backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 4.B

PŘÍRODOVĚDA

Na str. 40, 41 je hezké opakování. Na str. 87 najdete kontrolu :-)

Užijte si Velikonoce, sledujte změny v přírodě, užívejte slunička :-)

Ve škole jsme spolu koukali na fotosyntézu (provázel nás Kostkáček). Můžete se s ním podívat i na jaro (možná to je video pro mladší školáky, ale mně se líbí, tak vá posílám odkaz :-) )

https://www.youtube.com/watch?v=6xc8WKg7JtQ

 

 

VLASTIVĚDA

Dozvíte se, jak se žilo za vlády Přemyslovců, jak fungovaly písařské dílny, jak vypadaly stavby v tomto období (stavební sloh), kdo byl Kosmas, co je Kronika česká :-)

Učebnice str. 18, 19 :-)

Dějiny udatného národa českého - díl Kosmas, Zmatky na přelomu 11. a 12. století, Soběslav, Vladislav II., Bruncvík

https://docs.google.com/presentation/d/1VYzHN1brUquxitzqlOfcPhqQd-fkh3LWbjg6w2oEKWs/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

https://docs.google.com/presentation/d/1Ds0OCF03-T9wT6CBjXxzcHWRJ5rarlA4cIw0UeD3iAs/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

Hezký týden a Velikonoce

Těším se na vás :-) :-) :-)

ANGLIČTINA

Znovu můžete procvičovat otázky a odpovědi z minulého týdne. Zaměřte se na otázku What´s your favourite .......... (number, colour, pet, book, TV progammes ........)

watch TV - dívat se na televizi,  otázka: What do you watch? Učebnice str.49

Nová slovíčka: NEVER - nikdy, SOMETIMES - někdy, občas, OFTEN - často, ALWAYS - vždycky, pokaždé 

Jak pracovat se str. 49:

- vyberte si někoho, komu budete pokládat otázku - What do you watch? (Pokud nikoho nemáte, zkuste plyšáky a odpovídejte za ně). V odpovědi používejte slova never, sometimes, often a always - dejte je před sloveso watch. Např.: I never watch science fiction films.

- odpovědi zaznamenávejte

- podle zaznamenaných odpovědí vyprávějte o jednotlivých osobách (plyšácích). 

   Například: Eliška sometimes watches cartoons. She never watches quiz shows. 

   Nezapomeňte při vyprávění použít slovo ve tvaru watches -  pro slovesa ve 3. osobě čísla jednotného přidáváme ke slovesům S nebo ES. (zkuste si na googlu zadat  "watches pronunciation" - poslechněte si správnou výslovnost tohoto slova.

V Karkulce se slovesa ve 3. osobě objevují, zkuste si je vyhledat :-)

Pracovní sešit str. 51 :-)

Na youtubu si poslechněte písničku AT ONCE, třeba si vzpomenete na sloku od studentů nebo sloku, kterou jsme vymýšleli ve škole. Můžete vymyslet něco dalšího :-) Můžete si i zatancovat. 

 

 

 

 

MATEMATIKA

Zopakujte si:

pro sčítání -     sčítanec + sčítanec = součet     Pořadí sčítanců můžeme zaměňovat, součet se nezmění.

pro násobení -    činitel x činitel = součin      Pořadí činitelů můžeme naměňovat, součin se nezmění.

pro odčítání -      menšenec -  menšitel =  rozdíl

pro dělení -       dělenec : dělitel = podíl

 

Pracovní sešit str. 13

                         str. 14 pouze cvičení 9, 10

                         str. 15

Všechno je stále opakování :-) Geometrii si necháme na příští týden :-)

Ahoj všichni :-)

opět mi s vámi uběhl krásný týden. Děkuji za super videa, nahrávky, foto i úkoly :-) Budu moc ráda, když budete s posíláním pokračovat. Pokud potřebujete pomoc nebo radu, dejte vědět. :-) Užijte si Velikonoce (i když budou možná trochu jiné).

Mám vás moc ráda a těším se na vás :-) :-) :-)

Posílám úkoly na tento týden :-)

 

ČESKÝ JAZYK

Můžete pokračovat s automatickým psaním, ale zadat si téma, na které budete psát (třeba Velikonoce). :-)

A máme tu vzor STROJ pro podstatná jména rodu mužského neživotného, která v 1. pádě  čísla jednotného končí souhláskou a ve 2. pádě čísla jednotného mají koncovku -e. Je to vzor měkký, v koncovkách je vždy měkké i/í.

Jen poznámka:

Podstatná jména rodu mužského, která se skloňují podle vzoru PÁN, HRAD, MUŽ, STROJ, končí v 1. pádě čísla jednotného souhláskou :-). Pro podstatná jména rodu mužského, která končí v 1. pádě č. j. koncovkou -a, -e nám příští týden přibydou vzory PŘEDSEDA, SOUDCE.

