backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 8.C

Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze naleznete rozvrh hodin pro rotační systém výuky, který bude platit do odvolání: 

1) týden od 30. 11.  2020 probíhá pro 8. C distanční výuka = v rozvrhu modře orámované hodiny předmětů (jako dosud) = 3 online hodiny denně + asynchronní část s úkoly

2) týden od 7. 12. 2020 prezenční forma ve škole dle přiloženého rozvrhu: 

- ve středu 5h SH bez sportu v učebně

- ve čtvrtek 7h TV zrušena + PČ se přesouvá na 7 a 8h v rozvrhu

- v pátek 5h TV zrušena - žáci, kteří mají oběd ve školní jídelně jdou na oběd do jídelny, žáci, kteří v jídelně neobědvají, tráví čas v učebně s dozorem (do učebny se vrátí i naobědvaní žáci), Poslední hodina DE je zachována.

Snad je to dostatečně srozumitelné, v případě dotazů mne kontaktujte. 

Hezký den, už se těším na viděnou

Irena Schoberová

Vážení rodiče a milí žáci,

od pondělí 30. listopadu se vrací do školy všichni žáci 1. stupně a žáci 9. ročníků.

Pro žáky 6. – 8. ročníků je povinná výuka v režimu rotační výuky, tj. střídání celých tříd po týdnu.

V pondělí 30.11. přijdou do školy žáci 6. ročníků a žáci 7. A třídy. Žáci 7. B a 8. ročníků se budou vzdělávat distančním způsobem. V dalším týdnu bude výuka probíhat obráceně.

V pondělí 7. 12. přijdou do školy žáci 7. B třídy a 8. ročníků. Protože v týdnu od 21. 12. jsou pouze dva školní dny, budou tito žáci pokračovat po vánočních prázdninách (7. B a 8. ročník).

Vyučující si budou žáky vyzvedávat před školou:

2. stupeň v 7:50.

Roušky jsou povinné po celou dobu výuky a pobytu ve škole.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Žákům, kteří nemají prezenční výuku nebo jsou první den v nemoci, vydáváme obědy do polystyrenových menu boxů a polévku do  kelímku. Je vhodné, aby pro přenos měli tašku. Nezapomeňte na pardubickou kartu! Žáci 2.stupně si objednání obědů zajistí sami na www.strava.cz . Žádáme, abyste objednávky obědů zadávali s týdenním předstihem.

Výuka ve škole bude probíhat jako před uzavřením škol (bez TV a bez zpěvu). Třídní učitelé zašlou rozvrh prezenční výuky v tomto týdnu žákům přes aplikaci TEAMS.

Jičínská Ema, ředitelka školy

Na základě ankety bylo rozhodnuto, že v pondělí 16. 11. 2020 budou zadány úkoly asynchronně, online-hodiny tento den nebudou. 

Děkuji za vstřícnost

Irena Schoberová

Vážení rodiče, 

pokud máte zájem o oběd, můžete si ho přihlásit na www.strava.cz do 18. 11. do 7.00 hodin. Oběd se bude vydávat do jídlonosičů okénkem u paní vedoucí z talířů (aby nedocházelo ke kontaminaci) v době od 11.40 do 13.00. Žáci mají zakázaný vstup do školní jídelny! Nezapomeňte mít kartu na obědy.

Prosíme o dodržování rozestupů u budovy jídelny.

Děkujeme

Irena Schoberová

Vážení rodiče,

v pondělí 9. 11. 2020 bude od 17:00 probíhat na platformě MS Teams Třídní schůzka 8. C. Pro naši třídu jsem již vytvořila extra-tým pro setkání s Vámi. Individuální konzultace budou následovat přes soukromé online-videohovory do 19:00. 

Požádejte v pondělí děti, ať Vás připojí. 

Těším se na Vás.

Přeji Vám klidný zbytek týdne

Irena Schoberová

Vážení rodiče,

prosím Vás o spolupráci. 

Vzhledem k trvajícímu stavu uzavření škol bude pokračovat distanční výuka přes platformu MS Teams.Distanční výuka je povinná a skládá se z:

1) Online-hodin (3 denně) poskládáných dle stálého rozvrhu.  Pokud Vaše dítě nebude přítomno, musíte jej klasicky omluvit, přes sms nebo email třídní učitelce. 

2) Asynchronní části = plnění úkolů přes zadání MS Teams či odesílání kvízů/testů MS Forms. Pokud Vaše dítě neposílá vypracovanou práci, množí se mu v Bakalářích N=nehodnocen =>nemůže být hodnoceno, za opakované neplnění úkolů dostane výchovné opatření a  případné přezkoušení z daného předmětu. 

=>nestačí být pouze na online-hodinách, ale musí zároveň plnit i zadanou práci dle pokynů a v termínu. 

Děkuji za Vaši podporu. 

Přeji pevné zdraví i nervy

Irena Schoberová

 

Ahoj němčináři,

onlineschůzky budou probíhat v nj 1x týdně vždy ve čtvrtek v čase naší hodiny dle rozvrhu na platformě MS Teams. Jinak budete dostávat tamtéž zadanou práci k procvičování.

Pokud potřebujete konzultaci, kontaktujte mě - pořešíme individuálně.

Těším se na vás

Schobi

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Výuka probíhá distančním způsobem. Zadávání učiva, procvičování učiva, odevzdávání vypracovaných úkolů a případná on-line výuka přes aplikaci Teams.

Stravování zrušeno. Obědy ve školní jídelně mají všichni žáci odhlášené.

Přeji pevné zdraví a nervy

Irena Schoberová

V pátek 2. 10. 2020 bude z důvodu konání voleb zkrácené vyučování. Výuka bude ukončena ve 12:20.

Schobi

Ahoj,

ve čtvrtek 3. 9. 2020 je zkrácené vyučování - končíme ve 12:00. Učebnice a pomůcky na vyučování dle rozvrhu s sebou. Pátek proběhne standardně dle rozvrhu do 13:30.

Schobi