backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školní družina

 

Školní družina je mezistupněm mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Do družiny se zapisují děti na základě písemné přihlášky na jeden školní rok.

Provoz družiny je od 6,00 hodin do 17,00 hodin

 

Základní údaje

Název: Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

Sídlo: Benešovo náměstí 590

Obec: Pardubice

PSČ: 530 02

Číslo účtu školní družiny: 155178620/0600 GE – MONEY Bank Pardubice

Telefon (kancelář ŠD): 464 629 212

E-mail: dudychova.monika@benesovka.cz, skolni.druzina@benesovka.cz

Vedoucí vychovatelka: Monika Dudychová

Vychovatelky:

I. ODDĚLENÍ (2.A) - Blanka Nadrchalová, e-mail: nadrchalova.blanka@benesovka.cz

II. ODDĚLENÍ (2.B) – Monika Dudychová, e-mail: dudychova.monika@benesovka.cz

III. ODDĚLENÍ (1.A) – Bc. Lucie Vavřínová, e-mail: vavrinova.lucie@benesovka.cz

IV. ODDĚLENÍ (1.B) – Miluše Řihošková, e-mail: rihoskova.miluse@benesovka.cz

V. ODDĚLENÍ (1.C) – Bc. Michaela Musílkova, e-mail: musilkova.michaela@benesovka.cz

VI. ODDĚLENÍ (2.C) – Dana Kikisová, e-mail: skolni.druzina@benesovka.cz

VII.ODDĚLENÍ (3.A) – Lucie Jará, e-mail: jara.lucie@benesovka.cz

VIII. ODDĚLENÍ (3.B) – Zuzana Doubková, e-mail: doubkova.zuzana@benesovka.cz

IX. ODDĚLENÍ (3.C) - Lenka Kinclová, e-mail: kynclova.lenka@benesovka.cz

 

Zájem o docházku do školní družiny v době prázdnin je nutné nahlásit vedoucí vychovatelce 14 dní před jejich zahájením.

 

Poplatek za družinu 200,- Kč měsíčně je splatný ve třech splátkách.

                 září – prosinec 800,- Kč do 9. 9. 2022

                 leden – březen 600,- Kč do 6. 1. 2023

  duben – červen 600,- Kč do 7. 4. 2023

Poplatek lze uhradit jednorázově. Jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo žáka ŠD, které bude přiděleno 3. září (zapsáno v notýsku ŠD), do textu uveďte jméno a příjmení dítěte. Variabilní symbol je platný i pro další školní roky.

 

Hlavním posláním družiny je zabezpečení odpočinku, zájmové činnosti a rekreace dětí. Naše školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání „BEN“. Velký důraz klademe na rekreační složku. Pohybové aktivity zajišťujeme denně na hřišti školní družiny a zahradě školy. Organizujeme zájmové kroužky. Jednou až dvakrát za měsíc (obvykle středa) připravujeme pro děti mimořádné akce (kino, výlety, besedy, výtvarné projekty, karnevaly, ...). Činnosti jsou založeny na dobrovolnosti.

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023:

Vaření - žáci 3. ročníků - školní kuchyňka, pondělí 15:30 – 17:00 (vybíráme 350,- Kč za suroviny na pololetí)

Jogínci – žáci 2. ročníků - malá tělocvična, pondělí 16:00 – 16:45                     

Flétna pro zdraví - pokročilí - hudebna v budově školy, úterý 15:45 – 16:30

Hravé malování - žáci 1. ročníků - učebna v malé budově, úterý 15:45 – 16:30

Sportovní hry - žáci 2. ročníků (florbal, fotbal, vybíjená,…) - tělocvična, středa 16:00 – 16:45                     

Zvířátka a my - žáci 1. ročníků - učebna v malé budově, středa 15:45 – 16:30

Věda a my - žáci 1. ročníků - učebna 1.C v budově školy, středa 15:45 – 16:30            

Hvězdáři - žáci 3. ročníků - učebna v malé budově, čtvrtek 15:45 – 16:30

Jogínci - žáci 1. ročníků - malá tělocvična,  pátek 15:10 – 15:50       

 

Kroužky jsou pro žáky ŠD bezplatné. V případě volné kapacity je mohou  navštěvovat i děti, které nejsou zapsány k pravidelné docházce do ŠD. Tito účastníci kroužku platí poplatek 300.- Kč na pololetí. Částku vybírá vedoucí vychovatelka v hotovosti. Zápis dětí do kroužků probíhá od 1. 9. do 9. 9. 2022 na základě písemné přihlášky. Kroužky zahájí činnost od 3. 10. 2022

 

Další informace o činnosti a fotografie naleznete v položce „Třídy školy – Školní družina“.