backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 9.A

Okresní kolo fyzikální olympiády se tentokrát konalo již 24. ledna. Naši školu reprezentovali 4 úspěšní řešitelé školního kola.

V kategorii E (9. ročník) se na úžasném 2. místě, se ziskem 31 bodů, umístil Jáchym Sádovský a spolu se sestrou Anežkou Sádovskou (9. místo) nás budou reprezentovat i v kole krajském, do kterého jako úspěšní řešitelé okresního kola postoupili.

V kategorii F (8. ročník) se na skvělém 5. místě, se ziskem 31 bodů, umístil Michal Menclík a na 16. místě Denisa Kuklíková. V této kategorii není organizováno krajské kolo.

Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženým výsledkům. Jáchymovi a Anežce přejeme, aby se jim dařilo i v krajském kole.

Poděkování za odvedenou práci ve školním kole fyzikální olympiády patří také Aničce Bendové a Kamile Kohoutové.

DR

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 se uskutečnil PROJEKTOVÝ DEN - FINANČNÍ GRAMOTNOST. Rozdělili jsme se do menších skupin, prošli jsme si společně zadání a začali zpracovávat měsíční rodinný rozpočet. Výtvory některých skupin si můžete prohlédnout na fotografiích.

Mokříž

 

V příloze je ke stažení další část zápisů. 

DR

Dne 28. 1. se vybraní žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili Dne cizích jazyků na Gymnáziu Dašická, kde mohli porovnat své jazykové dovednosti s ostatními  20 týmy z pardubických základních škol. Naše škola vyslala dva týmy, z nichž jeden vytvořili Anička Bendová, Míša Baierová, Filip Haas, Marian Medveď, Anežka Sádovská a Aleš Kristl. Druhý tým soutěžil ve složení Roman Mareš, Honza Makovský, Michal Menclík, Vanessa Phamová, Milan Mudroch a Mikuláš Závodný.  Studenti gymnázia měli pro soutěžící připraveno 26 stanovišť. Naše družstva  si tak mohla vyzkoušet různé kvízy, spojovačky, křížovky, hádanky v anglickém, německé a ruském jazyce, ale dokonce žáci  měli možnost se seznámit s dalšími jazyky, které se na naší škole nevyučují, jako je francouzština, španělština italština či latina. A i když naše týmy nezvítězily, tak si jistě zaslouží naši pochvalu, protože 6. a 7. místo je opravdu hezký výsledek.

Vodáková

V prostorách školní jídelny proběhlo 22. ledna školní kolo Zeměpisné olympiády.

Podle ročníků byly tři kategorie: šestý ročník - kategorie A, sedmý - kategorie B, osmý a devátý - kategorie C. Práce každého soutěžícího  měla dvě části - práci s atlasem a práci bez atlasu. Během hodiny musely být obě práce hotové. Do okresního kola postupuje vítěz každé kategorie. Školního kola se zúčastnilo celkem 42 žáků, nejpočetněji byla obsazena kategorie C.

Děkuji všem žákům za početnou účast a vítězům Ondřeji Brožkovi, Kláře Haasové a Janu Makovskému přeji hodně úspěchů v okresním kole. 

PaarováZ

 

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol jsme v úterý mohli ochutnat různé druhy exotického ovoce. 

Jakub Mokříž

Vážení žáci,

 

vzhledem k mé poněkud delší pracovní neschopnosti a blížícímu se konci pololetí jsem Vám dnes prostřednictvím paní učitelky Štruncové a zastupující paní učitelky na ČJ zaslala písemky z ČJ na tento týden.

Konkrétně se jedná o:

ST 15.1. - druhy vět podle postoje mluvčího   (probírali jste minulý týden)

PÁ 17.1. - významové poměry mezi VH

Obě písemky jsou zaměřené na prověření pochopení učiva (které jsme brali dokonce už i minulý rok) a svým rozsahem se vejdou do 5-10min. Osvěžte si tedy, prosím, své znalosti, jedná se o jedny z posledních známek v tomto pololetí.

 

Zdraví vás vaše češtinářka

K. Péková

 

PS: Nezapomeňte, že máte možnost získat známku také z referátu na literaturu wink.

 

Milí žáci,
vyhlašuji další kolo přírodovědné fotografické soutěže na téma: Čtyři roční období. Jedná se o pořízení čtyř fotografií z různých ročních období s přírodní tématikou.
Fotografie noste na flahsce do 20. května do kabinetu přírodopisu (p.u.Sobolikova).
Přeji mnoho štěstí při čekání na vhodný okamžik pro zmáčknutí spouště a pěkné chvíle strávené v přírodě.

Sobolikova

Připomínám všem, co se neúčastnili řádného termínu testu z DE, že  je čeká hned v hodině po prázdninách. Na stránkách tříd jsou k dispozici PL.

Někteří žáci zatím nedosáhli dostatečného počtu známek, je potřeba, aby přišli prokonzultovat možnosti klasifikace. Možnost kontaktu přes mail. Nenechávejte si to na poslední chvíli!

Schobi

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 se uskutečnil u nás ve škole sportovní den pro druhý stupeň.  V rámci tohoto dne proběhl již druhý ročník Vánočního florbalového turnaje a dovednostních soutěží.  Třídy, od šestých po deváté ročníky, si sestavily týmy a ty se poté utkaly systémem „každý s každým“. Do turnaje se zapojili i učitelé a trenéři atletiky se svým týmem.  Vítězství jednoznačně patřilo devátým ročníkům, které nepřipustily ani jednu porážku. Druhé místo patřilo týmu učitelů a trenérů. O třetí příčce muselo rozhodnout až skóre, neboť zbývající tři týmy měly stejný počet bodů.  Nakonec třetí místo získaly osmé ročníky.

Děkujeme všem zúčastněným za maximální nasazení a sportovně strávený předvánoční čas.

Petra Štrofová a Jakub Mokříž