backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 3.C

Informace pro 3. C – školní rok 2021 – 2022

Začátek školního roku: 1. 9. : od 9 hodin –  10 hodin, ŠD – oběd do 11, 30 hod.

1. 9., 6.9., 9.9. – testování žáků ve třídě antigenními testy.

2. 9. – vyučování do 11,40 hod., S sebou obalené a podepsané učebnice, vyplněný dotazník, velký zápisník – ŽK, podepsaný školní řád, doplnit údaje na 1. str.  platná telefonní čísla, bydliště a doručovací adresu.

Od 3. 9. – vyučování dle rozvrhu. Každý den bude vyučování do 12,35 hod.

Do 10. 9. vybírám na PS AJ – 240 Kč a na PS sešity: M, ČJ, Vv - celkem 500 Kč.

Pomůcky: Penál – tužky č. 1, 2, 3, pero na psaní, pastelky, nůžky, guma, lepidlo.

Pravítko krátké a trojúhelník s ryskou na rýsování, tabulku na psaní, fix, hadřík, malá a velká folie,

desky s patentkem, kružítko později.

Všechny učebnice a pomůcky prosím podepište!

Do čtvrtka 3. 9. přinést podepsaný kufřík s pomůckami na Vv z 2. ročníku, sáček s Tv – pevné tenisky, tepláky, trenýrky a triko, švihadlo, malý tenisový míček.

Malý ručník s poutkem.

Omluvenky prosím do 2. dne na mé telefonní číslo nebo školní mail: jirkova.zdena@benesovka.cz

Denně kontrolujte přípravu na vyučování, domácí úkoly a notýsky podepisujte. Informace budu psát na webové stránky třídy nebo do notýsku.

V případě nachlazení věnujte prosím zvýšenou pozornost a s teplotou neposílejte dítě do školy!

Rodiče do školy nesmí vstupovat, pouze po telefonické domluvě.

Dbejme na zvýšená hygienická opatření.

Na začátku školního roku budeme zjm. procvičovat a opakovat učivo 2. ročníku.

 

Přeji vám a zejména dětem klidný školní rok a mnoho úspěchů a trpělivosti. Děkuji za spolupráci.

                                                                                                      Třídní učitelka

 

 

Milí rodiče, pomalu končí školní rok a chtěla bych Vám předat pár informací:

V pátek - 25. 6. vybíráme učebnice: ČJ, PRV, ČÍTANKA, pokud jste učebnici ztratili, musíte ji zaplatit. Zkontrolujte je dětem, aby byli v pořádkuyes.

Příští týden plánujeme úklid třídy, vycházku do parku. V úterý je vyučování do 11,40 hod.

30. 6. Slavnostní předání vysvědčení od 8 - 9, 30 hod. Od 9, 30 - oběd ve ŠJ, ŠD. 

Přeji Vám všem klidné prázdniny, hodně společných zážitků s dětmi a trpělivosti. Těším se na Vás ve 3. ročníku.

Vaše třídní učitelkaheart

Loučím se s Vámi a posílám ještě další společné fotečky.smiley

Dnes jsme si vyjeli na výlet do nedalekého Fajn parku v Chlumci nad Cidlinou. Po dlouhé době jsme si mohli užít atrakcí a projít se dinopralesem a vstoupit do říše obřího hmyzu. Připadali jsme si jako v pohádceyes

Ušli jsme celý okruh parkem, občerstvili jsme se a také jsme zažili promítání 10D ve virtuálním kině. Děti byly moc hodné a výlet si zasloužily. Všechny moc chválím a těším se na další společné zážitky.  heart Z. Jírková, paní vychovatelka Dana a paní asistentky Lenka a Bára

Lidový běh Vaňka Vaňhy

21.06.2021

Vážení rodiče, sportovní nadšenci,

dovoluji si Vás pozvat na Lidový běh Vaňka Vaňhy. Posílám takhle dopředu z důvodu konání v neděli. I přesto doufám, že se nás sejde co nejvíce! Pokud byste měli zájem běžet i Vy nebo sourozenci dětí, budeme moc rádi! Nahlásit se mi můžete do e - mailu, napište mi vždy jméno a příjmení běžců.

Děkuji a přeji krásný den

Mgr. Lucie Lenochová

Lidový běh Vaňka Vaňhy

 

Prosíme rodiče, aby se ozvali v případě zájmu o karty a zaplatili 30 Kč. 
Děkujeme. 
 

Dne 23.6. 2021 – školní výlet do FAJN PARKU

V Chlumci n. Cidlinou. Záloha 500 Kč.

Odjezd v 8hod od zastávky v UL. SVOBODY.

Odchod společně od školy v 7:45 hod.

! Před odjezdem NUTNO PODAT KINEDRIL,

s sebou i na zpáteční cestu! (Vzhledem

k předchozí zkušenosti na minulém výletě).

NÁVRAT: ke škole mezi 13-14 hodinou.

Oběd bude ve školní jídelně (v ŠD).

S SEBOU: batůžek, svačinu, pití, pláštěnku,

 kapesníky, igel. sáček, kapesné, respirátor

či roušku.

 

Přehled učiva od 24.5. - 28.5.

ČJ - SLOVNÍ DRUHY - uč. do str. 98, cv. 4/97 do cv. sešitu

PS - do str. 29

MATEMATIKA - zápis slovní úlohy, násobení a dělení 7, PS do str. 19

PRV - Opakování o jaru, dokončit ps str. 65smiley

ČTENÍ - do str. 110, Psaní - opis a přepis vět                              tř. uč.

V tomto týdnu procvičujeme:

Český jazyk - Slovní druhy: předložky a spojky, uč. str. 94, 95, cv. 2/95 - písemně

PS do str. 28

Matematika - násobení a dělení 1 - 7, PS do str. 17

Prv - opakování o jaru, ps do str. 64

Čtení - do str. 110

Písanka - do str. 28

Od 17. 5. testování pouze ve třídě zdrav. firmou - viz souhlas, vždy v pondělí: 1 krát týdně

19. 5. - 20.5. focení tříd: velká fotografie - 40 Kč, malá - 20, 25 Kč

24. 5. - třídní schůzka on-line přes teamsy od 16 hodinsmiley

Prosím o kontrolu notýsků a žákovských knížek.           Děkuji     třídní učitelka 

ČJ - určování slovních druhů, uč do str. 95

PS - do str.25

Čítanka - báseň, čtení s porozuměním str. 104 - 106

M - násobení a dělení 6, PS do str.12, slovní úlohy

Prv - hospodářská zvířata, domácí ptáci do str.62

Písanka - do str. 26

Příští týden je normální výuka dle rozvrhu ve škole.  tř. uč.