backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 3.C

Milé děti,

hurá, první jarní měsíc je tu a s ním jistě i více sluníčkasmileyyes

Co nás čeká první březnový týden?

Seznámíme se s novým slovním druhem – zájmeny a s vyjmenovanými slovy po P.V matematice budeme opakovat malou násobilku, a protože jsme výteční počtáři, začneme dělit se zbytkem. V prvouce otevřeme kapitolu živá příroda, neprve se zaměříme na houby. Už se těším, jaké zajímavé informace se dozvíme…

vaše paní učitelka

Český jazyk

Učebnice str. 59 Zájmena, str.73-75  - vyjmenovaná slova po P

Pracovní sešit 2. díl str.7 – zájmena, str.17-18 vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova hrou str. 28 a 29 - vyjmenovaná slova po P

Písanka 2. díl str. 5, 9

Zájmena si procvič v následujících cvičeních:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/tvary-zajmen-privlastnovacich/cviceni1.htm

S vyjmenovanými slovy po P se můžeš blíže seznámit na následujících odkazech, hurá na ně…

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/p1.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pych1.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pyr1.htm

Matematika

Učebnice 3. díl str. 5 písemné sčítání a odčítání, str. 7-17 dělení se zbytkem

Pracovní sešit 2. díl str.9 cv. 4 a 6, str. 11 cv. 3, 4, 5, 6,7, str. 12 cv. 8, 9, 10

Početník str. 7 a 9/ 4. sloupeček, str. 21 1. a 2. sloupeček

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/2opakov01.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasadel_1.htm

Dělení se zbytkem:

https://www.youtube.com/watch?v=apn7PqAbVbU

https://www.youtube.com/watch?v=txtqEcDNwAs

Prvouka

Učebnice str. 36-37 Život v přírodě

Živé organismy: houby, rostliny, živočichové

Houby

Pracovní sešit str. 44-45

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/prirodniny.htm

 

 

 

Milé děti,

úvodem vás moc zdravímsmiley. Věřím, že jste si odpočinuly od školních povinností a nabraly dostatek nových sil do dalšího vzdělávání na dálku.

A co nás čeká poslední únorový týden?

Seznámíme se s novými slovními druhy - příd. jmény a zájmeny, v matematice budeme pokračovat v procvičování našich dovedností v pamětném a písemném sčítání a odčítání, nezapomeneme ani na malou násobilku a připomeneme si - co je  polopřímka. V prvouce si zopakujeme a uzavřeme kapitolu podmínky života. Už se těším na vaše zajímavé a poučné referátky…

vaše paní učitelka

Český jazyk

Učebnice str. 71 Podstatná jména: rod, číslo, pád – opakování

 a str. 72 a 73 Přídavná jména a zájmena

Pracovní sešit 2. díl str. 16 cv.1 opakování podstatných jmen,

str. 6 a 7 (celé) - přídavná jména a zájmena

Vyjmenovaná slova hrou str. 26 cv .1/ e, str. 27 opakování vyjmenovaných slov po B, L, M

Písanka 2. díl str.2, 5, 8

S novými slovními druhy se můžeš blíže seznámit na následujících odkazech, hurá na ně…

Přídavná jména

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vlastnosti-2.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/pexeso.html

Zájmena

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/tvary-zajmen-privlastnovacich/cviceni1.htm

 

Matematika

Učebnice 2. díl str. 47- pamětné sčítání a odčítání

Učebnice 3. díl str. 3-5 násobilka do 100, písemné sčítání a odčítání, str. 6cv. 1-3 polopřímka

Pracovní sešit 2. díl str. 9 cv. 1-6 a str.10 cv.7-10, str. 11 cv. 1-4

Početník str. 7 a 9/ 3. a 4. sloupeček

Procvičovat své počtářské dovednosti můžeš také na následujících odkazech:

Procvičování násobilky

Namaluj si obrázek

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/malujeme-povolani/prikladA3.htm

