backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 8.C

Akce - ŘÍJEN

7.10. návštěva IDEONu - Schola Bohemia - přehlídka SŚ, gymnázií a učilišť

20.10. návštěva Ekoncentra Paleta

26.- 27.10. podzimní prázdniny

 

H. Mikolinová.

Ve středu 15. června navštívila třída 7. C krajskou knihovnu v Pardubicích. Na Pernštýnském náměstí 77 nás přivítala milá paní knihovnice a přívětivě všechny uvedla. Naše první kroky v knihovně směřovaly do dětského oddělení, kde jsme se uvelebili na koberečku pod okny. Paní knihovnice nás seznámila s historií knihovny a jejím chodem. Představila nám jednotlivá oddělení a vysvětlila nám pravidla výpůjčky. Žáci měli možnost si prohlédnout některé oblíbené knižní tituly či žánry a také si poslechnout ukázku audioknihy.

Později jsme se rozdělili do 2 skupinek, které se později vystřídaly. Zatímco jedna skupinka zůstala na místě a vyzkoušela si řadu deskových her, druhá se vydala mezi regály. Žáci se nejdříve dozvěděli, jakým způsobem jsou knihy tříděny a umísťovány. Poté dostali za úkol vyhledat určitou knížku v katalogu knihovny a najít ji mezi policemi.  Ze všeho nejvíce žáky v knihovně zaujala sekce s komiksy.

V knihovně se nám moc líbilo. Paní knihovnice zájemcům o registraci rozdala přihlášky. Doufejme, že knihovna po tomto dni získala pár nových čtenářů!

Na podzim letošního roku ( předpoklad je počátek listopadu) se chystáme vyjet na třídenní poznávací zájezd do Polska. Jedná se o návštěvu Osvětimi, Krakova a solných dolů ve Wieliczce. Předběžný program je následující:

1. den Odjezd z Pardubic v ranních hodinách (6:00 – 7:00). Odpoledne návštěva Osvětimi - prohlídka největšího koncentračního a vyhlazovacího tábora v dějinách lidstva. Během 3,5 hodinové prohlídky památníku a muzea Vám místní odborný průvodce poví historii tábora a provede Vás po objektech a celách. Studenti mají též možnost shlédnout 15-ti minutový film o osvobození tábora. Součástí prohlídky je i druhá část komplexu separační tábor Březinka. V podvečer se ubytujeme v hotelu ve Wieliczce, večeře.

2. den Po snídani vyrazíme do Krakova – celodenní prohlídka královského města. Krakov - město s pohádkovou atmosférou protkanou bohatou historií a množstvím místních legend. Nejdříve si prohlédneme kouzelné Staré město se zámkem, katedrálou a hrobkou polských králů. Po Královské cestě sestoupíme z Wawelského návrší k největšímu středověkému náměstí v Evropě a budeme obdivovat úchvatný dřevěný oltář v kostele Panny Marie. Budete mít také možnost shlédnout Starou synagogu a židovský hřbitov ve čtvrti Kazimierz, která byla v minulosti centrem života židovské komunity. Večer ubytování ve Wieliczce, večeře.

3. den Po snídani návštěva solného dolu ve městě Wieliczka nazývané „polskou solnou katedrálou“. Sestoupíme hluboko do podzemí a na 3,5 km dlouhé trase budeme obdivovat solné sochy historických i mýtických postav, nádhernou kapli s úžasnou výzdobou, podzemní jezero a malé muzeum přibližující historii těžby soli. Návrat zpět do Pardubic v podvečerních hodinách. 

Je možné, že dojde k nějaké změně. Vše závisí na vývoji situace. 

Cena je předběžně stanovena na maximální výši 4500,-. 

Vzhledem k charakteru zájezdu si vyhrazuji právo na výběr účastníků a nepřijetí některých žáků s prohřešky či nevhodným chováním. 

Zájemci se hlásí J. Mivaltové do 24. 6. 2022 s podpisem zákonného zástupce v Zápisníku žáka, kde bude zapsáno, že se závazně na tento zájezd přihlašujete. 

V průběhu léta bude nutné zaplatit první zálohu, protože vstup do Osvětimi se platí 3 měsíce předem.

V případě dotazů se na mne obraťte.

Jana Mivaltová

mivaltova.jana@benesovka.cz

Pro zpestření hodin matematiky jsme včerejší hodinu vyrazili ven. Rozdělili jsme se do čtyřech skupin a pomocí provázku jsme vytvářeli geometrické útvary (trojúhelník, čtverec, kosočtverec, obdélník, kosodélník, lichoběžník a různoběžník). U jednotlivých týmu jsme hodnotili provedení a pečlivost. Na konci jsme pomocí „těl“ vytvořili krychli. Podívejte se, jak se nám dařilo.

H. Mikolinová.

V pracovních činnostech v 7. ročníku jsme od teoretického učiva pozvolna přešli k praxi. Nejprve jsme si vyzkoušeli veškeré pracovní operace nanečisto. Všem se dařilo, tím pádem nebylo na co čekat a mohli jsme se vrhnout na tvorbu dřevěných výrobků. Prvním úkolem byla hrací kostka, se kterou si všichni hravě poradili. Nyní pracujeme na kuchyňské odkládací podložce. A pokud nám čas dovolí, máme v plánu vyrobit dřevěnou krabičku. V galerii si můžete naše výtvory prohlédnout…

Mokříž

 

 

V pondělí 16.5.2022 od 16:00 - 17:30h se konají konzultační odpoledne. Z důvodu soustředění tříd 6.A a 7.A nebudou přítomni učitelé p. Paarová, Štrofová a Mokříž.

