backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 8.A

V úterý 12.9. se konaly závody družstev v přespolním běhu. Závodníci absolvovali trať vedoucí podél řeky Chrudimky „mezi mosty“. Startovala maximálně šestičlenná družstva a do soutěže se započítávaly výsledky čtyř nejlépe umístěných závodníků z družstva. Benešovka měla zastoupení ve všech kategoriích. Mladší a starší žákyně běžely jedno kolo, které mělo cca 1500 m, mladší a starší žáci pak běželi kola dvě, tedy 3000m.

Nejlépe si vedly mladší žákyně, které svou kategorii vyhrály a postoupily do krajského kola. 

Reprezentovali nás:

Mladší žákyně 1. místo – Pařízková Sofie, Kotová Sofie, Vítková Stela, Palaščáková Amálie

Mladší žáci 5. místo – Brůna Matyáš, Slabihoud Aleš, Slabihoud Pavel, Štědrý Martin, Macek Dan,                                         Pavlík Jan

Starší žákyně 8. místo – Beňušová Nicole, Vančurová Andrea, Valentová Adéla, Goláňová Leona,                                               Jará Mariana, Kuboušková Valerie

Starší žáci 3. místo – Panuš Jakub, Bezdíček Lukáš, Svačina Jaroslav, Kohout Karel,

                                    Kohoutek Jakub 

Individuální medailová umístění:

Pařízková Sofie 1. místo - kategorie mladší žákyně

Kotová Sofie 2. místo - kategorie mladší žákyně

Panuš Jakub 3. místo - kategorie starší žáci

 

Všem závodníkům děkuji za reprezentaci naší školy a za jejich obrovské nasazení.

Do krajského kola, které proběhne 26.9. 2023 postupuje vítězné družstvo  našich mladších žákyň.

Paarová Zora

 

Dne 14. 9. 2023 proběhl v Hradci Králové tradiční Dětský maraton, který se koná za spolupořadatelství Rotary klub Hradec Králové a Rotary Club Pardubice. Díky této spolupráci mohou žáci tří hradeckých a tří pardubických základních škol štafetovým způsobem běžet maratonskou vzdálenost 42,195 km a navázat tak na myšlenku World Marathon Challenge, pořádaného od roku 2008 Rotary clubem ve Frodsham Helsby (VB) s cílem podpořit organizaci Save the Children pomáhající hladovějícím dětem.  Letos se konal jubilejní 10. ročník a žáci naší školy byli opět u toho.

Obrovská pochvala všem našim závodníkům za to, s jakým nasazením do závodu šli, jak si fandili, jak se podporovali a pomáhali si. Gratulujeme za krásné druhé místo a za čas pod 2 hodiny, který je velice kvalitní!

Školu reprezentovali:

Hugo Bartůšek, Tomáš Hlavatý, Matěj Kadaně, Tadeáš Matoušek, Jakub Šanda, Matyáš Brůna, Tadeáš Hakl, Ondřej Lučaj, Semen Onopko, Tobiáš Pithart, Sebastian Pour, Aleš Slabihoud, Pavel Slabihoud, Martin Štědrý, Marek Jičínský, Karteřina Krupičková, Nicole Beňušová, Leona Goláňová, Sofie Kotová, Nela Mohoutová, Sofie Pařízková, Sofie Skřivánková, Adéla Valentová, Tereza Tichá, Ema Dufková, Leontýna Horčičková, Amálie Palaščáková, Aneta Procházková, Anna Šerá, Stela Vítková, Max Ivo Bureš, Tereza Tichá, Kristýna Traxlerová

 

 

Ve středu 7. června se v Chocni uskutečnilo Open Mistrovství ČR základních škol ve slowpitchi pro žáky 8. a 9. tříd. Slowpitch je kolektivní pálkovací hra podobná softballu a baseballu, liší se především stylem nadhozu.