Počítání na čas

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm

Pamětné sčítání a odčítání

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-s-piraty/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-2/maluj1.htm

Polopřímky

https://www.youtube.com/watch?v=CDziy1mZ5xM

 

Prvouka

Učebnice str. 24-35 Podmínky života – opakování

Živá a neživá příroda, Lidské výtvory

Voda, Vzduch, Půda, Teplo, Světlo, Sluneční soustava

Referáty-planety sluneční soustavy

Pracovní sešit str. 42-43, + příloha odpovědi na otázky (modrá barva)

 

Dobrý den

zasílám souhrn učiva nadcházejícího týdne pro marody.

tř. učitelka

Český jazyk

Učebnice str. 68-71 Podstatná jména: rod, číslo, pád

Pracovní sešit 2. díl str. 14, 15, 16

Vyjmenovaná slova hrou str. 26 cv .1/ d, str. 27

Písanka 2. díl str.1, 5, 6, 7

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-podstatna-jmena-1-uroven/549

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm

 

Matematika

Učebnice str. 49-54

Pracovní sešit 2. díl str. 7 celá, str 8cv. 6,7

Početník  str. 7 a 9/ 1. a 2. sloupeček

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrouhl1.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrou1.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/ulohy_do1000_1.htm

 

Prvouka

Učebnice str. 24-35 Podmínky života - opakování

Pracovní sešit str. 41, referáty

 

Dobrý den,

zasílám souhrn učiva  prvního únorového týdne.

Lada Michálková

 

Český jazyk

Učebnice str.55-57

Pracovní sešit 2. díl str. 3, 4, 5

Vyjmenovaná slova hrou str. 26 cv . 1 c, d

Písanka 2. díl str.1, 3, 4

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/obec_vlas1.htm

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-podstatna-jmena-1-uroven/3113

https://www.umimecesky.cz/strilecka-podstatna-jmena?source=explicitKC#

 

Matematika

Učebnice str. 33-46

Pracovní sešit 2. díl str. 4 cv., 7, 9, 10, str. 5 celá, str. 6 cv. 5, 6,7

Početník str. 6/ 4 sloupeček, str. 8/ 4 sloupeček

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zaokrouhlovani-desitky-stovky-1-uroven/8665

https://www.umimematiku.cz/pocitani-rady-scitani-odcitani-1-uroven/1071

https://www.umimematiku.cz/presouvani-pavuciny-nasobeni-1/1184

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mala-nasobilka-2-uroven/383

Prvouka

Učebnice str. 32-35 Sluneční soustava

Pracovní sešit str. 40

Podívej se následující videa:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6324-kosmix-slunce

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6325-kosmix-mesic-zeme

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6323-kosmix-merkur

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6321-kosmix-mars

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6318-kosmix-jupiter

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6322-kosmix-venuse

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6316-kosmix-saturn

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6315-kosmix-uran

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6314-kosmix-neptun

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6313-kosmix-pluto

 

 

Vážení rodiče,

moc děkuji Vám všem, kteří jste věnovali svůj čas vyplnění dotazníku, týkající se distanční výuky. Velice si Vaší spolupráce vážím. Nadcházející týden čekají děti v pátek 28.1. pololetní prázdniny, online výuka bude probíhat dle rozvrhu od pondělí do čtvrtka.

Přeji Vám klidné dny a níže uvádím souhrn učiva.

