backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školní družina

Školní družina

Je mezistupněm mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Do družiny se zapisují děti na základě písemné přihlášky na jeden školní rok.

 

Základní údaje

Název: Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

Sídlo: Benešovo náměstí 590

Obec: Pardubice

PSČ: 530 02

Číslo účtu školní družiny: 155178620/0600 GE – MONEY Bank Pardubice

Telefon (kancelář ŠD): 464 629 212

E-mail: dudychova.monika@benesovka.cz, skolni.druzina@benesovka.cz

Vedoucí vychovatelka: Monika Dudychová

Vychovatelky:

I. ODDĚLENÍ (1.A) - Bc. Sabina Koki, e-mail: koki.sabina@benesovka.cz

II. ODDĚLENÍ (1.B) – Monika Dudychová, e-mail: dudychova.monika@benesovka.cz

III. ODDĚLENÍ (1.C) – Dana Kikisová, e-mail: skolni.druzina@benesovka.cz

IV. ODDĚLENÍ (2.A) – Miluše Řihošková, e-mail: rihoskova.miluse@benesovka.cz

V. ODDĚLENÍ (2.B) – Blanka Nadrchalová, e-mail: nadrchalova.blanka@benesovka.cz

VI. ODDĚLENÍ (2.C) – Bc. Michaela Musílkova, e-mail: musilkova.michaela@benesovka.cz

VII.ODDĚLENÍ (3.A+3.D) – Lucie Jará, e-mail: jara.lucie@benesovka.cz

VIII. ODDĚLENÍ (3.B+3.D) – Bc. Lucie Vavřínová, e-mail: vavrinova.lucie@benesovka.cz

IX. ODDĚLENÍ (3.C+3.D) - Lenka Kinclová, e-mail: kynclova.lenka@benesovka.cz

Provoz družiny je každý den od 6,00 hodin do 17,00 hodin

Zájem o docházku do školní družiny v době prázdnin je nutné nahlásit 14 dní před jejich zahájením.

 

Poplatek za družinu 200,- Kč měsíčně je splatný ve třech splátkách.

                 září – prosinec 800,- Kč do 10.9. 2021

                 leden – březen 600,- Kč do 7.1. 2022

   duben – červen 600,- Kč do 2.4. 2022

Poplatek lze uhradit jednorázově. Jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo žáka ŠD, které bude přiděleno 3. září (zapsáno v notýsku ŠD), do textu uveďte jméno a příjmení dítěte. Variabilní symbol je platný i pro další školní roky.

 

Hlavním posláním družiny je zabezpečení odpočinku, zájmové činnosti a rekreace dětí. Naše školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání „BEN“. Velký důraz klademe na rekreační složku. Pohybové aktivity zajišťujeme denně na hřišti školní družiny a zahradě školy. Organizujeme zájmové kroužky. Jednou až dvakrát za měsíc (středa) připravujeme pro děti mimořádné akce (kino, výlety, besedy, výtvarné projekty, karnevaly, ...). Činnosti jsou založeny na dobrovolnosti.

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY:

Vaření - žáci 3. ročníků - školní kuchyňka, pondělí 15:30 – 17:00

Jogínci – žáci 2. ročníků - malá tělocvična, pondělí 16:00 – 16:45              

Hravé malování - žáci 1. ročníků - učebna v malé budově, úterý 15:45 – 16:30

Sportovní hry - žáci 2. ročníků - malá tělocvična, středa 16:00 – 16:45       

Flétna pro zdraví - začátečníci - hudebna v budově školy, čtvrtek 15:45 – 16:30

Hvězdáři - žáci 3. ročníků - učebna v malé budově, čtvrtek 15:45 – 16:30

Tančíme se Sabinou - žáci 1. ročníků - malá tělocvična,  pátek 15:10 – 15:50                                                                                                          

Kroužky jsou pro žáky ŠD bezplatnéZápis dětí do kroužků probíhá od 1. 9. do 8. 9. 2021 na základě písemné přihlášky. Kroužky zahájí činnost od 4. 10. 2021

 

 

Kritérium pro přijímání žáků do školní družiny

  • věk žáků, přednost mají mladší žáci

V případě naplnění kapacity a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy podle data narození.