backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 3.C

 Ahoj děti,

máme za sebou krásné slunečné víkendové dny, věřím, že jste si je parádně užily a  vydováděly se. Před námi je tento týden online výuka, kterou společnými silami hravě zvládnemesmileyyes

Vaše paní učitelkaheart

Souhrn učiva 10.5.-14.5.

Český jazyk

Učebnice str. 88, 89 Vyjmenovaná slova po V

Pracovní sešit 2. díl str. 26 - celá

Vyjmenovaná slova hrou str.48 cv.1, 2, 3, 4 a str. 49 1, 2, 3, 4

Písanka str. 21

S vyjmenovanými slovy po V se seznam na následujících odkazech:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni2a.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni3a.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni2.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni3.html

Matematika

Učebnice 3. díl str.26 - Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem, str. 38 - Jednotky času

Pracovní sešit 2. díl str. 27 cv. 2, 3, 4, 5, str. 28 cv. 6, 8, str. 39 cv. 16, 19, 21

Početník 2. díl str. 13/ 1 sloupeček/ násobení dvojmístných čísel jednomístným činitelem

Násobení a dělení mimo obor násobilek:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-s-kacatky/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady9.htm

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=44.+N%C3%A1soben%C3%AD+mimo+rozsah+mal%C3%A9+n%C3%A1sobilky#selid

 

Prvouka

Učebnice –-živočichové/ str. 61 - Čím se živí živočichové

Pracovní sešit str. 54-55

Podívej se na video:

Čím se živí živočichové

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6428-ucitelka-3-tr-potrava-zivocichu?vsrc=vyhledavani&vsrcid=%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9

 

 

 

Ahoj děti,

 víkend je za námi a čeká nás další týden na jehož konci budeme slavit svátek všech čarodějnic. Pálení čarodějnic slavili už staří Keltové, kteří se tak loučili se zimou a vítali jaro…smileyyes

paní učitelkaheart

Český jazyk

Učebnice str. 85 Vyjmenovaná slova po S-opakování

Vyjmenovaná slova hrou str. 44 cv. 2, 3, 4 , str .45 cv. 5, 6, 7 

Procvičujeme slovní druhy

str. 3 cv.3 str. 4 cv. 5,7, str. 5 cv. 8, 9, 10, str. 6 cv.11- podstatná jména

str.7 cv 1, str. 8 cv. 3, 4, str. 9 6, 7 - přídavná jména

str. 12 cv.2,str. 13 cv.5, str, 14 cv. 7- zájmena

str.  str. 16 cv.2, 3, 5 - číslovky

str. 17 cv. 1, str. 18 cv. 2, 3, 4 - slovesa

Písanka str. 18

Vyjmenovaná slova po S procvičuj na následujících odkazech:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

Matematika

Učebnice 3. díl str.22-25 Násobení a dělení mimo obor násobilek

Pracovní sešit 2. díl str.24 cv. 7, 8,  str. 37 cv 4, 6, str. 39 cv. 16, 17

Početník str. 22/ 4. sloupeček, str 25/ 1., 2. sloupeček

Násobení a dělení mimo obor násobilek:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady4.htm

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

Prvouka

Učebnice str. 58-59 Živočichové, Stavba těla živočichů 

Pracovní sešit str. 52 -53 

Stavba těla živočichů:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6423-ucitelka-3-tr-tridime-zivocichy?vsrc=vyhledavani&vsrcid=stavba+t%C4%9Bla+%C5%BEivo%C4%8Dich%C5%AF

Savci

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/stavba-tela/cviceni.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/poznavame-savce/kviz.htm

Ptáci

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/stavba-tela/cviceni.htm

Ryby

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/stavba-tela/cviceni.htm

Obojživelníci

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/obojzivelnici/stavba-tela/cviceni.htm

 

Huráá... jsme zpátky ve škole a přestože není dnes Apríla dostali jsme vysvědčenícheekyyes. Dnešní den jsme si společně moc užilismiley a už se těšíme heartna ty další.......

L. Michálková

Souhrn učiva

Český jazyk

Učebnice str. 66 - Citoslovce, str. 84 - Vyjmenovaná slova po S

Pracovní sešit 2. díl str. 12 cv. 1, 2,3 - Citoslovce,

 str. 23 cv.1,2,3 - Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova hrou str. 39 cv. 3, 4, str. 41 -celá

Písanka str. 16,17

Vyjmenovaná slova po S procvičuj na následujících odkazech, hurá na ně…

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/kocicaci/cviceniS1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisna-cviceni/diktaty-S1.htm

Matematika

Učebnice 3. díl str. 22-25 Násobení a dělení mimo obor násobilek

Pracovní sešit 2. díl str. 2 cv. 10,12, str.4 cv.11, 12, str. 6 cv. 8, str. 8 cv. 8, 9, str. 22 cv.12, str. 23 celá

Početník 2. díl str. 11/ 3 a 4 sloupeček, str. 22/ 3. a 4. sloupeček

Násobení a dělení mimo obor násobilek:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-se-strasidly/priklady1.htm

http://skolicka6.sweb.cz/KNOFLIKY/KNOFLIKY.htm

Kruh, kružnice-popis

https://www.youtube.com/watch?v=CXOe8qP4nbY

Kruh, kružnice-označení

https://www.youtube.com/watch?v=3M8p3gPrDhg

Kružnice-vyvození

https://www.youtube.com/watch?v=kD73wFfvDOM

Rýsování kružnice-postup

https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c

https://www.youtube.com/watch?v=eITM3LzotFQ

 

Prvouka

Učebnice str. 56-57 Živočichové, Společné znaky živočichů

Pracovní sešit str. 51 příloha/ odpovědi na otázky (zelená barva otázky č. 12,13)

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zvirata_znaky.htm

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6425-ucitelka-3-tr-spolecne-znaky-zivocichu?vsrc=vyhledavani&vsrcid=%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9

 

třídní učitelka

Ahoj děti,

moc Vás zdravím, věřím, že jste se o víkendu pořádně provětraly a načerpaly energii na další dny. Příští týden už se sejdeme ve škole, jupíí…smileyyes

A co nás čeká nadcházející týden?

