backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 1.C

                Srdečně Vás zveme na kulturní vystoupení žáků a učitelů ZŠ Benešovo náměstí u příležitosti oslav

100. výročí republiky. Společně zavzpomínáme na historické milníky našich dějin v hudebně-divadelním pojetí.

                Do pomyslného stroje času nastoupíme v pátek 26. 10. 2018 v KD Dukla od 9h. a od 10:30h.

 

Těšíme se na Vás

Milí rodiče!

Věřte nebo nevěřte, ale vaši malí ,,objevitelé" mají za sebou již první měsíc ve škole. A co jsme všechno stihli?

Tak nejprve jsme si zavzpomínali na prázdniny a pro jistotu si prázdninové zážitky hned namalovali. V českém jazyce se děti naučily poznávat a přečíst samohlásky a hlásku M. V matematice již děti zvládly číselnou řadu 1-5 a také dokáží číslice od jedné do pěti porovnávat. Následně se učíme čarovat s těmito číslicemi v podobě sčítání a odčítání.

Společně jsme vyprovodili léto a přivítali podzim. Děti prokázaly svoji šikovnost rovněž ve výtvarné výchově a pracovních činnostech. Jejich krásná jablíčka a veselí šašci zdobí nástěnky ve třídě. Při tělocviku si děti vyzkoušely překážkovou dráhu a hurá nacvičili jsme kotoul vpřed!

Chtěla bych poděkovat ,,malým objevitelům" i všem rodičům za snahu a trpělivost v náročných začátcích.

Pěkné podzimní dny všem přeje Lada Michálková.