backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 8.A

Okresní kolo fyzikální olympiády se tentokrát konalo již 24. ledna. Naši školu reprezentovali 4 úspěšní řešitelé školního kola.

V kategorii E (9. ročník) se na úžasném 2. místě, se ziskem 31 bodů, umístil Jáchym Sádovský a spolu se sestrou Anežkou Sádovskou (9. místo) nás budou reprezentovat i v kole krajském, do kterého jako úspěšní řešitelé okresního kola postoupili.

V kategorii F (8. ročník) se na skvělém 5. místě, se ziskem 31 bodů, umístil Michal Menclík a na 16. místě Denisa Kuklíková. V této kategorii není organizováno krajské kolo.

Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženým výsledkům. Jáchymovi a Anežce přejeme, aby se jim dařilo i v krajském kole.

Poděkování za odvedenou práci ve školním kole fyzikální olympiády patří také Aničce Bendové a Kamile Kohoutové.

DR

V příloze jsou ke stažení zápisy 25 - 35, chemické prvky.

DR

Připomínám, že ve čtvrtek 20. 2. vás čeká povrch ČR ve slepé mapě. PaaZ

Image result for zima

 

Krásné snad trochu i zimní prázdniny Vám přeje

PaaZ

Přikládám slíbený dobrovolný domácí úkol. Odevzdávejte mi ho v pondělí po prázdninách. Prosím, vypracovávejte ho na samostatném papíru. Děkuji.

 Přeji hezké prázdniny.

Mik.

 

Dnes jsme se opět po roce sešli, abychom otestovali naše vědomosti o přírodě. Letošní olympiáda se nese v duchu vodního prostředí. Školní kolo proběhlo ve třech oblastech. První se týkala testu, druhá byla poznávání rostlin a živočichů a třetí byla laboratorní práce. Všem zúčastněným děkuji a přeji mnoho úspěchů v dalších kolech.
Sobolikova

V příloze najdete 2. část zápisů - elektrostatika, elektrické obvody.

V den pololetního vysvědčení proběhl v dopoledních hodinách projektový den na téma Finanční gramotnost. V první části žáci absolvovali vědomostní soutěž, ve které se hrálo o "velké peníze". V druhé části vytvářeli vlastní rozpočet rodin. PaaZ

Dne 28. 1. se vybraní žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili Dne cizích jazyků na Gymnáziu Dašická, kde mohli porovnat své jazykové dovednosti s ostatními  20 týmy z pardubických základních škol. Naše škola vyslala dva týmy, z nichž jeden vytvořili Anička Bendová, Míša Baierová, Filip Haas, Marian Medveď, Anežka Sádovská a Aleš Kristl. Druhý tým soutěžil ve složení Roman Mareš, Honza Makovský, Michal Menclík, Vanessa Phamová, Milan Mudroch a Mikuláš Závodný.  Studenti gymnázia měli pro soutěžící připraveno 26 stanovišť. Naše družstva  si tak mohla vyzkoušet různé kvízy, spojovačky, křížovky, hádanky v anglickém, německé a ruském jazyce, ale dokonce žáci  měli možnost se seznámit s dalšími jazyky, které se na naší škole nevyučují, jako je francouzština, španělština italština či latina. A i když naše týmy nezvítězily, tak si jistě zaslouží naši pochvalu, protože 6. a 7. místo je opravdu hezký výsledek.

Vodáková

V prostorách školní jídelny proběhlo 22. ledna školní kolo Zeměpisné olympiády.

Podle ročníků byly tři kategorie: šestý ročník - kategorie A, sedmý - kategorie B, osmý a devátý - kategorie C. Práce každého soutěžícího  měla dvě části - práci s atlasem a práci bez atlasu. Během hodiny musely být obě práce hotové. Do okresního kola postupuje vítěz každé kategorie. Školního kola se zúčastnilo celkem 42 žáků, nejpočetněji byla obsazena kategorie C.

Děkuji všem žákům za početnou účast a vítězům Ondřeji Brožkovi, Kláře Haasové a Janu Makovskému přeji hodně úspěchů v okresním kole. 

PaarováZ