backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Bezpečný internet

    V dnešní době si svět bez počítače neumíme představit. O mnoho víc si ho ale takto nedokáží představit Vaše děti. Informační a komunikační technologie je budou provázet celým jejich životem. Nejužitečnějším ale i nejnebezpečnějším produktem moderní doby je internet. Nestačí pouze, aby s ním dokázaly pracovat, ale je velice důležité, aby ho využívaly bezpečně. Spojme tedy společně své síly a naučme je to. Pomozme jim uvědomit si rizika spojené s užíváním internetu, vytvářením profilů na sociálních sítích a seznamování se v online světě.

    V první řadě je důležité si uvědomit, že tzv. online svět je pro děti stejně důležitý jako reálný svět. Rizika spojená se světem „tam venku“ většina z nás zná, ale znají děti i rizika spojená se světem „po síti“?

Prosím, seznamte se alespoň se základními:

Kyberšikana

    Kyberšikana je druh šikany, ke kterému se využívají elektronické prostředky. V dnešní době se našim dětem nemusí někdo smát do očí před pár svědky, ale může se jim vysmívat celý svět. Toto nesmíme dopustit. Čím víc o kyberšikaně budeme mluvit, tím méně se s ní budeme setkávat.

Grooming

    Grooming nebo také kybergrooming je specifické chování uživatelů, kterým chtějí v jiném uživateli vzbudit (falešnou) důvěru a vylákat ho/ji na osobní schůzku. Cílem schůzky je oběť pohlavně zneužít.

Etapy kybergroomingu:

 • Kontaktování dítěte,
 • získávání osobních informací,
 • budování důvěry a pocitu jedinečného vztahu,
 • izolace oběti,
 • vyvolání emoční závislosti,
 • osobní setkání – zpravidla ve fázi emoční závislosti,
 • sexuální a jiné zneužití!

    Pomozme dětem, aby si uvědomily, že nikdy neví, s kým elektronicky komunikují. Zabraňme tomu, aby se děti setkávaly s cizími lidmi na odlehlých místech. Vzbuďme v nich důvěru v nás. Stejně tak, jako se zajímáte o kamarády ze školy, zajímejte se i o virtuální přátele svých dětí.

     Ráda bych také upozornila na digitální stopy, které každý z nás, aniž by si to možná uvědomoval, zanechává. Je pravdou, že paměť internetu je nekonečná. I když obrázek nebo komentář vymažeme, nikdy nevíme, kdo si naše data předtím zkopíroval a kam je zase vyvěsil. Tímto způsobem mohou být Vaše děti ve svém budoucím životě ohroženi, například při hledání zaměstnání a podobně. Uvědomují si to?

 
   

PRAVIDLA PRO DĚTI

 1. NEDÁVEJ NIKOMU ADRESU, TELEFON ANI ŽÁDNÉ DALŠÍ OSOBNÍ ÚDAJE. NIKDY NEVÍŠ, KDO SE SKRÝVÁ ZA DRUHÝM MONITOREM!
 2. NEPOSÍLEJ NIKOMU, KOHO NEZNÁŠ, SVOU FOTOGRAFII. INTIMNÍ NEPOSÍLEJ NIKDY A NIKOMU!
 3. UDRŽUJ SVÁ HESLA V TAJNOSTI!
 4. NIKDY NEODPOVÍDEJ NA URÁŽLIVÉ EMAILY A ZPRÁVY!
 5. NEDOMLOUVEJ SI NA INTERNETU SCHŮZKU. POKUD TO UDĚLÁŠ, SETKEJ SE NA VEŘEJNÉM MÍSTĚ A O SCHŮZCE NĚKOMU ŘEKNI, NEJLÉPE RODIČŮM!
 6. POKUD CHATUJEŠ A ZAČNEŠ MÍT POCIT, ŽE NĚCO NENÍ V POŘÁDKU, ODPOJ SE Z CHATU. KDYŽ SE S NĚKÝM BAVIT NECHCEŠ, TAK SE NEBAV!
 7. POKUD NA INTERNETU NARAZÍŠ NA NĚCO, CO TĚ VYDĚSÍ, OKAMŽITĚ OPUSŤ STRÁNKU A ŘEKNI TO DOSPĚLÉ OSOBĚ!
 8. NEOTVÍREJ PŘÍLOHY ZPRÁV OD NEZNÁMÝCH ODESÍLATELŮ. MŮŽE TO BÝT I VIR!
 9. NEVĚŘ VŠEM INFORMACÍM, KTERÉ NA INTERNETU NAJDEŠ, NEMUSÍ BÝT VŽDY PRAVDIVÉ!
 10. POKUD NARAZÍŠ NA STRÁNKU S VAROVÁNÍM, ŽE JE URČENA POUZE DOPĚLÝM, RESPEKTUJ TO A TUTO STRÁNKU OPUSŤ!

RADY PRO RODIČE

    PŘEDEM DOPORUČUJI, ABY VAŠE DÍTĚ NEMĚLO POČÍTAČ VE SVÉM POKOJI, ABY BYL V MÍSTNOSTI, VE KTERÉ SE VYSKYTUJE VĚTŠINA OBYVATEL DOMÁCNOSTI. UVĚDOMTE SI, ŽE BYSTE SVÉ DÍTĚ TAKÉ NENECHALI V DESET HODIN VEČER SAMOTNÉ NA MÍSTĚ, KDE SE MOHOU VYSKYTOVAT NÁSILNÍCI.

 1. ZEPTEJTE SE SVÉHO DÍTĚTE, ZDA MÁ PROFIL NA NĚJAKÉ SOCIÁLNÍ SÍTI, NAPŘÍKLAD NA FACEBOOKU. POKUD VÁM ODPOVÍ, ŽE ANO, ZEPTEJTE SE PROČ. ZAJÍMEJTE SE O JEHO PROFIL, POŽÁDEJTE HO, ABY VÁM SVŮJ PROFIL UKÁZAL.
 2. ZAJÍMEJTE SE I O VIRTUÁLNÍ KAMARÁDY SVÉHO DÍTĚTE.
 3. POUČTE SVÉ DÍTĚ O TOM, ŽE SE BEZ VAŠEHO SVOLENÍ NESMÍ S NIKÝM CIZÍM, S KÝM SE SEZNÁMÍ NA INTERNETU, SETKAT.
 4. KONTROLUJTE HISTORII INTERNETU.
 5. KONTROLUJTE, CO VAŠE DÍTĚ STAHUJE DO SVÉHO POČÍTAČE.
 6. SLEDUJTE, KOLIK ČASU VAŠE DÍTĚ S POČÍTAČEM STRÁVÍ.

    Stejně jako je společně učíme psát, počítat a znát naše dějiny, naučme je i znám internet z té druhé strany. Samozřejmě, že je poučný a zábavný, ale je i nebezpečný.

                  

              

Pokud Vás tato stránka zaujala, a chcete se dozvědět víc, podívejte se na moji prezentaci:

http://prezi.com/mr9_m3n72gy1/real-svet-vs-online-svet/

Děkuji, že se zajímáte o bezpečnější svět všech dětí.

Jana Macíková

https://docs.google.com/forms/d/1238KAM3VDC1LSaXpvogb-NCqc2NIjd7bHShWJYN...