backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

O škole

ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí, dříve známá pod jménem ZŠ Makarenkovo náměstí, je škola s více než padesátiletou tradicí, která se nachází v klidném vnitrobloku sídliště Višňovka.

Vzdělávání

Svým zaměřením na rozšířenou výuku tělesné výchovy, především atletiky, je široké veřejnosti již mnoho let známa jako instituce vychovávající úspěšné sportovce, kteří následovně reprezentují nejen Pardubicko, ale mnohdy i celou Českou republiku.

Žáci Benešovky, jak ji všichni nazývají, však vynikají i v oblastech lidského vědění, což dokládá nejedno umístění na okresních či celorepublikových kolech vědomostních soutěží. Ani jazyková složka nezůstává opodál. Žáci velice dobře vládnou jak cizím, tak mateřským jazykem, k čemuž jsou mimo jiné vedeni v hodinách rétoriky a komunikace.

Vzdělávání však není jen o vědomostech. Na Benešovce jsou děti také vedeny prostřednictvím společných akcí k toleranci, pomoci druhým, uznávání lidských hodnot i kreativitě.

Každý rok se zde pořádají Projektové dny zaměřené na mimořádné události. Žáci se tak mají možnost setkat  například s hasiči a zdravotníky a naučit se správným postupům při krizových situacích. Zaběhnutými akcemi jsou již také Vánoční a Velikonoční jarmark, kde jsou prodávány žákovské výrobky. Výtěžek vždy putuje na dobročinné účely, letos jej obdrží holčička trpící vzácnou nemocí motýlích křídel.

K ochraně přírody jsou žáci vedeni celoročně prostřednictvím několika environmentálních projektů, do nichž je škola zapojena. Vyvrcholením pak bývá Den Země, který formou workshopů, her, kvízů a výtvarného zpracování slaví celá škola.

Mezi dlouhodobější akce se řadí soustředění sportovních tříd a oblíbené školy v přírodě tříd nesportovních.  Samozřejmostí jsou tematické výlety po republice, pořádají se i poznávací zájezdy do zahraničí.

Areál školy

V průběhu posledních let se ze ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí stala jedna z nejmodernějších a nejlépe vybavených základních škol v Pardubicích.

 K tomu, aby žáci mohli dále rozvíjet své schopnosti v oblasti vědy, slouží nově zrekonstruované odborné učebny fyziky/chemie a matematiky. Tyto učebny spolu s téměř všemi třídami prvního stupně disponují interaktivními tabulemi. Nejoblíbenější učebnou se však stala učebna počítačová, v níž je k dispozici po technické a interiérové stránce nejmodernější možné vybavení. Dále se v budově školy nachází učebna cizích jazyků, dílny, školní knihovna a teprve měsíc zrekonstruovaná kuchyňka.

S ohledem na sportovní zaměření nemůže být opomenuto ani venkovní školní hřiště, jež dokonce splňuje všechny podmínky pro atletické závody, které se tu také v průběhu roku konají. Vysokou úroveň sportovního zázemí završila loňská rekonstrukce obou školních tělocvičen.

V těsné blízkosti školy je také školní družina s přilehlou jídelnou, jednou z nejmodernějších v Pardubicích, kde si žáci mohou prostřednictvím internetu vybírat ze dvou jídel.

ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí je po všech stránkách vybavenou a nadšenými učiteli i žáky disponující institucí, kam se její absolventi i po letech rádi navracejí.  Věřme, že ji čeká přinejmenším dalších padesát let.

 

Za pedagogický sbor ZŠ Benešovo náměstí Kateřina Stehnová

 

 

 

Soubory ke stažení: