backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 1.C

Hallo!!!

Protože se v tomto týdnu neuvidíme a v minulém se nepřihlásili všichni, připomínám, co je třeba doplnit. V Activity book je str. 16-18.  Na str. 16 si barvy můžete vymyslet, na dalších stranách postupujete dle pokynů. Opakujte pilně číslovky a barvy!!! Někteří je už zvládají výborně. Moc se na vás těším ve třídě.

Jana Mivaltová

Dobré ráno,

vkládám informace pro dnešní den.

Je pondělí, po víkendu jsme odpočinutí, tak nám to půjde samo a hlavně, máme poslední on-line vyučování. Zítra je státní svátek 17. listopadu – „Den boje za svobodu a demokracii“. Ve středu se již uvidíme všichni společně ve škole. Už se na vás moc těším.

 

Český jazyk:

Slabikář: přečíst stranu 18 – 19

                               On line: strana 18 – 19

Pracovní sešit ke slabikáři: strana 11/2 – přečti a doplň

                                            strana 11/3 – přečti a vybarvi, NEPIŠ                                                    

                               On line: 11/2, 3

Písanka: strana 12 - celá

                               On line: strana 12 celá

 

Všem rodičům i dětem děkuji za skvělou spolupráci a snad na toto období budeme vzpomínat s úsměvem. Mým největším přáním je, aby se do škol mohli vrátit i ostatní žáci všech škol, a aby se tato situace již neopakovala.

 

Všem hodně zdraví přeje

vaše třídní Zuzana Shánělová

 

Dobré ráno,

poslední úkoly tohoto týdne jsou tu wink

 

Český jazyk:

Slabikář: strana 16-17 číst

                               On line: 16-17

Pracovní sešit ke slabikáři: strana 10/1 – přečti a napiš

                                            strana 10/2 – přečti a vybarvi

                                            strana 10/3 – JEN PŘEČTI A VYBARVI

                                            strana 10/4 – přečti a doplň                                      

                               On line: 10/1, 2, 3, 4

Písanka: strana 11 - celá

                               On line: 1., 2., 3. a 4. řádek

               

Matematika:

Pracovní sešit:  strana 6/5, 6, 7, 8

                               On line: 6/5, 6, 7, 8

                Strana 6/7 žlutý rámeček napiš do sešitu – kočičky a POŠLI

                (používej podložku, piš tak, jak jsme si to ukázali ve škole)

 

 • v písance pracujte až po on-line vyučování

 

 

Krásný pátek a pohodový víkend

Zuzana Shánělová

              

 

Dobré ráno,

ani dnes tomu není jinak a já posílám náplň práce pro dnešní den, ale už se nám blíží konec cheeky

 

Český jazyk:

Slabikář: číst strana 15

Pracovní sešit ke slabikáři: strana 9/1 – přečti a napiš → POŠLI

                                            strana 9/2 – přečti a doplň

                                            strana 9/3 – doplň

                                            strana 9/4 – přečti, vybarvi, NEPIŠ

                                            strana 9/5 – přečti vybarvi, napiš                                                           

                               On line: 9/2, 3, 4, 5

Písanka: strana 10 - celá

                               On line: 1., 2., 3. a 4. řádek

               

Prvouka:

strana 20

 • Znáš jména členů rodiny?

strana 21

 • kdo je nejmladší, nejstarší
 • kdo dostal dárečky
 • vybarvi věci pro miminko
 • obrázky v pravé liště odstřihni a nalep správně tam, kde patří
 • o každém obrázku řekni větu

Strana 22, 23, 24

 • obrázky ze strany 23 vystřihni dle čar a nalep na stranu 22
 • poradím, patří k sobě vždy obrázky se stejnou barvou ránečku
 • povídej, co jsi zažil ty se svou rodinou

                             On line: 20, 21, 22, 23, 24 (některé strany vysvětlíme, jiné uděláme, možná stihneme vše)

 

Výtvarná výchova:

 • prvouka strana 20 – nakresli svoji rodinu

 

Pracovní činnosti

 • prvouka strana 22–24 vystřihni, nalep a POŠLI foto strany 22

 

 

Krásný poslední podzimní on-line čtvrtek

paní učitelka Zuzka

              

 

Dobré ráno,

i v tento magický datum vkládám práci a na děti se již moc těším.

Hodiny jsou super, moc děti pochvalte, jsou skvělé.

 

Český jazyk:

Slabikář: strana 14 číst

Pracovní sešit ke slabikáři: strana 8/1 – přečíst + JE TO TAK? - slova NEPIŠ

                                                               (přečíst spolu s rodiči či rodič)

                                            strana 8/2 – přečíst, doplnit + JE TO TAK?

                                            strana 8/3 – přečíst + JE TO TAK?

                               On line: 8/1, 2, 3

Písanka: strana 9 - celá

                               On line: 1., 3., 4. a 6. řádek

               

Matematika:

Pracovní sešit:  strana 6/1, 2, 3, 4

                               On line: 6/1, 2, 3, 4

Uvolňovací cviky: strana 6 – dopsat poslední řádky → pejsek

 

 • v písance pracujte až po on-line vyučování
 • slabikář bude on-line dle času
 • při čtení v PS se střídejte po větách, řádcích, …  

 

Hodně zdraví a sil do dalších hodin a dnů

Zuzana Shánělová         

 

PS: do aplikace Teams vkládám zábavné procvičování pro volné chvíle  cheeky

 

 

Dobré ráno,

vkládám práci pro dnešní den. Většina dětí je velmi samostatná a všechny děti jsou při on-line výuce velmi šikovné a statečné. Moc je chválím a těším se na každý nový den s nimi.

