=6zMDU5gD-yI

https://www.youtube.com/watch?v=t5kli7YdmZg

https://www.youtube.com/watch?v=bm8zNj6A8-g

Zápis:

Přemyslovci - knížata

10. st. - vznik českého státu

Bořivoj + Ludmila – šíří křesťanství, zakládají kostely, sídlo - Pražský hrad

Spytihněv I.

Vratislav I. + Drahomíra

Václav – umí číst a psát, mírumilovný - výchova babičky Ludmily

zavražděn bratrem Boleslavem

prohlášen za svatého (ochránce čes. země) - 28.9. státní svátek

Boleslav I.

Boleslav II.

upevnění moci Přemyslovců – vyvraždění rodu Slavníkovců

Oldřich + Božena – připojení Moravy k českému státu

Břetislav + Jitka

Vratislav II. 1. český král