backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školní družina

Je mezistupněm mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Do družiny se zapisují děti na základě písemné přihlášky na jeden školní rok.

Základní údaje Název : Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 Sídlo : Benešovo náměstí 590 Obec : Pardubice PSČ : 530 02

Číslo účtu školní družiny : 155178620/0600 GE – MONEY Bank Pardubice

Telefon (kancelář ŠD) : 464 629 212

E-mail : dudychova.monika@benesovka.cz, skolni.druzina@benesovka.cz

Vedoucí vychovatelka : Monika Dudychová

Vychovatelky : Dana Kikisová, Blanka Nadrchalová, Miluše Řihošková, Bc.  Lucie Vavřínová, Bc. Sabina Koki,         Lucie Jará, Bc. Michaela Musílková

Provoz družiny je každý den od 6.00 hodin do 17.00 hodin.

Zájem o docházku do školní družiny v době prázdnin je nutné nahlásit 14 dní před jejich zahájením.

Poplatek za družinu 200,- Kč měsíčně je pro školní rok 2020/2021 splatný ve třech splátkách.

• září – prosinec 800,- Kč do 11.9. 2020

• leden – březen 600,- Kč do 8.1. 2021

• duben – červen 600,- Kč do 2.4. 2021

Částka nebude vybírana v hotovosti. Jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo žáka ŠD, které bude uvedeno v notýsku ŠD. Variabilní symbol je platný po celou dobu docházky dítěte do ŠD.

Soubory ke stažení: