backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 9.A

Středeční ráno bylo ve znamení sběru papíru. Před školu byly přistaveny dva kontejnery a žáci 9. ročníků spolu s panem učitelem Mokřížem a paní učitelkou Schoberovou a Vodákovou přebírali donesený sběr.

Přestože se tentokrát nesoutěžilo, která třída nebo jednotlivec nasbírá nejvíce papíru, sběrové ráno se vydařilo.

Všem zúčastněným velmi děkujeme.

Mgr. Lenka Klepalová

V pátek 22.11. se bude psát tématická práce. Zopakujte si vše, co jsme se od září učili, tj. slovní úlohy, rovnice a soustavy lineárních rovnic. 

I. Fišerová 

Ve dnech 7. a 8. 11. Jsme se vydali na poznávací zájezd do Polska. Naším prvním cílem bylo královské město Krakov.  Prohlédli jsme si kouzelné Staré město se zámkem, katedrálou a hrobkou polských králů. Po Královské cestě jsme sestoupili  z Wawelského návrší k největšímu středověkému náměstí v Evropě. Zájemci shlédli i Starou synagogu a židovský hřbitov ve čtvrti Kazimierz, která byla v minulosti centrem života židovské komunity. Druhý den hned po snídani jsme se vydali na prohlídku solných dolů ve ve městě Wieliczka nazývané „polskou solnou katedrálou“. Sestoupili jsme hluboko do podzemí a na 3,5 km dlouhé trase jsme obdivovali solné sochy historických i mýtických postav, nádhernou kapli s úžasnou výzdobou, podzemní jezero a malé muzeum přibližující historii těžby soli. Poté jsme vyrazili na poslední destinaci – Osvětim - největšího koncentračního a vyhlazovacího tábora v dějinách lidstva. Během několikahodinové prohlídky památníku a muzea nám místní odborný průvodce pověděl o historii tábora a provedl nás po objektech a celách. Součástí prohlídky byla i druhá část komplexu separační tábor Březinka.

Celý zájezd se vydařil, všichni byli spokojeni a už nyní plánujeme návštěvu dalších evropských měst.

 

Mivaltová, Vodáková, Schoberová

Podzim patřil tradičně orientačnímu běhu - liga škol Pardubic. Účastní se ti nejmladší (3. - 4. ročníky běhají podle fáborků), starší žáci (s mapou). Závod probíhal v lesích na Dubině.

Obě podzimní kola naše škola vyhrála.

Děkujeme všem za účast a skvělé výsledky. Uvidíme se  opět na jaře roku 2020, kdy nás čekají zbývající dvě kola.

PaaZ

Umíme běhat, umíme s mapou, umime i velice dobře plavat.

V úterý 5. 11. proběhl závod družstev ZŠ Pardubic v plavání. Každé družstvo mělo šest členů. Každý plavec absolvoval 50m zvolený styl ( znak, prsa, kraul) a 50m štafetu 6x50m volný způsob. Skvělá atmosféra a výborné výsledky našich plavců nám zajistily prvenství v kategorii dívek i v kategorii chlapců.

Obrovská pochvala a poděkování všem.

PaaZ

V přílohách najdete pdf soubory s jednotlivými zpracovanými tématy.

DR

Poslední zářijový čtvrtek se vybraní  žáci 9. ročníků vydali do Evropského spolkového domu se sídlem na Pernštýnské náměstí. Zde se konala již tradiční akce pod názvem Evropský den jazyků, kterou pořádá informační středisko Europe Direct Pardubice. V prostorách Evropského spolkového domu sídlí jazyková centra jako Britské centrum, Goethe – Zentrum  a Francouzká aliance, která si pro nás připravila dvouhodinový program. A tak jsme měli nejen možnost se seznámit s nabízeným službami jednotlivých center, ale zkusili jsme si různé jazykové skládačky, rébusy a vědomostní kvízy v anglickém, německém, francouzském, španělském a portugalském jazyce. Toto čtvrteční dopoledne bylo pro nás také přínosem v tom, že jsme mohli konverzovat s rodilými mluvčími a seznámit se i s cizími jazyky, které se na naší škole nevyučují.

 

Vodáková

V rámci výuky dějepisu jsme v úterý 17. 9. 2019 navštívili výstavu instalovanou na Třídě Míru na téma "Než přišla svoboda".

Na dvaceti panelech se věnuje různým společenským tématům v době normalizace. Ukazuje občanům v 16 městech kraje situaci v různých oblastech života před rokem 1989 a změny, ke kterým mohlo díky sametové revoluci dojít. Vizuálně to není velká výstava, ale těch informací a fotografií je tam celá řada.

Ti, kteří byli přítomni v úvodní den, se mohli setkat se signatářkou Charty 77 paní Jarmilou Stibicovou, vyzkoušet si cvičení civilní obrany, zkusit si správně uvázat pionýrský šátek, vyplnit výjezdní doložku či otestovat své znalosti ohledně spartakiády. Výstava je v Pardubicích k vidění do 29. 9. 2019.

Schobi

V příloze najdete první část zápisů (1-24). Stáhněte si ji do počítače. Zápisy si prosím nepište dopředu.

DR

V příloze najdete první část zápisů (1-10). Přílohu si stáhněte do počítače. Zápisy si nepište dopředu.

DR