backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 1.C

Ve čtvrtek 21. února se děti seznámily s ,,opravdickou" spisovatelkou paní Petrou Braunovou.

Děti si povídání moc užily, dozvěděly se mnoho zajímavých informací o tom, jak taková knížka pro děti vzniká a kdo všechno se podílí na její přípravě.

Pohodové předjarní dny všem přeje

Lada Michálková

 

 

V úterý 4. prosince jsme si užili vánoční atmosféru na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Zámecké komnaty se proměnily na vánoční světničky různých zemí a děti tak  měly možnost poznat Vánoce v Rusku s krásnou Sněhuročkou a dědou Mrázem, Vánoce v Itálii a dobrosrdečnou Befanu či Santu a Vánoce v Americe.

Kromě různých zemí jsme se seznámili i s Vánocemi a předvánočními tradicemi a zvyky u nás, pochutnali jsme si na malé sladké odměně a shodli jsme se, že nejkrásnější Vánoce máme v Čechách a Ježíšek je nejlepší na světě.

 

Krásné advetní dny všem ...

 

Lada Michálková

 

V pondělí 12. listopadu se děti seznámily s liškou Miou a dozvěděly se o ní mnoho zajímavých informací.

 

Říjen je za námi a už začínají přicházet první mrazíky. N druhou stranu byl říjen krásný a výjimečně teplý měsíc, mohli jsem si vychutnat takový ten pravý podzim plný barev a padajího listí.

Co se ale dělo v naší třídě?

Většina dětí zvládá sklad a rozklad slabik, čtou slabiky, dokonce už i jednoduchá slova z probraných písmen.Pracujeme s Písankou 1, která má větší rozpětí linek.Soustředíme se na správný sklon písma a na správné tvary písmen. Snažíme se zvládnout správné sezení i správné držení tužky.V matematice již počítáme do 6 a jako skvělá pomůcka se nám osvědčila barevná kolečka. V prvouce se děti seznámily s chrakteristickými rysy podzimního počasí,naučily se poznávat stromy a rozdělit je na jehličnaté a listnaté. Získaly nové poznatky o ovoci a zelenině. Ví, kde rostou a jak se pěstují.

Na konci měsíce jsme pak společně oslavili 100. výročí Československé republiky a užili si divadelně - hudební představení ,,Jak to tenkrát bylo", které pro nás připravili naši zkušenější spolužáci.

Závěrem bych chtěla děti pochválit - lépe zvládají každodenní návyky a aktivity během vyučování, jsou samostatnější, stávají se z nich opravdoví školáci!

 

Pohodové dny všem.

Lada Michálková

 

 

                Srdečně Vás zveme na kulturní vystoupení žáků a učitelů ZŠ Benešovo náměstí u příležitosti oslav

100. výročí republiky. Společně zavzpomínáme na historické milníky našich dějin v hudebně-divadelním pojetí.

                Do pomyslného stroje času nastoupíme v pátek 26. 10. 2018 v KD Dukla od 9h. a od 10:30h.

 

Těšíme se na Vás

Milí rodiče!

Věřte nebo nevěřte, ale vaši malí ,,objevitelé" mají za sebou již první měsíc ve škole. A co jsme všechno stihli?

Tak nejprve jsme si zavzpomínali na prázdniny a pro jistotu si prázdninové zážitky hned namalovali. V českém jazyce se děti naučily poznávat a přečíst samohlásky a hlásku M. V matematice již děti zvládly číselnou řadu 1-5 a také dokáží číslice od jedné do pěti porovnávat. Následně se učíme čarovat s těmito číslicemi v podobě sčítání a odčítání.

Společně jsme vyprovodili léto a přivítali podzim. Děti prokázaly svoji šikovnost rovněž ve výtvarné výchově a pracovních činnostech. Jejich krásná jablíčka a veselí šašci zdobí nástěnky ve třídě. Při tělocviku si děti vyzkoušely překážkovou dráhu a hurá nacvičili jsme kotoul vpřed!

Chtěla bych poděkovat ,,malým objevitelům" i všem rodičům za snahu a trpělivost v náročných začátcích.

Pěkné podzimní dny všem přeje Lada Michálková.