 

Český jazyk:

Slabikář: číst strana 13 - číst

Pracovní sešit ke slabikáři: strana 7/1 – jen číst

                                            strana 7/2 – jen vybarvit

                                            strana 7/3 – přečti a vybarvi

                                            strana 7/4 – přečti a napiš: MÁME TETU „EMU“.

                                            na 7/5 – slož, přečti, napiš

                               On line: 7/1,2, 3, 4, 5

Písanka: strana 8 - celá

                               On line: 1., 3. a 6. řádek

               

Matematika:

Pracovní sešit:  5 - celá

                               On line: 5/0, 1, 2, 3

                          strana 5/4 – POSLAT

Uvolňovací cviky: strana 5 – dopsat poslední dva řádky → pejsek

 

 

 • v písance pracujte až po on-line vyučování
 • s dětmi trénujte čtení na střídačku či společně těžká slova, …

 

 

Mnoho sil a pevné nervy, snad už bude těmto dnům konec.

Vaše třídní

 

Dobré ráno,

vkládám informace pro dnešní den.

Je pondělí, po víkendu jsme odpočinutí, tak nám to půjde samo smiley

 

Český jazyk:

Slabikář: přečíst stranu 12

Pracovní sešit ke slabikáři: strana 6/1 – jen číst

                                           strana 6/2 – přečti a napiš velkým tiskacím písmenem                                                                                                                 – pozor na mezery mezi slovy!!!

                                           strana 6/3 – přečti a napiš, ale jen tiskací část

                                           strana 6/4 – přečti a vybarvi kořen slova                                                  

                               On line: 6/1, 3, 4

Písanka: strana 7 - celá

                               On line: 1., 2., 4. a 5. řádek

Matematika:

Pracovní sešit:  strana 4 - celá

                               On line: celá strana 4

 

 • v písance pracujte až po on-line vyučování

 

 

Děkuji za spolupráci a připomínám dnešní třídní schůzky on-line na účtech Teams vašich dětí od 17,00.

Zuzana Shánělová

 

Dobré ráno,

poslední úkoly tohoto týdne jsou tu cheeky

 

Český jazyk:

Slabikář: strana 11 – číst

                               On line: 11

Pracovní sešit ke slabikáři: strana 5/1 – číst + psát (velká tiskací písmena)

                                           strana 5/2 – jen vybarvi, NEPIŠ

                                           strana 5/3 – slož, přečti, napiš

                                           strana 5/4 – přečti a vybarvi                                                     

                               On line: 2, 3, 4

Písanka: strana 6 - celá

                               On line: 1. a 2. řádek

               

Matematika:

Pracovní sešit: strana 3 - celá

                               On line: celá strana 3

 

 • v písance pracujte až po on-line vyučování

 

 

 

Krásný pátek a pohodový víkend

Zuzana Shánělová

 

Dobré ráno,

ani dnes tomu není jinak a já posílám náplň práce pro dnešní den. 

 

Český jazyk:

Slabikář: číst strana 10

Pracovní sešit ke slabikáři: strana 4/1 – čtěte – můžete číst s dětmi, střídat se, hledat slova, …

                                           strana 4/2 – číst – klidně číst duo s dětmi, pomoc číst těžká slova, …

                                           strana 4/3 – doplň                                                  

                               On line: 1, 3

Písanka: strana 5 – POŠLI

                               On line: 1., 2. a 4. řádek

               

Prvouka:

strana 17

 • Kde si pouštíš draka?
 • Pojmenuj, co sklízíme na poli
 • Vyprávěj podle obrázků pohádku „O veliké řepě“ – obrázky si můžeš vybarvit

strana 18

 • Proč chodíme do lesa?
 • Porovnej listnaté x jehličnaté stromy
 • Pojmenuj a vybarvi plody a listy podzimu

Strana 19

 • spoj pastelkou dvojice, které patří k sobě
 • řekni, jak se jmenují ptáci na obrázku a zakroužkuj ty, kteří odlétají do teplých krajů
 • Proč odlétají?

                               On line: 2/3, 4, 5, 6

 

Nevím, co bude dál, kdy nás pustí do školy, ale i tak jsem ráda, že s dětmi mohu trávit čas. Snad i Vám on-line výuka trošku uleví a děti část dne zabaví.

 

Krásný podzimní čtvrtek

paní učitelka Zuzka

              

 

Hallo! How are you?

Tak včera jsme si s některými krásně procvičili číslovky a barvy. Bylo to moc fajn. A děkuji všem, kteří se zúčastnili! Jste moc šikovní a jde vám to jako po másle. 

Pod textem najdete odkazy na procvičování. Něco jsme zvládli v hodině a něco je nové. Zkuste se s tím poprat. 

Příští týden si nezapomeňte připravit k penálu a pastelkám i mazací tabulku a fix. Zkusíme si malý testík.

Jinak všechny informace najdete i na Teamsech v Angličtině 1. C.

Mějte se krásně a těším se na vás.

Jana Mivaltová

 

https://www.liveworksheets.com/jd58073yn

https://www.liveworksheets.com/kv428548bk

https://www.liveworksheets.com/aj18799pm