S pozdravem Lada Michálková

 

Český jazyk

Učebnice str. 52-55

Pracovní sešit 1. díl 40-41 Vyjmenovaná slova B, L, M

Pracovní sešit 2. díl str. 2, 3 Podstatná jména

Vyjmenovaná slova hrou str. 24 cv.3, str. 25 cv. 5, str.26 cv. 1 a, b

Písanka 1. díl str.32

Vyjmenovaná slova po M

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisna-cviceni/diktaty-M1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisny-trenazer/vyber.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

Slovní druhy

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

Podstatná jména

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/pexeso.html

 

Matematika

Učebnice 2. díl Pamětné sčítání a odčítání str. 29, 30, 33, 34,

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-1/maluj2.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-kapkami-deste/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-s-kouzelniky/priklady1.htm

Písemné sčítání a odčítání str. 37-39, 43-46

Pracovní sešit 2. díl str.3 cv. 2, 3, str. 4 cv. 8

Početník 2. díl str. 6/ 3  sloupeček se zkouškou, str. 8/ 3 sloupeček se zkouškou

Prvouka

Učebnice str. 31 ,,Neživá příroda/Teplo  a světlo“

Pracovní sešit str. 39

https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/slunce.htm

 

 

Dobrý den,

posílám souhrn učiva následujcího týdne:

Lada Michálková

Český jazyk

Učebnice str. 50-52

Pracovní sešit str. 38-40

Písanka str. 30 a 31

Vyjmenovaná slova hrou str. 24 a 25

Matematika

Učebnice str. 32, 37-39

Pracovní sešit 1. díl str. 39 cv. 3, 4, 5, 6

Pracovní sešit 2. díl str. 2 cv. 7, 8, 9, str 3 celá, str 4 cv. 7, 8, 9, 10

Početník 2. díl třetí sloupečky na stranách 2, 3 a 4., str. 6/ 2 sloupečky a str. 8/ 2 sloupečky

Prvouka

Učebnice-Vzduch a půda str. 30

Pracovní sešit str. 37 a 38

 

3. C

8,00 - 8,45

8,55 - 9,40

10,00 - 10,45

10,55 - 11,40

11,50 - 12,35

 

Po

Třídnická hodina

Čj

M

 

 

 

Út

Čj

AJ Štruncová

M

 

 

 

St

Čj

M

Čj

 

 

 

Čt

Čj

Prv

M

 

 

 

 

M

Čj

AJ Štruncová

 

 

Dobrý den,

posílám souhrn učiva následujícího týdne.

S pozdravem L. Michálková

 

Český jazyk

Učebnice str.48-49 vyjmenovaná slova vyjmenovaná slova po M

Pracovní sešit 36-37

Vyjmenovaná slova hrou 21-23

Písanka str. 29

 

Matematika

Učebnice str. 27 jednotky hmotnosti, str. 28 jednotky objemu,str. 37 písemné sčítání trojciferných čísel 

Pracovní sešit 1. díl str. 35, 39, 40

Pracovní sešit 2. díl str.1

Početník 2. díl str. 3,4, 5

 

Prvouka

Učebnice str. 27-30 (podmínky života, voda, koloběh vody, vzduch)

Pracovní sešit str. 35-37

Milé děti,

věřím, že jste si odpočinuly a užily si prázdniny. Já už se nemůžu dočkat, až mi zítra budete o všem vyprávět. Můžete si připravit nějaký z vašich dárečků a ukázat ho nám všemsmiley.

A co nás čeká první týden v novém roce?

Podíváme se na zoubek vyjmenovaným slovům po M, připomeneme si některé slovní druhy. Budeme sčítat, odčítat, násobit, rýsovat anebo tvořit vlastní slovní úlohy. Povíme si zajímavosti o naší planetě, naučíme se rozlišovat živou a neživou přírodu, dozvíme se, co jsou lidské výtvoryenlightened.

Těším se na vásheart.

vaše paní učitelka

 

Český jazyk

 

Učebnice str.46-48

Pracovní sešit str. 35 a 36

Vyjmenovaná slova hrou str. 20 a 21

Písanka str. 27 a 28

 

Matematika

 

Učebnice str.15, 23, 24, 26

Pracovní sešit str. 33, 34

Početník 2. díl str.1

 

Prvouka

 

Učebnice str. 24-26

Nové téma: Podmínky života

Svět kolem nás

Živá a neživá příroda

Lidské výtvory

Zboží

Pracovní sešit str. 33 a 34