backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 1.C

Ve středu 27. 3. se v 15 hodin otevřely dveře naší školy rodičům, babičkám, dědečkům, sourozencům, ale i žákům minulým a budoucím. Ti všichni se přišli podívat, jak to u nás ve škole vypadá a co všechno jsou naši žáci pod vedením svých učitelů schopní vytvořit. Konal se totiž již tradiční VELIKONOČNÍ JARMARK.

Do foyer Benešovky letos vábila nejen vůně palačinek, ale i živá hudba v podání paní učitelek Sobolíkové a Hezké. Přízemí a první patro se pro toto odpoledne proměnilo v tržnici, kde si každý našel to své.  K vidění a zakoupení byl nespočet věnců, kraslic, věrných napodobenin zvířátek zvěstujících jaro, velikonočních zápichů, nazdobených právě pučících větviček a dalších dekorací. V každé třídě měli pak návštěvníci možnost tvořit dle vlastních představ, ať už šlo o velikonoční přání, stojánky na vajíčka, pletení pomlázky, zdobení perníčků či velikonoční výzdobu. Všem, jimž během odpoledne vyhládlo, přišly k chuti také domácí bábovky, muffiny, koláčky a další dobroty, které naši žáci nabízeli.

Během tohoto jarmarku se vybrala úctyhodná částka 17 236 Kč, kterou po projednání se žákovským aktivem věnujeme nadaci Dobrý anděl, jejímž donátorem jsme již od roku 2016.

Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na další společné setkání.

 

K. Stehnová

 

Ve čtvrtek 21. února se děti seznámily s ,,opravdickou" spisovatelkou paní Petrou Braunovou.

Děti si povídání moc užily, dozvěděly se mnoho zajímavých informací o tom, jak taková knížka pro děti vzniká a kdo všechno se podílí na její přípravě.

Pohodové předjarní dny všem přeje

Lada Michálková

 

 

V úterý 4. prosince jsme si užili vánoční atmosféru na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Zámecké komnaty se proměnily na vánoční světničky různých zemí a děti tak  měly možnost poznat Vánoce v Rusku s krásnou Sněhuročkou a dědou Mrázem, Vánoce v Itálii a dobrosrdečnou Befanu či Santu a Vánoce v Americe.

Kromě různých zemí jsme se seznámili i s Vánocemi a předvánočními tradicemi a zvyky u nás, pochutnali jsme si na malé sladké odměně a shodli jsme se, že nejkrásnější Vánoce máme v Čechách a Ježíšek je nejlepší na světě.

 

Krásné advetní dny všem ...

 

Lada Michálková

 

V pondělí 12. listopadu se děti seznámily s liškou Miou a dozvěděly se o ní mnoho zajímavých informací.

 

Říjen je za námi a už začínají přicházet první mrazíky. N druhou stranu byl říjen krásný a výjimečně teplý měsíc, mohli jsem si vychutnat takový ten pravý podzim plný barev a padajího listí.

Co se ale dělo v naší třídě?

Většina dětí zvládá sklad a rozklad slabik, čtou slabiky, dokonce už i jednoduchá slova z probraných písmen.Pracujeme s Písankou 1, která má větší rozpětí linek.Soustředíme se na správný sklon písma a na správné tvary písmen. Snažíme se zvládnout správné sezení i správné držení tužky.V matematice již počítáme do 6 a jako skvělá pomůcka se nám osvědčila barevná kolečka. V prvouce se děti seznámily s chrakteristickými rysy podzimního počasí,naučily se poznávat stromy a rozdělit je na jehličnaté a listnaté. Získaly nové poznatky o ovoci a zelenině. Ví, kde rostou a jak se pěstují.

Na konci měsíce jsme pak společně oslavili 100. výročí Československé republiky a užili si divadelně - hudební představení ,,Jak to tenkrát bylo", které pro nás připravili naši zkušenější spolužáci.

Závěrem bych chtěla děti pochválit - lépe zvládají každodenní návyky a aktivity během vyučování, jsou samostatnější, stávají se z nich opravdoví školáci!

 

Pohodové dny všem.

Lada Michálková

 

 

                Srdečně Vás zveme na kulturní vystoupení žáků a učitelů ZŠ Benešovo náměstí u příležitosti oslav

100. výročí republiky. Společně zavzpomínáme na historické milníky našich dějin v hudebně-divadelním pojetí.

                Do pomyslného stroje času nastoupíme v pátek 26. 10. 2018 v KD Dukla od 9h. a od 10:30h.

 

Těšíme se na Vás

Milí rodiče!

Věřte nebo nevěřte, ale vaši malí ,,objevitelé" mají za sebou již první měsíc ve škole. A co jsme všechno stihli?

Tak nejprve jsme si zavzpomínali na prázdniny a pro jistotu si prázdninové zážitky hned namalovali. V českém jazyce se děti naučily poznávat a přečíst samohlásky a hlásku M. V matematice již děti zvládly číselnou řadu 1-5 a také dokáží číslice od jedné do pěti porovnávat. Následně se učíme čarovat s těmito číslicemi v podobě sčítání a odčítání.

Společně jsme vyprovodili léto a přivítali podzim. Děti prokázaly svoji šikovnost rovněž ve výtvarné výchově a pracovních činnostech. Jejich krásná jablíčka a veselí šašci zdobí nástěnky ve třídě. Při tělocviku si děti vyzkoušely překážkovou dráhu a hurá nacvičili jsme kotoul vpřed!

Chtěla bych poděkovat ,,malým objevitelům" i všem rodičům za snahu a trpělivost v náročných začátcích.

Pěkné podzimní dny všem přeje Lada Michálková.