V učebnici str. 79 (opakujeme i abecedu), pracovní sešit str. 19 :-) (Budu ráda, když mi nějaké cvičení zase pošlete) :-)

 

ČTENÍ

Pokračujte se čtením knihy s příběhem. Můžete zkusit aktivitu: Co by se stalo kdyby........ :-) - Zkuste v nějakém důležitém okamžiku v knize trošku pozměnit dět a vymyslet, jak by se příběh odehrával. (Třeba kdyby vlk potkal Karkulky tři, Popelce se nepodařilo rozlousknout poslední oříšek, ........). Můžete mi své nápady napsat a poslat, ať se pobavím :-).

 

 

Milí čtvrťáci,

všechny Vás moc zdravím a zároveň posílám pár odkazů na stránky s výtvarkou,

kde je spousta úžasných nápadů, jak se vyřádit. Jukněte na ně, třeba Vás něco zaujme…….

VLASTIVĚDA

Dozvěděli jste se, proč je 5. července státní svátek? Kdo byli Konstantin a Metoděj? 

Posuneme se dál do 10. století, nastupují Přemyslovci :-) Dozvíte se spousty nových jmen. Se svatým Václavem zjistíte, proč se slaví státní svátek 28. září (u jeho sochy v Praze jsme se fotili). Poznáte i nejvýznamějšího soupeře rodu Přemyslovců :-) Zajímavé by bylo sestavit si z panovníků rodu Přemyslovců rodokmnen :-) - učebnice str. 16, 17

Opět doporučuji díly Dějiny udatného českého národa Bořivoj a LudmilaSvatý VáclavBoleslav II. PobožnýSvatý VojtěchČechy na přelomu tisíciletí, Oldřich a BoženaSázavský klášterBřetislav a JitkaVratislav II.

Dále opět

https://docs.google.com/presentation/d/1lSJCExd81GYymEbVknU07RLw6MxME9bfN4LkQxrJK1s/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

https://docs.google.com/presentation/d/1Di0u6gke9wT-pTP1ORUih6g5nCLIWY6j-TQXwQVZcVc/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

https://docs.google.com/presentation/d/16IIGWRXq7spgwG8AryvTENg4cESbkfUzkX8eBkKIjdM/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

https://docs.google.com/presentation/d/12sslSdZrx0Zo7oxi0u--MsUTOnws6QO-yE18FBn5YhA/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

PŘÍRODOVĚDA

Zůstaneme ještě na louce a prozkoumáme živočichy, které tu můžeme vidět. Mezi bezobratlé patří i včely, o kterých nám vyprávěl Kubův tatínek :-) Na str. 37 - 38 se dozvíte informace o dalších druzích bezobratlých i obratlovců :-)

Napadá vás, jaký užitek mají louky a pastviny pro člověka? Porovnejte své nápady s informacemi na str. 39 (na konci této stránky máte 6 otázek na zopakování ekosystému louka a pastvina :-)  )

Na https://temata.rozhlas.cz/priroda/ptaci najdete nahrané ukázky hlasů různých druhů ptáků 

 

Příjemný týden :-)

Martina Hezká

 

V příloze zasílám text ke Karkulce :-)

ANGLIČTINA

Než začnete s angličtinou, řekněte si anglicky jaký je den, kolikáteho je, jaké je počasí, co máte  na sobě, jak se cítíte  (odpovědi na otázky: What day is it today? What´s the date today? What´s the weather like? (How´s the weather?) What are you wearing? How are you today?) - děláme ve škole :-)

Řekněte něco o sobě: My name is ...... I am .......    I like ........ I don´t like .......... My favourite ........is .......

                                    My best friend is ........    I am from ...........  I can/can´t ...........          ............

Můžete říct i o někom jiném: Her/ his name is .......    She/he is ...........   She/he  likes ......... She/he doesn´t like ...

                                     Her/ his favourite ......... is .........     Her/his best friend is  ........  She/he is from ........

                                     She/he can/can´t ............

Když mluvíte o někom použijte místo slova MY (můj) slovo HER (její)  HIS (jeho)

Pokračujte s procvičováním, co během dne děláte (I get up at ....)

Slovní zásoba - zkuste doma (nebo i venku) pojmenovat co nejvíce věcí, které už v angličtině znáte, můžete vyhledat ve slovníku i nějaká nová slovíčka. Můžete se zaměřit i na slovesa (co se dá s věcmi dělat ...)

Znovu si poslechněte Karkulku a zkuste z ní vybrat slova k jednotlivým písmenům abecedy (L = little, R = riding ....)