Turnaje se účastnilo celkem 7 základních škol, které byly rozděleny do dvou skupin. Našimi soupeři byla ZŠ M.Choceňského, Choceň, ZŠ Břeclav a ZŠ E. Přemyslovny, Brno. Ve skupině jsme obsadili třetí místo s bilancí jedna výhra a dvě prohry.

Utkali jsme se tak se třetím z druhé skupiny o páté místo. V zápase jsme rivala z Pardubic - Základní škola Pardubice - Polabiny 1 porazili, a vybojovali tak celkové páté místo ve velmi silné konkurenci.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Složení týmu: Brožek, Horálek, Horálková, Pintner, Táborský, Kohout, Kohoutek, Lhotský, Svačina a Lhotová

Mokříž

 

Ve čtvrtek 13. dubna 2023 se v Hudebním sále Pardubické radnice konala závěrečná prezentace žákovských prací projektu Příběhy našich sousedů, který zaštiťuje institut Paměť národa společnosti Post Bellum. Naši školu zastupoval pětičlenný tým žáků 8.AStela Grbavčicová, Adam Chovanec, Karolína Jičínská, Natálie Lopatová a Matouš Klejch.

Úkolem žáků bylo představit osudové okamžiky (2. světová válka, nálety na Paramo, perzekuce komunisty) ze života pamětnice Vlasty Černíkové. Tým na projektu pracoval od října do dubna. A nebyla to zrovna procházka růžovým sadem. Všichni členové týmu věnovali projektu spoustu svého volného času a energie. Milovníci spánku museli někdy vstávat i za brzkého ranního kuropění, aby se stihlo vše připravit a nazkoušet. Třebaže to bylo místy dost náročné, odnášíme si z projektu cenné životní zkušenosti a nezapomenutelné zážitky.

Žáci se naučili spolupracovat jako jeden tým. Vyzkoušeli si práci reportéra a zjistili, kolik hodin práce stojí za krátkou pětiminutovou rozhlasovou reportáží. Bádali v archivu, sepisovali životopis pamětnice, vytvářeli koláž fotografií zachycujících následky bombardování Pardubic za 2. světové války, zpracovali fotodokumentaci celého projektu a při scénkách závěrečné prezentace předvedli své výborné herecké a taneční schopnosti.

I když letošní prezentace nebyla soutěžní, pro mě jsou všichni z týmu vítězové. Jsem na Vás moc pyšná!

Velké díky patří samozřejmě paní Vlastě Černíkové, která nás u sebe s manželem Otou tak vřele přivítala a svým postojem k životu nás mnohému naučila. A v neposlední řadě také rodičům, kteří žákům umožnili se projektu zúčastnit, a všem, kteří nás podporovali. Děkujeme!

Výsledné práce našeho hvězdného týmu můžete zhlédnout na:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/pardubicko/pardubicko-2022-2023/

Psalo se o nás:

Příběhy našich sousedů včera vyprávěli žáci na pardubické radnici | Pardubice.eu

Veronika Jaklová

 

Koncem února a v březnu probíhala u nás ve škole matematická soutěž Pangea. 
Soutěže se zúčastnilo 31 žáků ze 4. a 5. ročníků, z II. stupně soutěžilo 32 žáků.
Nejlepšího výsledku na naší škole dosáhl Filip Taraba z 8.B, který získal 45 bodů, a v Pardubickém kraji se tak umístil na 18. místě mezi žáky osmých ročníků a tercií. Výborného výsledku - 42 bodů – dosáhli i dva žáci z 5.B, a to Alexandra Svědíková a Matyáš Shejbal. Sdílí 23. místo v kraji ve své kategorii.
V ostatních ročnících obsadili ve školním kole první místa: Ema Šulcová ze 4.D, Tobiáš Pithart z 6.A, Vojtěch Juška ze 7.A a Filip Horálek z 9.A.
Výsledky jsou nyní k nahlédnutí na webu pangeasoutez.cz: každý žák, který se účastnil, se může po zadání svých přihlašovacích údajů podívat na svoje výsledky. 

Za tým učitelů
Ilona Fišerová

 

Dali jsme si sraz před gymnáziem a v počtu čtrnácti dětí jsme společně vstoupili dovnitř. Ve třídě na nás už čekal pan profesor Vladimír Vícha. Téma našeho workshopu byla detekce radioaktivního záření. První, co jsme se dozvěděli, byly obecné informace o radioaktivitě a typech radioaktivního záření.  Potom nám pan profesor představil první z přístrojů, tzv. dozimetr, a nakonec nám ukázal pokročilejší přístroj sloužící právě už pro detekci různých druhů záření.

Další částí našeho programu byla práce ve skupinách s přístroji pro detekci radioaktivního záření. Nejprve jsme si ukázali, jak nastavit počítačový program a jak s ním pracovat. Hned potom jsme spustili na počítači program Word, kde byl nachystaný pracovní list s otázkami a úkoly. Než jsme tento pracovní list začali vyplňovat, dozvěděli jsme se, že existují různé druhy radioaktivního záření. Potom už nás čekalo jen samotné měření a zodpovídání otázek.

Závěrem bych za všechny řekla, že to bylo velmi zajímavé a poučné. Dozvěděli jsme se, že radioaktivita je všude kolem nás, dokonce i my sami v sobě máme nějaké množství tohoto záření. Zjistili jsme, jak se můžeme bránit proti různým druhům záření. Určitě bych se ráda ještě zúčastnila programu na nějaké jiné další poučné téma.

Také chci poděkovat paní učitelce Zelinkové a panu učiteli Mokřížovi, že nám tento program zařídili.

Karolína Jičínská 8.A

Ve středu 23. listopadu 2022 se uskutečnilo okrskové kolo florbalu chlapců 8. a 9. tříd, kterého se zúčastnilo osm základních škol a mezi nimi i ta naše. Týmy byly rozlosovány do dvou skupin, ve kterých odehrály zápasy každý s každým.
V naší skupině jsme se utkali s ZŠ Josefa Ressla, ZŠ Dubina a ZŠ Polabiny II. Celkově jsme získali čtyři body, které pro nás znamenaly postup z druhého místa do semifinále. Podle systému turnaje na nás čekal vítěz druhé skupiny ZŠ Pardubice Ohrazenice. Odehráli jsme vyrovnané utkaní, ve kterém jsme v poslední minutě obdrželi branku, na kterou jsme již nedokázali odpovědět. Z postupu do okresního kola se tak mohl zaslouženě radovat soupeř.

Všem moc děkujeme za předvedené výkony a reprezentaci školy.

Horálek, Pintner, Švec – 9.A
Fendrich – 9. B
Bezdíček, Čermák, Horák, Chovanec, Kohoutek a Linha – 8. A
Blažek, Nejezchleba – 8. B   

Mokříž

 

