backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 8.A

I letos se nám podařilo získat pro naši školu 20 míst v zájezdu (středa 23. 10. 2019) pořádaným Goethe-centrem Pardubice.

Můžete se těšit na jednodenní výlet  s poznávací hrou v ulicích města Bautzen a návštěvu představení Ganze Kerle! v německém znění s českými titulky v místním srbském divadle. Díky štědrým dotacím je cena zájezdu 300,-Kč!!! (zahrnuje: dopravu Pardubice-Bautzen-Pardubice, vstupenku do divadla, nezahrnuje: stravu, kapesné a pojištění).

Od pondělí 9. 9. 2019 bude na dveřích kabinetu NJ v 1. patře vyvěšený seznam, kam se mohou zájemci o tento výlet zapisovat (Pro vycestování je nutné mít platný cestovní pas příp. občanský průkaz). Neváhejte, pro každou třídu je rezervováno 5 míst.

Těšíme se

I. Schoberová + K. Vodáková

Moje třído 7.A,

přeji Vám krásné pohodové prázdniny a těším se na Vás v září už v 8.A. PaaZ

Ráno ve čtvrtek 5. června skupina čtrnácti žáků z druhého stupně nastoupila do rychlíku směr Brno. Tam se totiž konalo celostátní finále přeboru škol v orientačním běhu, do kterého jsme se probojovali. Závod probíhal v členitém terénu parku Čertova rokle uprostřed sídliště Lesná. Z brněnského nádraží jsme se "šalinou" přepravili na místo startu. Intervalový závod začal v 11:30. Na účastníky čekala velice náročná trať  od 3km s 17 až 20 kontrolami. Ve velké konkurenci těch nejlepších běžců jsme bodovali. Přivezli jsme z Brna dvě krásná pátá místa, o která se postarali sourozenci Klára a Filip Haasovi. Klárka v kategorii D7, Filip v kategorii H9. Do třicátého místa se umístili Alexandra Tichá (14. místo), Michal Hybeš (17. místo), Anežka Sádovská (27. místo). Ostatní závodníci obsadili místa uprostřed výsledkové listiny. V celkovém pořadí škol nám patří 13. místo.

Děkuji Vám všem za maximální nasazení, bojovnost, vzornou reprezentaci naší školy a milou společnost s vámi. Zora Paarová

V pátek 7. června 2019 k nám do školy zavítala skupina historického šermu agentury Pernštejni. Program pro pestré složení diváků - od čtvrťáků po sedmáky byl na téma Řím. Přenesli jsme se do 1 st. př. n. l., prožili poslední chvíle Gaia Iulia Caesara, seznámili se s nejznámnějšími císaři od Oktaviána Augusta po Nerona, někteří si na vlastní kůži vyzkoušeli při výcviku legionáře i legendární formaci želva a závěr patřil souboji gladiátorů.

Schobi

Milí žáci.
Ve středu 5.kvetna, od 10:00 v DDM Delta se uskuteční závěrečné kolo přírodovědné poznávaci soutěže. Do tohoto kola postoupili vždy tři nejúspěšnější z ročníku. Výsledky jsou vyvěšeny na dveřích učebny přírodopisu. Odcházet budete ze školy (s paní asistentkou)a také se po skončení soutěže do školy vrátíte. Všem, kteří se zúčastnili školního kola, děkujeme a těšíme se zase za rok.
Sobolikova a Benedova

Žáci sedmých ročníků absolvovali v rámci předmětů dějepis a občanská výchova zajímavý výukový program s názvem Od výměnného obchodu k platebním kartám, který pro nás připravili pracovníci Východočeského muzea v Pardubicích. Během dvou vyučovacích hodin jsme se stihli přesunout do časů směnného obchodu, kdy peníze byly neznámým pojmem, a postupně se vracet do  současnosti. Tudíž jsme měli možnost vyzkoušet si, jaké to asi bylo vyměňovat dobytek za pytle s obilím, pak jsme se ocitli na středověkém trhu a platili hřivnami a nakonec získali poučení, že dnešní obchodování ve formě elektronických peněz nabízí veliké ulehčení a rozmanité možnosti, na druhou stranu má i svá úskalí. Proto je nezbytně nutné rozvíjet svojí finanční gramotnost v každém věku.

Z přílohy si stáhněte poslední část zápisů v tomto školním roce.

DR

Dne 14.4.2018 se uskutečnil Lidový běh Vaňka Vaňhy jako součást Pardubického vinařského půlmaratonu. Běhu se zúčastnilo kromě veřejnosti 17 škol. Z celkového počtu jsme skončili na krásném 6.místě, obdrželi jsme drobné ceny, v cíli se všichni radovai ze zasloužené medaile. Na prvním místě se mezi školami  umístila Základní škola Polabiny I.

Všem běžcům i chodcům děkujeme za účast a těšíme se na dalším běhu Pardubická devítka, který se uskuteční dne 25.4.2018. Bližši info zašlou třídní učitelé.

Těšíme se na vás a běhu zdar :-)