Seznámíme se s novým slovním druhem -  a tím jsou částice, procvičíme vyjmenovaná slova po S, v prvouce si rozšíříme znalosti o jednotlivých částech rostlin. V matematice se naučíme násobit mimo obor násobilek.

Vaše paní učitelkaheart

Vaření s Podravkou – ZŠ Želechovice nad Dřevnicí

Český jazyk

Učebnice str. 65 Částice, str. 82-83 Vyjmenovaná slova po S

Pracovní sešit 2. díl str.11 cv.1, 2 - Spojky, str. 12 cv. 1, 2- Částice,

str. 21 cv. 3, str. 21 cv. 1, 2 str. 22 -cv.1, 2, 3- Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova hrou str. 38 cv.1, 2, 4, str. 39 cv.1, 2 a str. 40 cv.3 a 4

Vyber vhodnou částici:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/8527

Vyjmenovaná slova po S procvičuj na následujících odkazech, hurá na ně…

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisny-trenazer/vyber.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/vyber.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

 

Matematika

Učebnice 3. díl str.19-22 Násobení mimo obor násobilek

Pracovní sešit 2. díl str. 21 cv.1-7, str.22 cv. 8-12, str. 38 cv. 9, 10, 11

Početník str. 11/ 1 a 2 sloupeček, str. 22 1. a 2. sloupeček

Násobení mimo obor násobilek:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-se-strasidly/priklady1.htm

 

Prvouka

Učebnice str. 50-53 Části kvetoucích rostlin (kořen, stonek, list, květ, plod)

Pracovní sešit str. 50 příloha/ odpovědi na otázky (zelená barva otázky č. 9, 10, 11)

Kořen, stonek. list, květ:

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/koren/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stonek/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/list/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/kvet/prezentace.htm

 

 

Vážení rodiče,

protože připravujeme podmínky pro návrat žáků do školy, potřebujeme od vás informaci týkající se testování vašeho dítěte ve škole. Žádáme vás o vyplnění přiloženého dotazníku a odeslání během dnešního dne 7. 4.

Podrobnější informace, týkající se návratu žáků budeme zveřejňovat v pátek 9. 4. během dne.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dQcY1qxrlkinm_CzayllHEbabqygP2JNirkv2QZcGRdUQ0ZKNjJWRVQ2MVQ3NkhCTThONUhEMjhTMS4u

 

Děkujeme za spolupráci.

Jičínská Ema, ředitelka školy

 

Ahoj děti,

aprílový duben nás zkouší svými rozmary počasí, přesto věřím, že jste si velikonoční prázdniny parádně užily a odpočinuly si od učení. Následující dny nás ještě čeká online výuka, ale nebuďte smutní, určitě se již brzy sejdeme ve škole. Hurááááásmileyyes

A co nás čeká nadcházející týden?

Připomeneme si další slovní druh-a tím jsou spojky, seznámíme se s vyjmenovanými slovy po S, v prvouce si budeme povídat o jednotlivých částech rostlin. V matematice si osvěžíme převody jednotek délky a na chvilku se z nás stanou ,,měřiči“.

Vaše paní učitelkaheart

Usmívající se kapka vody s deštníkem — Stock obrázek

Český jazyk

Učebnice str. 65 Spojky, str. 80 a 81 - Vyjmenovaná slova po S

Pracovní sešit 2. díl str.10 - Spojky, str. 20 cv. 1, 2, str. 21 cv. 1, 2, 3- Vyjm. slova po S

Vyjmenovaná slova hrou str. 35 cv. 8, str. 37 a 38

Písanka 2. díl str. 15, 20

Zkus doplnit spojky v následujících cvičeních:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-predlozek-1/4939

S vyjmenovanými slovy po S se blíže seznam na následujících odkazech, hurá na ně…

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/rada/cviceniS1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/sibenice/hraS.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/syn1.htm

Matematika

Učebnice 3. díl str.16-17 dělení se zbytkem

Pracovní sešit 2. díl str. 15 cv.4, 5, str.17 cv.4, str. 18 cv. 11, 12, str. 19 cv. 1-8,

str. 20 cv. 3 a 4.

Jednotky délky:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=47.+P%C5%99evody+jednotek+-+jednotky+d%C3%A9lky#selid

Prvouka

Učebnice str. 44-49 Okrasné a užitkové rostliny-opakování

Učebnice str. 50-51 Části kvetoucích rostlin (kořen, stonek, list, květ)

Pracovní sešit str. 49, 50 příloha/ odpovědi na otázky (zelená barva otázky č. 6, 7, 8)

Kořen, stonek. list, květ:

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/koren/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stonek/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/list/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/kvet/prezentace.htm

 

 

 

 

 

Milé děti,

co nás čeká poslední březnové dny?

Seznámíme se s novým slovním druhem-a tím jsou předložky, procvičíme vyjmenovaná slova po B, L, M a P, budeme si povídat o velikonočních tradicích.  V matematice budeme pokračovat v dělení se zbytkem, připomeneme si jednotky času a zaokrouhlování čísel na desítky a stovky.

A pak už na Vás budou čekat velikonoční prázdniny, jupííí….smileyyes

Vaše paní učitelkaheart