Ještě dnes dám na webové stránky třídy text ke Karkulce, můžete ji poslouchat a zároveň sledovat text. Slova k jednotlivým písmenům abecedy můžete i napsat podle textu :-)

Začneme lekci 6 - učebnice str. 48 - televizní programy :-).

Podívejte se na názvy programů (ve slově nature programmes mají být pouze dvě M - já mám v učebnici chybu), pokud máte možnost zadejte si je třeba na seznamu do slovníku a poslechněte výslovnost. 

Tvořte věty I like ........, I don´t like .......... (vybírejte z programů)

Prohlédněte si obrázky dětí a popiště, jak vypadají (She/he has got ......., She/he is wearing ....)

Vytvořte s jejich jmény věty: Juliet likes ...........   Juliet doesn´t like ...........

 

V učebnici na straně 75 je slovní zásoba pro 6. lekci, kdo chcete, můžete si projít :-) Budeme se s ní postupně seznamovat :-)

ČESKÝ JAZYK

Tento týden zkuste začínat češtinku AUTOMATICKÝM psaním. Pravidlo pro toto psaní je nepřestat psát, píšu vše, co mi běží hlavou :-) Dávali jsme si čas 3 minutky :-)

Pokud vám může někdo nadiktovat věty, zkuste diktát z pracovního sešitu str. 17. Nenapadlo mě, jak to provést, když nemáte nikoho, kdo by vám ho nadiktoval. Třeba vás něco napadne :-) :-) :-)

Tento týden nám přibyde vzor MUŽ. Stále doporučuji pracovat s tabulkou v učebnici  ze str. 73. Vzor MUŽ je vzor MĚKKÝ, u některých pádů je více možností :-). 

V učebnici str. 78, v pracovním sešitě str. 18.

K procvičování podstatných jmen a jejich skloňování podle vzorů můžete použít třeba vaši knihu, kterou právě čtete. Vyhledávejte v ní podstatná jména a přiřazujte ke správným vzorům (nezapomeňte nejp.rve určit rod). Vyhledávejte i slovesa - najdete určitě spoustu zajímavých - a říkejte (nebo piště) je v infinitivu. 

 

ČTENÍ

Naplánujte si čtení na každý den. Vyberte si knihu s příběhem (třeba máte rozečtenou). Ve škole jste zvládli číst po dobu 20 minut :-) 

Než začneš číst: 

- vzpomeň si, co jsi četl/a minule, co se událo a zkus předvídat, jak bude příběh pokračovat (vymýšlej různé varianty, jak by mohl příběh pokračovat). Můžeš si své nápady i zapsat. 

Dej se do čtení :-)

Po skončení čtení:

- porovnej své nápady s tím, co jsi přečetl/a. Něco si předvídal/a? Něco tě překvapilo? 

- stručně popiš, co se v příběhu odehrálo :-) 

- můžeš si položit otázky, které tě napadnou k pokračování čtení na další den:-)

 

Užijte si to :-) :-) :-)

 

Ahoj všichni :-) :-) :-)

Moc jsem si s vámi minulý týden užila :-). Zajímavé fotky, videa, nahrávky, vypracovaná cvíčení,úkoly pro mě ...... :-)

Budu ráda za další nápady na komunikaci :-) Pokud narazíte na něco, s čím si nejde poradit, ráda pomůžu, jen mi dejte vědět :-) :-) :-)

Posílám úkoly na tento týden :-)

 

MATEMATIKA

Tento týden si zopakujeme geometrii :-) Bylo by zajímavé, kdyby se vám podařilo některé úlohy natočit (jak rýsujete) a poslat mi je, abych viděla, jak vám to s kružítkem, pravítky ......  jde :-). 

Opakování najdete v učebnici na str. 59 - můžete ho vypracovat do sešitu geometrie, pokud ho nemáte u sebe, tak na větší nelinkovaný papír. 

Pokud se hodí, posílám nějaké rady:

- rýsování kolmic - potřebujeme pravítko s ryskou, ryska se přiloží na přímku a kolmice vznikne u dlouhé strany pravítka

- rýsování rovnoběžek - potřebujeme trojúhelnik i dlouhé pravítko, trojúhelník se přiloží k přímce, dlouhé pravítko pevně k trojúhelníku, trojúhelník se pak můžeme posouvat 

- osa úsečky pomocí kružítka - zopakujte si v učebnici na str. 38

- trojúhelníková nerovnost - dřív než začnu rýsovat trojúhelník, je dobré zkonrolovat, jestli to vůbec jde :-)

 

A pro procvičení počítání pracovní sešit str. 11, 12 - stále pracujeme s čísly do milionu, 

                                                                                - str. 12/12 dobře si tabulky prohlédněte, k jakému číslu máte 

                                                                                   přičítat (nebo odčítat)