Ve dnech 14. až 16. listopadu se uskutečnil poznávací zájezd pro žáky 8. a 9. ročníků do sousedního Polska.
První den jsme navštívili koncentrační tábor Osvětim I. a Osvětim - Březinka. Místa, která byla svědky krutosti, ale také příběhů o lidské odvaze a síle. 
Následující den jsme strávili celodenní prohlídkou královského města Krakov. Naše putování Krakovem započalo ve čtvrti Kaziměř - založené na počátku 14. st. slavným polským králem Kazimírem Velikým. Od 16. st. byla důležitým židovským a kulturním centrem. Dodnes zde stojí 7 synagog. Genius loci je vskutku unikátní, takže není divu, že si toto místo vybral S. Spielberg jako kulisu svého filmu Schindlerův seznam. Rozloučení s tímto místem bylo stylové u nejvyhlášenějšího prodejního místa místní speciality Zapiekanky. Z Kaziměře jsme se vydali k dračí sluji pod kopcem Wawel, na kterém se nachází královský palác.  V dávných dobách zde údajně sídlil věčně hladový drak, který trýznil zdejší obyvatele. Až rytíř Krak nad drakem zvítězil lstí a na jeho počest se město jmenuje Krakov. A protože se jednalo o den splněných přání na Wawel jsme se podívali 2x. Dobrovolníci zde navštívili Katedrální baziliku sv. Stanislava a sv. Václava. Ostatní se pokochali místem osídleným již od pravěku s údajnou spirituální silou. Podle hinduistů rozhodil bůh Šiva po světě 7 kamenů - tato místa = čakry nyní vyzařují pozitivní energii. Patří k nim Dillí, Jeruzalém, Mekka, Delfy, Řím, český Velehrad a Krakov. Pozitivně vyladěni jsme směřovali naše kroky do Starého města a kolem největšího středověkého náměstí v Evropě - Rynek Glówny - jsme opravdu málem prochodili boty. Stálo to za to - Sukkeinice, Radniční věž, Adasz, Kostel panny Marie, Kostel sv. Vojtěcha, univerzita, orloj, Florianská brána, Barbakán, ... 
Na závěr našeho výletu jsme se vypravili do vyhlášenych solných dolů ve Wieliczce, které jsou na seznamu památek UNESCO. Stáří tohoto místa se odhaduje na více než 700 let. Síť chodeb a komor dosahuje délky 300 km. Všechny sochy vytvořené ze soli amatérskými umělci budí respekt a úctu k jejich práci. 
Srdečné poděkování patří panu řidiči, který nás bezpečně dovezl tam i zpět, a slečně průvodkyni, se kterou jsme se neztratili ani ve spletitých uličkách Krakova. 
Počasí nám přálo. Doufáme, ze si všechni zájezd užili a odnesli si cenné informace a poznatky. 
 
Jana Mivaltová+Jakub Mokříž+Irena Schoberová

Ve středu 19.10.202 se naší škole konalo školní kolo matematické soutěže Pythágoriáda. Žáci 6. až 9. ročníků řešili během šedesáti minut 15 slovních úloh. Do soutěže se celkem přihlásilo rekordních 46 žáků. Úspěšnými řešiteli jsou žáci, kteří získají alespoň 8 bodů z 15. Kdo do dalšího kola postoupí? O tom rozhoduje předseda okresní komise podle místních podmínek. Okresní kolo se koná 22.11.2022 na ZŠ Polabiny. Výsledky ostatních řešitelů najdete v Teamsech v týmu „Pythágoriáda“.

 

úspěšní řešitelé:

Radim Jičínský            10 bodů          9.A

Filip Horálek                10 bodů          9.A

Jakub Šerý                   8 bodů           9.A

Viktorie Bajerová          8 bodů           9.A

Natálie Modlíková         8 bodů           7.C

 

kabinet matematiky

 

Naše škola, která je známá svými sportovními úspěchy, tentokrát bodovala i na poli jazykovém.  Soutěže pořádané Gymnáziem Pardubice s názvem Den jazyků se ve čtvrtek 20. října 2022 zúčastnilo jedenáct škol Pardubického kraje. Benešovku reprezentoval výběr žáků osmých a devátých tříd. Skupinu osmáků tvořili Radka Rybyšarová, Míša Čapounová, Adéla Lhotová, Jakub Šmíd a Jakub Panuš. Za deváťáky šli do boje Ondra Brožek, Markéta Harantová, Aneta Horálková, Maya Ouhrabková, Natálie Šmeralová a Adéla Zvolánková. Téměř dvě hodiny trvající maraton kvízů, doplňovaček, pantomimy a spousty dalších otázek týkajících se nejenom anglického jazyka zvládli naši žáci výtečně. Vyzkoušeli si celou řadu cizích jazyků, od ruštiny a němčiny, které se učí ve škole, až po italštinu či francouzštinu. Naši starší borci z devátých tříd se téměř po celou dobu soutěže pohybovali “na bedně”, nicméně závěrečný kahoot je odsunul na 9. místo. Naopak benjamínci z osmých tříd v závěru mocně zafinišovali a skončili na krásném 5. místě. Všem účastníkům moc děkuji za krásnou reprezentaci školy.  

                                                                                                                               Michaela Odvárková