H. Mikolinová

Ve středu 13.4. se třídy 7.B a 7.C účastnily edukačního programu o lidských právech pořádaným Památníkem Zámeček, průvodcem nám byla paní Eva Kubelková. Zde jsou dojmy účastníků tohoto programu:

„Z přednášky jsem si vzal ponaučení, že jsou si všichni rovni a myslím si, že to měli stejně všichni spolužáci.“

„Všichni jsme čekali takovou tu klasickou přednášku, kde se budeme akorát snažit neusnout, ale ono ne. Přijela za námi velmi milá paní ze Zámečku, která se s námi ihned seznámila a mohli jsme začít. Ze začátku jsme seděli okolo stolů a jen se snažili debatou proniknout do tématu. Paní nás uvedla do historie, přesněji do 2. světové války, protože v této době mnoho lidí také nemělo práva, jako dnes lidé na Ukrajině. …. „

„Bylo to velmi poučné, dozvěděla jsem se tam spoustu nových cizích slov, mnoho věcí, co se na světě děje z historie třeba až doteď. Dozvěděla jsem se také, že spousta lidských práv se nedodržuje. Nebylo to šťastné vyprávění, spíše poučné, o spoustě povahových vlastností některých lidí, jak dokážou vnímat ty ostatní, ať už to jsou židé nebo křesťané nebo kdokoli z jiných náboženství, až jsem se zhrozila, jak se s takovými lidmi dřív zacházelo.“

„Přednáška mě velmi bavila a uvědomil jsem si, že dřívější doba nebyla jenom minulost, ale že se děly i opravdu vážné věci.“

„Přenáška byla rozdělena do 4 částí na 2 hodiny. První část byla o vysvětlování lidských práv a podobně. Vysvětlili jsme si téměř každé lidské právo a řekli jsme si pár příběhů. ...  Poslední část jsme strávili vytvářením různých situací na dané téma, třeba jako rasismus atd.“

„Bavili jsme se o tom, jak lidé nesnáší ostatní kvůli tomu, že jsou jiní, ať už barvou pleti, nebo mají jiné náboženství a názory. Člověka posoudí, i když ho vůbec neznají.“

„Nakonec se nás paní ptala, co si odnášíme a co bychom mohli udělat proto, aby bylo ve světě lépe.“

Navážu na poslední ukázku, paní Kubelková nám nastínila, co bychom mohli dělat, a to citací Matky Terezy: „Láska začíná péčí o ty nejbližší, ty doma.“
Program byl Památníkem Zámeček pořádaný zdarma, dobrovolným příspěvkem jsme podpořili sbírku "Mince pro Ukrajinu", jejíž výtěžek poputuje k humanitární organizaci UNICEF ve prospěch programu "Děti ve válce".

I. Fišerová a H. Mikolinová

V pátek 22. dubna se Benešovka připojila k desítkám tisíc škol po celém světě, aby oslavila „Den Země“. Cílem události bylo připomenout ekologickou zranitelnost naší planety a budovat u žáků cit pro ochranu životního prostředí.

V rámci „Dne Země“ byl pro žáky prvního stupně připraven venkovní program, kdy na jednotlivých stanovištích plnili různorodé úkoly. Důraz byl kladen na třídění odpadu a uvědomění si nebezpečí přílišného užívání plastů.

Žáci druhého stupně pracovali ve svých třídách s obrazovým a textovým materiálem, a to jak samostatně, tak ve skupinách. Program byl rozřazen podle ročníků následovně:

  • 6. ročník: spotřeba vody
  • 7. ročník: třídění odpadu a udržitelný rozvoj
  • 8. ročník: ochrana přírody
  • 9. ročník: odpovědnost občana a státu za životní prostředí

Děkujeme třídě 9.C a pedagogickému sboru za pomoc s organizací této pěkné akce, ze které si snad každý něco malého odnesl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Petr Vojtěch

 

V únoru a březnu probíhala školní kola matematické soutěže Pangea. Úlohy, které byly zadány online, řešili zájemci ze 4. až 9. ročníků. Zúčastnilo se celkem 74 žáků, kteří se k již zveřejněným výsledkům dostanou se svými přihlašovacími údaji. 
A zde je přehled těch nejlepších výsledků na naší škole. Nejlépe ve své kategorii dopadl Samuel Vrba ze 4. A, který byl čtvrtý v našem kraji! Dále se skvěle umístili Martin Nekut (9.A), který byl devátý v kraji mezi svými vrstevníky, a Lukáš Lhotský ze 7.A, který obsadil dvanácté místo mezi žáky sedmých tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií. 
Nejvyššího počtu bodů mezi soutěžícími z Benešovky dosáhla Viktorie Bajerová z 8.A, v její kategorii z toho bylo nakonec 30. místo v kraji. 
Gratulujeme!

I. Fišerová
 

     V pondělí 4. 4. a v úterý 5. 4. 2022 hlasujeme pro nejbláznivější aprílový kostým! Stačí klinout na odkaz a přihlásit se školním e-mailem. yes 1 hvězdička je nejméně bodů (líbí nejméně), 5 hvězdiček nejvíce (líbí nejvíc).

 

heart MINIMISS BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/iMf7dXfzZ6

kiss MINIMISSÁK BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/yX6QPvj5Fc

broken heart MISSÁK BENEŠOVKY 2022 - https://forms.office.com/r/c0L3tf8SSR

 

     VYHLÁŠENÍ všech kategorií bude ve středu 6. 4. 2022. angel
 

Michaela Doubravová, vrchní porotce :)