backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

I. stupeň

Milí přátelé, 
 
moc děkujeme za účast v listopadové sbírce ke Dni válečných veteránů. Máme radost, že vám můžeme sdělit výsledek.
 
Na vašem místě ZŠ Benešovo náměstí Pardubice se vybrala částka 3 395 Kč.
 
Jsme velmi rádi, že každý rok je nás v ulicích s červeným mákem na klopě stále víc a také díky tomu se celkově podařilo dosáhnout skvělého výsledku, který činí 4 316 886 korun! Moc si vážíme toho, že se tisíce lidí rozhodlo sbírku podpořit a vybraná částka dokonce výrazně přesáhla loňský výtěžek. To vše díky vám a dárcům.
 
Peníze ze sbírky pomáhají válečným veteránů, účastníkům 3. odboje a odpůrcům totalitních režimů 20. století. Kolegové z Centra pomoci Paměti národa navštěvují a kontaktují ročně skoro tisíc pamětníků a poskytují jim sociální péči, poradenství nebo podporu v obtížných životních situacích. Část výtěžku ze sbírky putuje dokumentaristům Paměti národa, kteří zaznamenávají příběhy pamětníků.

Děkujeme!

Štafetový závod – republikové finále v Holešově - 26. 5. 2022 se náš "štafetový výběr 1. stupně" vypravil na finální závod do Holešova. Spontánní počáteční radost, že jedeme, nahradil úlek, kde se Holešov nachází. Nicméně přece to nevzdáme, takže jedem! V Pardubicích jsme hned po nástupu do Pendolina zjistili, že nám paní pokladní prodala místenky do tichého oddílu. Nevím, zda jí nedošlo, že když kupujeme jízdenky pro 16 dětí, takže také opravdu pojedou. No, spolucestující z tichého vozu už díky bohu nikdy neuvidíme! laugh Cestu jsme jinak zvládli dobře a na zahájení závodu dorazili včas. Po počáteční rozcvičce s atletkami Ladou Vondrovou a Věrou Holubářovou si děti nasadily tretry a šlo se závodit. Opět zlepšily časy na dva běhy a svými výkony dokázaly, že do tohoto výběru nejlepších družstev republiky právem patří. Skončily na krásném pátém místě.

Dobrá práce!smiley

 

Děti 1. stupně se dne 4. 5. 2022 zúčastnily štafetového poháru, odkud postoupily do krajského kola, které se konalo 12. 5. 2022 ve Vysokém Mýtě. Zde již konkurence byla veliká a děti svedly lítý boj hlavně se ZŠ Chrudim, která nás nakonec v součtu časů dostala o 3 sekundy.

Všichni bojovali jak lvi a my blahopřejeme za krásné druhé místo.

M. Surá

V pátek 22. dubna se Benešovka připojila k desítkám tisíc škol po celém světě, aby oslavila „Den Země“. Cílem události bylo připomenout ekologickou zranitelnost naší planety a budovat u žáků cit pro ochranu životního prostředí.

V rámci „Dne Země“ byl pro žáky prvního stupně připraven venkovní program, kdy na jednotlivých stanovištích plnili různorodé úkoly. Důraz byl kladen na třídění odpadu a uvědomění si nebezpečí přílišného užívání plastů.

Žáci druhého stupně pracovali ve svých třídách s obrazovým a textovým materiálem, a to jak samostatně, tak ve skupinách. Program byl rozřazen podle ročníků následovně:

  • 6. ročník: spotřeba vody
  • 7. ročník: třídění odpadu a udržitelný rozvoj
  • 8. ročník: ochrana přírody
  • 9. ročník: odpovědnost občana a státu za životní prostředí

Děkujeme třídě 9.C a pedagogickému sboru za pomoc s organizací této pěkné akce, ze které si snad každý něco malého odnesl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Petr Vojtěch

 

Dobrý den, 

 

všechny zveme ve čtvrtek 21. října 2021 do školní jídelny na tradiční PODZIMNÍ BURZU podzimního a zimního oblečení a sportovních potřeb. Více informací naleznete v přiloženém letáčku. 

 

Na hojnou účast se těší zaměstnanci ZŠ

Letos se konečně mohl opět konat Pardubický vinařský půlmaraton a v rámci půlmaratonu Lidový běh Vaňka Vaňhy, kterého se pravidelně účastníme.
 
I dnes, navzdory chladnějšímu počasí, povinnosti mít s sebou negativní test a poletujícím bacilům, stálo na startu přes krásných 80 běžců, kteří hájili jméno naší školy a povedlo se jim získat parádní 4. místo, tím pádem 5.000 Kč na sportovní pomůcky.
 
Děkujeme všem, kteří dorazili a těšíme se na příští rok!
 
Lucie Lenochová
Veronika Slavíková
Petra Štrofová
malá pomocnice Deniska Štrofová
týmový fotograf Kamil Štrof
Letos se konečně mohl opět konat Pardubický vinařský půlmaraton a v rámci půlmaratonu Lidový běh Vaňka Vaňhy, kterého se pravidelně účastníme.
 
I dnes, navzdory chladnějšímu počasí, povinnosti mít s sebou negativní test a poletujícím bacilům, stálo na startu přes krásných 80 běžců, kteří hájili jméno naší školy a povedlo se jim získat parádní 4. místo, tím pádem 5.000 Kč na sportovní pomůcky.
 
Děkujeme všem, kteří dorazili a těšíme se na příští rok!
 
Lucie Lenochová
Veronika Slavíková
Petra Štrofová
malá pomocnice Deniska Štrofová
týmový fotograf Kamil Štrof

Vážení rodiče, sportovní nadšenci,

dovoluji si Vám připomenout Lidový běh Vaňka Vaňhy. Pokud byste měli zájem běžet i Vy nebo sourozenci dětí, budeme moc rádi! Nahlásit se mi můžete do e - mailu lenochova.lucie@benesovka.cz. Za druhý stupeň pište, prosím, na e - mail strofova.petra@benesovka.cz. Napište nám vždy jméno a příjmení běžců. Za dospělé vybíráme 50 Kč, děti zdarma. Prosíme o platbu do 17. 9. 2021.

Děkuji a přeji krásný den

Mgr. Lucie Lenochová

Vážení rodiče, sportovní nadšenci,

dovoluji si Vás pozvat na Lidový běh Vaňka Vaňhy. Posílám takhle dopředu z důvodu konání v neděli. I přesto doufám, že se nás sejde co nejvíce! Pokud byste měli zájem běžet i Vy nebo sourozenci dětí, budeme moc rádi! Nahlásit se mi můžete do e - mailu, napište mi vždy jméno a příjmení běžců.

Děkuji a přeji krásný den

Mgr. Lucie Lenochová

Dnes jsme měli vzácnou návštěvu, kterou jsme letos ani nečekali. Během dopoledne, k nám do tříd na 1. stupni, přišel čert s andělem. Měl dorazit i Mikuláš, ale hned ráno se ztratil. Andílek nadělil dětem sladkosti a čert postrašil zlobivé děti. Naštěstí si v pekle zapomněl pytel, tak žádného žáka neodnesl. Děti zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku a dokonce musely některé slíbit, že už zlobit nebudou.

Těšíme se znovu za rok!

Mgr. Lucie Lenochová